▪O khuda......▪ ▪ @soorajpancholi @athiyashetty#wesupportsoorajpancholi #soorajpancholi #teamsooraj Inspo:@fernandesdiaries