#fəridhüseynli
Advertisement
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
1

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@ulelekulelek Şerif Lloyd'un askerlerine katıl siyu ların anasını belle ☺ Takip eden arkadaşlara Gt yapılacaktır.

Biz elә bir ölkәdә yaşayırıq ki, burada mövzu qıtlığı yaşamaq az qala mümkünsüzdür. Müğәnnisi, mollası, sosial şәbәkә fenomenlәri, onlar da olmadı mәmurları mütlәq gündәm yaratmaq üçün xeyli әziyyәtlәr çәkirlәr. Amma kaşki üstümüzә axan informasiya kirliliyi üstümüzü kirlәyәn tәk şey olardı, elә yaşamağa nә vardı ki? Amma yox, o ki, yağışın altında avtobus gözlәrkәn üstünә asfalt çatlarına tәkәrlәri düşәn avtobuslardan su sıçrayır ha, o ki, ictimai nәqliyyata, әsas da avtobuslara daxil olanda hәrә bir tutacaqdan yapışıb harınlayır ha, o ki, sәn özünü rahat hiss etmәyә başladığın an ağır tonajlı bir xala üstündәn keçir ha, çox azca sәsini qaldırsan sәni az qala namusuna, iffәtinә, şәrәfinә toxunmuş evdә qalan qızlar kimi aparan o xalaların qışqır-bağırtısını eşidirsәn ha, başları aldadılmış qızcığazların heç bir ideya doğa bilmәyәn oğlanlar tәrәfindәn hәdiyyә etdiyi özündәn böyük şarlarla avtobusda 4 yer tutduğunu görürsәn ha, avtobusdan, metrodan düşәrkәn yenә o harınlamış sәrnişinlәr ucbatından әziyyәt çәkirsәn ha, sonra da o neqativlә işә gedib oturduğun vә rahatladığını düşününcә bu şounun bir dәnәsinin dә iş çıxışında sәni gözlәdiyini xatırlayırsan ha, nә iş işlәmәyә, nә dә yaşamağa hәvәs qalır... hәmin an da tәsadüfәn sinәsini reklam edәn müğәnnini gördünmü, gәl indi işlә! Qısacası hәyat biz azәrbaycanlılara zordu, qardaş (türkün zor'u)

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
2

Biz elә bir ölkәdә yaşayırıq ki, burada mövzu qıtlığı yaşamaq az qala mümkünsüzdür. Müğәnnisi, mollası, sosial şәbәkә fenomenlәri, onlar da olmadı mәmurları mütlәq gündәm yaratmaq üçün xeyli әziyyәtlәr çәkirlәr. Amma kaşki üstümüzә axan informasiya k

Comments

@cabbarova_vusale94 Elə indi öz vəziyyətim gözümün qabağına gəldi

@m.zade_____ ***Şərh yoxdur***

Biz elә bir ölkәdә yaşayırıq ki, burada mövzu qıtlığı yaşamaq az qala mümkünsüzdür. Müğәnnisi, mollası, sosial şәbәkә fenomenlәri, onlar da olmadı mәmurları mütlәq gündәm yaratmaq üçün xeyli әziyyәtlәr çәkirlәr. Amma kaşki üstümüzә axan informasiya kirliliyi üstümüzü kirlәyәn tәk şey olardı, elә yaşamağa nә vardı ki? Amma yox, o ki, yağışın altında avtobus gözlәrkәn üstünә asfalt çatlarına tәkәrlәri düşәn avtobuslardan su sıçrayır ha, o ki, ictimai nәqliyyata, әsas da avtobuslara daxil olanda hәrә bir tutacaqdan yapışıb harınlayır ha, o ki, sәn özünü rahat hiss etmәyә başladığın an ağır tonajlı bir xala üstündәn keçir ha, çox azca sәsini qaldırsan sәni az qala namusuna, iffәtinә, şәrәfinә toxunmuş evdә qalan qızlar kimi aparan o xalaların qışqır-bağırtısını eşidirsәn ha, başları aldadılmış qızcığazların heç bir ideya doğa bilmәyәn oğlanlar tәrәfindәn hәdiyyә etdiyi özündәn böyük şarlarla avtobusda 4 yer tutduğunu görürsәn ha, avtobusdan, metrodan düşәrkәn yenә o harınlamış sәrnişinlәr ucbatından әziyyәt çәkirsәn ha, sonra da o neqativlә işә gedib oturduğun vә rahatladığını düşününcә bu şounun bir dәnәsinin dә iş çıxışında sәni gözlәdiyini xatırlayırsan ha, nә iş işlәmәyә, nә dә yaşamağa hәvәs qalır... hәmin an da tәsadüfәn sinәsini reklam edәn müğәnnini gördünmü, gәl indi işlә! Qısacası hәyat biz azәrbaycanlılara zordu, qardaş (türkün zor'u)

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
25

Biz elә bir ölkәdә yaşayırıq ki, burada mövzu qıtlığı yaşamaq az qala mümkünsüzdür. Müğәnnisi, mollası, sosial şәbәkә fenomenlәri, onlar da olmadı mәmurları mütlәq gündәm yaratmaq üçün xeyli әziyyәtlәr çәkirlәr. Amma kaşki üstümüzә axan informasiya k

Comments

@1elnure 👌👌👌👌👌

@fidan_eyvazl ❤️

Evlәnmәzdәn әvvәl verilәn sürü ilә vәdlәr var: sәni saraylarda yaşadacam, әlini ağdan qaraya vurdurmayacam vә s. Ancaq bu sözlәr verilәn vaxt deyәsәn әn unudulmamalı olan tәk bir mәsәlә unudulur ki, bununla da verilәn bütün sözlәr qaz kimi uçub gedir. Sonra әlindә köhnәlmiş manatlarla elә hey sәn qovalayırsan, sayğacın rәqәmlәriysә qaçmaqda davam edir. Odur ki, siz siz olun, tuta bilmәyәcәyiniz vәdlәrlә insanları aldatmağa çalışmayın. O unudulmamalı olan arqumentә gәlincә: bura Azәrbaycandır. Bura xәyalların heç vaxt gerçәklәşmәyәcәyi ölkәdir. Hәyatının әn yolunda gedәn mәqamında bir dә görәrsәn ki, işsizsәn, bir dә görәrsәn ki, kommunal, gediş haqqı, әrzaq yenә bahalaşdı. Neftin baha vaxtında qapını döymәyәn manatın neftin ucuz vaxtında ümumiyyәtlә, ayağı qapınızdan kәsildi... Ona görә dә, xәyallarınızı yorğanınıza görә uzadın. Saray deyirsiz, lap әla, köçün onda Saray'a. Orda kirayә evlәr dә ucuzdur hәm dә... Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
4

Evlәnmәzdәn әvvәl verilәn sürü ilә vәdlәr var: sәni saraylarda yaşadacam, әlini ağdan qaraya vurdurmayacam vә s. Ancaq bu sözlәr verilәn vaxt deyәsәn әn unudulmamalı olan tәk bir mәsәlә unudulur ki, bununla da verilәn bütün sözlәr qaz kimi uçub gedir

Comments

@symr_rc @bayramoffamin onları heç demirәm e, abim😔 Yaxşı ki, bizim xanımların da bir çoxu başadüşәn insanlardı, yoxsa ölkәdә boşanmaların sayı evlәnmәlәrin sayından daha çox olardı

@symr_rc @m.zade_____ çox tәşәkkürlәr. Dәftәr tutmaq gözәl ideyadı) ümid edәk ki, dediyimiz problemlәr zamanla düzәlәcәk

Evlәnmәzdәn әvvәl verilәn sürü ilә vәdlәr var: sәni saraylarda yaşadacam, әlini ağdan qaraya vurdurmayacam vә s. Ancaq bu sözlәr verilәn vaxt deyәsәn әn unudulmamalı olan tәk bir mәsәlә unudulur ki, bununla da verilәn bütün sözlәr qaz kimi uçub gedir. Sonra әlindә köhnәlmiş manatlarla elә hey sәn qovalayırsan, sayğacın rәqәmlәriysә qaçmaqda davam edir. Odur ki, siz siz olun, tuta bilmәyәcәyiniz vәdlәrlә insanları aldatmağa çalışmayın. O unudulmamalı olan arqumentә gәlincә: bura Azәrbaycandır. Bura xәyalların heç vaxt gerçәklәşmәyәcәyi ölkәdir. Hәyatının әn yolunda gedәn mәqamında bir dә görәrsәn ki, işsizsәn, bir dә görәrsәn ki, kommunal, gediş haqqı, әrzaq yenә bahalaşdı. Neftin baha vaxtında qapını döymәyәn manatın neftin ucuz vaxtında ümumiyyәtlә, ayağı qapınızdan kәsildi... Ona görә dә, xәyallarınızı yorğanınıza görә uzadın. Saray deyirsiz, lap әla, köçün onda Saray'a. Orda kirayә evlәr dә ucuzdur hәm dә... Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
45

Evlәnmәzdәn әvvәl verilәn sürü ilә vәdlәr var: sәni saraylarda yaşadacam, әlini ağdan qaraya vurdurmayacam vә s. Ancaq bu sözlәr verilәn vaxt deyәsәn әn unudulmamalı olan tәk bir mәsәlә unudulur ki, bununla da verilәn bütün sözlәr qaz kimi uçub gedir

Comments

@bahar_685 Burda yasayan bir insani gunahlandirmaq duzgun deyil, amma nese elde ede bilmemesine baxmayaraq bos umidle burda yasamaga davam edeni, elindeki shansi deyerlendirmeyeni, ozu shansini ozu yaratmayani tenbeh etmek olar.

@successland.ir برای داشتن زندگی بهتر پیج ما رو فالو کنید

Advertisement
Әrәbin cәnnәti dә bir alәmdi, cәhәnnәmi dә. Yәni cәnnәtinә dә qurban olaq, cәhәnnәminә dә. Әgәr maaşınız aşağıdırsa, qışın bu oğlan çağında evinizi, ailәnizi, uşaqlarınızı qızdıra bilmirsinizsә, o zaman durmayın, intihar=cәhәnnәm düsturundan istifadә edib yararlanmağa tәlәsin! 
Karikatura @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
11

Әrәbin cәnnәti dә bir alәmdi, cәhәnnәmi dә. Yәni cәnnәtinә dә qurban olaq, cәhәnnәminә dә. Әgәr maaşınız aşağıdırsa, qışın bu oğlan çağında evinizi, ailәnizi, uşaqlarınızı qızdıra bilmirsinizsә, o zaman durmayın, "intihar=cәhәnnәm" düsturundan istifa

Comments

@symr_rc @m.zade_____ indidәn xoş mütaliәlәr o zaman. Rәyinizi görmәkdәn şad olaram

@m.zade_____ )))

Kommunal borclardan əziyyət çəkənin son vəziyyəti

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
49

Kommunal borclardan əziyyət çəkənin son vəziyyəti #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@f_ourteachers GENERAL ENGLISH - Həftənin 7 günü İngilis dili öyrənin! Ətraflı məlumat - direct & wp,zəng - 0557999715

@eli_eliyev745 😂😂😂

Advertisement
Bir dә bizim dünyaca mәşhur çayxana söhbәtlәrimiz var. ABŞ prezidenti ilә Rusiya Federasiyası prezidentlәri arasında keçmiş heç kimin deyil, mәhz bizim çayxanadakıların bildiyi әn gizli danışıqlardan tutmuş, әslindә, Qarabağ mәsәlәsinin çoxdan hәll olunmuş olmasına kimi, manatın devolyasiyasından tutmuş necә hәll edә bilәriyinә kimi, neftin qiymәtinin kәskin ucuzlaşacağından filankәsin yoldaşının çox güldüyünә kimi, nә bilim vallah, yenә dә siz bilәrsizә, amma mәncә o ...-dura kimi çox beyni-әlxalq vә xalq-beyni söhbәtlәrin getdiyi o çayxanalarımız - öz ailә büdcәlәrini tәnzimlәyә bilmәyib dövlәtin gәlir vә xәrclәrinin tәnzimlәndiyi qeyri-adi qurum. Günәbaxan tumundan çәrәz edib gün üzü görmәk istәmәyәn boz, biraz da qara kütlә... Yaxşı ki, varsınız, siz olmasaz biz hardan bilәrdik ki, necә olmaq olmaz?

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
7

Bir dә bizim dünyaca mәşhur çayxana söhbәtlәrimiz var. ABŞ prezidenti ilә Rusiya Federasiyası prezidentlәri arasında keçmiş heç kimin deyil, mәhz bizim çayxanadakıların bildiyi әn gizli danışıqlardan tutmuş, әslindә, Qarabağ mәsәlәsinin çoxdan hәll o

Comments

@symr_rc @m.zade_____ xoşbәxtliyin sirri, stәkanın dolu tәrәfindә gizlidi)

@m.zade_____ Yoxlayacam bu fəlsəfənizi))

Bir dә bizim dünyaca mәşhur çayxana söhbәtlәrimiz var. ABŞ prezidenti ilә Rusiya Federasiyası prezidentlәri arasında keçmiş heç kimin deyil, mәhz bizim çayxanadakıların bildiyi әn gizli danışıqlardan tutmuş, әslindә, Qarabağ mәsәlәsinin çoxdan hәll olunmuş olmasına kimi, manatın devolyasiyasından tutmuş necә hәll edә bilәriyinә kimi, neftin qiymәtinin kәskin ucuzlaşacağından filankәsin yoldaşının çox güldüyünә kimi, nә bilim vallah, yenә dә siz bilәrsizә, amma mәncә o ...-dura kimi çox beyni-әlxalq vә xalq-beyni söhbәtlәrin getdiyi o çayxanalarımız - öz ailә büdcәlәrini tәnzimlәyә bilmәyib dövlәtin gәlir vә xәrclәrinin tәnzimlәndiyi qeyri-adi qurum. Günәbaxan tumundan çәrәz edib gün üzü görmәk istәmәyәn boz, biraz da qara kütlә... Yaxşı ki, varsınız, siz olmasaz biz hardan bilәrdik ki, necә olmaq olmaz?

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
37

Bir dә bizim dünyaca mәşhur çayxana söhbәtlәrimiz var. ABŞ prezidenti ilә Rusiya Federasiyası prezidentlәri arasında keçmiş heç kimin deyil, mәhz bizim çayxanadakıların bildiyi әn gizli danışıqlardan tutmuş, әslindә, Qarabağ mәsәlәsinin çoxdan hәll o

Comments

@milli_yumor_ 👉@milli_yumor_ 👈Maraqlı,Yeni və ƏYLƏNCƏLİ PAYLAŞIMLAR ÜÇÜN SƏHVƏYƏ DƏVƏTLİSİNİZ. 👉@milli_yumor_ 👈

@successland.ir موفقیت در زندگی،کار و تحصیل

Hәr şey әtin qiymәtinin artmasıyla başladı. Әvvәllәr belә vә bu qәdәr deyildi. Gәnclәr gәlin axtarışında deyildilәr. Әtin qiymәti qalxan kimi, insanlar qeyri-әtә üstünlük vermәyә başladılar, qeyri-әt dә necәsә oldu, döndü-dolaşdı vә qeyrәtә çevrildi. Belәcә qeyrәt anlayışı zәiflәdi, öz mәnasını itirdi... Qadınlar xәyanәt etmәyә başladılar vә bununla da xәyanәt sözünün tәmәllәri atılmağa başladı. Kişilәr xәyanәt etdiyi zamanlar belә şeylәr hәlә müzakirә olunmurdu. Qadınlar da bu ikili standartları aradan qaldırmaq mәqsәdiylә qadın birliklәri yaratmağa başladılar. Bu son xәyanәt mәsәlәsindә o birliyin nümayәndәlәrinin hansı rәylәri verdiyini görmüsünüz yәqin. Sanki, ortada bir xәyanәt yoxdur, o heç müzakirә dә olunmur. Müzakirә olunan şey qadının saçını qırxmaqla bağlıdır ki, kişi saçı qırxmalıydı, ya yox. Mәn o kişini başa düşürәm, o, çox qeyrәtli, namusludur. Ancaq fikir verdinizsә, o, çox qeyrәtlidir, namusludur dedim. Qeyrәtli, namuslu adamdır demәdim. Yәni o, adam deyil. Dünәnә kimi namusun, qeyrәtin saydığın qadınını bu qәdәt alçaltmaq, bu da az deyilmiş kimi bunu videoya alıb bütün ölkәyә gündәm kimi paylamaq yaxşı vә adamlığa sığan hәrәkәt deyil. Vә әlbәttә ki, xәyanәt dә... Elә bütün bu tip mәsәlәlәrә görә sivil dünya mәdәniyyәtindә boşanmaq anlayışı mövcuddur.
Odur ki, ölkәnin gömrük girişlәrinә, mәncә belә bir işarә qoymaq lazımdır: bu ölkәdә qadınların saçları qırxılır! -Nәyә görә? - Әtә görә

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
3

Hәr şey "әt"in qiymәtinin artmasıyla başladı. Әvvәllәr belә vә bu qәdәr deyildi. Gәnclәr gәlin axtarışında deyildilәr. Әtin qiymәti qalxan kimi, insanlar qeyri-әtә üstünlük vermәyә başladılar, qeyri-әt dә necәsә oldu, döndü-dolaşdı vә qeyrәtә çevrild

Comments

@nemet_jiujitsu 👍🏽🔥

@nigarsettarzade 👍

Bu ölkәdә trend olmaq o qәdәr asandır ki, birisi oğurluq edib polisә izahat verәn yerdә trend olur, birisi bir-iki nömrәni әzbәrlәyib televiziyaya çıxıb trend olur. Birisi özünü Vandamlığa qoyur, birisi dәliliyә. Birisi gic-gic şeirlәr yazır, birisi şeir yazmayan şair olur. Biri şamlara konsert vermәklә, biri o birisini söymәklә... İdeologiyasız millәt özünә hәr şeydәn bir ideologiya yaratmağa çalışır ki, başını qatmağa bir şey olsun vә bütün bunlar sonda birlәşib yekun ideologiyanın tәmәllәrini yaradır - Sürü İdeologiyası. Yetim yazılmış papaqlar, orası-burası islaq görünәn paltarlar vә son olaraq bu qara maska trendi - çox fәrqli imiş kimi görünsә dә, eyni ideologiyanın mәhsullarıdır. Normalda xәstәlәnәndә virusunu cәmiyyәtә keçirmәmәkçün maska taxmayan insanlar, trendә düşüb qara maska taxırlar. Әslindә vәziyyәt elә dә pis deyil, çünki bu çürüklüyә fәrqli aspektdәn baxanda, insan düşünür ki, elә yaxşı ki, belәlәri ağzı bağlı gәzirlәr. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah
Şu an aktiv..🇦🇿 - @geveze.pg Instagram Profile - inst4gram.com
geveze.pg
5

Bu ölkәdә trend olmaq o qәdәr asandır ki, birisi oğurluq edib polisә izahat verәn yerdә trend olur, birisi bir-iki nömrәni әzbәrlәyib televiziyaya çıxıb trend olur. Birisi özünü Vandamlığa qoyur, birisi dәliliyә. Birisi gic-gic şeirlәr yazır, birisi

Comments

@mizahati Kaliteli mizah yapıyoruz sayfamıza destek olur musunuz?

@1kibritqutusu 👍👍👍

Xəmiri dini və mental dəyərlərlə yoğrulmuş cəmiyyətlərdə həmişə qadına qarşı şiddət olayları gündəmdə olub. 
Təəssüf ki, bizim bu Danabaş kəndinin də xəmirində dini dəyərlər var. Və özünü göstərir. Bu addımı atan kişi sözün əsl mənasında çox şərəfli, namuslu , qeyrətlidir. Ancaq insan deyildir ! Bu məqamda məni iki sual düşündürür,  məsələni daha sivil, daha insani bir şəkildə həll etmək olmazmıydı ? 
Və  ölkədə artıq xəyanət etmiş qadın obrazı formalaşıb,  başı keçal, qeyri insani şiddətlərə məruz qalmış, gözünün altı qara əgər belədirsə bəs xəyanət etmiş kişi obrazı niyə yoxdur ?

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
131

Xəmiri dini və mental dəyərlərlə yoğrulmuş cəmiyyətlərdə həmişə qadına qarşı şiddət olayları gündəmdə olub. Təəssüf ki, bizim bu Danabaş kəndinin də xəmirində dini dəyərlər var. Və özünü göstərir. Bu addımı atan kişi sözün əsl mənasında çox şərəfli,

Comments

@faridamuxtarova_ Duzdu

Bulanlıq da olsa xәbәrdarlıq siqnalının sәsini duyuram. Oyanmaq vaxtıdı. Oyanan kimi ilk işim pәncәrәdәn çölә baxmaq olur. Aramsız yağış yağır. Pәncәrәdәn açılan mәnzәrә Eyfel qüllәsi'nә, Biq Banq'a, ya da onlar da olmasa heç olmasa Ayasofyaya baxsa, bәlkә dә yağış yağdığına görә sevinә bilәrәm, amma pәncәrәm Xırdalan Pivә zavoduna baxır vә mәn xoşbәxt deyilәm. Çünki, mәni qarşıdakı saatda Xırdalanla amansız bir mübarizә gözlәyir. 
Ovçusundan qaçan ceyran kimi palçıqların arasında qalmış bir-iki adacığa tullana-tullana avtobus dayanacağına tәrәf istiqamәtlәnirәm - hamı da mәnim kimi... Deyәsәn bu yağış sәninçün asan ötüşәcәk özümә deyirәm ki, özünü Off Roadda sanan bir taksi sürücüsü gәlib yanaşır dayanacağa... әn ağır olan bilirsinizmi nәdir? Güclә özümü tәmiz saxlamağa çalışarkәn, üstümü palçıq edәn o taksiyә öz ayaqlarımla yaxınlaşıb oturmaq mәcburiyyәtindәyәm. Ovçusundan qaçan ceyran bugün dә bacarmadı. Bunları niyәmi deyirәm? Bilin istәdim: daha bu şәhәrdә tәmiz heç kim qalmayıb

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
5

Bulanlıq da olsa xәbәrdarlıq siqnalının sәsini duyuram. Oyanmaq vaxtıdı. Oyanan kimi ilk işim pәncәrәdәn çölә baxmaq olur. Aramsız yağış yağır. Pәncәrәdәn açılan mәnzәrә Eyfel qüllәsi'nә, Biq Banq'a, ya da onlar da olmasa heç olmasa Ayasofyaya baxsa,

Comments

@ulviyye_kk 👍👍👍

@sun_ay_an 👍👍👍👍👍

Bulanlıq da olsa xәbәrdarlıq siqnalının sәsini duyuram. Oyanmaq vaxtıdı. Oyanan kimi ilk işim pәncәrәdәn çölә baxmaq olur. Aramsız yağış yağır. Pәncәrәdәn açılan mәnzәrә Eyfel qüllәsi'nә, Biq Banq'a, ya da onlar da olmasa heç olmasa Ayasofyaya baxsa, bәlkә dә yağış yağdığına görә sevinә bilәrәm, amma pәncәrәm Xırdalan Pivә zavoduna baxır vә mәn xoşbәxt deyilәm. Çünki, mәni qarşıdakı saatda Xırdalanla amansız bir mübarizә gözlәyir. 
Ovçusundan qaçan ceyran kimi palçıqların arasında qalmış bir-iki adacığa tullana-tullana avtobus dayanacağına tәrәf istiqamәtlәnirәm - hamı da mәnim kimi... Deyәsәn bu yağış sәninçün asan ötüşәcәk özümә deyirәm ki, özünü Off Roadda sanan bir taksi sürücüsü gәlib yanaşır dayanacağa... әn ağır olan bilirsinizmi nәdir? Güclә özümü tәmiz saxlamağa çalışarkәn, üstümü palçıq edәn o taksiyә öz ayaqlarımla yaxınlaşıb oturmaq mәcburiyyәtindәyәm. Ovçusundan qaçan ceyran bugün dә bacarmadı. Bunları niyәmi deyirәm? Bilin istәdim: daha bu şәhәrdә tәmiz heç kim qalmayıb

Karikatura © @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
1

Bulanlıq da olsa xәbәrdarlıq siqnalının sәsini duyuram. Oyanmaq vaxtıdı. Oyanan kimi ilk işim pәncәrәdәn çölә baxmaq olur. Aramsız yağış yağır. Pәncәrәdәn açılan mәnzәrә Eyfel qüllәsi'nә, Biq Banq'a, ya da onlar da olmasa heç olmasa Ayasofyaya baxsa,

Comments

@maqsudov_1998 👍❤️

Bulanlıq da olsa xәbәrdarlıq siqnalının sәsini duyuram. Oyanmaq vaxtıdı. Oyanan kimi ilk işim pәncәrәdәn çölә baxmaq olur. Aramsız yağış yağır. Pәncәrәdәn açılan mәnzәrә Eyfel qüllәsi'nә, Biq Banq'a, ya da onlar da olmasa heç olmasa Ayasofyaya baxsa, bәlkә dә yağış yağdığına görә sevinә bilәrәm, amma pәncәrәm Xırdalan Pivә zavoduna baxır vә mәn xoşbәxt deyilәm. Çünki, mәni qarşıdakı saatda Xırdalanla amansız bir mübarizә gözlәyir. 
Ovçusundan qaçan ceyran kimi palçıqların arasında qalmış bir-iki adacığa tullana-tullana avtobus dayanacağına tәrәf istiqamәtlәnirәm - hamı da mәnim kimi... Deyәsәn bu yağış sәninçün asan ötüşәcәk özümә deyirәm ki, özünü Off Roadda sanan bir taksi sürücüsü gәlib yanaşır dayanacağa... әn ağır olan bilirsinizmi nәdir? Güclә özümü tәmiz saxlamağa çalışarkәn, üstümü palçıq edәn o taksiyә öz ayaqlarımla yaxınlaşıb oturmaq mәcburiyyәtindәyәm. Ovçusundan qaçan ceyran bugün dә bacarmadı. Bunları niyәmi deyirәm? Bilin istәdim: daha bu şәhәrdә tәmiz heç kim qalmayıb

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
44

Bulanlıq da olsa xәbәrdarlıq siqnalının sәsini duyuram. Oyanmaq vaxtıdı. Oyanan kimi ilk işim pәncәrәdәn çölә baxmaq olur. Aramsız yağış yağır. Pәncәrәdәn açılan mәnzәrә Eyfel qüllәsi'nә, Biq Banq'a, ya da onlar da olmasa heç olmasa Ayasofyaya baxsa,

Comments

@kamranezer @abdurahmanmemmedov biri men

Sola sürüşdürün

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
2

Sola sürüşdürün #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@__aaz.__ @kirpi.info o biri sehifedeki basligi bura da yazin😍 oxumayanlar da oxusun. Bir birini tamamlayir cunki😍👏🏻

@__aaz.__ @huseynlicartoon 👏🏻😍👍🏼👍🏼😍😍

Bu ölkәdә trend olmaq o qәdәr asandır ki, birisi oğurluq edib polisә izahat verәn yerdә trend olur, birisi bir-iki nömrәni әzbәrlәyib televiziyaya çıxıb trend olur. Birisi özünü Vandamlığa qoyur, birisi dәliliyә. Birisi gic-gic şeirlәr yazır, birisi şeir yazmayan şair olur. Biri şamlara konsert vermәklә, biri o birisini söymәklә... İdeologiyasız millәt özünә hәr şeydәn bir ideologiya yaratmağa çalışır ki, başını qatmağa bir şey olsun vә bütün bunlar sonda birlәşib yekun ideologiyanın tәmәllәrini yaradır - Sürü İdeologiyası. Yetim yazılmış papaqlar, orası-burası islaq görünәn paltarlar vә son olaraq bu qara maska trendi - çox fәrqli imiş kimi görünsә dә, eyni ideologiyanın mәhsullarıdır. Normalda xәstәlәnәndә virusunu cәmiyyәtә keçirmәmәkçün maska taxmayan insanlar, trendә düşüb qara maska taxırlar. Әslindә vәziyyәt elә dә pis deyil, çünki bu çürüklüyә fәrqli aspektdәn baxanda, insan düşünür ki, elә yaxşı ki, belәlәri ağzı bağlı gәzirlәr. Tәsәvvür etmәk olmur ki, bir gün bu sürünün mәnsubları әrәb baharı trendinә düşüb küçәlәrә axışsa, bizi hansı bir gәlәcәk gözlәyә bilәr.
Karikatura © @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
1

Bu ölkәdә trend olmaq o qәdәr asandır ki, birisi oğurluq edib polisә izahat verәn yerdә trend olur, birisi bir-iki nömrәni әzbәrlәyib televiziyaya çıxıb trend olur. Birisi özünü Vandamlığa qoyur, birisi dәliliyә. Birisi gic-gic şeirlәr yazır, birisi

Comments

@emirova.fidan Bizde yaxsi , yaxsiliq , xos bir sey hec vaxt trend olmayib.

Bu ölkәdә trend olmaq o qәdәr asandır ki, birisi oğurluq edib polisә izahat verәn yerdә trend olur, birisi bir-iki nömrәni әzbәrlәyib televiziyaya çıxıb trend olur. Birisi özünü Vandamlığa qoyur, birisi dәliliyә. Birisi gic-gic şeirlәr yazır, birisi şeir yazmayan şair olur. Biri şamlara konsert vermәklә, biri o birisini söymәklә... İdeologiyasız millәt özünә hәr şeydәn bir ideologiya yaratmağa çalışır ki, başını qatmağa bir şey olsun vә bütün bunlar sonda birlәşib yekun ideologiyanın tәmәllәrini yaradır - Sürü İdeologiyası. Yetim yazılmış papaqlar, orası-burası islaq görünәn paltarlar vә son olaraq bu qara maska trendi - çox fәrqli imiş kimi görünsә dә, eyni ideologiyanın mәhsullarıdır. Normalda xәstәlәnәndә virusunu cәmiyyәtә keçirmәmәkçün maska taxmayan insanlar, trendә düşüb qara maska taxırlar. Әslindә vәziyyәt elә dә pis deyil, çünki bu çürüklüyә fәrqli aspektdәn baxanda, insan düşünür ki, elә yaxşı ki, belәlәri ağzı bağlı gәzirlәr. Tәsәvvür etmәk olmur ki, bir gün bu sürünün mәnsubları әrәb baharı trendinә düşüb küçәlәrә axışsa, bizi hansı bir gәlәcәk gözlәyә bilәr.

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
122

Bu ölkәdә trend olmaq o qәdәr asandır ki, birisi oğurluq edib polisә izahat verәn yerdә trend olur, birisi bir-iki nömrәni әzbәrlәyib televiziyaya çıxıb trend olur. Birisi özünü Vandamlığa qoyur, birisi dәliliyә. Birisi gic-gic şeirlәr yazır, birisi

Comments

@13orxan_ @khandzhanly13 👏

@ilkin_asgerli1937 @e.r.g.l.018 bezileti bezek kimi taxir 😂

Sola sürüşdürün >>>
Min bәhanә axtardığımız o illәr, sanki, mәktәbә getmәk dünyanın әn yorucu işi imiş kimi. Hәsrәtlә tәtillәri gözlәmәk, amma hәm dә darıxmaq. Yayın cırhacırında uzaq dağ kәndindә dincәlәrkәn onu xatırlamaq. Böyüdükcә daha çox getmәk, onu daha çox görmәk arzusu. Mәktәbli kitabçası, plastilin, rәngbәrәng karandaşlar, ağır-ağır kitablarla dolu o mәktәbli çantalarımız. İllәr keçdikcә balacalaşıb әn sonlarda gözdәn itәn o çantalar. Bütün bunlara başımız qarışmışkәn, әtrafdakı o qәdәr insanı görmәmәk, böyüdükcә hәyatın yüngüllәşәcәyini sanaraq ilk yanlışlarımızı etdiyimiz o illәr. Necә dә tәmiz imişik, necә dә saf imiş dünyamız? Heç bilә bilәrdikmi ki, biz tezliklә böyüyәcәyimizi dilәdiyimiz kimi, bir vaxt da gәlәcәk, kaş heç böyümәsәydik, dizimizdәki yaramız әn böyük dәrdimiz olsaydı deyәcәyik. Tәbaşir suyu içmәklә bir günlük mәktәbdәn pauza götürmәyә çalışan bizlәr, indi fürsәt әlimizә düşsә, tәkrar oturmazmıyıq o partaların arxasına, üstünә yazmazmıyıq filankәs+filankәs=dost? Karikatura © @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
14

Sola sürüşdürün >>> Min bәhanә axtardığımız o illәr, sanki, mәktәbә getmәk dünyanın әn yorucu işi imiş kimi. Hәsrәtlә tәtillәri gözlәmәk, amma hәm dә darıxmaq. Yayın cırhacırında uzaq dağ kәndindә dincәlәrkәn onu xatırlamaq. Böyüdükcә daha çox getmәk

Comments

@_suleyman_resad Yaxşı yazıb kim yazıbsa əladı

@m.zade_____ Mətn mükəmməl👏👏👌

SOLA SÜRÜŞDÜRÜN... Çoxumuzun başına gəlmiş hadisə,) Min bәhanә axtardığımız o illәr, sanki, mәktәbә getmәk dünyanın әn yorucu işi imiş kimi. Hәsrәtlә tәtillәri gözlәmәk, amma hәm dә darıxmaq. Yayın cırhacırında uzaq dağ kәndindә dincәlәrkәn onu xatırlamaq. Böyüdükcә daha çox getmәk, onu daha çox görmәk arzusu. Mәktәbli kitabçası, plastilin, rәngbәrәng karandaşlar, ağır-ağır kitablarla dolu o mәktәbli çantalarımız. İllәr keçdikcә balacalaşıb әn sonlarda gözdәn itәn o çantalar. Bütün bunlara başımız qarışmışkәn, әtrafdakı o qәdәr insanı görmәmәk, böyüdükcә hәyatın yüngüllәşәcәyini sanaraq ilk yanlışlarımızı etdiyimiz o illәr. Necә dә tәmiz imişik, necә dә saf imiş dünyamız? Heç bilә bilәrdikmi ki, biz tezliklә böyüyәcәyimizi dilәdiyimiz kimi, bir vaxt da gәlәcәk, kaş heç böyümәsәydik, dizimizdәki yaramız әn böyük dәrdimiz olsaydı deyәcәyik. Tәbaşir suyu içmәklә bir günlük mәktәbdәn pauza götürmәyә çalışan bizlәr, indi fürsәt әlimizә düşsә, tәkrar oturmazmıyıq o partaların arxasına, üstünә yazmazmıyıq filankәs+filankәs=dost? Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
111

SOLA SÜRÜŞDÜRÜN... Çoxumuzun başına gəlmiş hadisə,) Min bәhanә axtardığımız o illәr, sanki, mәktәbә getmәk dünyanın әn yorucu işi imiş kimi. Hәsrәtlә tәtillәri gözlәmәk, amma hәm dә darıxmaq. Yayın cırhacırında uzaq dağ kәndindә dincәlәrkәn onu xatır

Comments

@ilqar.oo1 @_vusal_o54

@_vusal_o54 @ilqar.oo1 👍

Günəşli yatağında baş verən faciədən 3 il ötür... @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
1

Günəşli yatağında baş verən faciədən 3 il ötür... @huseynlicartoon #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@domofon_breloklari 🏢🔐Yeni tikililerde istifade edilen Domofon breloklari(acarlar) daha bizde cox ucuz qiymete. 🔐Sade brelok-3azn 🔘Yapişqan-6azn 🔐🚘Emblemli breloklar-7azn Catdirilma+kopyalanma qiymete daxildir.✔ (Auto comment)

Nəhayət 50.000 olduq. İzlədiyinizə görə minnətdaram dostlar. Daha gözəl işlər gələcək izləmədə qalın, hələ çox böyüyəcəyik. Sizləri sevirəm. Varolun 🤗#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
44

Nəhayət 50.000 olduq. İzlədiyinizə görə minnətdaram dostlar. Daha gözəl işlər gələcək izləmədə qalın, hələ çox böyüyəcəyik. Sizləri sevirəm. Varolun 🤗#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #

Comments

@yoxlugunla_birge__ Adminka axtarilir.istiyen yazsin

@bayramoffamin Qaqaş keçmişe gederken çalışki erebistan terefe getme oranın keçmişi zay olub

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
45

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@don_ispaniol Ancaq zarafatsiz seytanlar mat meetlel qaliblar elimizden

@don_ispaniol Bizim camaatin elinnden seytanlarda ehtiyyat edir

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
4

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@article13_ ( AutoComment + Auto'Like )

@_matilda__s_ Ax Məlikməmməd😂 bizlər hələ də qara günlərimizi yaşıyırıq

Bu yaxınlarda maraqlı bir mәqalә oxudum. Mәqalәnin bir hissәsindә deyilirdi: Әrәblәrә qәdәr türklәrdә namus sözü yox idi, çünki türklәr hәlә o vaxta qәdәr namussuzluq nә demәkdir bilmirdilәr  Maraqlı yanaşmadır, elә deyil? Yenә hәmin mәqalә belә davam edirdi ki, Dünyada tәk millәt bizim millәtdir ki, әr, arvad kimi fәrqli sözlәri hәyat yoldaşı kimi gözәl bir söz ilә әvәz edә bilib. 
Mәn tarixlә, hәlә dә, hәr şeyini itirә-itirә gәlmiş bizim kimi bir millәtin tarixi ilә öyünmәyi elә dә sevmirәm. Amma yenә dә, o öyünmәdiyimiz tarixdә öz hәyat yoldaşıyla qәhrәmanca savaşmış Nigarların, Hәcәrlәrin, özü-özlüyündә bir tarix yazmış Tomrislәrin adı keçir. Vә bizlәr - o irsin davamçısı bizlәr - bugünlәrdә öz qadınımızı tәqdim edәrkәn üzr istәyirәm kәlmәsini tәlәffüz edirik. Niyә? Nә üçün? Axı biz qadını at belindә, yanımızda vuruşlara aparardıq... onlar da bir tarix yazardılar. Nә oldu, nә dәyişdi, kimlәr gәlib qadınımızı alçaltdı ki, biz qadınımızı tәqdim etmәyә belә utanırıq? Yenә dә mәn dә üzr istәyәrәk demәk istәyirәm ki, belә mәqamda ağlıma ancaq elә bu karikaturada göstәrilәn sәhnә gәlә bilir. Yoxsa, bu üzr istәmәyin başqa bir anlamını Nikolay yağı görmәmiş bu beynim çıxara bilmir. Sözüm elә mәnim kimi bu yağı görmәmiş gәnc nәslimizәdir, biz utanmayaq, olarmı? Qadın da insandır çünki, hәr şey bir kәnara, әn azından ona görә ki, biz dә bir qadının bәtnindәn çöhrәlәnmişik.

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
16

Bu yaxınlarda maraqlı bir mәqalә oxudum. Mәqalәnin bir hissәsindә deyilirdi: "Әrәblәrә qәdәr türklәrdә namus sözü yox idi, çünki türklәr hәlә o vaxta qәdәr namussuzluq nә demәkdir bilmirdilәr" Maraqlı yanaşmadır, elә deyil? Yenә hәmin mәqalә belә da

Comments

@hebibeorucova 👏🖒

@reklam_isleri____ 🚨HƏR NÖV REKLAM İŞLƏRİNİN GÖRÜLMƏSİ 🔴 BANER 🔵ViNiL 🔶SETKA ViNiL ⚫️İŞIQLI VƏ İŞIQSIZ HƏRFLƏR 🔴QABARIQ HƏRFLƏR 📞0777-11-77-33 📞0702-07-17-87

Bu yaxınlarda maraqlı bir mәqalә oxudum. Mәqalәnin bir hissәsindә deyilirdi: Әrәblәrә qәdәr türklәrdә namus sözü yox idi, çünki türklәr hәlә o vaxta qәdәr namussuzluq nә demәkdir bilmirdilәr - Maraqlı yanaşmadır, elә deyil? Yenә hәmin mәqalә belә davam edirdi ki, Dünyada tәk millәt bizim millәtdir ki, әr, arvad kimi fәrqli sözlәri hәyat yoldaşı kimi gözәl bir söz ilә әvәz edә bilib. 
Mәn tarixlә, hәlә dә, hәr şeyini itirә-itirә gәlmiş bizim kimi bir millәtin tarixi ilә öyünmәyi elә dә sevmirәm. Amma yenә dә, o öyünmәdiyimiz tarixdә öz hәyat yoldaşıyla qәhrәmanca savaşmış Nigarların, Hәcәrlәrin, özü-özlüyündә bir tarix yazmış Tomrislәrin adı keçir. Vә bizlәr - o irsin davamçısı bizlәr - bugünlәrdә öz qadınımızı tәqdim edәrkәn üzr istәyirәm kәlmәsini tәlәffüz edirik. Niyә? Nә üçün? Axı biz qadını at belindә, yanımızda vuruşlara aparardıq... onlar da bir tarix yazardılar. Nә oldu, nә dәyişdi, kimlәr gәlib qadınımızı alçaltdı ki, biz qadınımızı tәqdim etmәyә belә utanırıq? Yenә dә mәn dә üzr istәyәrәk demәk istәyirәm ki, belә mәqamda ağlıma ancaq elә bu karikaturada göstәrilәn sәhnә gәlә bilir. Yoxsa, bu üzr istәmәyin başqa bir anlamını Nikolay yağı görmәmiş bu beynim çıxara bilmir. Sözüm elә mәnim kimi bu yağı görmәmiş gәnc nәslimizәdir, biz utanmayaq, olarmı? Qadın da insandır çünki, hәr şey bir kәnara, әn azından ona görә ki, biz dә bir qadının bәtnindәn çöhrәlәnmişik.

Karikatura © @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
2

Bu yaxınlarda maraqlı bir mәqalә oxudum. Mәqalәnin bir hissәsindә deyilirdi: "Әrәblәrә qәdәr türklәrdә namus sözü yox idi, çünki türklәr hәlә o vaxta qәdәr namussuzluq nә demәkdir bilmirdilәr" - Maraqlı yanaşmadır, elә deyil? Yenә hәmin mәqalә belә d

Comments

@taskin_ortahisar.x TAKİB ATIN 60K OLUM

@lawyereads Qiymətləndirmə təqdirəlayidir. Bu cür ifadələrə mən də qarşıyam. Lakin bu münasibət sırf qadınlara şamil olunmur. Qadınlar da öz həyat yoldaşlarını təqdim edərkən "üzr istəyirəm" ifadəsilə başlayırlar. Həmçinin uşaqlara da aiddir. Hər iki valideyn övladı haqqında danışarkən "üzr istəyirəm uşağım" deyə cümləyə başlayırlar. Eyni zamanda böyüklərin yanında uşağa nəvaziş göstərməmək, qucağa almamaq kimi şeylər də eyni düşüncə tərzindən qaynaqlanır.

Bu yaxınlarda maraqlı bir mәqalә oxudum. Mәqalәnin bir hissәsindә deyilirdi: Әrәblәrә qәdәr türklәrdә namus sözü yox idi, çünki türklәr hәlә o vaxta qәdәr namussuzluq nә demәkdir bilmirdilәr  Maraqlı yanaşmadır, elә deyil? Yenә hәmin mәqalә belә davam edirdi ki, Dünyada tәk millәt bizim millәtdir ki, әr, arvad kimi fәrqli sözlәri hәyat yoldaşı kimi gözәl bir söz ilә әvәz edә bilib. 
Mәn tarixlә, hәlә dә, hәr şeyini itirә-itirә gәlmiş bizim kimi bir millәtin tarixi ilә öyünmәyi elә dә sevmirәm. Amma yenә dә, o öyünmәdiyimiz tarixdә öz hәyat yoldaşıyla qәhrәmanca savaşmış Nigarların, Hәcәrlәrin, özü-özlüyündә bir tarix yazmış Tomrislәrin adı keçir. Vә bizlәr - o irsin davamçısı bizlәr - bugünlәrdә öz qadınımızı tәqdim edәrkәn üzr istәyirәm kәlmәsini tәlәffüz edirik. Niyә? Nә üçün? Axı biz qadını at belindә, yanımızda vuruşlara aparardıq... onlar da bir tarix yazardılar. Nә oldu, nә dәyişdi, kimlәr gәlib qadınımızı alçaltdı ki, biz qadınımızı tәqdim etmәyә belә utanırıq? Yenә dә mәn dә üzr istәyәrәk demәk istәyirәm ki, belә mәqamda ağlıma ancaq elә bu karikaturada göstәrilәn sәhnә gәlә bilir. Yoxsa, bu üzr istәmәyin başqa bir anlamını Nikolay yağı görmәmiş bu beynim çıxara bilmir. Sözüm elә mәnim kimi bu yağı görmәmiş gәnc nәslimizәdir, biz utanmayaq, olarmı? Qadın da insandır çünki, hәr şey bir kәnara, әn azından ona görә ki, biz dә bir qadının bәtnindәn çöhrәlәnmişik.

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
205

Bu yaxınlarda maraqlı bir mәqalә oxudum. Mәqalәnin bir hissәsindә deyilirdi: "Әrәblәrә qәdәr türklәrdә namus sözü yox idi, çünki türklәr hәlә o vaxta qәdәr namussuzluq nә demәkdir bilmirdilәr" Maraqlı yanaşmadır, elә deyil? Yenә hәmin mәqalә belә da

Comments

@mamedoff_676 @elvinnusretov Ay sağol mənim sözümü ancaq kişilər anlayar.

@elmin___064 Cunki Azerbaycan kisisi ucun oz heyat yoldasi ozeldi. Heyat yoldawi haqqinda daniwilirsa, ozelinden daniwdigi ucun uzr isteyir. Birdeki boyuklerin yaninda daniwilanda.

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
4

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@v1ne_baku follow atin 😃😘 qarwili😌 var!! komik videolar bizda😙😉

@turkler125 Səhfəmi takib edin

Həyatda insanın başına bəzən elə hadisələr gəlir ki, qalırsan əli-qolu bağlı, çarəsiz.

Belə anlarda son variant ancaq baş verən prosesi sadəcə yüngülləşdirmək başqa cür desək yubatmaq olur. Nəticədə isə hadisə yenə də baş verir ... Diqqət : Dostlar. Karikatura çəkməyi öyrənmək istəyənlər üçün 3 hissədən ibarət olan video düzəltmişəm. Videolar youtube kanalımızda paylaşmışam. Story bölməsindəki linklərdən (barmağınızı yuxarı sürüşdürərək) hər üç hissəyə də baxa bilərsiz. Ya da youtube də huseynlicartoon yazaraq izləyə bilərsiz. Kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın dostlar. Sevgilər) 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
37

Həyatda insanın başına bəzən elə hadisələr gəlir ki, qalırsan əli-qolu bağlı, çarəsiz. Belə anlarda son variant ancaq baş verən prosesi sadəcə yüngülləşdirmək başqa cür desək yubatmaq olur. Nəticədə isə hadisə yenə də baş verir ... Diqqət : Dostlar.

Comments

@jasmine_cosmetica 👍👍👍😂

@jasmine_cosmetica 😊😊😊😊

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
83

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Xirdalan
Comments

@sehrili_alem Vakansiya!!!Tecili qrup admini axtarilir..Telebler Yas heddi 22+ unsiyyetcil mehriban insanlarla islemeyi bacarmaq gunde uc dort saat online aktivlik..Gelir 300+du iseduzeltme deyil...İs oyredilir oyrenmek ucun vaxtda verilir..Bolgelerdende xanimlar evdar qadinlar da muraciet ede biler elave melumat almaq ucun drekte muraciet edin

@kermli_kenan 😂😂😂👍

Sağlığında qiymәt verin insanlara seriyasından növbәti paylaşım deyәrdim buna. Bizlәrdә niyәsә belә bir adәt var, itirdiyimiz şeylәr, ya da itirdiyimiz kәslәr yalnız onları itirdikdәn sonra dәyәrli olmağa başlayır bizlәrçün. Sanki hәlә itirmәmişkәn, bizimdirsә, hә, bir kәnarda qalsın, lazım olanda istifadә edәrik düşüncәsi var hәr birimizdә. Elәcә dә ölәn insanlar... sağlığında yardımımız gәrәkәrsә bir bardaq suyu belә qıymayacağımız insanlara, öldükdәn sonra ehsanlar edirik. Bәzilәri ac gedir bu dünyadan. Ki, mәni әn çox incidәn dә bu insanların qara talelәridir. Әgәr uşaqlığımızda bizә anlatılan hekayәlәr doğru isә, o zaman mәnә maraqlıdır ki, bu insanların ruhları onların şәninә verilәn ehsan süfrәlәrini görәrsә, nә deyәrlәr. Sağlığında itirib-axtarılmayan birisi ölümündәn sonra nә çox insanı yığa bilmişdir әtrafına. Sağlığında adam münasibәti bәslәnilmәyәn kәslәr öldükdәn sonra nә yaxşı insan olmuşlardır. Yenә deyirәm, bezmәdәn, tәmkinlә tәkrar sәslәndirirәm bu cümlәni: sağlığında qiymәt verin insanlara! Bir dönün, әtrafınıza baxın, bәlkә dә bir zamanlar çox sevdiyiniz vә bugün üçün sizә lazım olmayan insanlar var әtrafınızda, acdırlar, xәstәdirlәr, kömәyә, qayğıya, onlar olmasa belә iki kәlmә söhbәt kәsmәyә ehtiyacları var bәlkә dә. Axtarın, tapın onları! Oturun, ehsanında kәsәcәyiniz qәdәr sәmimi, o qәdәr sevәcәn kәsin çörәyinizi onlarla... Karikatura © @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
3

"Sağlığında qiymәt verin insanlara" seriyasından növbәti paylaşım deyәrdim buna. Bizlәrdә niyәsә belә bir adәt var, itirdiyimiz şeylәr, ya da itirdiyimiz kәslәr yalnız onları itirdikdәn sonra dәyәrli olmağa başlayır bizlәrçün. Sanki hәlә itirmәmişkәn

Comments

@cavansir_babazade 😉😊😎

@_kamran_nasir_ 😂

Sağlığında qiymәt verin insanlara seriyasından növbәti paylaşım deyәrdim buna. Bizlәrdә niyәsә belә bir adәt var, itirdiyimiz şeylәr, ya da itirdiyimiz kәslәr yalnız onları itirdikdәn sonra dәyәrli olmağa başlayır bizlәrçün. Sanki hәlә itirmәmişkәn, bizimdirsә, hә, bir kәnarda qalsın, lazım olanda istifadә edәrik düşüncәsi var hәr birimizdә. Elәcә dә ölәn insanlar... sağlığında yardımımız gәrәkәrsә bir bardaq suyu belә qıymayacağımız insanlara, öldükdәn sonra ehsanlar edirik. Bәzilәri ac gedir bu dünyadan. Ki, mәni әn çox incidәn dә bu insanların qara talelәridir. Әgәr uşaqlığımızda bizә anlatılan hekayәlәr doğru isә, o zaman mәnә maraqlıdır ki, bu insanların ruhları onların şәninә verilәn ehsan süfrәlәrini görәrsә, nә deyәrlәr. Sağlığında itirib-axtarılmayan birisi ölümündәn sonra nә çox insanı yığa bilmişdir әtrafına. Sağlığında adam münasibәti bәslәnilmәyәn kәslәr öldükdәn sonra nә yaxşı insan olmuşlardır. Yenә deyirәm, bezmәdәn, tәmkinlә tәkrar sәslәndirirәm bu cümlәni: sağlığında qiymәt verin insanlara! Bir dönün, әtrafınıza baxın, bәlkә dә bir zamanlar çox sevdiyiniz vә bugün üçün sizә lazım olmayan insanlar var әtrafınızda, acdırlar, xәstәdirlәr, kömәyә, qayğıya, onlar olmasa belә iki kәlmә söhbәt kәsmәyә ehtiyacları var bәlkә dә. Axtarın, tapın onları! Oturun, ehsanında kәsәcәyiniz qәdәr sәmimi, o qәdәr sevәcәn kәsin çörәyinizi onlarla... Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
88

"Sağlığında qiymәt verin insanlara" seriyasından növbәti paylaşım deyәrdim buna. Bizlәrdә niyәsә belә bir adәt var, itirdiyimiz şeylәr, ya da itirdiyimiz kәslәr yalnız onları itirdikdәn sonra dәyәrli olmağa başlayır bizlәrçün. Sanki hәlә itirmәmişkәn

Comments

@jamaa_____ Herda lazimsiz seviyyesiz adetler var ele muselman olkelerindedir👎

@senanhuseynov1 Dovğa içənə bax.. bir də divardakı şəkilə)))) @h_sahlar @_pantera_57

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
70

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@huseyno7551 @shizoaltruist hami cirkin gosterilir? Duzgun cavab di ozelliyi bu dur.. bir milleti cirkin gostermek?? Ne ozellik ola bilirki burda? Meqsed nedi hamini cirkin gostermekde??? Ola biler bir qisim insan obeaz secile ve tenqid oluna amma haminin cirkin gosterilmeyi hec bir agla ve mentiqe sigmir..

@shizoaltruist @huseyno7551 bu adam sizə bir fikri çatdırmaq üçün 1 həftə xərcləməli deyil ki, ideal bir şəkil ortaya qoysun, hamı gözəl çəkilsin, hər incəliyə fikir verilsin. İncəsənətin bu növündə rəsm belə çəkilməlidir. Əgər karikaturanın nə olduğunu bilmirsinizsə, öyrənməyə bir yerdən başlasanız yaxşı olar.

Mesajı tək-tək yazmaq hər dövrün ana problemlərindən biridi)) #azeri #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
🌎 Qeribe Faktlar, Melumatlar🌎 - @olke.tv Instagram Profile - inst4gram.com
olke.tv
2

Mesajı tək-tək yazmaq hər dövrün ana problemlərindən biridi)) #azeri #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@online_butik_leli @ferid.ibrahimmov 👈 Profil yığanlar follow atsın 💣 ( auto comment ✴)

@zerger_camal 👈zergerlik qizil gumus isdenilen zakazlarin hazrlanmasi ad kulonlar. Her nov madellerin qizil gumus qizil suyuna salnmiw madellerini zakaz ede bilersz. Fikrinzden kecen her bir madeli qizil gumusu zakaz ede bilersz

Mesajı tək-tək yazmaq hər dövrün ana problemlərindən biridi)) #huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
92

Mesajı tək-tək yazmaq hər dövrün ana problemlərindən biridi)) #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@z_nur_serf_dunyasi 🤩🤩🤩🤩👈👈👈🎁👈🎁🎁👈

@dr_suleymanli @h.nagdaliyev

Sizә iki ölkәdәki mәzarın hekayәtin danışacam bugün - biri Azәrbaycan adlı kiçik bir ölkәdә, biri Amerika adlı Dünya nәhәngindә. Azәrbaycandakı o mәzarın altında yatan şәxs ömrü boyunca әziyyәt çәkib, kreditlә uşaqlarını evlәndirib, ipoteka ilә ev alıb vә ödәyib tamamlaya bilmәdәn köçüb dünyadan. Övladı da onun yolunu davam elәtdirir, atasının mәrmәrdәn olan mәzar daşını da kreditlә düzәltdirib. Nә özünün, nә oğlunun maaşı 500 dolları heç vaxt keçmәyib. Amerikadakı mәzarın hekayәsinә gәlincә: ömrü boyunca 5-10 min dollardan az maaşı olmayıb, ömrü boyunca әziyyәt çәkmәyib. Ömrünün son baharında öz yoldaşıyla Dünya turuna da çıxa bilib, bütün övladları iş-güc, ev-maşın sahibidir. Vә onun oğlu onunçün sadәcә iki bir-birinә xaç şәklindә bitişmiş taxtadan başdaşı hazırlatdırıb. Bu iki hekayәdәki uyğunsuzluğu siz dә görә bildiz? 
Elә yazının da mәqsәdinә gәlәrsәk: bu uyğunsuzluğu sizdәn vә mәndәn әvvәl görmüş Azәrbaycan şairinin dә dediyi kimi: sağlığında qiymәt verin insanlara! Karikatura © @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
3

Sizә iki ölkәdәki mәzarın hekayәtin danışacam bugün - biri Azәrbaycan adlı kiçik bir ölkәdә, biri Amerika adlı Dünya nәhәngindә. Azәrbaycandakı o mәzarın altında yatan şәxs ömrü boyunca әziyyәt çәkib, kreditlә uşaqlarını evlәndirib, ipoteka ilә ev al

Comments

@m.zade_____ İnsanlara onlar öldükdən sonra dəyər vermək asandır. Çətin olan isə onların sağlığında lazım olan dəyəri vermək, hörmət eləməkdir. Bəzən insanlar bunu başa düşmür və insanları qiymətdən salırlar. Buna görə də yaxşı insanların qədrini onların sağlığında bilməliyik.

@ms.esgerli._ Həyatın hər mərhələsinin belə keçməsi😒😒😒😒😒

Sizә iki ölkәdәki mәzarın hekayәtin danışacam bugün - biri Azәrbaycan adlı kiçik bir ölkәdә, biri Amerika adlı Dünya nәhәngindә. Azәrbaycandakı o mәzarın altında yatan şәxs ömrü boyunca әziyyәt çәkib, kreditlә uşaqlarını evlәndirib, ipoteka ilә ev alıb vә ödәyib tamamlaya bilmәdәn köçüb dünyadan. Övladı da onun yolunu davam elәtdirir, atasının mәrmәrdәn olan mәzar daşını da kreditlә düzәltdirib. Nә özünün, nә oğlunun maaşı 500 dolları heç vaxt keçmәyib. Amerikadakı mәzarın hekayәsinә gәlincә: ömrü boyunca 5-10 min dollardan az maaşı olmayıb, ömrü boyunca әziyyәt çәkmәyib. Ömrünün son baharında öz yoldaşıyla Dünya turuna da çıxa bilib, bütün övladları iş-güc, ev-maşın sahibidir. Vә onun oğlu onunçün sadәcә iki bir-birinә xaç şәklindә bitişmiş taxtadan başdaşı hazırlatdırıb. Bu iki hekayәdәki uyğunsuzluğu siz dә görә bildiz? 
Elә yazının da mәqsәdinә gәlәrsәk: bu uyğunsuzluğu sizdәn vә mәndәn әvvәl görmüş Azәrbaycan şairinin dә dediyi kimi: sağlığında qiymәt verin insanlara! Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
40

Sizә iki ölkәdәki mәzarın hekayәtin danışacam bugün - biri Azәrbaycan adlı kiçik bir ölkәdә, biri Amerika adlı Dünya nәhәngindә. Azәrbaycandakı o mәzarın altında yatan şәxs ömrü boyunca әziyyәt çәkib, kreditlә uşaqlarını evlәndirib, ipoteka ilә ev al

Comments

@01.08.78naxcivan Duzdu .olenden sonra neynirem mermeri

Tarix 21-ci әsr, yer Azәrbaycan. Amerika ilә Rusiyanın, Çinin, Yaponiyanın kosmosa peyk çıxararaq yarışa çıxdığı әsrlәrdә bizlәr cin çıxarırıq. Vә әn gülmәlisi dә, odur ki, bunu belә bacara bilmirik. Olmayan bir şeyi çıxarmaqda belә acizik, bәylәr, biz hara gedirik? Axı biz Mirzә Cәlilin, Sabirin nәvәlәriyik, axı bu xәstәlikdәn sağalmaqçün hәlә bir әsr әvvәldәn yazırdı әdiblәrimiz. Niyә oyanmaq, silkәlәnib özümüzә gәlmәkdә bu qәdәr acizik? Çox xәstәliklәrimiz olacaq, hәlә çox müalicәlәr tapacaq kafir dövlәtlәr, hәlә çox sağalacağıq, amma bu әn әsas xәstәlikdәn nә vaxt qurtulacağıq biz? Bu cahilliyi bir xәstәlik olaraq nә vaxt qәbul edib onun müalicәsi üçün әllәşәcәyik? Arada biriniz o çox vacib olan işlәrinizdәn başınızı qaldırıb bu suallara cavab tapsaz, çox şad olaram. Cininizә qüvvәt, bәylәr, cininizә qüvvәt!

Karikatura © @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
4

Tarix 21-ci әsr, yer Azәrbaycan. Amerika ilә Rusiyanın, Çinin, Yaponiyanın kosmosa peyk çıxararaq yarışa çıxdığı әsrlәrdә bizlәr cin çıxarırıq. Vә әn gülmәlisi dә, odur ki, bunu belә bacara bilmirik. Olmayan bir şeyi çıxarmaqda belә acizik, bәylәr, b

Comments

@emirova.fidan 👍👍

@darkbutterflys .d

Tarix 21-ci әsr, yer Azәrbaycan. Amerika ilә Rusiyanın, Çinin, Yaponiyanın kosmosa peyk çıxararaq yarışa çıxdığı әsrlәrdә bizlәr cin çıxarırıq. Vә әn gülmәlisi dә, odur ki, bunu belә bacara bilmirik. Olmayan bir şeyi çıxarmaqda belә acizik, bәylәr, biz hara gedirik? Axı biz Mirzә Cәlilin, Sabirin nәvәlәriyik, axı bu xәstәlikdәn sağalmaqçün hәlә bir әsr әvvәldәn yazırdı әdiblәrimiz. Niyә oyanmaq, silkәlәnib özümüzә gәlmәkdә bu qәdәr acizik? Çox xәstәliklәrimiz olacaq, hәlә çox müalicәlәr tapacaq kafir dövlәtlәr, hәlә çox sağalacağıq, amma bu әn әsas xәstәlikdәn nә vaxt qurtulacağıq biz? Bu cahilliyi bir xәstәlik olaraq nә vaxt qәbul edib onun müalicәsi üçün әllәşәcәyik? Arada biriniz o çox vacib olan işlәrinizdәn başınızı qaldırıb bu suallara cavab tapsaz, çox şad olaram. Cininizә qüvvәt, bәylәr, cininizә qüvvәt!

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
388

Tarix 21-ci әsr, yer Azәrbaycan. Amerika ilә Rusiyanın, Çinin, Yaponiyanın kosmosa peyk çıxararaq yarışa çıxdığı әsrlәrdә bizlәr cin çıxarırıq. Vә әn gülmәlisi dә, odur ki, bunu belә bacara bilmirik. Olmayan bir şeyi çıxarmaqda belә acizik, bәylәr, b

Comments

@elcin_muslim Gör neyi neye eyni tutursunuz,, ele sadaladiginiz olkelerde cin cixardir.. eger Allaha ve Onun kitabina inansaydiniz bele sozleri neyise hansisa meselelere göre alcaltmazdiniz,,,bu bir ikincide o dediyiniz kosmos mosmosa milyardlarla dollar pullar xerclenir ancaq ortada hec bir seyelde edebilmiller, guyaki marsda yasamaq ucun tedbirler goruller,,, bu dunyada guya yasamagi deyer verdiler gah muharibeler gah atom bombalari birterefde afrikada ve orta asiyada insanlar ackarindan olurler,, o kosmosa xerclendiyi pullari sulhe eminamanliga ve insanlarin halina baxsaydilar hec o biri bu biri planetlere getmeye deymez... cin cixartmaga gelince her bir insanda olur,,, cin cixartmaq insani sakitlesdirmeyine getirib cixardir, bunun necedefe sahidi olmusuq,, hansi illerdi psixi yasayan birisine ayetlerle suretlerle cixardandan sonra baska mulayim adam olur,, ne ise

@_z_i_y_a_a_z_i_z İnsanda vijdansizliğa bax ala. Saqqali uzun olub harava girib bele inciksen. Guya saqqal saxlamayan bele işlərnən məşğul olmur. Cindirliğ saqqala baxmir. BİRDƏ VAHAB ALLAHİN ADİDİ BU SÖZƏ BU QƏDƏR QİSA BİĞA UZUN SAQQALA NİFRƏTİNİZ VARSA MƏNDƏ VAHHABİYƏM. TEKRRORNAN İSLAMİ QARİŞDİRMAYİN. RƏYLƏRİN ÇOXUNA BAXİRAM QİSA BİQLİ UZUN SAQQALLİLARA NİFRƏT ELEYİRLER.NARAHAT OLURSUZSA BUNA GÖRƏ ÜZR ZAD İSTƏMİRƏM.Birdə ancağ saqqali bu formada olanlari paylaşma biğli saqqalilarin elediylerin paylaş

İşim gәrәyi Respublikanın  әksәr rayonların - rayon mәrkәzlәri vә kәndlәrin gәzmişәm vә әmin şәkildә deyә bilәrәm ki, Bakının palçığı, seli kimi başqa heç bir yerdә yoxdu. Yәni bizim paytaxtımız nәinki başqa ölkәlәrin şәhәrlәri ilә, heç öz şәhәrlәrimizlә, kәndlәrimizlә yarışa bilmir. Telekanallarımız, mәmurlarımız isә Bakını Parislә, Londonla yarışdırırlar. Әlbәttә ki, yarışdırarlar, çünki onlar yağışlı vaxtlar Xırdalana bir manatlıq qayıqlarla - üzr istәyirәm - taksilәrlә getmiyiblәr. Avtobusda yuxarı tutacaqlardan tutub sallanmağa çalışmayıblar ki, ayaqları avtobusun yerindәki suya batmasın. İçәri doğru sel axan metro keçidlәrindәn üzü-yuxarı pillәkәnlәrlә qalxmayıblar. Hamı bilir ki, bu şәhәrdә Paris romantikasın yaşamaq olmaz, London küçәlәrindә gәzәn taksilәrin eynisi bu küçәlәrdә gәzsәlәr dә, küçәlәr hәminki küçә deyil, Londonda taksilәrin üstü palçıq olmur. Bu şәhәrdәn olsa-olsa Venesiya çıxar, ona görә dә, qәrar vermәk lazımdı - biz kim olmaq, kimә, hara oxşamaq istәyirik? Yoxsa başqa bir sual beynimizi qurcalamağa başlayacaq ki, - bәlkә dә, qurcalayır, - axı biz kimә inana bilәrik? Karikatura © @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
1

İşim gәrәyi Respublikanın әksәr rayonların - rayon mәrkәzlәri vә kәndlәrin gәzmişәm vә әmin şәkildә deyә bilәrәm ki, Bakının palçığı, "seli" kimi başqa heç bir yerdә yoxdu. Yәni bizim paytaxtımız nәinki başqa ölkәlәrin şәhәrlәri ilә, heç öz şәhәrlәr

Comments

@mur4d_w1p 👍

İşim gәrәyi Respublikanın  әksәr rayonların - rayon mәrkәzlәri vә kәndlәrin gәzmişәm vә әmin şәkildә deyә bilәrәm ki, Bakının palçığı, seli kimi başqa heç bir yerdә yoxdu. Yәni bizim paytaxtımız nәinki başqa ölkәlәrin şәhәrlәri ilә, heç öz şәhәrlәrimizlә, kәndlәrimizlә yarışa bilmir. Telekanallarımız, mәmurlarımız isә Bakını Parislә, Londonla yarışdırırlar. Әlbәttә ki, yarışdırarlar, çünki onlar yağışlı vaxtlar Xırdalana bir manatlıq qayıqlarla - üzr istәyirәm - taksilәrlә getmiyiblәr. Avtobusda yuxarı tutacaqlardan tutub sallanmağa çalışmayıblar ki, ayaqları avtobusun yerindәki suya batmasın. İçәri doğru sel axan metro keçidlәrindәn üzü-yuxarı pillәkәnlәrlә qalxmayıblar. Hamı bilir ki, bu şәhәrdә Paris romantikasın yaşamaq olmaz, London küçәlәrindә gәzәn taksilәrin eynisi bu küçәlәrdә gәzsәlәr dә, küçәlәr hәminki küçә deyil, Londonda taksilәrin üstü palçıq olmur. Bu şәhәrdәn olsa-olsa Venesiya çıxar, ona görә dә, qәrar vermәk lazımdı - biz kim olmaq, kimә, hara oxşamaq istәyirik? Yoxsa başqa bir sual beynimizi qurcalamağa başlayacaq ki, - bәlkә dә, qurcalayır, - axı biz kimә inana bilәrik? Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
33

İşim gәrәyi Respublikanın әksәr rayonların - rayon mәrkәzlәri vә kәndlәrin gәzmişәm vә әmin şәkildә deyә bilәrәm ki, Bakının palçığı, "seli" kimi başqa heç bir yerdә yoxdu. Yәni bizim paytaxtımız nәinki başqa ölkәlәrin şәhәrlәri ilә, heç öz şәhәrlәr

Comments

@missdjafarzadeh89 Rayonda ne cirk qala bilerki? Rayonda adam qalibki? Rayon camaati Bakiya axin eliyende butun palcigida ozleri ile getiribler. Hele Baki dozurse bunada shukur eliyun!

@mytravel_mingecevir Tələbələrə super fürsət 👈👈👈

Hәr yerdә tüstü, hәr yerdә qәlyanxana

Belә bir söz var - kimә görә, nәyә görә? Әrәblәrin cәnnәt-cәhәnnәm anlayışları başqa yerlәrin insanları üçün tamam әksinәdir. Mәsәlәn, әrәbin cәhәnnәmi eskimoslar üçün cәnnәtdir. Odur ki, hәr kәsin hәqiqәti özü üçün daha hәqiqidir. Bәs görәsәn bütün bu hәqiqәtlәrdәn hansı әn hәqiqisidir?

Karikatura © @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
2

Hәr yerdә tüstü, hәr yerdә qәlyanxana Belә bir söz var - "kimә görә, nәyә görә?" Әrәblәrin cәnnәt-cәhәnnәm anlayışları başqa yerlәrin insanları üçün tamam әksinәdir. Mәsәlәn, әrәbin cәhәnnәmi eskimoslar üçün cәnnәtdir. Odur ki, hәr kәsin hәqiqәti öz

Comments

@bayramoffamin Ürəyimə cəhənnən qəlyanı düşüb 😂😂

@symr_rc @bayramoffamin çәkәrsәn inşallah 😂😂😂

Hər yer tüstü, hər yer qəlyanxana

Belә bir söz var - kimә görә, nәyә görә? Әrәblәrin cәnnәt-cәhәnnәm anlayışları başqa yerlәrin insanları üçün tamam әksinәdir. Mәsәlәn, әrәbin cәhәnnәmi eskimoslar üçün cәnnәtdir. Odur ki, hәr kәsin hәqiqәti özü üçün daha hәqiqidir. Bәs görәsәn bütün bu hәqiqәtlәrdәn hansı әn hәqiqisidir?

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
192

Hər yer tüstü, hər yer qəlyanxana Belә bir söz var - "kimә görә, nәyә görә?" Әrәblәrin cәnnәt-cәhәnnәm anlayışları başqa yerlәrin insanları üçün tamam әksinәdir. Mәsәlәn, әrәbin cәhәnnәmi eskimoslar üçün cәnnәtdir. Odur ki, hәr kәsin hәqiqәti özü üç

Comments

@metbex_ev_esyalari_burada Kafir olanlar üçün əbədi Cəhənnəm var..

@_tolka__ti Cehennemde men😂

Son dönәmlәr insanlarımızın dәrdlәri o qәdәr mürәkkәblәşib ki, insanlar başlarını qaldırıb vaxtın necә getdiyini anlamırlar belә. Demәk olar ki, artıq hәr küçәyә bankomatlar vә ödәmә terminalları qoyulub vә bunların yan-yana yerlәşdirilmәsi isә hәm gülmәli, hәm dә içlәr acıdan bir mәnzәrә yaradır. Bankomatdan aldığın pulu 10 metr oyandakı ödәmә aparatına öz rzanla daxil etmәk hәm komik, hәm dә dramatik sәhnәdir. Metro desәn, o zatәn hәmişә basa-bas olur, әn әsas da iş çıxışları vaxtında, sanki bu ölkәdә işsiz olmaq bir dәrddirsә, işinin olması başqa dәrddir. Müdir danlağı, lüzumsuz yerә işi tәlәsdirәrәk keyfiyyәti aşağı salmaqlar, layiq olunmayan maaşlar vә bir dә bütün bunların üzәrinә küçәdә hәr addımbaşı qarşına çıxan gizli vә açıq-aşkar dilәnәnlәr vә s... Odur ki, hәtta bir yadplanetli üçün belә, bu torpağa ayaq basmaq elә dә asan iş olmamalıdır. Bizlәr analoqsuzluğumuzla fәxr etmәliyik

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
0

Son dönәmlәr insanlarımızın dәrdlәri o qәdәr mürәkkәblәşib ki, insanlar başlarını qaldırıb vaxtın necә getdiyini anlamırlar belә. Demәk olar ki, artıq hәr küçәyә bankomatlar vә ödәmә terminalları qoyulub vә bunların yan-yana yerlәşdirilmәsi isә hәm g

Son dönәmlәr insanlarımızın dәrdlәri o qәdәr mürәkkәblәşib ki, insanlar başlarını qaldırıb vaxtın necә getdiyini anlamırlar belә. Demәk olar ki, artıq hәr küçәyә bankomatlar vә ödәmә terminalları qoyulub vә bunların yan-yana yerlәşdirilmәsi isә hәm gülmәli, hәm dә içlәr acıdan bir mәnzәrә yaradır. Bankomatdan aldığın pulu 10 metr oyandakı ödәmә aparatına öz rzanla daxil etmәk hәm komik, hәm dә dramatik sәhnәdir. Metro desәn, o zatәn hәmişә basa-bas olur, әn әsas da iş çıxışları vaxtında, sanki bu ölkәdә işsiz olmaq bir dәrddirsә, işinin olması başqa dәrddir. Müdir danlağı, lüzumsuz yerә işi tәlәsdirәrәk keyfiyyәti aşağı salmaqlar, layiq olunmayan maaşlar vә bir dә bütün bunların üzәrinә küçәdә hәr addımbaşı qarşına çıxan gizli vә açıq-aşkar dilәnәnlәr vә s... Odur ki, hәtta bir yadplanetli üçün belә, bu torpağa ayaq basmaq elә dә asan iş olmamalıdır. Bizlәr analoqsuzluğumuzla fәxr etmәliyik

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
24

Son dönәmlәr insanlarımızın dәrdlәri o qәdәr mürәkkәblәşib ki, insanlar başlarını qaldırıb vaxtın necә getdiyini anlamırlar belә. Demәk olar ki, artıq hәr küçәyә bankomatlar vә ödәmә terminalları qoyulub vә bunların yan-yana yerlәşdirilmәsi isә hәm g

Comments

@akhmedovhusu @cavid.hilalov

@huseyn_kerimov2208 👌

Biz azәrbaycanlıların, öz dilimizcә desәk müsәlmanların heç vaxt öz yolundan sapmayan gözәl bir adәtimiz var - birlik ola bilmәmәk adәti. Mәsәlәn, әgәr bir küçәyә fikir versәniz, evlәrin dam örtüklәrindәn, onların rәngindәn başa düşәcәksiz dediklәrimi, ya divarların hündürlüyündәn... ya da çox da uzağa getmәdәn elә sosial şәbәkәlәri götürәrsәk, hansısa bir paylaşımın altına yazılan rәylәrdәn aydın olacaq dediklәrim. Paylaşım eyni paylaşımdır, paylaşan şәxs eyni şәxsdir, ancaq hәr kәsin qәbul etdiyi mәnanı biz niyәsә qәbul etmәk istәmirik, elә hey çalışırıq nәlәrinsә altından başqa mәnalar çıxaraq. Ancaq müsәlmanların bir olduğu tәk bir yer var, o da ki qәbristanlardır. Bütün mәzarların üzü eyni bir tәrәfә baxır. Buradan hansı mәnanı çıxara bilәrik, yәni bizlәr ancaq ölәndәmi birlik ola bilirik, ya bir olmaqçünmü ölürük? Bәs bunu yaşayan vaxt edә bilsәk necә, sizcә bacara bilәrik?

Cartoon by @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
8

Biz azәrbaycanlıların, öz dilimizcә desәk "müsәlmanların" heç vaxt öz yolundan sapmayan "gözәl" bir adәtimiz var - birlik ola bilmәmәk adәti. Mәsәlәn, әgәr bir küçәyә fikir versәniz, evlәrin dam örtüklәrindәn, onların rәngindәn başa düşәcәksiz dedikl

Comments

@remzielizade 👋👋🤚🤚

@doktor_humanist Super 🤣🤣🤣🤣 Şeyxdulla )))) 😀

Biz azәrbaycanlıların, öz dilimizcә desәk müsәlmanların heç vaxt öz yolundan sapmayan gözәl bir adәtimiz var - birlik ola bilmәmәk adәti. Mәsәlәn, әgәr bir küçәyә fikir versәniz, evlәrin dam örtüklәrindәn, onların rәngindәn başa düşәcәksiz dediklәrimi, ya divarların hündürlüyündәn... ya da çox da uzağa getmәdәn elә sosial şәbәkәlәri götürәrsәk, hansısa bir paylaşımın altına yazılan rәylәrdәn aydın olacaq dediklәrim. Paylaşım eyni paylaşımdır, paylaşan şәxs eyni şәxsdir, ancaq hәr kәsin qәbul etdiyi mәnanı biz niyәsә qәbul etmәk istәmirik, elә hey çalışırıq nәlәrinsә altından başqa mәnalar çıxaraq. Ancaq müsәlmanların bir olduğu tәk bir yer var, o da ki qәbristanlardır. Bütün mәzarların üzü eyni bir tәrәfә baxır. Buradan hansı mәnanı çıxara bilәrik, yәni bizlәr ancaq ölәndәmi birlik ola bilirik, ya bir olmaqçünmü ölürük? Bәs bunu yaşayan vaxt edә bilsәk necә, sizcә bacara bilәrik?

@symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
156

Biz azәrbaycanlıların, öz dilimizcә desәk "müsәlmanların" heç vaxt öz yolundan sapmayan "gözәl" bir adәtimiz var - birlik ola bilmәmәk adәti. Mәsәlәn, әgәr bir küçәyә fikir versәniz, evlәrin dam örtüklәrindәn, onların rәngindәn başa düşәcәksiz dedikl

Comments

@vusale3867 😂😂😂😂

@hajiyev_orkhan Protiv Seydulla 😂😂😂

Bir dә bütlәşdirdiyimiz mental qanunlarımız var ki, onlardan danışmaq bir cür, danışmamaqsa başqa cür yandırır içimizi. Sanki bizlәr dә mәcburuq açıq pәncәrә qala-qala özümüzü tәkrar-tәkrar şüşәyә çırpıb incitmәyә - keçmişimiz kimi... Atalar sözlәrimiz, mәsәllәrimiz, tәrbiyә götürdüyümüz nağıllar... hәlә dә Zәrdabi olmağa çalışan şairlәrimiz, repressiyadan çıxa bilmәyәn media, ömrünü qız tutmaq yolunda hәba edәn Mәcnunlarımız... İnsanı yandıran әsas şey isә odur ki, bizә doğru yolu göstәrmәk istәyindә olan mental heykәllәrdәn soruşmaq olmur ki, siz bütün bu әxlaq qanunların hansı tarixә әsaslanıb yaratmısız? Torpaq anadır deyib, iki yüz neçә min kvadrat kilometr әrazidәn 86.6 min kvadrat kilometr saxlaya bilmәdiyiniz o tarixdәnmi?

photo by @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
2

Bir dә bütlәşdirdiyimiz mental qanunlarımız var ki, onlardan danışmaq bir cür, danışmamaqsa başqa cür yandırır içimizi. Sanki bizlәr dә mәcburuq açıq pәncәrә qala-qala özümüzü tәkrar-tәkrar şüşәyә çırpıb incitmәyә - keçmişimiz kimi... Atalar sözlәrim

Comments

@hilalandia 😱

@mytravel_mingecevir Tələbələrə super fürsət 👈👈👈

Yağış yağanda bakı

Bu arada son şam yeməyi - ni orjinal ölçüdə endirmək istəyənlər story-də qoyduğum linkdən faydalana bilər.

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
43

Yağış yağanda bakı Bu arada "son şam yeməyi" - ni orjinal ölçüdə endirmək istəyənlər story-də qoyduğum linkdən faydalana bilər. #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricatur

Comments

@prvzlyv Seaways fşgörğflföfçf

@__ali100__ ahahah mawin seaways yigib gedir

Müştəri məmnuniyyəti önəmlidir)) #huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
115

Müştəri məmnuniyyəti önəmlidir)) #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@xmordekayx @ustungucluote rica ederim

@ustungucluote @elsevergozelli_ teşekkürler..

Bir dә bütlәşdirdiyimiz mental qanunlarımız var ki, onlardan danışmaq bir cür, danışmamaqsa başqa cür yandırır içimizi. Sanki bizlәr dә mәcburuq açıq pәncәrә qala-qala özümüzü tәkrar-tәkrar şüşәyә çırpıb incitmәyә - keçmişimiz kimi... Atalar sözlәrimiz, mәsәllәrimiz, tәrbiyә götürdüyümüz nağıllar... hәlә dә Zәrdabi olmağa çalışan şairlәrimiz, repressiyadan çıxa bilmәyәn media, ömrünü qız tutmaq yolunda hәba edәn Mәcnunlarımız... İnsanı yandıran әsas şey isә odur ki, bizә doğru yolu göstәrmәk istәyindә olan mental heykәllәrdәn soruşmaq olmur ki, siz bütün bu әxlaq qanunların hansı tarixә әsaslanıb yaratmısız? Torpaq anadır deyib, ikiyüz neçә min kvadrat kilometr әrazidәn heç 86.6 min kvadrat kilometr də saxlaya bilmәdiyiniz o tarixdәnmi? (c) @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
63

Bir dә bütlәşdirdiyimiz mental qanunlarımız var ki, onlardan danışmaq bir cür, danışmamaqsa başqa cür yandırır içimizi. Sanki bizlәr dә mәcburuq açıq pәncәrә qala-qala özümüzü tәkrar-tәkrar şüşәyә çırpıb incitmәyә - keçmişimiz kimi... Atalar sözlәrim

Comments

@kondisioner_paltaryuyan_temir_ Hər növ kondisioner alışı satışı təmiri qaz vurulması yuyulması quraşdırılması sökülməsi və s. Xarab və işlənmişlərin alışı. 070-620-82-76 055-877-81-81 051-847-81-81

@m_aslan89 👏👍👌

Sonuncu şam yeməyi

Kimləri tanıdız?

Sola sürüşdürün
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
#sonakşamyemeği #sonuncuşamyeməyi
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
186

"Sonuncu şam yeməyi" Kimləri tanıdız? Sola sürüşdürün #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration #sonakşamyemeği #sonuncuşamyeməyi

Comments

@magarramli.13 deməy olarki hamsını

@jafarova_90 Elinize fikrinize sağlıq super iş yaratmısız.Uğurlar

Qırmızı papaqlı qız #huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
48

Qırmızı papaqlı qız #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@rafiq_939 Nenenin stolda mademi var😂😎

@senior._.18 #.evde Wifi vare ala 😹😹

Yatırsan oyanıb xoş gün görəsən, oyanıb görürsən arvad durub başıvın üstündə

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
#həryerədəbiyyat #heryeredebiyyat
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
126

Yatırsan oyanıb xoş gün görəsən, oyanıb görürsən arvad durub başıvın üstündə #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration #həryerədəbiyyat #he

Comments

@ramal_kazimoff Oba 🤣🤣

@xanimlarla_birlikde_ @obamarketler sizi deyirlər 🤣

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
#həryerədəbiyyat #heryeredebiyyat
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
74

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration #həryerədəbiyyat #heryeredebiyyat

Comments

@aiibrahimova @yasin.burjaliyev meseye insan gelibmiw kimi reaksiya verirler😒😒😒

@l_____o_____v____e_ Tamamilə yanlış fikir!!! Kitab oxumayanlar nə işlə məşğuldular diqqət yetirmisiniz yəqin....!