حضور شرکت "نیامش" در ۱۵ نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی مشهد / سالن ابوسعید و مولوی غرفه شماره ۴۰ / #نیامش #تجهیزات_پزشکی_مصرفی #ماشین_سازی_حسینی #تجهیزات_پزشکی #دکتر_محمد_جعفر_حسینی_شیرازی #نماشیگاه_مشهد #خلاقیت #سودآور #سرمایه_گزاری #سرمایه_گذاری_مطمئن #سرمایه_گذاری #ایران #محمدجعفرحسینی #مهندس_پزشکی #جوان #بیومکانیک #بیومتریال #فناوری_سلامت #کارآفرین #niamsh #eto #sterilization #etosterilization #mjhsh #biomedical #hosseinishirazi #medical #compamed #cleanroom #medniamsh