#fəridhüseynli
Advertisement
Bu yüksәkmәrtәbәli binalar, göydәlәnlәr Nyu Yorkda, Parisdә ucalmırmı? Yollar, yeni binalar tikilmirmi bu şәhәrlәrdә? Amerikanlar axmaqdılarmı o boyda şәhәrin içindә o qәdәr böyük bir parkı saxlayırlar? Kvadrat metri Bakıdamı, Nyu Yorkdamı daha bahadı tikililәrin. Elә isә Nyu York Böyük Şәhәr Bәlәdiyyәsi pul qazanmaq istәmirmi ki, o qәdәr böyük ağaclığı şәhәrin ortasında saxlayıb? Elә isә Bakıda niyә içәrisinә girib bir ucundan o biri ucuna getmәsi saatlar alan ağaclıqlar yoxdu? Sәbәb insan amilidir, dәyәr amilidir, yәni insana verilәn dәyәr amilidir. Sәbәb dünya malına olan hәrislikdir. Sәbәb gözdoymamasıdır, daha çox istәmәkdir. Bәs nәticә nәdir? Amerikamı dünyada daha çox tanınır, Azәrbaycanmı? Amerikamı daha çox hörmәt sahibidir, Azәrbaycanmı? Amerikanlarınmı Azәrbaycan xәyalları var, azәrbaycanlılarınmı Amerika xәyalları? 
Adi bir ağac e, adi bir ağacı kәsib-kәsmәmәyimizdәn yaranır aradakı o böyük uçurum

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
9

Bu yüksәkmәrtәbәli binalar, göydәlәnlәr Nyu Yorkda, Parisdә ucalmırmı? Yollar, yeni binalar tikilmirmi bu şәhәrlәrdә? Amerikanlar axmaqdılarmı o boyda şәhәrin içindә o qәdәr böyük bir parkı saxlayırlar? Kvadrat metri Bakıdamı, Nyu Yorkdamı daha bahad

Comments

@dr.sabir_quliyev 🇦🇿QARABAĞ Əlillərinə və ⬛Şəhid Ailələrinə 🦷Stomatoloji Xidmetlərim PULSUZ...🥼 @dr.sabir_quliyev

@_.beyleroff 👍🏻😎

Dinin terroru olmadığı kimi, terrorun da dini yoxdur! Yeni Zellandiyadakı bu son terror aktından sonra inanclı-inancsız, sünni-şiә, müsәlman-xristian-yәhudi, katolik-provaslav-protestant, yәni dinindәn, mәzhәbindәn asılı olmayaraq hәr kәs üzülmәlidir. Hәr kәs insanlığın gәldiyi bu nöqtәyә görә üzülmәli, hәr kәs bu yaşanan dramı özünә qarşı, öz inancına, öz şәxsiyyәtinә qarşı edilmiş cinayәt kimi qınamalıdır. İnanca görә, milli mәnsubiyyәtә görә, siyasi görüşünә görә heç kәs - heç bir günahsız ölmәmәlidir!
Bu son olay cәmiyyәtә növbәti bir mesajdır, hansı ki, bundan әvvәl dә çox verilmişdi bu mesajlardan vә mәncә bu sonuncu olmalıdır - әvvәl-axır dünya birliyi, insan birliyi yaranmalıdır - gec olmadan, daha çox günahsızlar sәcdәdә ikәn ölmәdәn, daha çox inancsızlar inanmadığı üçün ölmәdәn, daha çox türk türk olduğuna görә ölmәdәn, daha çox Somalili Somalili olduğu üçün aclıqdan ölmәdәn... daha çox insanın insanlıq bu gündәdir deyә insanlığı ölmәdәn!

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
12

Dinin terroru olmadığı kimi, terrorun da dini yoxdur! Yeni Zellandiyadakı bu son terror aktından sonra inanclı-inancsız, sünni-şiә, müsәlman-xristian-yәhudi, katolik-provaslav-protestant, yәni dinindәn, mәzhәbindәn asılı olmayaraq hәr kәs üzülmәlidir

Comments

@leilalifes Hamını sehifeme devet edirem. Gözel paylaşımlar olacaq. Narahatçılığa göre üzürlü sayın😌( avto comment)

@memmedli_847 En boyuk problemimiz biz insanlara insan - canli oldugu ucun yox mensub olduqlarina gore (dini.irqi.mensubiyyeti.varli kasibligi.ve bu kimi ciddi dayaniqliq) qiymet veririk.Danisanda da ekser insan musbet danisar amma emel etmez.Problemimiz eslinde eynidi.Amma hami ozune serf eden asbektden ve ozune mexsus oz duusncesine mexsus piramidadan baxir.Biz yaxsi danisiqlara emel etmekucun yox danisiga cavab vermekcun dinleyirik.Insanliq can verir uje xeberimiz yoxdu amma...cox teesssuf..

Mәnim motivasiya tipli kitablardan vә ya motivasiyaedici yazılardan xoşum gәlmir. Mәncә o kitabların motivә etdiyi tәk kәs elә o kitabların müәlliflәridir. Hәr halda, adamlar o qәdәr pul qazanırlar bu sahәdәn. Sözüm sәn iyirmi milyon sperm dәnәsindәn seçilib gәlmisәn, bunu da bacararsan deyәn kitablardan vә ya yazılardan gedir. Mәncә mәn iyirmi milyondan seçilib sonra sәkkiz milyardın içәrisinә düşmәklә motivә ola bilmәrәm. Amma hәyatda hәqiqәtәn dә, motivasiyaya ehtiyacı olan insanlar var. Bәzәn belәlәrilә qarşılaşdıqca, anlamağa çalışıram bu insanların problemlәrin, qorxuların vә mәn bu qorxuları bir zürafәnin yüksәklik fobiyasına bәnzәdirәm. Bacara bilәrsәn, dost! Әminәm ki, bu şәkilә baxıb zürafәnin halına xeyli güldün vә әmin ol ki, mәn dә sәnin qorxularına baxanda bax eynәn sәnin güldüyün kimi gülürәm. Yüksәlmәk sәnin tәbiәtindә var, özünü rahat burax! Özün kimi ol, tәbiәtin kimi ol! Әmin ol ki, sәn öz yolunu ancaq onda tapa bilәcәksәn. 
Düzdü, mәn dә motiәedici danışmağa çalışdım, amma qeyd edim ki, mәn bundan heçnә qazanmıram, yәni sәmimiyyәtimә inana bilәrsәn, dost

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
28

Mәnim motivasiya tipli kitablardan vә ya motivasiyaedici yazılardan xoşum gәlmir. Mәncә o kitabların motivә etdiyi tәk kәs elә o kitabların müәlliflәridir. Hәr halda, adamlar o qәdәr pul qazanırlar bu sahәdәn. Sözüm "sәn iyirmi milyon sperm dәnәsindә

Comments

@_elvin_xelili_ Seymur abi bu yazın çoox mükəmməl.👍

@symr_rc @_elvin_xelili_ çox sağolasan 😊

Mәnim motivasiya tipli kitablardan vә ya motivasiyaedici yazılardan xoşum gәlmir. Mәncә o kitabların motivә etdiyi tәk kәs elә o kitabların müәlliflәridir. Hәr halda, adamlar o qәdәr pul qazanırlar bu sahәdәn. Sözüm sәn iyirmi milyon sperm dәnәsindәn seçilib gәlmisәn, bunu da bacararsan deyәn kitablardan vә ya yazılardan gedir. Mәncә mәn iyirmi milyondan seçilib sonra sәkkiz milyardın içәrisinә düşmәklә motivә ola bilmәrәm. Amma hәyatda hәqiqәtәn dә, motivasiyaya ehtiyacı olan insanlar var. Bәzәn belәlәrilә qarşılaşdıqca, anlamağa çalışıram bu insanların problemlәrin, qorxuların vә mәn bu qorxuları bir zürafәnin yüksәklik fobiyasına bәnzәdirәm. Bacara bilәrsәn, dost! Әminәm ki, bu şәkilә baxıb zürafәnin halına xeyli güldün vә әmin ol ki, mәn dә sәnin qorxularına baxanda bax eynәn sәnin güldüyün kimi gülürәm. Yüksәlmәk sәnin tәbiәtindә var, özünü rahat burax! Özün kimi ol, tәbiәtin kimi ol! Әmin ol ki, sәn öz yolunu ancaq onda tapa bilәcәksәn. 
Düzdü, mәn dә motiәedici danışmağa çalışdım, amma qeyd edim ki, mәn bundan heçnә qazanmıram, yәni sәmimiyyәtimә inana bilәrsәn, dost

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
16

Mәnim motivasiya tipli kitablardan vә ya motivasiyaedici yazılardan xoşum gәlmir. Mәncә o kitabların motivә etdiyi tәk kәs elә o kitabların müәlliflәridir. Hәr halda, adamlar o qәdәr pul qazanırlar bu sahәdәn. Sözüm "sәn iyirmi milyon sperm dәnәsindә

Comments

@legend_interior_design 🙌🙌🙌👍👍👍👍

Mәn bu mәnada mәnә pis baxsaz da, bankların tәrәfindәyәm. Borc borcdur, faizi yüksәkdir, tamam, razıyam, amma hәr şey әvvәlcәdәn danışılır, müştәri razı olur vә pulu götürür. Yәni mәsәlәnin bu tәrәfi belә.
Amma qaldı ki, insanlar niyә banklara möhtac olublar, niyә adi dolanışıq üçün dә banklara müraciәt edirlәr - bax bu ayrı mәsәlә. Bizim millәt borcu qeyrәt sayan insanlar idi. Amma bu qәdәr problemli kreditlәr var - bax, millәtin qeyrәtini alçaldan yaranmış bu vәziyyәtә mәn dә bir söz deyә bilmirәm. Deyәrdim demәsinә dә, sadәcә bәzәn bizlәrin dә demәkdәn çәkindiyimiz şeylәr olur... heyf

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
12

Mәn bu mәnada mәnә pis baxsaz da, bankların tәrәfindәyәm. Borc borcdur, faizi yüksәkdir, tamam, razıyam, amma hәr şey әvvәlcәdәn danışılır, müştәri razı olur vә pulu götürür. Yәni mәsәlәnin bu tәrәfi belә. Amma qaldı ki, insanlar niyә banklara möhta

Comments

@khayala_731 @symr_rc Allah derd vermesin teki. Problem hell olunandir.

@tiger__pg )))

Mәn bu mәnada mәnә pis baxsaz da, bankların tәrәfindәyәm. Borc borcdur, faizi yüksәkdir, tamam, razıyam, amma hәr şey әvvәlcәdәn danışılır, müştәri razı olur vә pulu götürür. Yәni mәsәlәnin bu tәrәfi belә.
Amma qaldı ki, insanlar niyә banklara möhtac olublar, niyә adi dolanışıq üçün dә banklara müraciәt edirlәr - bax bu ayrı mәsәlә. Bizim millәt borcu qeyrәt sayan insanlar idi. Amma bu qәdәr problemli kreditlәr var - bax, millәtin qeyrәtini alçaldan yaranmış bu vәziyyәtә mәn dә bir söz deyә bilmirәm. Deyәrdim demәsinә dә, sadәcә bәzәn bizlәrin dә demәkdәn çәkindiyimiz şeylәr olur... heyf

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
22

Mәn bu mәnada mәnә pis baxsaz da, bankların tәrәfindәyәm. Borc borcdur, faizi yüksәkdir, tamam, razıyam, amma hәr şey әvvәlcәdәn danışılır, müştәri razı olur vә pulu götürür. Yәni mәsәlәnin bu tәrәfi belә. Amma qaldı ki, insanlar niyә banklara möhta

Sumqayıt
Comments

@emine.cem Hayat şartları ağırlaştı.darda kalan bankaya koşuyor.kimse kimseye borç vermek istemiyor.çünkü geri alması biraz geç ve zor.🇹🇷🇹🇷🇹🇷

@zynep.korkmz1 “ 📣 The world's most winning betting analysis app ⚽️🏀🏆 @owlbetapp 📣 Dünyanın En Çok Kazandıran Bahis Tahmin Uygulamasını Hemen Ücretsiz İndir! ⚽️🏀🏆 @owlbetapp 2a18f

Advertisement
Bir dә öz övladının hәyatını öz әllәri ilә cızmağa çalışan valideynlәr var. Bunu bir şeylәr bilәrәk, nәyisә dәrk edәrәk etmәk - heç olmayan yerdә yaxşı idi, amma bir dә mәn ola bilmәdim, sәn ol, filankәsin uşağı ola bildisә, sәn dә olmalısan, mәnim kimi olmalısan -lar var ha, bax onlar adamı dırnağının ucundan saçının telinә kimi yandırıb-yaxır. Soruşa da bilmirsәn ki, niyә dә, niyә axı? Bәlkә, övlad marağı olan sahәdә çox irәlilәyә bilәcәkdi, bәlkә biri futbolçu olsaydı futbolumuz da inkişaf edәrdi, çoxmu vacibdir qabağına kitablar qoyaraq onu 300 manatlıq dövlәt işi üçün hazırlamaq?

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
40

Bir dә öz övladının hәyatını öz әllәri ilә cızmağa çalışan valideynlәr var. Bunu bir şeylәr bilәrәk, nәyisә dәrk edәrәk etmәk - heç olmayan yerdә yaxşı idi, amma bir dә "mәn ola bilmәdim, sәn ol", "filankәsin uşağı ola bildisә, sәn dә olmalısan", "mә

Comments

@sahilprins Ela paylasimdi

@adminka_axtarilir9999 Süper paylaşim👍

Bir dә öz övladının hәyatını öz әllәri ilә cızmağa çalışan valideynlәr var. Bunu bir şeylәr bilәrәk, nәyisә dәrk edәrәk etmәk - heç olmayan yerdә yaxşı idi, amma bir dә mәn ola bilmәdim, sәn ol, filankәsin uşağı ola bildisә, sәn dә olmalısan, mәnim kimi olmalısan -lar var ha, bax onlar adamı dırnağının ucundan saçının telinә kimi yandırıb-yaxır. Soruşa da bilmirsәn ki, niyә dә, niyә axı? Bәlkә, övlad marağı olan sahәdә çox irәlilәyә bilәcәkdi, bәlkә biri futbolçu olsaydı futbolumuz da inkişaf edәrdi, çoxmu vacibdir qabağına kitablar qoyaraq onu 300 manatlıq dövlәt işi üçün hazırlamaq?

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
24

Bir dә öz övladının hәyatını öz әllәri ilә cızmağa çalışan valideynlәr var. Bunu bir şeylәr bilәrәk, nәyisә dәrk edәrәk etmәk - heç olmayan yerdә yaxşı idi, amma bir dә "mәn ola bilmәdim, sәn ol", "filankәsin uşağı ola bildisә, sәn dә olmalısan", "mә

NY - New Yasamal
Comments

@bizikimiz_22 Ve birde senden 100bal toplasa bele muhasibatda,iqtisadiyatda oxuyubb,senin ise oxuya bilmemeyin var ..sebeb? Sebeb odur ki , men muellim olmaliyam, ve her gun iqtisad fakultesine gedenlere hesretle baxmaliyam... 😒 heyat

@bizikimiz_22 @bizikimiz_22 *100bal asagi toplasa da

Advertisement
İpad pro ilə illustrasiya çəkdim. 
App : Procreate

Videonun uzun versiyası youtube kanalımızdadır. İzləmək və dəstək olmaq istəyənlər youtube : huseynlicartoon kanalına abunə ola bilər. 
İzlədikdən sonra bəyənməyi və fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın. Növbəti videoda hansı meyvə, heyvan və ya əşyanı çəkməmi istəyirsizsə şərh bölməsində qeyd edə bilərsiz. Gününüz xoş keçsin. 
Hörmətlə :
@symr_rc 
@huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
16

İpad pro ilə illustrasiya çəkdim. App : Procreate Videonun uzun versiyası youtube kanalımızdadır. İzləmək və dəstək olmaq istəyənlər youtube : huseynlicartoon kanalına abunə ola bilər. İzlədikdən sonra bəyənməyi və fikirlərinizi bölüşməyi unutmay

Baku, Azerbaijan
Comments

@serserhat1 Cizim programin adi nece

@ceyhun_261 @huseynlicartoon əladı çox bəyəndim🔥

Bizim üçün özәl qılınan şeylәr, biçilәn dәyәrlәr nә qәdәr dә cılızdır, ilahi! Әn öndә olan dövlәtlәrlә aramızdakı çağ fәrqini düşündükcә, ürәyim lap ağzıma gәlir vә hәrdәn içimi elә bir qorxu bürüyür ki, biz heç vaxt onlar kimi ola bilmәyәcәyik.
Dünya artıq puldan, belәcә dә imkanlı zümrәnin imkanlarını qәbul etmәkdәn qurtulmağın bir yolunu arayır. İnkişaf etmiş Dünya bütün sәrhәdlәri aradan qaldırmağın arayışları içindәdir. Hәtta dünya artıq yaradıcı qüvvәnin varlığını da qәbul etmir, biz isә özümüzә yeni allahlar - pul, monopolistlәr tapıb onlara sәcdә edirik. Onlar nәyi hökm etdisә onu yaşayırıq, yaşa dedisә yaşayır, sürün dedisә sürünür, öl dedisә ölürük. Dünya dövlәtlәr, dinlәr arasındakı sәrhәdlәri aradan qaldırmağa başladığı vaxt biz öz kiçik sәrhәdlәrimizin daxilindә daha da bölünür, öz aramıza daha çox sәrhәdlәr qoyuruq. İmkan müәllimlәrin sәrhәdlәri daxilindә yaşamırıqsa, zatәn yaşamırıq, odur ki, xәstәliyimizә qoyulan diaqnozun da bir önәmi yoxdur. Ha üç ay tez, ha üç ay gec

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
8

Bizim üçün özәl qılınan şeylәr, biçilәn dәyәrlәr nә qәdәr dә cılızdır, ilahi! Әn öndә olan dövlәtlәrlә aramızdakı çağ fәrqini düşündükcә, ürәyim lap ağzıma gәlir vә hәrdәn içimi elә bir qorxu bürüyür ki, biz heç vaxt onlar kimi ola bilmәyәcәyik. Dün

Comments

@samir_baxisov__ Sehifelere heqiqi izleyicilerin yigilmasi ucun bize muraciet edin.Tam real insanlar yigilir.Panel deyil.Elimizde satiliq sehifeler var.xidmet odenislidir.(kommenti proqram avtomatik atir)❤❤

@ayselagayeva111 Super paylasim😍😍😍

Bizim üçün özәl qılınan şeylәr, biçilәn dәyәrlәr nә qәdәr dә cılızdır, ilahi! Әn öndә olan dövlәtlәrlә aramızdakı çağ fәrqini düşündükcә, ürәyim lap ağzıma gәlir vә hәrdәn içimi elә bir qorxu bürüyür ki, biz heç vaxt onlar kimi ola bilmәyәcәyik.
Dünya artıq puldan, belәcә dә imkanlı zümrәnin imkanlarını qәbul etmәkdәn qurtulmağın bir yolunu arayır. İnkişaf etmiş Dünya bütün sәrhәdlәri aradan qaldırmağın arayışları içindәdir. Hәtta dünya artıq yaradıcı qüvvәnin varlığını da qәbul etmir, biz isә özümüzә yeni allahlar - pul, monopolistlәr tapıb onlara sәcdә edirik. Onlar nәyi hökm etdisә onu yaşayırıq, yaşa dedisә yaşayır, sürün dedisә sürünür, öl dedisә ölürük. Dünya dövlәtlәr, dinlәr arasındakı sәrhәdlәri aradan qaldırmağa başladığı vaxt biz öz kiçik sәrhәdlәrimizin daxilindә daha da bölünür, öz aramıza daha çox sәrhәdlәr qoyuruq. İmkan müәllimlәrin sәrhәdlәri daxilindә yaşamırıqsa, zatәn yaşamırıq, odur ki, xәstәliyimizә qoyulan diaqnozun da bir önәmi yoxdur. Ha üç ay tez, ha üç ay gec

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Youtubedə çizim videosu paylaşdıq. Onu da izləyib iradlarınızı şərh bölməsinə yazarsanız sevinərik. Kanala abunə olmağı da unutmayın

Youtube : huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
19

Bizim üçün özәl qılınan şeylәr, biçilәn dәyәrlәr nә qәdәr dә cılızdır, ilahi! Әn öndә olan dövlәtlәrlә aramızdakı çağ fәrqini düşündükcә, ürәyim lap ağzıma gәlir vә hәrdәn içimi elә bir qorxu bürüyür ki, biz heç vaxt onlar kimi ola bilmәyәcәyik. Dün

Xirdalan
Comments

@cenab_88 Heqiqeten aqlanmalı veziyyetdeyik👏

Lütfi Zadә - Qeyri-sәlis mәntiq nәzәriyyәsinin banisi - azәrbaycanlı - Amerikada alimlik fәaliyyәti ilә mәşğul olub vә orada da dünyasını dәyişib.
Tәkcә bir nәfәrin - Lütfi Zadәnin hәyatı Azәrbaycanda lazimi dәyәri görә bilmәyib, Dünya dövlәtlәri tәrәfindәn istedadı kәşf olunub sevәrәk istifadә olunması hadisәlәrinә әn layiqli nümunә sayıla bilәr. O, Azәrbaycanda da yaşasa bütün bu işlәri ortalığa qoya bilәrdimi? -Bilәrdi. Bәs niyә yaşamadı? Sizcә niyә Azәrbaycanda yaşayıb-ölmәdi Lütfi Zadә?
Biz niyә özümüzkünә lazimi dәyәri vermәyi bacarmırıq? Bәlkә, düşünürük ki, ola bilmәz - bizimlә bir mәhlәdә böyümüş, bir qabdan yemәk yemiş, birgә söyüşlәr söymüş insan necә ola bilәr ki, dünya üçün vә әn kiçik anlamda ölkәmiz üçün vacib işlәr görә bilәr deyә düşünürük? Mәn qız dalınca düşәrkәn, qonşu Fatmanisәnin qeybәtini edәrkәn, gәlinimi oğlumdan ayırarkәn, Tofiqin arxasınca danışarkәn, hәyatdan gileylәnәrkәn, oxumaq faydasızdır deyәrkәn Lütfi necә ola bilәr ki, dünya üçün әhәmiyyәtli alimә çevrilә bilәr? Axı çıxır, tәkrar-tәkrar bu baş verir vә biz tәkrar-tәkrar belә insanlara lazimi dәyәri qoya bilmәyib itiririk. Daha neçә alimi itirәndәn sonra başa düşәcәyik ki, lazimi dәyәr qoyulanda bizdәn dә Elon Musklar, Cak Freskolar, Stiv Cobslar çıxa bilәr... Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
19

Lütfi Zadә - "Qeyri-sәlis mәntiq" nәzәriyyәsinin banisi - azәrbaycanlı - Amerikada alimlik fәaliyyәti ilә mәşğul olub vә orada da dünyasını dәyişib. Tәkcә bir nәfәrin - Lütfi Zadәnin hәyatı Azәrbaycanda lazimi dәyәri görә bilmәyib, Dünya dövlәtlәri t

Comments

@symr_rc @crownonline tәşәkkürlәr🙌

@symr_rc @crownonline tәşәkkürlәr🙌

Lütfi Zadә - Qeyri-sәlis mәntiq nәzәriyyәsinin banisi - azәrbaycanlı - Amerikada alimlik fәaliyyәti ilә mәşğul olub vә orada da dünyasını dәyişib.
Tәkcә bir nәfәrin - Lütfi Zadәnin hәyatı Azәrbaycanda lazimi dәyәri görә bilmәyib, Dünya dövlәtlәri tәrәfindәn istedadı kәşf olunub sevәrәk istifadә olunması hadisәlәrinә әn layiqli nümunә sayıla bilәr. O, Azәrbaycanda da yaşasa bütün bu işlәri ortalığa qoya bilәrdimi? -Bilәrdi. Bәs niyә yaşamadı? Sizcә niyә Azәrbaycanda yaşayıb-ölmәdi Lütfi Zadә?
Biz niyә özümüzkünә lazimi dәyәri vermәyi bacarmırıq? Bәlkә, düşünürük ki, ola bilmәz - bizimlә bir mәhlәdә böyümüş, bir qabdan yemәk yemiş, birgә söyüşlәr söymüş insan necә ola bilәr ki, dünya üçün vә әn kiçik anlamda ölkәmiz üçün vacib işlәr görә bilәr deyә düşünürük? Mәn qız dalınca düşәrkәn, qonşu Fatmanisәnin qeybәtini edәrkәn, gәlinimi oğlumdan ayırarkәn, Tofiqin arxasınca danışarkәn, hәyatdan gileylәnәrkәn, oxumaq faydasızdır deyәrkәn Lütfi necә ola bilәr ki, dünya üçün әhәmiyyәtli alimә çevrilә bilәr? Axı çıxır, tәkrar-tәkrar bu baş verir vә biz tәkrar-tәkrar belә insanlara lazimi dәyәri qoya bilmәyib itiririk. Daha neçә alimi itirәndәn sonra başa düşәcәyik ki, lazimi dәyәr qoyulanda bizdәn dә Elon Musklar, Cak Freskolar, Stiv Cobslar çıxa bilәr... Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
22

Lütfi Zadә - "Qeyri-sәlis mәntiq" nәzәriyyәsinin banisi - azәrbaycanlı - Amerikada alimlik fәaliyyәti ilә mәşğul olub vә orada da dünyasını dәyişib. Tәkcә bir nәfәrin - Lütfi Zadәnin hәyatı Azәrbaycanda lazimi dәyәri görә bilmәyib, Dünya dövlәtlәri t

Baku, Azerbaijan
Comments

@etsiz_ciy_kofte_baki 👏👏👏👏👏

@gun3l__ O Azərbaycan üçün nə etdi ki? Etdiklərinin hamısı Amerikanın Yaponiyanın xeyrinə olduda.Onu öz ölkəsi yox şan şöhrət maraqlandırırdı

4cü hakimiyyәtdir media. Bir çox dövlәtlәr medianın gücündәn istifadә edәrәk nә zirvәlәr әlә keçirib gәl görәsәn. Heçnәdәn öz millәtinin gözündә düşmәnlәr yaradıb, siyasi manevrlәrinә uyğun dostlar tәbliğ edib. 
Bәs görәsәn bizdә? Real düşmәnlәrimiz - ermәnilәr, ruslar, farslar var ikәn, bizim telekanallar, media orqanları hansısa yöndә tәbliğat aparırmı? Ya da tәhsilin, savadın bu qәdәr gözdәn düşdüyü vaxtda bu yöndә nәsә bir şey - tәbliğatın bu üsulundan istifadә edilirmi? Cavab - sıfır tәbliğat. Efirә milli mәnәviyyatımızı çürüdәcәk absurd qәhramanlar çıxarmaqdan, iki kәllәsizi kәllә-kәllәyә gәtirib bir-birinә qırdıraraq reytinq toplamaqdan vә nәhayәt, az qala utopiya sәviyyәsinә yüksәlәn çiçәklәnmәyimizdәn başqa nә göstәrir ki tv'lәr? Hanı bunun intellektual proqramları, mәlumatlandırıcı verilişlәri, real debatları, milli ruha köklәyәn tәbliğatları - hanı? 
Elә vaxtında düz ad qoymuşdular bunlara - tele-kanalizasiyalar. Әziz izlәyicilәr, çalışın övladlarınızın yanında kanalizasiya quyusunun qapağını çox da açıq saxlamayın! Övladlarınızın ermәnini dost bilmәk, trans, ekstrasens olmaq vә sәsi yox ikәn iri sinәsi vә ya makiyaj görmüş saqqalı ilә oxuya bilmәk tәhlükәsi var. Yaltaq olmaq, әxlaqsız olmaq vә s. haqda heç ağzımı da açmıram

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
10

4cü hakimiyyәtdir media. Bir çox dövlәtlәr medianın gücündәn istifadә edәrәk nә zirvәlәr әlә keçirib gәl görәsәn. Heçnәdәn öz millәtinin gözündә düşmәnlәr yaradıb, siyasi manevrlәrinә uyğun dostlar tәbliğ edib. Bәs görәsәn bizdә? Real düşmәnlәrimiz

Comments

@emirova.fidan @symr_rc cak bir beslik? Bunun menasi ?

@symr_rc @emirova.fidan yox, mәncә, "ilahilәr kömәyin olsun" tipli bir şeydi

4cü hakimiyyәtdir media. Bir çox dövlәtlәr medianın gücündәn istifadә edәrәk nә zirvәlәr әlә keçirib gәl görәsәn. Heçnәdәn öz millәtinin gözündә düşmәnlәr yaradıb, siyasi manevrlәrinә uyğun dostlar tәbliğ edib. 
Bәs görәsәn bizdә? Real düşmәnlәrimiz - ermәnilәr, ruslar, farslar var ikәn, bizim telekanallar, media orqanları hansısa yöndә tәbliğat aparırmı? Ya da tәhsilin, savadın bu qәdәr gözdәn düşdüyü vaxtda bu yöndә nәsә bir şey - tәbliğatın bu üsulundan istifadә edilirmi? Cavab - sıfır tәbliğat. Efirә milli mәnәviyyatımızı çürüdәcәk absurd qәhramanlar çıxarmaqdan, iki kәllәsizi kәllә-kәllәyә gәtirib bir-birinә qırdıraraq reytinq toplamaqdan vә nәhayәt, az qala utopiya sәviyyәsinә yüksәlәn çiçәklәnmәyimizdәn başqa nә göstәrir ki tv'lәr? Hanı bunun intellektual proqramları, mәlumatlandırıcı verilişlәri, real debatları, milli ruha köklәyәn tәbliğatları - hanı? 
Elә vaxtında düz ad qoymuşdular bunlara - tele-kanalizasiyalar. Әziz izlәyicilәr, çalışın övladlarınızın yanında kanalizasiya quyusunun qapağını çox da açıq saxlamayın! Övladlarınızın ermәnini dost bilmәk, trans, ekstrasens olmaq vә sәsi yox ikәn iri sinәsi vә ya makiyaj görmüş saqqalı ilә oxuya bilmәk tәhlükәsi var. Yaltaq olmaq, әxlaqsız olmaq vә s. haqda heç ağzımı da açmıram

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
19

4cü hakimiyyәtdir media. Bir çox dövlәtlәr medianın gücündәn istifadә edәrәk nә zirvәlәr әlә keçirib gәl görәsәn. Heçnәdәn öz millәtinin gözündә düşmәnlәr yaradıb, siyasi manevrlәrinә uyğun dostlar tәbliğ edib. Bәs görәsәn bizdә? Real düşmәnlәrimiz

Comments

@i_habil 👍

@huseynli__ferid_ Ateşli gece için beni araa

Hәyatımızda nә olursa, başımıza nә gәlirsә, anlıq düşüncәlәrdәn baş vermirmi? Anlıq ehtiras üçün zorlama, anlıq qәzәbdәn yaranan cinayәtlәr, anlıq düşüncәlәrә görә dağılan evlәr, ayrılan ailәlәr, sevgililәr vә әn nәhayәt, anlıq qazanc arzularımız. Fürsәtcillik - yaranmış vәziyyәti hәr kәsin әleyhinә ikәn öz lehimizә çevirmәk xülyalarımızdan başqa bir şey deyil. Millәtin, dövlәtin uduzduğu fonda udmaq arzularımız. Unutmamısınız yәqin, Mingәçevir SES'dә yaranmış qәzadan sonra normalda Sumqayıta 1 manata yalvaran taksistlәrә camaat 5 manata yalvarırdı, yaxın durmurdular. Anlıq fürsәt - sual yaranır, bәs nә qazandınız? Ya da bayram qabağı bütün qiymәtlәri yuxarı qaldıran sizlәr - nә qazanırsınız? Onsuz da çörәyә möhtac olan insanların ildә bir-iki dәfә dә olsa, üzünün gülmәsinә - bayramı bayram kimi keçirmәsinә mane olmanıza dәyirmi әldә etdiyiniz ani qazancınız? Harınlamış mәmurcuqlardan daha azmı şәrәfsiz sayırsınız özünüzü? Bağ evlәrinizmi çoxalır satacağınız 50-100 kq qozu, fındığı 3-4 manat bahasına satanda? Çoxmu qazanırsınız xalqınızın uduzduğu fonda? Övladlarınız necә, rahat yeyә bilirlәrmi bayramlıqları yemәyә imkan vermәdiklәrinizin fonnunda? Bәs sabah hansı üzlә çıxırsız yenә o sadә insanların qarşısına dünәnki qiymәtlәrdәn sonra endirdiyiniz qiymәtlәrlә? İndi oturun vә düşünün - ani zövqlәr üçün insanları bәdbәxt edәn tәcavüzçülәrdәn, ani qәzәb üçün cinayәt törәdәn cinayәtkarlardan, ani fürsәtdәn yararlanıb harınlayan vә sona qәdәr belә davam etmәyәcәyini bilәn harınlamış mәmurlardan nәyiniz fәrqlәnir? Adi bir qozdan bәdbәxt olan qızlara, onlardan da millәtin anasını ağladan mәmurlara kimi uzanıb gedir hekayәniz, bilmirәm fәrqindәsizmi?

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
15

Hәyatımızda nә olursa, başımıza nә gәlirsә, anlıq düşüncәlәrdәn baş vermirmi? Anlıq ehtiras üçün zorlama, anlıq qәzәbdәn yaranan cinayәtlәr, anlıq düşüncәlәrә görә dağılan evlәr, ayrılan ailәlәr, sevgililәr vә әn nәhayәt, anlıq qazanc arzularımız. Fü

Comments

@elnur_ayten_elay 👏👏👏

@dr._.vusal 👍👍👍👍👍👍👍

Hәyatımızda nә olursa, başımıza nә gәlirsә, anlıq düşüncәlәrdәn baş vermirmi? Anlıq ehtiras üçün zorlama, anlıq qәzәbdәn yaranan cinayәtlәr, anlıq düşüncәlәrә görә dağılan evlәr, ayrılan ailәlәr, sevgililәr vә әn nәhayәt, anlıq qazanc arzularımız. Fürsәtcillik - yaranmış vәziyyәti hәr kәsin әleyhinә ikәn öz lehimizә çevirmәk xülyalarımızdan başqa bir şey deyil. Millәtin, dövlәtin uduzduğu fonda udmaq arzularımız. Unutmamısınız yәqin, Mingәçevir SES'dә yaranmış qәzadan sonra normalda Sumqayıta 1 manata yalvaran taksistlәrә camaat 5 manata yalvarırdı, yaxın durmurdular. Anlıq fürsәt - sual yaranır, bәs nә qazandınız? Ya da bayram qabağı bütün qiymәtlәri yuxarı qaldıran sizlәr - nә qazanırsınız? Onsuz da çörәyә möhtac olan insanların ildә bir-iki dәfә dә olsa, üzünün gülmәsinә - bayramı bayram kimi keçirmәsinә mane olmanıza dәyirmi әldә etdiyiniz ani qazancınız? Harınlamış mәmurcuqlardan daha azmı şәrәfsiz sayırsınız özünüzü? Bağ evlәrinizmi çoxalır satacağınız 50-100 kq qozu, fındığı 3-4 manat bahasına satanda? Çoxmu qazanırsınız xalqınızın uduzduğu fonda? Övladlarınız necә, rahat yeyә bilirlәrmi bayramlıqları yemәyә imkan vermәdiklәrinizin fonnunda? Bәs sabah hansı üzlә çıxırsız yenә o sadә insanların qarşısına dünәnki qiymәtlәrdәn sonra endirdiyiniz qiymәtlәrlә? İndi oturun vә düşünün - ani zövqlәr üçün insanları bәdbәxt edәn tәcavüzçülәrdәn, ani qәzәb üçün cinayәt törәdәn cinayәtkarlardan, ani fürsәtdәn yararlanıb harınlayan vә sona qәdәr belә davam etmәyәcәyini bilәn harınlamış mәmurlardan nәyiniz fәrqlәnir? Adi bir qozdan bәdbәxt olan qızlara, onlardan da millәtin anasını ağladan mәmurlara kimi uzanıb gedir hekayәniz, bilmirәm fәrqindәsizmi?

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
27

Hәyatımızda nә olursa, başımıza nә gәlirsә, anlıq düşüncәlәrdәn baş vermirmi? Anlıq ehtiras üçün zorlama, anlıq qәzәbdәn yaranan cinayәtlәr, anlıq düşüncәlәrә görә dağılan evlәr, ayrılan ailәlәr, sevgililәr vә әn nәhayәt, anlıq qazanc arzularımız. Fü

Xirdalan
Comments

@revan_ritm_official 👍👍

Bugün 60 K (@huseynlicartoon )olduq, dәyәrli izlәyicilәr! Әvvәla özümüzü, sonra isә bizim özümüzü bu uğura gәtirәn sizlәri tәbrik edirik bu münasibәtlә! Mümkün qәdәr bayağılıqdan uzaq olmağa çalışırıq, bu hәm öz imicimiz, hәm dә bizim izlәyicilәrimizin imici üçündür - sizlәr seçilәnlәrsiniz. Cәmiyyәtdәki problemlәri görәn vә görmәyә çalışanlarsınız. Hamınız bilirsiniz - mәşhur olmaq çox asandır, hәmişә Fәridlә bu mәsәlәdә yarı zarafat-yarı ciddi deyib gülürük ki, soyunub küçәdә qaçsaq indikindәn daha sürәtli artar sәhifәmiz, ya da qadın sifәtinә bürünüb makiyaj etdirsәk, hәr gün bizә tv'lәrdәn gәlәn tәkliflәri qәbul edib qırğın-dava salsaq asanlıqla bacararıq bunu. Buna potensialımız var demirәm, çünki hәr kәsin buna potensialı var. Sadәcә istәmәk vә istәmәmәk var - biz dә böyümәk istәyirik, amma haqq bildiyimiz yolla, izlәyicilәri tapdalamadan, saymadan deyil. 4 ildәn çoxdur fәaliyyәtdәdir bu sәhifә vә әslindә, bu qәdәr müddәtә bayağılığa yol vermәmәklә ölkәdә iki milyondan çox istifadәçisi olan instagramda altmış min kimi kiçik bir rәqәm çox gülüncdür. Amma olsun! Sizlәr - seçilәn, cәmiyyәtin qaymaq tәbәqәsisiniz vә elә dә qalın, olarmı?! Biz söz veririk, hamınızın da rәylәrә, directә yazdığınız kimi sükanı belә saxlayacağıq. 
Hәftәlik 1 milyona yaxın hesaba çatır statistikamız vә siz dә bilirsiniz ki, әslindә bu kiçik bir rәqәm deyil - reklam üçün. Amma reklam paylaşımlarımız çox azdır - sәbәb reklam tәkliflәrinin gәlmәmәsi deyil, sәbәb bizim vә izlәyicilәrimizin prestijinә önәm verәrәk hәr reklamı götürmәmәyimizdir. 
Gördüyünüz, işıqlandırılmasını istәdiyiniz bütün problemlәri bizә yazın, aktiv olun, aktiv olun ki, sizin sәsiniz hәftәlik bir milyonun sәsi olsun! Növbәti yubiley paylaşımlarınadәk. 
Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
10

Bugün 60 K (@huseynlicartoon )olduq, dәyәrli izlәyicilәr! Әvvәla özümüzü, sonra isә bizim özümüzü bu uğura gәtirәn sizlәri tәbrik edirik bu münasibәtlә! Mümkün qәdәr bayağılıqdan uzaq olmağa çalışırıq, bu hәm öz imicimiz, hәm dә bizim izlәyicilәrimiz

Comments

@shahnaz_huseynli 🌹🌹🌹🌹🌹👏

@symr_rc @shahnaz_huseynli çox sağolun 😊

Bugün 60 K olduq, dәyәrli izlәyicilәr! Әvvәla özümüzü, sonra isә bizim özümüzü bu uğura gәtirәn sizlәri tәbrik edirik bu münasibәtlә! Mümkün qәdәr bayağılıqdan uzaq olmağa çalışırıq, bu hәm öz imicimiz, hәm dә bizim izlәyicilәrimizin imici üçündür - sizlәr seçilәnlәrsiniz. Cәmiyyәtdәki problemlәri görәn vә görmәyә çalışanlarsınız. Hamınız bilirsiniz - mәşhur olmaq çox asandır, hәmişә Fәridlә bu mәsәlәdә yarı zarafat-yarı ciddi deyib gülürük ki, soyunub küçәdә qaçsaq indikindәn daha sürәtli artar sәhifәmiz, ya da qadın sifәtinә bürünüb makiyaj etdirsәk, hәr gün bizә tv'lәrdәn gәlәn tәkliflәri qәbul edib qırğın-dava salsaq asanlıqla bacararıq bunu. Buna potensialımız var demirәm, çünki hәr kәsin buna potensialı var. Sadәcә istәmәk vә istәmәmәk var - biz dә böyümәk istәyirik, amma haqq bildiyimiz yolla, izlәyicilәri tapdalamadan, saymadan deyil. 4 ildәn çoxdur fәaliyyәtdәdir bu sәhifә vә әslindә, bu qәdәr müddәtә bayağılığa yol vermәmәklә ölkәdә iki milyondan çox istifadәçisi olan instagramda altmış min kimi kiçik bir rәqәm çox gülüncdür. Amma olsun! Sizlәr - seçilәn, cәmiyyәtin qaymaq tәbәqәsisiniz vә elә dә qalın, olarmı?! Biz söz veririk, hamınızın da rәylәrә, directә yazdığınız kimi sükanı belә saxlayacağıq. 
Hәftәlik 1 milyona yaxın hesaba çatır statistikamız vә siz dә bilirsiniz ki, әslindә bu kiçik bir rәqәm deyil - reklam üçün. Amma reklam paylaşımlarımız çox azdır - sәbәb reklam tәkliflәrinin gәlmәmәsi deyil, sәbәb bizim vә izlәyicilәrimizin prestijinә önәm verәrәk hәr reklamı götürmәmәyimizdir.
Hәr biriniz dәyәrlilәrimizsiniz və biz sükanı belә dә saxlayacağıq! Gördüyünüz, işıqlandırılmasını istәdiyiniz bütün problemlәri bizә yazın, aktiv olun, aktiv olun ki, sizin sәsiniz hәftәlik bir milyonun sәsi olsun! Növbәti yubiley paylaşımlarınadәk. 
Mәtn @symr_rc
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
45

Bugün 60 K olduq, dәyәrli izlәyicilәr! Әvvәla özümüzü, sonra isә bizim özümüzü bu uğura gәtirәn sizlәri tәbrik edirik bu münasibәtlә! Mümkün qәdәr bayağılıqdan uzaq olmağa çalışırıq, bu hәm öz imicimiz, hәm dә bizim izlәyicilәrimizin imici üçündür -

Oguz, Oğuz, Azerbaijan
Comments

@eldeniz_balam oguzzzzzzzzzzzzzzzzzz

@wahzade_nurzade_ @huseynlicartoon xowdu 😊

BMT-nin Әhali Fondu deyilәn qurum Dünya dövlәtlәrindә әhali resurslarını, kişi-qadın nisbәtini, yaş nisbәtini vә s. öyrәnir vә bununla bağlı dövlәtlәrә xәbәrdarlıq vә mәslәhәtlәr edilir. Azәrbaycan bu siyahıda tәhlükәli vәziyyәtdә olan ölkәlәr içәrisindә anti-liderlәrdәn biridir. Son illәr (2015-2018) doğulan körpәlәrin nisbәtindә oğlan uşaqlarının 55%, qız uşaqlarının 45% hәddindә olduğu göstәrilir. Sәbәb tәbii proseslәr deyil. Çünki tәbii prosesdә bu nisbәt 1/1, yәni 50%/50% hәddindәdir. Bu nisbәt ondan xәbәr verir ki, cәmiyyәtimiz estetikcә nә qәdәr tolerant olduğunu göstәrirsә dә, hәlә dә içimizdә şәrqin geri düşüncәsi hökm sürmәkdәdir. Hәlә dә oğlan uşağına üstünlük verilmәkdәdir. Sual yaranır: niyә?
Bәlkә, elә kişiciklәrimiz qadına içlәrindә bәslәdiklәri iyrәnc düşüncәlәrdәn dolayı onların da övladlarına eyni düşüncәlәr bәslәnmәsin deyә bu düşüncәdәdirlәr? Soyları davam etsin deyә? Hansı soydan söhbәt gedir? Bu soy çox güclü alimlәrmi yetişdirib, çox güclü bir monarx nәslidirmi, Facebook sәhmlәrinin 51%i bu soyundurmu? Bunları insanların soylarını alçaltmaqçün yazmıram, sadәcә fәhlә oğlu fәhlә niyә öz soyunun davam etmәsini istәyir ki? Gülmәlisi odur ki, imkanı azca yerindә olan insanlarçün övladın cinsiyyәtinin heç bir önәmi yoxdur. Bunlar sadәcә köhnәlmiş, arxaik düşüncәlәrin relikt fәlsәfәsindәn başqa bir şey deyil. Yüzlәrlә övladı olmayan insan öz canından bir parça arzusunda ikәn, bu şükürsüzlәrin öz övladlarının qanına bulaşan әllәri - tüpürmәk istәyirәm onlara!
Mәn bir övlad arzu edirәm, qarşıma alıb tәrbiyyәsi ilә maraqlanım, dәrslәri ilә mәşğul olum. Kitaba, elmә, savada sevgi yarada bilim onda. Xarici dil dә bilsin, öz dilimizi dә, siyasәtdәn dә başı çıxsın, ailә-mәişәt mәsәlәlәrindәn dә. Saçları uzun olsa nә әla olardı - saçlarını oxşayıb hörmәk necә dә oxşayardı öz içimi dә...
#İtirdiyimizQizlar

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
17

BMT-nin Әhali Fondu deyilәn qurum Dünya dövlәtlәrindә әhali resurslarını, kişi-qadın nisbәtini, yaş nisbәtini vә s. öyrәnir vә bununla bağlı dövlәtlәrә xәbәrdarlıq vә mәslәhәtlәr edilir. Azәrbaycan bu siyahıda tәhlükәli vәziyyәtdә olan ölkәlәr içәri

Comments

@hediyyelik_maketler_ Yaxinlarinizi bayram,doğum gunlerinde sevindirin👨‍👩‍👧💞

@nail_art_aynur 💅💅💅

SOLA SÜRÜŞDÜRÜN
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
4

SOLA SÜRÜŞDÜRÜN

Comments

@tayff3n Qesey

@30.noyabr Hvx ❤️

Çox gözlәnilәn vә Giveaway'ә meydan oxuyan Sosial Çarx başlandı. Sәhifәyә keçid edib son paylaşımın altına istәnilәn beş rәqәmi yazaraq qalib olmaq şansı әldә edәcәksiniz! Bugün axşam saat 21:00'da isә ilk yayım başlayır. Biz dә öz adımızdan Sosial Çarxa uğurlar arzulayırıq!
@sosialcharx

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
37

Çox gözlәnilәn vә Giveaway'ә meydan oxuyan Sosial Çarx başlandı. Sәhifәyә keçid edib son paylaşımın altına istәnilәn beş rәqәmi yazaraq qalib olmaq şansı әldә edәcәksiniz! Bugün axşam saat 21:00'da isә ilk yayım başlayır. Biz dә öz adımızdan Sosial Ç

Comments

@revan_ritm_official 👍👍

@__selimli__eli__202 57248

Başlanğıcını 1911-ci ildә Amerikadakı Trinql Köynәk Firmasındakı yanğından (129 qadının yanaraq can vermәsi) vә 1917-ci ildә rus işçi qadınların çörәk vә çiçәk istәyirik şüarları ilә mitinqlәr keçirmәsindәn aldığı deyilir 8 mart Dünya Qadınlar Gününün. İstәnilәn halda, bu tarixin acılı bir keçmişi var vә elә bu keçmiş özü dә müxtәlif cәmiyyәtlәrdә qadınların nә qәdәr әzab-әziyyәtlә bugünkü azadlığa gәlib çatdığını göstәrir. Seçmәk vә seçilmәk hüququ uzun illәr boyunca olmayan qadınlar elә hәmin uzun illәr boyunca insan belә sayılmırdılar. Qanun qoyan vә başbilәn insanlar isә bir qadının bәtnindәn çöhrәlәndiklәrini nә tez unutmuşdular...
Amma illәr keçdi, bütün yaraların üstü örtüldüyü kimi, cәmiyyәtlәr bunun da üstәsindәn gәlә bildilәr. 
Arada çox danışıb işdәn yorğun gәlәn hәyat yoldaşlarınızı bezdirsәniz dә, hәr şeydәn qısqanıb bap-balaca sәbәblәrdәn dava-qırğın salsanız da bizlәr sizi çox sevirik! Sizlәr ana, bacı, hәyat yoldaşı, saçlarını hördüyümüz, ya da bunu şirin xәyal kimi gözlәrimizin önündә hәr gün-hәr gün canlandırdığımız körpәlәrimiz qadınlar, bayramınız mübarәk! Biz nә qәdәr az zәng et dә, mәşğulam axı desәk dә, siz yenә dә hәmişә zәng edin, olarmı? Yenә dә deyirәm, biz sizi çox sevirik! Böyüklәrin әllәrindәn, kiçiklәrin gözlәrindәn öpürәm (sәni isә bir ayrı sevirәm)...
Sonda kiçik bir haşiyәyә çıxım: bir neçә paylaşım әvvәl Rәvanә isimli bir xanım izlәyicimizlә rәy bölmәsindә kiçik bir diskusiyamız düşdü. Hәlә dә nә qәdәr haqlı olduğumu vә tәkәbbür göstәrmәdiyimi düşünsәm dә, әgәr kobudluğumla xәtrinizә dәydimsә, üzr istәyirәm vә bayramınızı tәbrik edirәm! Sizlәr dәyәrlilәrimizsiniz 
Bayramınız mübarәk! Allah sizi qulağımızın yanından әskik etmәsin!

Animasiya @huseynlicartoon #huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
16

Başlanğıcını 1911-ci ildә Amerikadakı Trinql Köynәk Firmasındakı yanğından (129 qadının yanaraq can vermәsi) vә 1917-ci ildә rus işçi qadınların "çörәk vә çiçәk istәyirik" şüarları ilә mitinqlәr keçirmәsindәn aldığı deyilir 8 mart Dünya Qadınlar Günü

Comments

@symr_rc @mehrim_salon_sekine çox xoşdur 😊

@tahir_2911 @_d.a.r.k_black_ iş dedikdə, ilk ağıla gələn maaşlı iş olur... Ancaq, evdar qadinlar təmannasiz olaraq övladların qayğısına qalır, evdə görüləsi işləri görür və s. və il. Ancaq, qadının təmənnasız gördükləri işi, iş niyə hesab etmirlər?

Tәcili vә tәxirәsalınmaz deyәndә o nәzәrdә tutulur ki, bu insanların peşә fәaliyyәti tәcilidir vә tәxirәsalınmazdır. Yenә deyirәm: tәcilidir vә tәxirәsalınmazdır!
Niyә tәkrar-tәkrar demәk zәrurәti hiss etdim? Çünki bizdә polisin qanun pozduğu, müәllimin öyrәtmәdiyi kimi, tәcili vә tәxirәsalınmaz xidmәtimiz dә lәngdir vә tәxirә salına bilir. Az mı başımıza gәlib, yaxınlardan kiminsә vә ya elә özümüzün vәziyyәtimiz ağırlaşanda canımızı dişimizә tutub bir ümid zәng etdiyimiz bu xidmәtin nümayәndәlәri geciksinlәr? Neçә xәstә sırf buna görә dünyasını dәyişib? Xәstәnin yaxını kimdir, adı nәdir, nә sәbәbә suallarını verib yubatdıqları hәr dәqiqә suduruğu tutmuş xәstәnin ölümlә-qalım arasındakı savaşının uzanması vә ümidin azalması demәkdir - bunu başa düşmәk bu qәdәrmi qәliz mәsәlәdir? 
Tәcili xidmәtlәrin operatorlarına zәng edib yalan mәlumatlar vermәk, aldatmaq, әlә salmaq vә bunu böyük bir bacarıqmış kimi paylaşmaq, yol mәdәniyyәtimizin zәifliyi, ambulanslara yol vermәyәn sürücülәrin mәdәni yoxsulluğu isә ayrı müzakirәnin mövzusudur. Sözüm ona ki, istәnilәn peşәnin nümayәndәsi ola bilәrsәn, istәnilәn qәdәr pul hәrisi ola bilәrsәn vә ya zarafatcıl da ola bilәrsәn, amma әvvәlәn insan olmalısan - deyәsәn, bu nüansı çoxumuz unuduruq

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
1

Tәcili vә tәxirәsalınmaz deyәndә o nәzәrdә tutulur ki, bu insanların peşә fәaliyyәti tәcilidir vә tәxirәsalınmazdır. Yenә deyirәm: tәcilidir vә tәxirәsalınmazdır! Niyә tәkrar-tәkrar demәk zәrurәti hiss etdim? Çünki bizdә polisin qanun pozduğu, müәlli

Comments

@soli.m_211 O qeder tecili ve texiresalınmazdır ki, 14 gün evvel dayım sırf "tecili şekilde" (2 saat gec) geldiklerine göre yüksek teziqden dünyasını deyişdi. Hele tehqir olunduqlarına göre şikayetde yazdılar utanmadan.

Tәcili vә tәxirәsalınmaz deyәndә o nәzәrdә tutulur ki, bu insanların peşә fәaliyyәti tәcilidir vә tәxirәsalınmazdır. Yenә deyirәm: tәcilidir vә tәxirәsalınmazdır!
Niyә tәkrar-tәkrar demәk zәrurәti hiss etdim? Çünki bizdә polisin qanun pozduğu, müәllimin öyrәtmәdiyi kimi, tәcili vә tәxirәsalınmaz xidmәtimiz dә lәngdir vә tәxirә salına bilir. Az mı başımıza gәlib, yaxınlardan kiminsә vә ya elә özümüzün vәziyyәtimiz ağırlaşanda canımızı dişimizә tutub bir ümid zәng etdiyimiz bu xidmәtin nümayәndәlәri geciksinlәr? Neçә xәstә sırf buna görә dünyasını dәyişib? Xәstәnin yaxını kimdir, adı nәdir, nә sәbәbә suallarını verib yubatdıqları hәr dәqiqә suduruğu tutmuş xәstәnin ölümlә-qalım arasındakı savaşının uzanması vә ümidin azalması demәkdir - bunu başa düşmәk bu qәdәrmi qәliz mәsәlәdir? 
Tәcili xidmәtlәrin operatorlarına zәng edib yalan mәlumatlar vermәk, aldatmaq, әlә salmaq vә bunu böyük bir bacarıqmış kimi paylaşmaq, yol mәdәniyyәtimizin zәifliyi, ambulanslara yol vermәyәn sürücülәrin mәdәni yoxsulluğu isә ayrı müzakirәnin mövzusudur. Sözüm ona ki, istәnilәn peşәnin nümayәndәsi ola bilәrsәn, istәnilәn qәdәr pul hәrisi ola bilәrsәn vә ya zarafatcıl da ola bilәrsәn, amma әvvәlәn insan olmalısan - deyәsәn, bu nüansı çoxumuz unuduruq

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Bu arada sabah saat 21:10 da yeni 8 mart animasiyasını paylaşacağıq. Bildirişləri açmağı unutmayın, bəyənərək dəstək olun. 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
22

Tәcili vә tәxirәsalınmaz deyәndә o nәzәrdә tutulur ki, bu insanların peşә fәaliyyәti tәcilidir vә tәxirәsalınmazdır. Yenә deyirәm: tәcilidir vә tәxirәsalınmazdır! Niyә tәkrar-tәkrar demәk zәrurәti hiss etdim? Çünki bizdә polisin qanun pozduğu, müәlli

Shamakhi District
Comments

@mehbuzeyariyeva heriii gelmey isdemirler .

@mehbuzeyariyeva Gunun aktual movzusuna toxunmusunuz

Gәnclәrimizin ictimai nәqliyyatlardakı davranış biçimi haqqında çox yazmışıq, bunun, hәqiqәtәn dә, böyük problem olduğunu dәfәlәrlә qeyd etmişik. Ancaq bütün bunlarda günahkar kimlәrdi? Bәlkә dә, nümunә ala bilәcәyimiz insanlar özlәri yetәri nümunә deyillәr bu mәsәlәlәrdә, ola bilmәzmi? Bәzәn nәqliyyatda elә yaşlılarla qarşılaşırıq ki, (xanımlar mәnim sәsimә sәs verә bilәrlәr) az qala gәnclәr bu anlamda onların yanında cәmiyyәtimizin elә öz dili ilә deyәrsәk, pirә getmәlidirlәr. Bu qәdәr cılızlığın, kiçilmәnin sәbәbi nәdir? Özünә, yaxınlarına vә әn başda yaşına hörmәt edә bilmәyәn bu qәdәr ağsaqqal niyә var cәmiyyәtdә? Bunu heç özünüzdәn soruşmusunuzmu boş vaxtlarınızda? Gecә yatağa başınızı qoyanda, әslindә, çox kiçik kimi görünәn bu qәbildәn problemlәrin sәbәbinin nә olduğunu fikirlәşmәk sizlәrin dә yuxularınıza haram qatıbmı? Bәs, özündәn 20-30 yaş yaşlı bir kişi tәrәfindәn tacizә uğrayan qızların yerinә qoymusunuzmu heç özünüzü? Sizinlәyәm, utanırsızmı heç?

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
15

Gәnclәrimizin ictimai nәqliyyatlardakı davranış biçimi haqqında çox yazmışıq, bunun, hәqiqәtәn dә, böyük problem olduğunu dәfәlәrlә qeyd etmişik. Ancaq bütün bunlarda günahkar kimlәrdi? Bәlkә dә, nümunә ala bilәcәyimiz insanlar özlәri yetәri nümunә d

Comments

@symr_rc @selale_memmedli 👍 cәmiyyәtimiz bu cılızlıq xәstәliyindәn tez bir zamanda sağalmalıdır

@symr_rc @vaska_gerayev 👍

Gәnclәrimizin ictimai nәqliyyatlardakı davranış biçimi haqqında çox yazmışıq, bunun, hәqiqәtәn dә, böyük problem olduğunu dәfәlәrlә qeyd etmişik. Ancaq bütün bunlarda günahkar kimlәrdi? Bәlkә dә, nümunә ala bilәcәyimiz insanlar özlәri yetәri nümunә deyillәr bu mәsәlәlәrdә, ola bilmәzmi? Bәzәn nәqliyyatda elә yaşlılarla qarşılaşırıq ki, (xanımlar mәnim sәsimә sәs verә bilәrlәr) az qala gәnclәr bu anlamda onların yanında cәmiyyәtimizin elә öz dili ilә deyәrsәk, pirә getmәlidirlәr. Bu qәdәr cılızlığın, kiçilmәnin sәbәbi nәdir? Özünә, yaxınlarına vә әn başda yaşına hörmәt edә bilmәyәn bu qәdәr ağsaqqal niyә var cәmiyyәtdә? Bunu heç özünüzdәn soruşmusunuzmu boş vaxtlarınızda? Gecә yatağa başınızı qoyanda, әslindә, çox kiçik kimi görünәn bu qәbildәn problemlәrin sәbәbinin nә olduğunu fikirlәşmәk sizlәrin dә yuxularınıza haram qatıbmı? Bәs, özündәn 20-30 yaş yaşlı bir kişi tәrәfindәn tacizә uğrayan qızların yerinә qoymusunuzmu heç özünüzü? Sizinlәyәm, utanırsızmı heç?

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
36

Gәnclәrimizin ictimai nәqliyyatlardakı davranış biçimi haqqında çox yazmışıq, bunun, hәqiqәtәn dә, böyük problem olduğunu dәfәlәrlә qeyd etmişik. Ancaq bütün bunlarda günahkar kimlәrdi? Bәlkә dә, nümunә ala bilәcәyimiz insanlar özlәri yetәri nümunә d

Baku, Azerbaijan
Comments

@feteliyev9150 Men harda elenciylerin gorurem cvbin verirem ne ozumne oyunmurem nede reklam edirem istiyir yawli olsun istiyir cavan hami ele etse o bezi eclaflarin gozu qorxar

@gurbanlli8 Demek olarki gunumuzde bu hallara cox tez-tez rastlawilir... neqliyyatda coxluq qadinlarin -qizlarin "derdi" "qenimi" olub, BEZi uzden iraq kiwilerinse "sevinci".

↕↔VİDEO↔↕ Әvvәlcәdәn düşünülmüş şәkildә vә mütәşәkkil formada, özü dә çoxsayda insana qarşı vә çoxsayda cinayәtlәr törәtmәk - aranızda hüquq oxuyanlar varsa, bu cinayәtin nә qәdәr ağır cәzasının olduğunu çox yaxşı bilirlәr... amma cәzasız qala bilәrmi? Cavab: bilәr. Әgәr cinayәt törәdәn tәrәf xristian, zәrәrçәkәn tәrәf müsәlmanlar olarsa, olar. Sınanmış vasitәdir, olur!
Özü dә buna hәr hansısa bir dövlәt dә deyil, bütün dünyada sülhün qarantı sayılan BMT dә susa bilir, icrasız qalmış 3-4 Qәtnamә qәbul etmәk etiraz sayılmır çünki! 
Nә BMT, nә AŞPA, nә ATӘT, nә TÜRKİYƏ - kim nә deyirsә desin -heç kәs bizim dәrdimizә çarә qıla bilmәz! Zamanında susanlar bugün әdalәt naminә heçnә etmәz. Bizim dәrdimizin dәrmanı yalnız özümüzük! Yalnız milli qeyrәtimiz, milli ideologiyamız - yәni ordumuz bәrqәrar edәr әdalәti (düşmәn olsa belә bir körpәyә, qadına, әli silahsıza silah çәkmәmәk şәrtiylә). Әli silahlı bir ermәni bici belә Qarabağda dolaşdığı müddәtdә, әdalәtdәn, haqdan vә çox üzr istәyirәm, namusdan söhbәt gedә bilmәz!
@huseynlicartoon
@butov_azerbaycan1551
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Butov_Azerbaycan 60 MİLYON - @butov_azerbaycan1551 Instagram Profile - inst4gram.com
butov_azerbaycan1551
5

↕↔VİDEO↔↕ Әvvәlcәdәn düşünülmüş şәkildә vә mütәşәkkil formada, özü dә çoxsayda insana qarşı vә çoxsayda cinayәtlәr törәtmәk - aranızda hüquq oxuyanlar varsa, bu cinayәtin nә qәdәr ağır cәzasının olduğunu çox yaxşı bilirlәr... amma cәzasız qala bilәrm

Comments

@alperenbaytimur Ermenilere kan kusturmayı bu kadar çok isteyen bir tek benmiyim

@vefa_elekberli_official ✋𝙁𝙤𝙡𝙡𝙤𝙬𝙖🤗 𝙦𝙖𝙧𝙨𝙞𝙡𝙞𝙦 😍𝙫𝙚𝙧 𝙗𝙞𝙧 𝙯𝙚𝙝𝙢𝙚𝙩❤

Sizә çox gülmәli, hәm dә ağlamalı bir hekayәm var bugün. Demәli yaşlı bir ağsaqqal - özünü illәr boyunca öz övladlarına hәsr etmiş bir ağsaqqal bir gün tele-ekranda şad bir xәbәr eşidir. Pensiyalar artacaqmış. Sevinir. Politoloqlar dövlәtin bu addımını müsbәt qiymәtlәndirdiyindәn danışırlar. Sosial media pensiyaçılara şad xәbәr başlığı ilә xәbәrlәr tirajlayır. Ağsaqqal hәr belә xәbәr eşitdikcә daha çox sevinmәyә başlayır. Nәvәlәrinә bir zamanlar 3-5 manat verib sevindirirdi, qiymәt artımları vә nәvәlәrinin artıq 3-5 manata sevinmәdiyi dövrlәrә tәsadüf edir bu hekayә. Nәvәlәrinә vәd edir ki, pensiyanın artan hissәsini ilk ay 3 nәvәsinә bәrabәr bölüşәcәk. Nәvәlәr gülür, xәtrinә dәyir ağsaqqalın, amma hiss elәtdirmir. O gün gәlib çatır, televiziyalar o qәdәr mürәkkәb danışırlar ki, bizim bu ağsaqqal hesablaya bilmir pensiyasının nә qәdәr artacağını. Әn az 35-40 gözlәntisi var. Kartını uzadır bir cavana, xahiş edir ki, kömәk etsin. Cavan da çox alicәnabdır, dәrhal kömәk edir. Ağsaqqal görür hәqiqәti. Oğlunun evinә gedir, nәvәlәrin yığır başına, hәrәsinә bir manat verir ağsaqqal. Әvvәlcә nәvәlәr gülmüşdülәr, amma indi gülmürlәr, bu dәfә isә ağsaqqal gülür. Bәli, pensiyası 3 manat artıbmış ağsaqqalın... Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
13

Sizә çox gülmәli, hәm dә ağlamalı bir hekayәm var bugün. Demәli yaşlı bir ağsaqqal - özünü illәr boyunca öz övladlarına hәsr etmiş bir ağsaqqal bir gün tele-ekranda şad bir xәbәr eşidir. Pensiyalar artacaqmış. Sevinir. Politoloqlar dövlәtin bu addımı

Comments

@_ses_verme_yarismasi__ Gt

@__seyid___ 🤗

Sizә çox gülmәli, hәm dә ağlamalı bir hekayәm var bugün. Demәli yaşlı bir ağsaqqal - özünü illәr boyunca öz övladlarına hәsr etmiş bir ağsaqqal bir gün tele-ekranda şad bir xәbәr eşidir. Pensiyalar artacaqmış. Sevinir. Politoloqlar dövlәtin bu addımını müsbәt qiymәtlәndirdiyindәn danışırlar. Sosial media pensiyaçılara şad xәbәr başlığı ilә xәbәrlәr tirajlayır. Ağsaqqal hәr belә xәbәr eşitdikcә daha çox sevinmәyә başlayır. Nәvәlәrinә bir zamanlar 3-5 manat verib sevindirirdi, qiymәt artımları vә nәvәlәrinin artıq 3-5 manata sevinmәdiyi dövrlәrә tәsadüf edir bu hekayә. Nәvәlәrinә vәd edir ki, pensiyanın artan hissәsini ilk ay 3 nәvәsinә bәrabәr bölüşәcәk. Nәvәlәr gülür, xәtrinә dәyir ağsaqqalın, amma hiss elәtdirmir. O gün gәlib çatır, televiziyalar o qәdәr mürәkkәb danışırlar ki, bizim bu ağsaqqal hesablaya bilmir pensiyasının nә qәdәr artacağını. Әn az 35-40 gözlәntisi var. Kartını uzadır bir cavana, xahiş edir ki, kömәk etsin. Cavan da çox alicәnabdır, dәrhal kömәk edir. Ağsaqqal görür hәqiqәti. Oğlunun evinә gedir, nәvәlәrin yığır başına, hәrәsinә bir manat verir ağsaqqal. Әvvәlcә nәvәlәr gülmüşdülәr, amma indi gülmürlәr, bu dәfә isә ağsaqqal gülür. Bәli, pensiyası 3 manat artıbmış ağsaqqalın... Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
33

Sizә çox gülmәli, hәm dә ağlamalı bir hekayәm var bugün. Demәli yaşlı bir ağsaqqal - özünü illәr boyunca öz övladlarına hәsr etmiş bir ağsaqqal bir gün tele-ekranda şad bir xәbәr eşidir. Pensiyalar artacaqmış. Sevinir. Politoloqlar dövlәtin bu addımı

Xirdalan
Comments

@zavira800 ala bunu papaya oxumuşam gülməydən ürəyi gedib ala bu quşda tapa bilmirki borca tum alsın

@elekberzadey Aci heqiqetimiz

Mәnә hәr zaman bir şey çox maraqlı olub: hәyatımızı rahatlatmaqdan daha ziyadә çox doldurmaqçün uydurduğumuz bütün bu şeylәrdәn sonramı xoşbәxt olduq, ya bunlardan әvvәlmi daha xoşbәxt idik. Daim daha yüksәyә çıxmaq arzumuz bizi sadәcә tәbiәt mәnzәrәsindә qutularamı doldurdu, ya hәqiqәtәndәmi biz belә olmasını, belә olanda xoşbәxt olacağımızı düşündük. 
Bütün cavablardan asılı olmayaraq, tәbiәtә mәxsus canlı olan insan tәbiәtdәn mümkün qәdәr daha çox qoparıldı vә öz tәbiәtini formalaşdırdı. Bu yaxşımı oldu, ya pismi bu ayrı mәsәlә, amma bir şey dәqiqdir ki, azadlığımız әlimizdәn alındı. Ov üçün dağlardakı mağarasından ta çay qıraqlarına su içmәyә gәlәn canlılarçün kilometrlәrlә mәsafә qәt edәn insan, qarın doydurmaqçün binasının altındakı marketә düşmәyә әrinir indi. Hәyatı iş (dörd tәrәfi qapalı qutu), nәqliyyat (dörd tәrәfi qapalı qutu) vә evdәn (dörd tәrәfi qapalı qutu) ibarәt nәyi nә vaxt necә edәcәyi çox әvvәlcәdәn planlaşdırılan mexanizmlәrә çevrildi. 
Qәrar sizә qalmış: qos-qocaman dәryada nәyi istәsә onu yeyә bilәcәyi, hara istәsә ora gedә bilәcәyi balıqmı, ya dәniz mәnzәrәli pәncәrәdә dörd tәrәfi qapalı, yiyәsi nәyi versә onu yeyәn balıqmı - siz hansı olmaq istәrdiniz vә әn әsası, siz hansısınız?

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
7

Mәnә hәr zaman bir şey çox maraqlı olub: hәyatımızı rahatlatmaqdan daha ziyadә çox doldurmaqçün uydurduğumuz bütün bu şeylәrdәn sonramı xoşbәxt olduq, ya bunlardan әvvәlmi daha xoşbәxt idik. Daim daha yüksәyә çıxmaq arzumuz bizi sadәcә tәbiәt mәnzәrә

Comments

@huseynli_h @faridnasibzade hamiz bir parcasiyiq! 👍

Mәnә hәr zaman bir şey çox maraqlı olub: hәyatımızı rahatlatmaqdan daha ziyadә çox doldurmaqçün uydurduğumuz bütün bu şeylәrdәn sonramı xoşbәxt olduq, ya bunlardan әvvәlmi daha xoşbәxt idik. Daim daha yüksәyә çıxmaq arzumuz bizi sadәcә tәbiәt mәnzәrәsindә qutularamı doldurdu, ya hәqiqәtәndәmi biz belә olmasını, belә olanda xoşbәxt olacağımızı düşündük. 
Bütün cavablardan asılı olmayaraq, tәbiәtә mәxsus canlı olan insan tәbiәtdәn mümkün qәdәr daha çox qoparıldı vә öz tәbiәtini formalaşdırdı. Bu yaxşımı oldu, ya pismi bu ayrı mәsәlә, amma bir şey dәqiqdir ki, azadlığımız әlimizdәn alındı. Ov üçün dağlardakı mağarasından ta çay qıraqlarına su içmәyә gәlәn canlılarçün kilometrlәrlә mәsafә qәt edәn insan, qarın doydurmaqçün binasının altındakı marketә düşmәyә әrinir indi. Hәyatı iş (dörd tәrәfi qapalı qutu), nәqliyyat (dörd tәrәfi qapalı qutu) vә evdәn (dörd tәrәfi qapalı qutu) ibarәt nәyi nә vaxt necә edәcәyi çox әvvәlcәdәn planlaşdırılan mexanizmlәrә çevrildi. 
Qәrar sizә qalmış: qos-qocaman dәryada nәyi istәsә onu yeyә bilәcәyi, hara istәsә ora gedә bilәcәyi balıqmı, ya dәniz mәnzәrәli pәncәrәdә dörd tәrәfi qapalı, yiyәsi nәyi versә onu yeyәn balıqmı - siz hansı olmaq istәrdiniz vә әn әsası, siz hansısınız?

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
21

Mәnә hәr zaman bir şey çox maraqlı olub: hәyatımızı rahatlatmaqdan daha ziyadә çox doldurmaqçün uydurduğumuz bütün bu şeylәrdәn sonramı xoşbәxt olduq, ya bunlardan әvvәlmi daha xoşbәxt idik. Daim daha yüksәyә çıxmaq arzumuz bizi sadәcә tәbiәt mәnzәrә

Xirdalan
Comments

@dr.logman.mma 👏

↕↔VİDEO↔↕ ZAHRA - animasiya

Bir millәtlә milli zәmindә problemlәrin ola bilәr, onun torpaqlarının sәnin olduğunu düşünә vә bu yöndә nәsә bir şeylәr etmiş dә ola bilәrsәn. Hәtta, onun torpaqlarını işğal edib illәr boyunca bu işğalı davam etdirmiş dә ola bilәrsәn. Amma bu zaman, bundan әvvәl vә ya bundan sonra sәnin hәdәfindә körpәlәr dә, yaşlılar da, qadınlar da, әli silah tutmayanlar da olubsa, olursa vә olacaqsa, sәnin problemin o millәtlә olan problem deyil, insanlıqla bağlı problemdir. Vә sәn tәkcә qarşı millәtin deyil, bütün insanlığın hәll etmәli olduğu bir problemsәn... әmin ol ki, gec-tez hәll dә olunacaqsan!

@huseynlicartoon

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Historical Maps - @azerbaijan.history.maps Instagram Profile - inst4gram.com
azerbaijan.history.maps
3

↕↔VİDEO↔↕ ZAHRA - animasiya Bir millәtlә milli zәmindә problemlәrin ola bilәr, onun torpaqlarının sәnin olduğunu düşünә vә bu yöndә nәsә bir şeylәr etmiş dә ola bilәrsәn. Hәtta, onun torpaqlarını işğal edib illәr boyunca bu işğalı davam etdirmiş dә

Comments

@mizahkatur instagram sayfamızı kapatmıştı yeniden geldik destekleyin bizi @mizahkatur

@onsuz.xatire 🌷🌷

Qarşıdan Formula 1'in 4cü il Azәrbaycan mәrhәlәsi vә futbol üzrә Avropa Liqasının final oyunu yaxınlaşır. Mötәbәr qonaqlar hәr il olduğu kimi bu il dә ölkәmizi ziyarәt edәcәklәr. Bu yerdә bizdәn olduğumuzdan daha yaxşı olmağı, daha mәdәni, daha intellektual, dilәnçilәrin küçәlәrdә gәzişmәdiyi, avtobuslarının vaxtı-vaxtında gәlib-getdiyi bir ölkә kimi görünmәyi istәyir dövlәt. Bir növ, xalqımıza günә bir yox, iki yumurta yumurtlamalı olan toyuq kimi münasibәt bәslәnilirmiş kimi görünür. Әslindә biz tәnqidçilәr bunu tәnqid edirik, hamı şikayәtçidir. Amma bir dönün әtrafa baxın hәmin әrәfәlәrdә. Gözәl görünmürmü sizcә vә bunların nәyi pisdir axı?
Hamı şikayәtçidir. Hamı deyir ki, olduğumuzdan daha yaxşı göstәrmәyә çalışılır ölkә. Amma bizim belә olmağımızın sәbәbi dә elә biz özümüz deyilmiyik. Bir toyuğun vәzifәsi günә ortalama 1 yumurta yumurtlamaq deyilmi? Bәlkә düşünәk? Bәlkә bizdәn 2 yumurta deyil dә, elә ortalama necә olmalıdırsa, elә dә davranmağımız tәlәb olunur? Sadәcә bizlәr normalda elә tәnbәl, elә şikayәtsevәrik ki, öz üstümüzә düşәn vәzifәlәri belә normal yerinә yetirә bilmirik? 
Bәzәn bәzi mәsәlәlәrdә dövlәti tәnqid edә bilәrik, bәzәn şikayәt edә bilәrik. Amma bizdәn mәdәni olmağımız, küçәlәrә tüpürmәmәyimiz, çirklәndirmәmәyimiz tәlәb olunursa, bunu niyә dә mötәbәr qonaqlar ölkәdә olmayanda da etmәyәk vә sonra da bizә elә gәlmәsin ki, bizdәn potensialımızı aşan bir şey istәnir. Mәn tәnqidi çox sevirәm, amma hәrdәn mәnә elә gәlir ki, biz heç öz qapımızın da qabağını süpürmürük ki, dövlәtdәn dә küçәnin asfaltlanmasını tәlәb edә bilәk. Bina evindә yaşayanlarımız çoxdur. Bir öz mәnzilinizә, bir dә hәr gün mәnzilinizә qalxmaqçün istifadә etdiyiniz bloka vә pillәkanlara fikir verin! Heç bir dövlәt heç bir vәtәndaşın blokunu tәmir etmәyә borclu deyil. Blok tәmiz olandan sonra, dövlәtdәn tәlәb edin, etmәsә, onlardan namәrdi yoxdur. Amma әvvәlcә düşünün, biz özümüz çoxmu mәrdik?

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
19

Qarşıdan Formula 1'in 4cü il Azәrbaycan mәrhәlәsi vә futbol üzrә Avropa Liqasının final oyunu yaxınlaşır. Mötәbәr qonaqlar hәr il olduğu kimi bu il dә ölkәmizi ziyarәt edәcәklәr. Bu yerdә bizdәn olduğumuzdan daha yaxşı olmağı, daha mәdәni, daha intel

Comments

@m._murad Ela)

@symr_rc @m._murad çox sağol🙌

Qarşıdan Formula 1'in 4cü il Azәrbaycan mәrhәlәsi vә futbol üzrә Avropa Liqasının final oyunu yaxınlaşır. Mötәbәr qonaqlar hәr il olduğu kimi bu il dә ölkәmizi ziyarәt edәcәklәr. Bu yerdә bizdәn olduğumuzdan daha yaxşı olmağı, daha mәdәni, daha intellektual, dilәnçilәrin küçәlәrdә gәzişmәdiyi, avtobuslarının vaxtı-vaxtında gәlib-getdiyi bir ölkә kimi görünmәyi istәyir dövlәt. Bir növ, xalqımıza günә bir yox, iki yumurta yumurtlamalı olan toyuq kimi münasibәt bәslәnilirmiş kimi görünür. Әslindә biz tәnqidçilәr bunu tәnqid edirik, hamı şikayәtçidir. Amma bir dönün әtrafa baxın hәmin әrәfәlәrdә. Gözәl görünmürmü sizcә vә bunların nәyi pisdir axı?
Hamı şikayәtçidir. Hamı deyir ki, olduğumuzdan daha yaxşı göstәrmәyә çalışılır ölkә. Amma bizim belә olmağımızın sәbәbi dә elә biz özümüz deyilmiyik. Bir toyuğun vәzifәsi günә ortalama 1 yumurta yumurtlamaq deyilmi? Bәlkә düşünәk? Bәlkә bizdәn 2 yumurta deyil dә, elә ortalama necә olmalıdırsa, elә dә davranmağımız tәlәb olunur? Sadәcә bizlәr normalda elә tәnbәl, elә şikayәtsevәrik ki, öz üstümüzә düşәn vәzifәlәri belә normal yerinә yetirә bilmirik? 
Bәzәn bәzi mәsәlәlәrdә dövlәti tәnqid edә bilәrik, bәzәn şikayәt edә bilәrik. Amma bizdәn mәdәni olmağımız, küçәlәrә tüpürmәmәyimiz, çirklәndirmәmәyimiz tәlәb olunursa, bunu niyә dә mötәbәr qonaqlar ölkәdә olmayanda da etmәyәk vә sonra da bizә elә gәlmәsin ki, bizdәn potensialımızı aşan bir şey istәnir. Mәn tәnqidi çox sevirәm, amma hәrdәn mәnә elә gәlir ki, biz heç öz qapımızın da qabağını süpürmürük ki, dövlәtdәn dә küçәnin asfaltlanmasını tәlәb edә bilәk. Bina evindә yaşayanlarımız çoxdur. Bir öz mәnzilinizә, bir dә hәr gün mәnzilinizә qalxmaqçün istifadә etdiyiniz bloka vә pillәkanlara fikir verin! Heç bir dövlәt heç bir vәtәndaşın blokunu tәmir etmәyә borclu deyil. Blok tәmiz olandan sonra, dövlәtdәn tәlәb edin, etmәsә, onlardan namәrdi yoxdur. Amma әvvәlcә düşünün, biz özümüz çoxmu mәrdik?

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
28

Qarşıdan Formula 1'in 4cü il Azәrbaycan mәrhәlәsi vә futbol üzrә Avropa Liqasının final oyunu yaxınlaşır. Mötәbәr qonaqlar hәr il olduğu kimi bu il dә ölkәmizi ziyarәt edәcәklәr. Bu yerdә bizdәn olduğumuzdan daha yaxşı olmağı, daha mәdәni, daha intel

Xirdalan
Comments

@muslumabyr Ok 72%

@mebel____ustasi +

Başqa ölkәlәrdәki tәlәbәlik hәyatıyla bizlәrin tәlәbәlik hәyatı köklü fәrqlәnir. Bizdәn daha yaxşı yaşayışı olan ölkәlәr dә var, daha betәr ölkәlәr dә var. 
Yaşayışı daha yaxşı olan ölkәlәrdә tәlәbәlik hәyatı bir fәrdin cәmiyyәt tәrәfindәn yetkinlәşmәsi vә ayaqüstә tәk dura bilmәyi öyrәnmәsi üçün әvәzsiz zamandır. O qәdәr part taym işlәr var ki, tәlәbәlәr boş vaxtlarını belә işlәrdә işlәyib öz qazancını çıxarmağa sәrf edirlәr. Universitet şәhәrciklәri, çoxyönlü fәaliyyәtlәr, ictimai işlәrә cәlb olunmaq, xeyriyyә işlәri vә s. Cәmiyyәtçün tam bir fәrd formalaşdırır belә hәyat. Hәr yöndәn doymuş, heçnәyi yarımçıq qalmamış tam bir fәrd.
Bәs Azәrbaycanda? Ucuz olsun deyә 5 nәfәr, özü dә hәmcinslәr bir otaqda, yayda corab iyi, 60-70 manat әn yaxşı halda 100-120 manat stipendiya, işsizlik, rayondakıların әziyyәtlә qazandığı pulları toparlayıb göndәrmәklәri, hәr tәrәflәri әziyyәtlәr. Ancaq mәncә hәr dövlәtin tәlәbәlik hәyatı o dövlәtçün lazım olan adekvat fәrdlәri formalaşdırır. Bizim hәlә tәlәbәliyimiz bizә öyrәdir ki, sәnin hәyatın bu olacaq. Hәlә bәlkә çoxusu tәlәbәlik hәyatını özünün әn imkanlı keçindiyi vaxtlar kimi xatırlayır.
Çoxusu belә yazılara fikir bildirәndә deyir ki, niyә hәmişә daha yaxşı ölkәlәrlә müqayisә aparılır, niyә bu qәdәr şükürsüzlük olunur, bu qәdәr şikayәt niyә şükür etmәk varkәn. Onlara bәri başdan cavab verim ki, başımıza nә gәlirsә, şükür etdiyimizdәn gәlmirmi? Ona dözәn buna da dözәcәk rәftarı edilmirmi hamımıza? Pisә baxıb şükür etmәkdәnsә, yaxşıya baxıb irәli getmәyә çalışmaq daha yaxşı deyilmi?

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
14

Başqa ölkәlәrdәki tәlәbәlik hәyatıyla bizlәrin tәlәbәlik hәyatı köklü fәrqlәnir. Bizdәn daha yaxşı yaşayışı olan ölkәlәr dә var, daha betәr ölkәlәr dә var. Yaşayışı daha yaxşı olan ölkәlәrdә tәlәbәlik hәyatı bir fәrdin cәmiyyәt tәrәfindәn yetkinlәşm

Comments

@aser_gulmamed Duz soze ne deyesen, ela.

@p1ram1da._.pg Follow me

Başqa ölkәlәrdәki tәlәbәlik hәyatıyla bizlәrin tәlәbәlik hәyatı köklü fәrqlәnir. Bizdәn daha yaxşı yaşayışı olan ölkәlәr dә var, daha betәr ölkәlәr dә var. 
Yaşayışı daha yaxşı olan ölkәlәrdә tәlәbәlik hәyatı bir fәrdin cәmiyyәt tәrәfindәn yetkinlәşmәsi vә ayaqüstә tәk dura bilmәyi öyrәnmәsi üçün әvәzsiz zamandır. O qәdәr part taym işlәr var ki, tәlәbәlәr boş vaxtlarını belә işlәrdә işlәyib öz qazancını çıxarmağa sәrf edirlәr. Universitet şәhәrciklәri, çoxyönlü fәaliyyәtlәr, ictimai işlәrә cәlb olunmaq, xeyriyyә işlәri vә s. Cәmiyyәtçün tam bir fәrd formalaşdırır belә hәyat. Hәr yöndәn doymuş, heçnәyi yarımçıq qalmamış tam bir fәrd.
Bәs Azәrbaycanda? Ucuz olsun deyә 5 nәfәr, özü dә hәmcinslәr bir otaqda, yayda corab iyi, 60-70 manat әn yaxşı halda 100-120 manat stipendiya, işsizlik, rayondakıların әziyyәtlә qazandığı pulları toparlayıb göndәrmәklәri, hәr tәrәflәri әziyyәtlәr. Ancaq mәncә hәr dövlәtin tәlәbәlik hәyatı o dövlәtçün lazım olan adekvat fәrdlәri formalaşdırır. Bizim hәlә tәlәbәliyimiz bizә öyrәdir ki, sәnin hәyatın bu olacaq. Hәlә bәlkә çoxusu tәlәbәlik hәyatını özünün әn imkanlı keçindiyi vaxtlar kimi xatırlayır.
Çoxusu belә yazılara fikir bildirәndә deyir ki, niyә hәmişә daha yaxşı ölkәlәrlә müqayisә aparılır, niyә bu qәdәr şükürsüzlük olunur, bu qәdәr şikayәt niyә şükür etmәk varkәn. Onlara bәri başdan cavab verim ki, başımıza nә gәlirsә, şükür etdiyimizdәn gәlmirmi? Ona dözәn buna da dözәcәk rәftarı edilmirmi hamımıza? Pisә baxıb şükür etmәkdәnsә, yaxşıya baxıb irәli getmәyә çalışmaq daha yaxşı deyilmi?

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
37

Başqa ölkәlәrdәki tәlәbәlik hәyatıyla bizlәrin tәlәbәlik hәyatı köklü fәrqlәnir. Bizdәn daha yaxşı yaşayışı olan ölkәlәr dә var, daha betәr ölkәlәr dә var. Yaşayışı daha yaxşı olan ölkәlәrdә tәlәbәlik hәyatı bir fәrdin cәmiyyәt tәrәfindәn yetkinlәşm

Baku, Azerbaijan
Comments

@samir_032aze 😂😂😂😂😂👏👏

@rahman_seferli_ 😅☺☺👍👍👍👍

Bu gün @symr_rc - un yazısı yoxdur. Məcbur bu gün belə yola verəcəyik. Tez bir zamanda öz möhtəşəm şərhləri ilə geri dönəcəkdir. Ancaq siz yenə də çox bəyənib rəy bildirsəz sevinərik. Belə ki, siz bəyəndikcə paylaşımlarımız daha çox insan görür, izləyicilərimiz artır və əziyyətimiz yerdə qalmır. Əziyyətimizə dəyər vermək, dəstək olmaq üçün max bəyənin ) Eləcə də rəy bildirmək. 
Fikirləriniz hər zaman önəmlidir

Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
29

Bu gün @symr_rc - un yazısı yoxdur. Məcbur bu gün belə yola verəcəyik. Tez bir zamanda öz möhtəşəm şərhləri ilə geri dönəcəkdir. Ancaq siz yenə də çox bəyənib rəy bildirsəz sevinərik. Belə ki, siz bəyəndikcə paylaşımlarımız daha çox insan görür,

Comments

@pubgazeoffical Pubg severleri sehifemize devet edirik🕹🎮

Bugün ayın son günü, yәni maaş günüdür. Bu o demәkdir ki, maaşa işlәyәn insanların әtrafındakı hәr kәs sevinir. Çünki, yazıq bütün ay boyunca aldığı borcları mәhz bu әrәfәlәrdә qaytarmağa söz vermişdi. Bundan sonra martın 10-15inә kimi öz puluyla bir-tәhәr dolana bilәcәk, sonra tam da Novruz әrәfәlәrindә yenә borca batacaq. Novruzdur, ayıbdır, başqaları bax nә qәdәr dәbdәbәli keçirir bayramı, o keçirmәsә olmaz, hәm dә ki, bayramdı axı, gәrәk bütün il işlәmәyinin әvәzindә özünә biraz istirahәt dә versin. Odur ki, hәmişәkindәn 150-200 manat daha artıq borc götürmәli olacaq ki, apreldә alacağı pulla qaytarsın... Belә-belә ay keçdikcә borc şişәcәk, tәlәblәrsә artacaq. Hәlә bir uşaq da mәktәbә başlayanda paho... Bunun geyimi-keçimi, müәlliminin rüşvәti, bayramlarda müәllimlәrә mәcburi hәdiyyәlәr. Çaşıb bu әrәfәlәr kimisә xәstәlәnsә, vay halına. Belәcә, biologiyası mәmәli, ruhu sürünәn olan kasıb başa düşәcәk ki, bu dünyada әn böyük dәrsi әsgәrlik vaxtı sürünmәyi öyrәnәrkәn almışdı

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
33

Bugün ayın son günü, yәni maaş günüdür. Bu o demәkdir ki, maaşa işlәyәn insanların әtrafındakı hәr kәs sevinir. Çünki, yazıq bütün ay boyunca aldığı borcları mәhz bu әrәfәlәrdә qaytarmağa söz vermişdi. Bundan sonra martın 10-15inә kimi öz puluyla bir

Comments

@fariz_official_052 Aktivler takip☠

@avtomobillerin_alqi_satqisi Salamlar☺

Bugün ayın son günü, yәni maaş günüdür. Bu o demәkdir ki, maaşa işlәyәn insanların әtrafındakı hәr kәs sevinir. Çünki, yazıq bütün ay boyunca aldığı borcları mәhz bu әrәfәlәrdә qaytarmağa söz vermişdi. Bundan sonra martın 10-15inә kimi öz puluyla bir-tәhәr dolana bilәcәk, sonra tam da Novruz әrәfәlәrindә yenә borca batacaq. Novruzdur, ayıbdır, başqaları bax nә qәdәr dәbdәbәli keçirir bayramı, o keçirmәsә olmaz, hәm dә ki, bayramdı axı, gәrәk bütün il işlәmәyinin әvәzindә özünә biraz istirahәt dә versin. Odur ki, hәmişәkindәn 150-200 manat daha artıq borc götürmәli olacaq ki, apreldә alacağı pulla qaytarsın... Belә-belә ay keçdikcә borc şişәcәk, tәlәblәrsә artacaq. Hәlә bir uşaq da mәktәbә başlayanda paho... Bunun geyimi-keçimi, müәlliminin rüşvәti, bayramlarda müәllimlәrә mәcburi hәdiyyәlәr. Çaşıb bu әrәfәlәr kimisә xәstәlәnsә, vay halına. Belәcә, biologiyası mәmәli, ruhu sürünәn olan kasıb başa düşәcәk ki, bu dünyada әn böyük dәrsi әsgәrlik vaxtı sürünmәyi öyrәnәrkәn almışdı

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
30

Bugün ayın son günü, yәni maaş günüdür. Bu o demәkdir ki, maaşa işlәyәn insanların әtrafındakı hәr kәs sevinir. Çünki, yazıq bütün ay boyunca aldığı borcları mәhz bu әrәfәlәrdә qaytarmağa söz vermişdi. Bundan sonra martın 10-15inә kimi öz puluyla bir

Xirdalan
Comments

@muhu_888 Sadece super karikatura 👏👏

@herbici.777 Niceeee! Greetings from other side of the world 😊

@huseynlicartoon

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
5

@huseynlicartoon #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@ttag1rov Auto Comment😊🖖Görürsənsə profma takib at 5dəqə qarşılığ😋

@fikir1i Sevgiliyə aid sözlərin ən gözəl səyfəsinə dəvətlisiz💜🌹

Bilirik, artıq siz dә Giveaway'lәrdәn bezmisiniz, hәr dәfә tag olunmaq, ağır iş gününün sonunda özünüzün istirahәtinә ayırdığınız vaxtda dostların xahişlәriylә paylaşımları bәyәnmәk, sәhifәlәri izlәmәk, gecә yatarkәn sizi yuxusuz qoyan bildiriş sәslәri vә bütün bunların sonunda heçnә qazanmamaq. Bilirik, sizin dә bütün bunların dürüstlüyü ilә bağlı şübhәlәriniz var. Elә isә, Sosial Çarx layihәsinә hazırlanın! Heç kәsi narahat etmәdәn, bezdirmәdәn, heç kәsi tag etmәdәn, heç bir sponsor sәhifәsini izlәmәdәn hәm çox әylәnәcәk, hәm dә yüzlәrlә hәdiyyә qazanmaq şansı әldә edәcәksiniz
© @sosialcharx 
#gəlirrr! 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
13

Bilirik, artıq siz dә Giveaway'lәrdәn bezmisiniz, hәr dәfә tag olunmaq, ağır iş gününün sonunda özünüzün istirahәtinә ayırdığınız vaxtda dostların xahişlәriylә paylaşımları bәyәnmәk, sәhifәlәri izlәmәk, gecә yatarkәn sizi yuxusuz qoyan bildiriş sәslә

Comments

@feridmirze 🤙

@_rzayev.a Gorek InwAllah 🙄

Bilirik, artıq siz dә Giveaway'lәrdәn bezmisiniz, hәr dәfә tag olunmaq, ağır iş gününün sonunda özünüzün istirahәtinә ayırdığınız vaxtda dostların xahişlәriylә paylaşımları bәyәnmәk, sәhifәlәri izlәmәk, gecә yatarkәn sizi yuxusuz qoyan bildiriş sәslәri vә bütün bunların sonunda heçnә qazanmamaq. Bilirik, sizin dә bütün bunların dürüstlüyü ilә bağlı şübhәlәriniz var. Elә isә, Sosial Çarx layihәsinә hazırlanın! Heç kәsi narahat etmәdәn, bezdirmәdәn, heç kәsi tag etmәdәn, heç bir sponsor sәhifәsini izlәmәdәn hәm çox әylәnәcәk, hәm dә yüzlәrlә hәdiyyә qazanmaq şansı әldә edәcәksiniz
>>>> @sosialcharx #gәlirrr!

Karikatura @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
11

Bilirik, artıq siz dә Giveaway'lәrdәn bezmisiniz, hәr dәfә tag olunmaq, ağır iş gününün sonunda özünüzün istirahәtinә ayırdığınız vaxtda dostların xahişlәriylә paylaşımları bәyәnmәk, sәhifәlәri izlәmәk, gecә yatarkәn sizi yuxusuz qoyan bildiriş sәslә

Comments

@myvape_baku Классное фото 👍

@vaska_gerayev @symr_rc ne oldu qagaw?

Hәr dövrün öz dәrdlәri var - belә görünür. Mәsәlәn, Babәk zamanında әrәblәrlә azadlıq uğrunda döyüşürdü, ya da 19-20-ci әsrin aydınları Çarlığa vә Sovetә qarşı mübarizә aparırdı. İndisә nә әrәb var (düzdü, әslindә yenә varlar, amma indi işlәri azadlığımız vә sözdә yolunu azmış cahil, kafir xalqla yox, yolunu azmış әxlaqsız qadınlarladır), nә dә ruslar var (sözdә yoxdurlar). Görünür indiki dәrdimiz dә qarın dәrdidir, bir tikә çörәk tapmaq uğrunda min oyundan çıxmaq dәrdidir. Bu uğurda özünü maşının yanına çırpanından tut, maşının altına atanına kimi çox şeylә qarşılaşacağıq hәlә. Bilmirsәn, kimi günahlandırasan. Bugünә düşәn millәtimi, onu bu hala gәtirәn sәbәblәrimi. 
Mәn şәxsәn Babәkin fikrini müdafiә edirәm. Әminәm ki, o belә bir dövrdә yaşasaydı o mәşhur sözlәrini bu cür tәlәffüz edәrdi:
Lәyaqәt - istәr acı olsun, istәr şirin, yalnız o idi mәni döyüşdәn döyüşә aparan. Lakin sәn anlamadın ki, bircә gün lәyaqәtinlә ac qalmaq, 40 il şәrәfsizcә tox olmaqdan üstündür! Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
72

Hәr dövrün öz dәrdlәri var - belә görünür. Mәsәlәn, Babәk zamanında әrәblәrlә azadlıq uğrunda döyüşürdü, ya da 19-20-ci әsrin aydınları Çarlığa vә Sovetә qarşı mübarizә aparırdı. İndisә nә әrәb var (düzdü, әslindә yenә varlar, amma indi işlәri azadlı

Xirdalan
Comments

@furkanemirce_fan_ Furkanemircenin fan sayfasıdır buyurun👍🏻👉🏻👈🏻👉🏻👈🏻

@huseynli.oficial @uzun_omurluler_klubu_ beli

Hәr dövrün öz dәrdlәri var - belә görünür. Mәsәlәn, Babәk zamanında әrәblәrlә azadlıq uğrunda döyüşürdü, ya da 19-20-ci әsrin aydınları Çarlığa vә Sovetә qarşı mübarizә aparırdı. İndisә nә әrәb var (düzdü, әslindә yenә varlar, amma indi işlәri azadlığımız vә sözdә yolunu azmış cahil, kafir xalqla yox, yolunu azmış әxlaqsız qadınlarladır), nә dә ruslar var (sözdә yoxdurlar). Görünür indiki dәrdimiz dә qarın dәrdidir, bir tikә çörәk tapmaq uğrunda min oyundan çıxmaq dәrdidir. Bu uğurda özünü maşının yanına çırpanından tut, maşının altına atanına kimi çox şeylә qarşılaşacağıq hәlә. Bilmirsәn, kimi günahlandırasan. Bugünә düşәn millәtimi, onu bu hala gәtirәn sәbәblәrimi. 
Mәn şәxsәn Babәkin fikrini müdafiә edirәm. Әminәm ki, o belә bir dövrdә yaşasaydı o mәşhur sözlәrini bu cür tәlәffüz edәrdi:
Lәyaqәt - istәr acı olsun, istәr şirin, yalnız o idi mәni döyüşdәn döyüşә aparan. Lakin sәn anlamadın ki, bircә gün lәyaqәtinlә ac qalmaq, 40 il şәrәfsizcә tox olmaqdan üstündür! Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
15

Hәr dövrün öz dәrdlәri var - belә görünür. Mәsәlәn, Babәk zamanında әrәblәrlә azadlıq uğrunda döyüşürdü, ya da 19-20-ci әsrin aydınları Çarlığa vә Sovetә qarşı mübarizә aparırdı. İndisә nә әrәb var (düzdü, әslindә yenә varlar, amma indi işlәri azadlı

Comments

@cavid_memmedov573_21_91 👍👍👍👍

@yourparfumerie 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Әvvәlcәdәn düşünülmüş şәkildә vә mütәşәkkil formada, özü dә çoxsayda insana qarşı vә çoxsayda cinayәtlәr törәtmәk - aranızda hüquq oxuyanlar varsa, bu cinayәtin nә qәdәr ağır cәzasının olduğunu çox yaxşı bilirlәr... amma cәzasız qala bilәrmi? Cavab: bilәr. Әgәr cinayәt törәdәn tәrәf xristian, zәrәrçәkәn tәrәf müsәlmanlar olarsa, olar. Sınanmış vasitәdir, olur!
Özü dә buna hәr hansısa bir dövlәt dә deyil, bütün dünyada sülhün qarantı sayılan BMT dә susa bilir, icrasız qalmış 3-4 Qәtnamә qәbul etmәk etiraz sayılmır çünki! 
Nә BMT, nә AŞPA, nә ATӘT, nә Türkiyә - kim nә deyirsә desin -heç kәs bizim dәrdimizә çarә qıla bilmәz! Zamanında susanlar bugün әdalәt naminә heçnә etmәz. Bizim dәrdimizin dәrmanı yalnız özümüzük! Yalnız milli qeyrәtimiz, milli ideologiyamız - yәni ordumuz bәrqәrar edәr әdalәti (düşmәn olsa belә bir körpәyә, qadına, әli silahsıza silah çәkmәmәk şәrtiylә). Әli silahlı bir ermәni bici belә Qarabağda dolaşdığı müddәtdә, әdalәtdәn, haqdan vә çox üzr istәyirәm, namusdan söhbәt gedә bilmәz!

Mətn @symr_rc 
Eskiz @huseynlicartoon 
İllustrasiya @shehriyarsarica 
Animasiya @nijatcg 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
5

Әvvәlcәdәn düşünülmüş şәkildә vә mütәşәkkil formada, özü dә çoxsayda insana qarşı vә çoxsayda cinayәtlәr törәtmәk - aranızda hüquq oxuyanlar varsa, bu cinayәtin nә qәdәr ağır cәzasının olduğunu çox yaxşı bilirlәr... amma cәzasız qala bilәrmi? Cavab:

Comments

@mirsiyab_rehimov Sağol çox süper paylaşımdı demek olar ki en yaxşısıdır 👍

@mr__nasibov Dinə bağlamasanız . Faktiki şəkildə soyqırımı təsdiq edən cəmi 2 müsəlman ölkəsi var. Qalanı təsdiq etmir

Әvvәlcәdәn düşünülmüş şәkildә vә mütәşәkkil formada, özü dә çoxsayda insana qarşı vә çoxsayda cinayәtlәr törәtmәk - aranızda hüquq oxuyanlar varsa, bu cinayәtin nә qәdәr ağır cәzasının olduğunu çox yaxşı bilirlәr... amma cәzasız qala bilәrmi? Cavab: bilәr. Әgәr cinayәt törәdәn tәrәf xristian, zәrәrçәkәn tәrәf müsәlmanlar olarsa, olar. Sınanmış vasitәdir, olur!
Özü dә buna hәr hansısa bir dövlәt dә deyil, bütün dünyada sülhün qarantı sayılan BMT dә susa bilir, icrasız qalmış 3-4 Qәtnamә qәbul etmәk etiraz sayılmır çünki! 
Nә BMT, nә AŞPA, nә ATӘT, nә Türkiyә - kim nә deyirsә desin -heç kәs bizim dәrdimizә çarә qıla bilmәz! Zamanında susanlar bugün әdalәt naminә heçnә etmәz. Bizim dәrdimizin dәrmanı yalnız özümüzük! Yalnız milli qeyrәtimiz, milli ideologiyamız - yәni ordumuz bәrqәrar edәr әdalәti (düşmәn olsa belә bir körpәyә, qadına, әli silahsıza silah çәkmәmәk şәrtiylә). Әli silahlı bir ermәni bici belә Qarabağda dolaşdığı müddәtdә, әdalәtdәn, haqdan vә çox üzr istәyirәm, namusdan söhbәt gedә bilmәz!

Mәtn: @symr_rc
Çizim @huseynlicartoon
İllustrasiya @shehriyarsarica
Animasiya @nijatcg
© Kirpi.İnfo

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
6

Әvvәlcәdәn düşünülmüş şәkildә vә mütәşәkkil formada, özü dә çoxsayda insana qarşı vә çoxsayda cinayәtlәr törәtmәk - aranızda hüquq oxuyanlar varsa, bu cinayәtin nә qәdәr ağır cәzasının olduğunu çox yaxşı bilirlәr... amma cәzasız qala bilәrmi? Cavab:

Comments

@sac.ustasi.kursu Diqqət! Siz də peşəkar bərbər olmaq istəyirsinizsə, bizə müraciət edin. Sonda diplom və sertifikat veririk, işlə təmin olunmağa yardım edirik. Hər növ kəsim, naxışlar, lipuçka və s öyrədilir. Əlaqə nömrələrimiz : 055-238-58-88 / 070-238-58-88 / 050-738-58-88 / 012-408-78-88

@sac.ustasi.kursu Diqqət! Siz də peşəkar bərbər olmaq istəyirsinizsə, bizə müraciət edin. Sonda diplom və sertifikat veririk, işlə təmin olunmağa yardım edirik. Hər növ kəsim, naxışlar, lipuçka və s öyrədilir. Əlaqə nömrələrimiz : 055-238-58-88 / 070-238-58-88 / 050-738-58-88 / 012-408-78-88

Yaxşı yadımdadı, xoşbәxt idim. Düzdü, müharibә gedirdi, amma uşaq idim, arada ağlasam da, qorxsam da, uşaq ürәyim uşaqlıq elәmәyinә davam edirdi. Arzularım vardı vә ailәmin dә mәnim gәlәcәyimә inamı vardı. 
Günlәr bir-bir keçmәkdәydi:
...23 fevral, 24 fevral, 25 fevral, 26 fevr... ------ Mətn @symr_rc (Yarımçıq xatirə) 
İllustrasiya @huseynlicartoon 
#xocalı #khojaly Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
11

Yaxşı yadımdadı, xoşbәxt idim. Düzdü, müharibә gedirdi, amma uşaq idim, arada ağlasam da, qorxsam da, uşaq ürәyim uşaqlıq elәmәyinә davam edirdi. Arzularım vardı vә ailәmin dә mәnim gәlәcәyimә inamı vardı. Günlәr bir-bir keçmәkdәydi: ...23 fevral, 2

Comments

@gulnazbabayeva13 Ve Aztv bunlari gormeye gormeye deyir: Olkemiz gunu gunden inkisaf edir ve ciceklenir eh.

Yarımçıq xatirәm qısa hekayәsi

Yaxşı yadımdadı, xoşbәxt idim. Düzdü, müharibә gedirdi, amma uşaq idim, arada ağlasam da, qorxsam da, uşaq ürәyim uşaqlıq elәmәyinә davam edirdi. Arzularım vardı vә ailәmin dә mәnim gәlәcәyimә inamı vardı. 
Günlәr bir-bir keçmәkdәydi:
...23 fevral, 24 fevral, 25 fevral, 26 fevr.

Rәsm: @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
3

"Yarımçıq xatirәm" qısa hekayәsi Yaxşı yadımdadı, xoşbәxt idim. Düzdü, müharibә gedirdi, amma uşaq idim, arada ağlasam da, qorxsam da, uşaq ürәyim uşaqlıq elәmәyinә davam edirdi. Arzularım vardı vә ailәmin dә mәnim gәlәcәyimә inamı vardı. Günlәr bi

Comments

@heci_sjsjs Sekillerinizi dmdan yollayin secilmis sekiller paylasilacaq 😊

@heci_sjsjs Sekillerinizi dmdan yollayin secilmis sekiller paylasilacaq 😊

Adi bir fәhlә işi üçün dә tanışlıq tәlәb olunan bir ölkәdә yaşayırıq, әziz hәmvәtәnlәr. Adi bir fәhlә deyәrәk, fәhlәliyi kiçiltmәk fikrindә deyilәm. Çünki bir çoxumuz, elә şәxsәn mәn özüm fәhlәliklә çox yaxından tanış biriyәm, әn başlıcası isә fәhlә övladıyam. Amma bununçün belә tanışlıq işlәyirsә, vay bizim halımıza. 
Mәncә işsizliyi bu qәdәr pik nöqtәsinә çatdırmaq çox mәqsәdyönlü bir hәrәkәtdir. İnsanlar o qәdәr işsiz qalırlar ki, sonra türklәrin asgari ücret deyә tanımladığı qul maaşına işlәmәyә razı olurlar, belәcә ölkәdә mәqsәdyönlü şәkildә ucuz işçi kütlәsi formalaşdırılır, bu da әlbәttә ki, sahibkarlara sәrf edir. 
Yuxarı vәzifәlәrә gәlincә isә, karikaturadan da anlaşıldığı kimi, o tip vәzifәlәr nәsildәn-nәsilә vәrәsәliklә keçir elә bil. Әgәr atan yüksәk vәzifә sahibi deyilsә, sәnin yüksәk vәzifәyә keçmә ehtimalın heçlikdә birdir.

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
20

Adi bir fәhlә işi üçün dә tanışlıq tәlәb olunan bir ölkәdә yaşayırıq, әziz hәmvәtәnlәr. Adi bir fәhlә deyәrәk, fәhlәliyi kiçiltmәk fikrindә deyilәm. Çünki bir çoxumuz, elә şәxsәn mәn özüm fәhlәliklә çox yaxından tanış biriyәm, әn başlıcası isә fәhlә

Comments

@vusal_quliyev_60 Ve en esasi da iller sonra pensiya ala bilmirler.bunu da arasdirmaq lazimdir.

@zeffir81 👉#photooftheday!

Adi bir fәhlә işi üçün dә tanışlıq tәlәb olunan bir ölkәdә yaşayırıq, әziz hәmvәtәnlәr. Adi bir fәhlә deyәrәk, fәhlәliyi kiçiltmәk fikrindә deyilәm. Çünki bir çoxumuz, elә şәxsәn mәn özüm fәhlәliklә çox yaxından tanış biriyәm, әn başlıcası isә fәhlә övladıyam. Amma bununçün belә tanışlıq işlәyirsә, vay bizim halımıza. 
Mәncә işsizliyi bu qәdәr pik nöqtәsinә çatdırmaq çox mәqsәdyönlü bir hәrәkәtdir. İnsanlar o qәdәr işsiz qalırlar ki, sonra türklәrin asgari ücret deyә tanımladığı qul maaşına işlәmәyә razı olurlar, belәcә ölkәdә mәqsәdyönlü şәkildә ucuz işçi kütlәsi formalaşdırılır, bu da әlbәttә ki, sahibkarlara sәrf edir. 
Yuxarı vәzifәlәrә gәlincә isә, karikaturadan da anlaşıldığı kimi, o tip vәzifәlәr nәsildәn-nәsilә vәrәsәliklә keçir elә bil. Әgәr atan yüksәk vәzifә sahibi deyilsә, sәnin yüksәk vәzifәyә keçmә ehtimalın heçlikdә birdir.

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
34

Adi bir fәhlә işi üçün dә tanışlıq tәlәb olunan bir ölkәdә yaşayırıq, әziz hәmvәtәnlәr. Adi bir fәhlә deyәrәk, fәhlәliyi kiçiltmәk fikrindә deyilәm. Çünki bir çoxumuz, elә şәxsәn mәn özüm fәhlәliklә çox yaxından tanış biriyәm, әn başlıcası isә fәhlә

Comments

@science_texnology_history eh

@science_texnology_history eh

Texnologiyanın inkişafı dünya sivilizasiyasında elmin dә, tәhsilin dә inkişafına gәtirib çıxardı. Әslindә, әtrafa baxsaq böyük bir elmi inqilabın baş verdiyini görә bilәrik. Bәs bizim ölkәmizdә necә? Bu yöndә hansısa işlәr görülürmü? Cavabda әslindә deyә bilәrik ki, bәli. Tәkcә köhnә Sovet әnәnәlәrindәn qoparaq kurikulumun ölkәdә tәtbiqi buna bir növ nümunәdir. Bәs nәticәsi nәdir? 
Ümumiyyәtlә, bizim şagirdlәri, tәlәbәlәri qoyaq bir kәnara, müәllim heyәtimiz bütün bunlara hazırdırmı? Vә hazır olmayan müәllim kollektivi ilә hansısa elmi inqilabdan söz açıla bilәrmi, tәhsildә inkişaf var demәk olarmı?
Bakını başa düşdük, bәs yerlәrdә vәziyyәt necәdir? Axı Azәrbaycan deyәndә tәkcә Bakı nәzәrdә tutulmur... bizim gәlәcәyimiz kontentinә rayonlar da aiddir axı?! Nәticә isә budur - coğrafiyanı qoyaq bir kәnara, xәritәdәn anlayışı olmayan bir kütlә formalaşır. Mәsafәni, miqyası qoyaq bir kәnara, xәttkeşdәn necә istifadә etmәk lazım olduğun bilmәyәn bir kütlә formalaşır. BMT'nin Tәhlükәsizlik Şurasının daimi üzvlәri hansı ölkәlәrdir'i qoyaq bir kәnara, әn böyük ölkәlәr hansıdır sualına sosial şәbәkәlәrin adlarını sayan bir kütlә formalaşır vә bütün bu sadaladıqlarım sadәcә coğrafiyadır, bunun fizikası, riyaziyyatı, fәlsәfәsi, kimyası vә s. var.
Nәticәdә bunu deyә bilәrәm ki, bizdә nәticәyә yox tәtbiqә önәm verilir. Biz tәtbiq edirik deyilir, nәsә bir şey öyrәndinsә sәnindir, öyrәnmәdinsә... mәnә maraqlı deyil.

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
4

Texnologiyanın inkişafı dünya sivilizasiyasında elmin dә, tәhsilin dә inkişafına gәtirib çıxardı. Әslindә, әtrafa baxsaq böyük bir elmi inqilabın baş verdiyini görә bilәrik. Bәs bizim ölkәmizdә necә? Bu yöndә hansısa işlәr görülürmü? Cavabda әslindә

Comments

@rzaligulcin Bəli... internetim olmasaydı hal hazırda olduğumdan daha cahil olardım bundan əminəm. Məktəbdə həmişə 5 alan şagird olmuşam ama birşey soruşulsa donub qalardım. məlumatları əzbərləyirik , imtahan bitdi məlumatlara ehtiyac qalmır. Çünki bu öyrənmə üsulu + məllimlərin aqressivliyi ilə maraqlı gəlmir. Məktəbə daha az önəm verməyə başladıqca + internet ilə öyrəndiyim xarici dil inkişaf etdi, kitablara maraq saldım. Ama bəzi uşaqlara pis təsir edə bilər. Məncə bu uşağın özfərqindəlik səviyyəsindən;interneti necə istifadə etməsindən asılıdır...

@shahnaz_huseynli Mənim fikrimcə,biz kurikuluma hazır deyildik. Ona görə də nəticə ürəkaçan deyil.

Texnologiyanın inkişafı dünya sivilizasiyasında elmin dә, tәhsilin dә inkişafına gәtirib çıxardı. Әslindә, әtrafa baxsaq böyük bir elmi inqilabın baş verdiyini görә bilәrik. Bәs bizim ölkәmizdә necә? Bu yöndә hansısa işlәr görülürmü? Cavabda әslindә deyә bilәrik ki, bәli. Tәkcә köhnә Sovet әnәnәlәrindәn qoparaq kurikulumun ölkәdә tәtbiqi buna bir növ nümunәdir. Bәs nәticәsi nәdir? 
Ümumiyyәtlә, bizim şagirdlәri, tәlәbәlәri qoyaq bir kәnara, müәllim heyәtimiz bütün bunlara hazırdırmı? Vә hazır olmayan müәllim kollektivi ilә hansısa elmi inqilabdan söz açıla bilәrmi, tәhsildә inkişaf var demәk olarmı?
Bakını başa düşdük, bәs yerlәrdә vәziyyәt necәdir? Axı Azәrbaycan deyәndә tәkcә Bakı nәzәrdә tutulmur... bizim gәlәcәyimiz kontentinә rayonlar da aiddir axı?! Nәticә isә budur - coğrafiyanı qoyaq bir kәnara, xәritәdәn anlayışı olmayan bir kütlә formalaşır. Mәsafәni, miqyası qoyaq bir kәnara, xәttkeşdәn necә istifadә etmәk lazım olduğun bilmәyәn bir kütlә formalaşır. BMT'nin Tәhlükәsizlik Şurasının daimi üzvlәri hansı ölkәlәrdir'i qoyaq bir kәnara, әn böyük ölkәlәr hansıdır sualına sosial şәbәkәlәrin adlarını sayan bir kütlә formalaşır vә bütün bu sadaladıqlarım sadәcә coğrafiyadır, bunun fizikası, riyaziyyatı, fәlsәfәsi, kimyası vә s. var.
Nәticәdә bunu deyә bilәrәm ki, bizdә nәticәyә yox tәtbiqә önәm verilir. Biz tәtbiq edirik deyilir, nәsә bir şey öyrәndinsә sәnindir, öyrәnmәdinsә... mәnә maraqlı deyil.

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
16

Texnologiyanın inkişafı dünya sivilizasiyasında elmin dә, tәhsilin dә inkişafına gәtirib çıxardı. Әslindә, әtrafa baxsaq böyük bir elmi inqilabın baş verdiyini görә bilәrik. Bәs bizim ölkәmizdә necә? Bu yöndә hansısa işlәr görülürmü? Cavabda әslindә

Xirdalan
Comments

@_parol.tapilmasi_ 🕵️‍♂️Parolu yaddan cixmis Facebook, Instagram,şexsi profillerin yeniden berpasi ve isteyinize gore silinmesini edirik. Ödenis sonda alinir!📲(050) 4536373

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
4

Karikatura @huseynlicartoon #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@meyxana_blatnoy Profil yığılır . Dəstək olaq.

@vineruzi Maraqli gulmeli mirt paylasimlar mekani takip 100%qarsiliqli

Valideynlәrin öz uşaqlarını tәbiәtin onlara vermiş olduğu bir instinkt kimi qoruması çox tәbii bir prosesdir. Lakin onlar uşaqlarını tam olaraq nәdәn qorumalıdırlar? Bax, mәsәlәnin әn canalıcı mәqamı da elә bundan ibarәtdir. Bayram Nurlu,Mehin, Azәri Vandam vә digәrlәrindәnmi? Amma әsas sual odur ki, biz niyә bu insanları tanıyırıq? Sizlәr bu animasiyaya baxanda, neçәniz onların neçәsini tanıdı? Baxın, әsas mәsәlә bundadır. Bizim gәlәcәyә olan inamı öldürәn әsas mәqamlar da bunlardır.
Çünki, biz nә qәdәr bir valideyn kimi övladlarımızı belәlәrindәn qorusaq da, lap qapını ardına kimi onların üzünә bağlamağa çalışsaq da, onlar bir yol tapıb o qapıdan içәri mütlәq girәcәklәr. Biz onları tәnqid edirik, hәr kәs dә sәsimizә sәs verir, hәr kәs narazıdır, amma hәr kәs dә tanıyır. Bu qәdәr camaat narazıdırsa, onların sosial şәbәkәlәri niyә bu qәdәr aktivdir? Demәk ki, biz millәt olaraq bunu tәlәb edirik. Sual verirәm sizә, neçәniz o qadının gözәllik salonundakı dәyişimini izlәmisiniz, bir sual daha verim: bәs neçәniz bizim balaca Zәhra üçün hazırlanmış bundan 6 paylaşım әvvәlki animasiyadan xәbәrdarsınız?

Animasiya @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
23

Valideynlәrin öz uşaqlarını tәbiәtin onlara vermiş olduğu bir instinkt kimi qoruması çox tәbii bir prosesdir. Lakin onlar uşaqlarını tam olaraq nәdәn qorumalıdırlar? Bax, mәsәlәnin әn canalıcı mәqamı da elә bundan ibarәtdir. Bayram Nurlu,Mehin, Azәri

Comments

@aydinpoladov32 Bt

Gələcəyimiz üçün vacib təhlükə!!! Valideynlәrin öz uşaqlarını tәbiәtin onlara vermiş olduğu bir instinkt kimi qoruması çox tәbii bir prosesdir. Lakin onlar uşaqlarını tam olaraq nәdәn qorumalıdırlar? Bax, mәsәlәnin әn canalıcı mәqamı da elә bundan ibarәtdir. Bayram Nurlu,Mehin, Azәri Vandam vә digәrlәrindәnmi? Amma әsas sual odur ki, biz niyә bu insanları tanıyırıq? Sizlәr bu animasiyaya baxanda, neçәniz onların neçәsini tanıdı? Baxın, әsas mәsәlә bundadır. Bizim gәlәcәyә olan inamı öldürәn әsas mәqamlar da bunlardır.
Çünki, biz nә qәdәr bir valideyn kimi övladlarımızı belәlәrindәn qorusaq da, lap qapını ardına kimi onların üzünә bağlamağa çalışsaq da, onlar bir yol tapıb o qapıdan içәri mütlәq girәcәklәr. Biz onları tәnqid edirik, hәr kәs dә sәsimizә sәs verir, hәr kәs narazıdır, amma hәr kәs dә tanıyır. Bu qәdәr camaat narazıdırsa, onların sosial şәbәkәlәri niyә bu qәdәr aktivdir? Demәk ki, biz millәt olaraq bunu tәlәb edirik. Sual verirәm sizә, neçәniz o qadının gözәllik salonundakı dәyişimini izlәmisiniz, bir sual daha verim: bәs neçәniz bizim balaca Zәhra üçün hazırlanmış bundan 6 paylaşım әvvәlki animasiyadan xәbәrdarsınız?

Mətn @symr_rc 
Animasiya @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
57

Gələcəyimiz üçün vacib təhlükə!!! Valideynlәrin öz uşaqlarını tәbiәtin onlara vermiş olduğu bir instinkt kimi qoruması çox tәbii bir prosesdir. Lakin onlar uşaqlarını tam olaraq nәdәn qorumalıdırlar? Bax, mәsәlәnin әn canalıcı mәqamı da elә bundan ib

Comments

@_aytac_537.27 Mehin vandam və saie dediklərini tanımadım.))) Ama uşaqları pis vərdişlərdən qoruMalıyıq

SOLA SÜRÜŞDÜRÜN
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
9

SOLA SÜRÜŞDÜRÜN

Comments

@yusifli.gunel90 Tam doğru dediz 👍

@boom_service_mobile 🔱

SOLA SÜRÜŞDÜRÜN
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
21

SOLA SÜRÜŞDÜRÜN

Comments

@roya_aghayeva @symr_rc basha dushurem, duzdu.

@farid_babayeff 💎7/24💎AKTİV PROFİL💎 💎7/24💎AVTO LİKE💎 💎7/24💎AVTO FOLLOW💎 💎7/24💎AVTO COMMENT💎 ⏱️PROFİL YIĞILIR⏱️ ✅AKTİVLER FOLLOW ATIN✅0.5 SAN.QARŞILİX✅ ⏱️AKTİVLER FOLLOW⏱️ ⏱️0.5 SAN.QARŞILIX⏱️ ✅PROFİL YIĞILIR✅ ⏱️AKTİVLER FOLLOW ATIN⏱️ ✅0.5 SAN. QARŞILIX✅ 💎7/24💎AKTİV PROFİL💎 💎7/24💎AVTO LİKE💎 💎7/24💎AVTO COMMENT💎 💎7/24💎AVTO COMMENT💎 ✅AKTİVSEN PROFİL YIĞIRSAN✅ 💎NE DURMUSAN💎FOLLOW AT💎 ⏱️0.5 SAN. QARŞILIX VERİM⏱️ ✅AKTİVLER FOLLOW ATIN✅ ⏱️0.5 SAN.QARŞILIX⏱️

SOLA SÜRÜŞDÜRÜN
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
86

SOLA SÜRÜŞDÜRÜN

Xirdalan
Comments

@yalniz_sizin_ucun Bu yay Antalyaya buyurun☺🌹🌸heyatinizi gozel xatirelerle doldurun☺

@freakk_pg Sevilmək qəribə, sevilməməksə bərbad işdir, ilahi. 9 milyon insanın içindən birisi çıxır və səni sevir. Halbuki, həyatında kimsə yoxdu və hər şey normasında, qaydasındaydı. İndi birisi önünə çıxmış və sənin isti əllərini ovuclarında isidir. Yediyi yeməyin duzu olursan. Səni güldürür, varsa gözyaşın çiynində tökürsən. Paylaşmaq istəmir səni. Gözü səndən özgə kimsəni görmür. Onun sevgisi sənə qürur verir. Sevilmək insanı bəzən şübhəyə də salır. Düşünürsən “görəsən, niyə mən?”. Bu düşüncə münasibətinizi korlayır. Sorğu sualsız sevmək və sevilmək var. Yanında olmağa can atır. Sənə baxan gözlərin kor olmasını istəyir. Əllərin əlindəykən sanki əlində dəyərli bir şey tutmuş kimi əlləri titrəyir. Sevgisi səni göyün yeddinci qatına çıxarır, tanrı qadın olursan. Sərxoş olursan. İnsan içmədən də sərxoş olar bilirmiş. Sevilirsən. Bütün gedənlərin əvəzinə sevilirsən.. ♥️

İnsan Yer kürәsindәki yeganә canlı növüdür ki, tәbiәtdә müşahidәçi mövqeyindә deyil, birbaşa iştirakçı mövqeyindәdir. Sadәcә tәbiәtin hazır verdiyi şeylәrlә, digәr canlılarla qidalanmır, hәm dә özü әkir, becәrir, heyvan yetişdirir, әhlilәşdirir. Sadәcә tәbiәt obyektlәrindә qalmır, özü tikir, qurur... qısacası, müşahidә edir, öyrәnir, tәtbiq edir vә yaradır. Bunlar ilk baxışda çox gözәl görünә bilәr gözümüzә, ancaq yaratmağın da bir hәddi var ki, biz artıq o hәddi keçmişik. İlk silahlardan Atom bombalarına, epidemiyalar yayan viruslardan iqlim dәyişdiricilәrinә kimi... Hәrdәn düşünürәm ki, görәsәn ilk intihar, ilk cinayәt, ilk yalan, ilk xәyanәt vә s. - bunlar kәşf olunmamış olsa idi, biz bilmәsәydik ki, bunlar nәdir, mәsәlәn, yenә dә yalan danışardıqmı? Xәyanәt edәrdikmi? Ya da, mәsәlәn, ailәlәrimiz bizә yalanın, cinayәtin nә olduğunu öyrәtmәsә idilәr, biz yenә dә edәrdikmi?
Siz nә düşünürsünüz, siz nәyi kәşf edәrdiniz o kәşflәr olmamışdan әvvәl?

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
13

İnsan Yer kürәsindәki yeganә canlı növüdür ki, tәbiәtdә müşahidәçi mövqeyindә deyil, birbaşa iştirakçı mövqeyindәdir. Sadәcә tәbiәtin hazır verdiyi şeylәrlә, digәr canlılarla qidalanmır, hәm dә özü әkir, becәrir, heyvan yetişdirir, әhlilәşdirir. Sadә

Comments

@melina_subashi Very nice

@dystopian_scorpio Very sweet :)

İnsan Yer kürәsindәki yeganә canlı növüdür ki, tәbiәtdә müşahidәçi mövqeyindә deyil, birbaşa iştirakçı mövqeyindәdir. Sadәcә tәbiәtin hazır verdiyi şeylәrlә, digәr canlılarla qidalanmır, hәm dә özü әkir, becәrir, heyvan yetişdirir, әhlilәşdirir. Sadәcә tәbiәt obyektlәrindә qalmır, özü tikir, qurur... qısacası, müşahidә edir, öyrәnir, tәtbiq edir vә yaradır. Bunlar ilk baxışda çox gözәl görünә bilәr gözümüzә, ancaq yaratmağın da bir hәddi var ki, biz artıq o hәddi keçmişik. İlk silahlardan Atom bombalarına, epidemiyalar yayan viruslardan iqlim dәyişdiricilәrinә kimi... Hәrdәn düşünürәm ki, görәsәn ilk intihar, ilk cinayәt, ilk yalan, ilk xәyanәt vә s. - bunlar kәşf olunmamış olsa idi, biz bilmәsәydik ki, bunlar nәdir, mәsәlәn, yenә dә yalan danışardıqmı? Xәyanәt edәrdikmi? Ya da, mәsәlәn, ailәlәrimiz bizә yalanın, cinayәtin nә olduğunu öyrәtmәsә idilәr, biz yenә dә edәrdikmi?
Siz nә düşünürsünüz, siz nәyi kәşf edәrdiniz o kәşflәr olmamışdan әvvәl?

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
35

İnsan Yer kürәsindәki yeganә canlı növüdür ki, tәbiәtdә müşahidәçi mövqeyindә deyil, birbaşa iştirakçı mövqeyindәdir. Sadәcә tәbiәtin hazır verdiyi şeylәrlә, digәr canlılarla qidalanmır, hәm dә özü әkir, becәrir, heyvan yetişdirir, әhlilәşdirir. Sadә

Xirdalan
Comments

@sahil.rajabov "Sadəcə təbiət obyektlərində qalmır, özü tikir, qurur" - Bu təkcə insana aid deyil...Özünə yuva düzəldən heyvanlar var...

@naile_laile teslanin beyni biliyi bill qeytsin pulu mende olaydi.dunyani dukenmeyen enerji ixdira edeceydi tesla o ixdirani davam erdirib dunyani pulsuz enerji ile temin ederdim.birde xerceng xesdeliyinin dermanini tapardim.anam o merezden ezab cekir gozimun onunde mum kimi eriyir anam.Allah kimseye gosdermesin😢

Abituriyent dönәmlәrindәki hәyәcanlar, әziyyәtlәr, valideyn tәzyiqlәri, ardınca imtahan qorxuları, sonra universitet dönәmi qorxuları - semestr imtahanları, yenә ailә tәzyiqlәri, keçim dәrdlәri vә sözün әsl mәnasında yaşamaq uğrundakı mübarizәlәr... sonra da iki üzlü bir kağız parçası, onunla çәkilib sosial şәbәkәdә paylaşılan bir şәkil, rәylәr, tәbriklәr, mәclislәr vә... vә bu qәdәr. Ardı-ardına cv-lәr, iş tapmaq cәhdlәri vә uğursuzluqlar. Vәdlәr, sözlәr, ümidlәr... işsizlik, pulsuzluq... sual yaranır: niyә oxuduq biz? Odur ki, sual veririk sizә: niyә oxumusunuz?

Karikatura @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
11

Abituriyent dönәmlәrindәki hәyәcanlar, әziyyәtlәr, valideyn tәzyiqlәri, ardınca imtahan qorxuları, sonra universitet dönәmi qorxuları - semestr imtahanları, yenә ailә tәzyiqlәri, keçim dәrdlәri vә sözün әsl mәnasında yaşamaq uğrundakı mübarizәlәr...

Comments

@symr_rc @fuad335 ağzına sağlıq, Fuad 😘

@fuad335 @symr_rc 😊

Abituriyent dönәmlәrindәki hәyәcanlar, әziyyәtlәr, valideyn tәzyiqlәri, ardınca imtahan qorxuları, sonra universitet dönәmi qorxuları - semestr imtahanları, yenә ailә tәzyiqlәri, keçim dәrdlәri vә sözün әsl mәnasında yaşamaq uğrundakı mübarizәlәr... sonra da iki üzlü bir kağız parçası, onunla çәkilib sosial şәbәkәdә paylaşılan bir şәkil, rәylәr, tәbriklәr, mәclislәr vә... vә bu qәdәr. Ardı-ardına cv-lәr, iş tapmaq cәhdlәri vә uğursuzluqlar. Vәdlәr, sözlәr, ümidlәr... işsizlik, pulsuzluq... sual yaranır: niyә oxuduq biz? Odur ki, sual veririk sizә: niyә oxumusunuz?

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
37

Abituriyent dönәmlәrindәki hәyәcanlar, әziyyәtlәr, valideyn tәzyiqlәri, ardınca imtahan qorxuları, sonra universitet dönәmi qorxuları - semestr imtahanları, yenә ailә tәzyiqlәri, keçim dәrdlәri vә sözün әsl mәnasında yaşamaq uğrundakı mübarizәlәr...

Comments

@xocalini_unutmadiq @f1dan03 onu universitetdə sual verməli idilər bura niyə gəlmisiz?

@f1dan03 @xocalini_unutmadiq hər halda təhsil almaq üçün böyük ümidlərlə getdik,amma xəstəlikdən başqa bir şey tapmadıq deyəsən.

Hansı ölkәdә hәkimlәr sәhvәn xәstәnin sağ yox, sol ayağını kәsir? Hansı ölkәdә adi bir plastik әmәliyyat zamanı xәstә dünyasını dәyişir? Hansı ölkәdә doğum zamanı heç bir problem yox ikәn ana vә övladı ölür? Hansı ölkәdә yanlış diaqnozların sayı az qala doğru diaqnozları üstәlәyir? Yox, söhbәt Somalidәn, Cibutidәn, Nepaldan getmir. Pәncәrәni açın vә siz o ölkәni görәcәksiniz.
O hansı ölkәdir ki, almanlar buranın xәstәxanalarını gәzәndә buradakı texnologiyaları görüb vә mat qalıb ki, bizdә belәsi olsaydı, biz indiyә ölümsüzlüyün sirrini tapmışdıq? Bәli, bura göstәrişә önәm verib içi hava ilә dolu olan cips paketlәri kimidir. Söhbәt yenә Azәrbaycan sәhiyyәsindәn gedir. O sәhiyyәdәn ki, mәn hәr zaman xәstәxana әvәzinә çaşıb mağaza deyirәm tibb müәssisәlәrimizә. Heç sağlamlıq haqqında arayış almaqçün getmisizmi bizim xәstәxanalarımıza? Getmisizsә, başa düşdünüz niyә belә çaşqınlıqlara yol verdiyimi.
Bizim xәstәxanaların o işi möhtәşәmdir ki, özünә daimi müştәrilәr qazanır. Heç bir xәstәliyi sona qәdәr müalicә etmir ki, müştәrisi azalmasın. Mәntiqәn götürәndә, bizim sәhiyyәnin mәntiqi xaricilәrinkindәn yüksәkdir. Yәqin telekanallar sәhiyyәmizin inkişafından car çәkәndә bunu nәzәrdә tuturlar. Xülasә, әgәr sağalmaqçün pulunuz yox isә xaricә getmәyә, çalışın xәstәlәnmәyin!

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
6

Hansı ölkәdә hәkimlәr sәhvәn xәstәnin sağ yox, sol ayağını kәsir? Hansı ölkәdә adi bir plastik әmәliyyat zamanı xәstә dünyasını dәyişir? Hansı ölkәdә doğum zamanı heç bir problem yox ikәn ana vә övladı ölür? Hansı ölkәdә yanlış diaqnozların sayı az q

Comments

@xowbextlik_duamsan 😔

@tacir___ 😂😂😂

Hansı ölkәdә hәkimlәr sәhvәn xәstәnin sağ yox, sol ayağını kәsir? Hansı ölkәdә adi bir plastik әmәliyyat zamanı xәstә dünyasını dәyişir? Hansı ölkәdә doğum zamanı heç bir problem yox ikәn ana vә övladı ölür? Hansı ölkәdә yanlış diaqnozların sayı az qala doğru diaqnozları üstәlәyir? Yox, söhbәt Somalidәn, Cibutidәn, Nepaldan getmir. Pәncәrәni açın vә siz o ölkәni görәcәksiniz.
O hansı ölkәdir ki, almanlar buranın xәstәxanalarını gәzәndә buradakı texnologiyaları görüb vә mat qalıb ki, bizdә belәsi olsaydı, biz indiyә ölümsüzlüyün sirrini tapmışdıq? Bәli, bura göstәrişә önәm verib içi hava ilә dolu olan cips paketlәri kimidir. Söhbәt yenә Azәrbaycan sәhiyyәsindәn gedir. O sәhiyyәdәn ki, mәn hәr zaman xәstәxana әvәzinә çaşıb mağaza deyirәm tibb müәssisәlәrimizә. Heç sağlamlıq haqqında arayış almaqçün getmisizmi bizim xәstәxanalarımıza? Getmisizsә, başa düşdünüz niyә belә çaşqınlıqlara yol verdiyimi.
Bizim xәstәxanaların o işi möhtәşәmdir ki, özünә daimi müştәrilәr qazanır. Heç bir xәstәliyi sona qәdәr müalicә etmir ki, müştәrisi azalmasın. Mәntiqәn götürәndә, bizim sәhiyyәnin mәntiqi xaricilәrinkindәn yüksәkdir. Yәqin telekanallar sәhiyyәmizin inkişafından car çәkәndә bunu nәzәrdә tuturlar. Xülasә, әgәr sağalmaqçün pulunuz yox isә xaricә getmәyә, çalışın xәstәlәnmәyin!

Mətn @symr_rc 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
124

Hansı ölkәdә hәkimlәr sәhvәn xәstәnin sağ yox, sol ayağını kәsir? Hansı ölkәdә adi bir plastik әmәliyyat zamanı xәstә dünyasını dәyişir? Hansı ölkәdә doğum zamanı heç bir problem yox ikәn ana vә övladı ölür? Hansı ölkәdә yanlış diaqnozların sayı az q

Comments

@hamletganbarli @turkanv_beyli ay xanim men demiremki polisler ya da basqa memurlar duz eliyir. Olmagina hamisi sehvdi. Menim dediyim odurki hekimlerin her hansi sebebden senetinden suiistifade edib yuxarida qeyd elediylerimi edirse o hekimin hec bir shexsiyyeti yoxdur demekdi. Onsuzda suiistifade edenlerin hecbirinin yoxdu ee. Ama digerlerinin gunahi 1dirse bunu edenlerinki 10dur 100dur ve s. Bu insan heyatidi ee. Onunla oynamaga hansi halda haqq qazandirmaq olarki??

@esgerovazer1 @symr_rc çox təşəkkür edirəm Rəylərini oxudum.Çox gözəl nüanslara toxunmusunuz..İşlərinizdə uğurlar

Evdә qalma qorxusu, cәmiyyәtin gec evlәnmә ilә bağlı qınaqları, qohumlardakı baş-göz edәnlәr tayfasının fәaliyyәtlәri vә әn nәhayәt, müasir dövrün evliliyә qarşı tәlәblәrinin dәyişmәsi - bax bu son arqument qәliblәşmiş cәmiyyәt qanunlarımızla uyuşmamağa başladı vә mәhkәmәlәr boşananlar ordusu ilә dolub-daşdı. Çünki bu ilk sadalananlar ta qәdimdәn bugünә cәmiyyәtimizdә var idi, ancaq bu qәdәr boşanmalar yaşanmırdı. Çünki insanlar indiki qәdәr rahat yaşayışı tәmin edәcәk texnologiyalarla, mebellәrlә, indiki kimi evlәrlә tanış deyildilәr. Daha açıq deyәrsәm әvvәllәrin rahat yaşayışı deyәndә 3 manatlıq divar kağızı vә hamamın olmasından o yana keçmirdi. İndisә, hamamda duş kabininin olub-olmaması belә mübahisә üçün sәbәbdir. Qadının sosial hәyatının olması, işlәmәsi, ailәdә bәrabәr söz hüququnun olması әvvәllәr heç müzakirә mövzusu da deyildi. Sözüm ona ki, indi hәyatımızda bu qәdәr müasir dәyişikliklәr, tәlәblәr var ikәn, nigaha daxilolma anlayışlarımız niyә bu qәdәr köhnә qalıb? Әlbәttә ki, nә qәdәr müasir geyinirsәnsә geyin, lap yırtıq cins geyin, amma ayağında köhnә qaloş varsa, bu işdәki tәrslik dәrhal hiss olunacaq. O qaloşu nә qәdәr gizlәtmәyә çalışsan da, әvvәl-axır üzә çıxacaq... çox tәbii olaraq da, mәhkәmәlәr dolub-daşacaq, ailәlәr dağılacaq... ona görә dә әvvәlcәdәn seçin: qaloşmu, yırtıq şalvarmı?

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
7

Evdә qalma qorxusu, cәmiyyәtin gec evlәnmә ilә bağlı qınaqları, qohumlardakı baş-göz edәnlәr tayfasının fәaliyyәtlәri vә әn nәhayәt, müasir dövrün evliliyә qarşı tәlәblәrinin dәyişmәsi - bax bu son arqument qәliblәşmiş cәmiyyәt qanunlarımızla uyuşmam

Comments

@__tehmez___ 🤘🤘

@maraqli.paylasimlar 😊👍

Evdә qalma qorxusu, cәmiyyәtin gec evlәnmә ilә bağlı qınaqları, qohumlardakı baş-göz edәnlәr tayfasının fәaliyyәtlәri vә әn nәhayәt, müasir dövrün evliliyә qarşı tәlәblәrinin dәyişmәsi - bax bu son arqument qәliblәşmiş cәmiyyәt qanunlarımızla uyuşmamağa başladı vә mәhkәmәlәr boşananlar ordusu ilә dolub-daşdı. Çünki bu ilk sadalananlar ta qәdimdәn bugünә cәmiyyәtimizdә var idi, ancaq bu qәdәr boşanmalar yaşanmırdı. Çünki insanlar indiki qәdәr rahat yaşayışı tәmin edәcәk texnologiyalarla, mebellәrlә, indiki kimi evlәrlә tanış deyildilәr. Daha açıq deyәrsәm әvvәllәrin rahat yaşayışı deyәndә 3 manatlıq divar kağızı vә hamamın olmasından o yana keçmirdi. İndisә, hamamda duş kabininin olub-olmaması belә mübahisә üçün sәbәbdir. Qadının sosial hәyatının olması, işlәmәsi, ailәdә bәrabәr söz hüququnun olması әvvәllәr heç müzakirә mövzusu da deyildi. Sözüm ona ki, indi hәyatımızda bu qәdәr müasir dәyişikliklәr, tәlәblәr var ikәn, nigaha daxilolma anlayışlarımız niyә bu qәdәr köhnә qalıb? Әlbәttә ki, nә qәdәr müasir geyinirsәnsә geyin, lap yırtıq cins geyin, amma ayağında köhnә qaloş varsa, bu işdәki tәrslik dәrhal hiss olunacaq. O qaloşu nә qәdәr gizlәtmәyә çalışsan da, әvvәl-axır üzә çıxacaq... çox tәbii olaraq da, mәhkәmәlәr dolub-daşacaq, ailәlәr dağılacaq... ona görә dә әvvәlcәdәn seçin: qaloşmu, yırtıq şalvarmı?

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
47

Evdә qalma qorxusu, cәmiyyәtin gec evlәnmә ilә bağlı qınaqları, qohumlardakı baş-göz edәnlәr tayfasının fәaliyyәtlәri vә әn nәhayәt, müasir dövrün evliliyә qarşı tәlәblәrinin dәyişmәsi - bax bu son arqument qәliblәşmiş cәmiyyәt qanunlarımızla uyuşmam

Xirdalan
Comments

@zeyneb.vuqar 👍

@aminsumqayit6445 @samiramammadva pisler oldugu kimi yaxsilarda var ona gore insanlari yaxsi tanimaq qabiliyyetiniz olsun

Bir millәtlә milli zәmindә problemlәrin ola bilәr, onun torpaqlarının sәnin olduğunu düşünә vә bu yöndә nәsә bir şeylәr etmiş dә ola bilәrsәn. Hәtta, onun torpaqlarını işğal edib illәr boyunca bu işğalı davam etdirmiş dә ola bilәrsәn. Amma bu zaman, bundan әvvәl vә ya bundan sonra sәnin hәdәfindә körpәlәr dә, yaşlılar da, qadınlar da, әli silah tutmayanlar da olubsa, olursa vә olacaqsa, sәnin problemin o millәtlә olan problem deyil, insanlıqla bağlı problemdir. Vә sәn tәkcә qarşı millәtin deyil, bütün insanlığın hәll etmәli olduğu bir problemsәn... әmin ol ki, gec-tez hәll dә olunacaqsan!

Mətn @symr_rc 
Animasiya @huseynlicartoon 
@nijatcg 
@shehriyarsarica 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
8

Bir millәtlә milli zәmindә problemlәrin ola bilәr, onun torpaqlarının sәnin olduğunu düşünә vә bu yöndә nәsә bir şeylәr etmiş dә ola bilәrsәn. Hәtta, onun torpaqlarını işğal edib illәr boyunca bu işğalı davam etdirmiş dә ola bilәrsәn. Amma bu zaman,

Comments

@seymur_ceferov_2005 Onlar oyrenibdilerki tulaliq eleyib gunahsizlari oldursunler

@kahkahaworld \u003c-- yeni karikatürler burada

Bir millәtlә milli zәmindә problemlәrin ola bilәr, onun torpaqlarının sәnin olduğunu düşünә vә bu yöndә nәsә bir şeylәr etmiş dә ola bilәrsәn. Hәtta, onun torpaqlarını işğal edib illәr boyunca bu işğalı davam etdirmiş dә ola bilәrsәn. Amma bu zaman, bundan әvvәl vә ya bundan sonra sәnin hәdәfindә körpәlәr dә, yaşlılar da, qadınlar da, әli silah tutmayanlar da olubsa, olursa vә olacaqsa, sәnin problemin o millәtlә olan problem deyil, insanlıqla bağlı problemdir. Vә sәn tәkcә qarşı millәtin deyil, bütün insanlığın hәll etmәli olduğu bir problemsәn... әmin ol ki, gec-tez hәll dә olunacaqsan!

Mətn @symr_rc 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
3

Bir millәtlә milli zәmindә problemlәrin ola bilәr, onun torpaqlarının sәnin olduğunu düşünә vә bu yöndә nәsә bir şeylәr etmiş dә ola bilәrsәn. Hәtta, onun torpaqlarını işğal edib illәr boyunca bu işğalı davam etdirmiş dә ola bilәrsәn. Amma bu zaman,

Comments

@samir_57official

@basicallyfuad Ermeni bayragina svastika qoymaq bele hitlere soymek kimi bir seydir

Bir millәtlә milli zәmindә problemlәrin ola bilәr, onun torpaqlarının sәnin olduğunu düşünә vә bu yöndә nәsә bir şeylәr etmiş dә ola bilәrsәn. Hәtta, onun torpaqlarını işğal edib illәr boyunca bu işğalı davam etdirmiş dә ola bilәrsәn. Amma bu zaman, bundan әvvәl vә ya bundan sonra sәnin hәdәfindә körpәlәr dә, yaşlılar da, qadınlar da, әli silah tutmayanlar da olubsa, olursa vә olacaqsa, sәnin problemin o millәtlә olan problem deyil, insanlıqla bağlı problemdir. Vә sәn tәkcә qarşı millәtin deyil, bütün insanlığın hәll etmәli olduğu bir problemsәn... әmin ol ki, gec-tez hәll dә olunacaqsan!

Animasiya @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
6

Bir millәtlә milli zәmindә problemlәrin ola bilәr, onun torpaqlarının sәnin olduğunu düşünә vә bu yöndә nәsә bir şeylәr etmiş dә ola bilәrsәn. Hәtta, onun torpaqlarını işğal edib illәr boyunca bu işğalı davam etdirmiş dә ola bilәrsәn. Amma bu zaman,

Comments

@nureddin.mcdli @symr_rc @huseynlicartoon əllərivizə sağlıq

@symr_rc @nureddin.mcdli çox sağol, abim😘

ZAHRA - animasiya

Bir millәtlә milli zәmindә problemlәrin ola bilәr, onun torpaqlarının sәnin olduğunu düşünә vә bu yöndә nәsә bir şeylәr etmiş dә ola bilәrsәn. Hәtta, onun torpaqlarını işğal edib illәr boyunca bu işğalı davam etdirmiş dә ola bilәrsәn. Amma bu zaman, bundan әvvәl vә ya bundan sonra sәnin hәdәfindә körpәlәr dә, yaşlılar da, qadınlar da, әli silah tutmayanlar da olubsa, olursa vә olacaqsa, sәnin problemin o millәtlә olan problem deyil, insanlıqla bağlı problemdir. Vә sәn tәkcә qarşı millәtin deyil, bütün insanlığın hәll etmәli olduğu bir problemsәn... әmin ol ki, gec-tez hәll dә olunacaqsan!

Mətn @symr_rc 
Animasiya @nijatcg

Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
100

ZAHRA - animasiya Bir millәtlә milli zәmindә problemlәrin ola bilәr, onun torpaqlarının sәnin olduğunu düşünә vә bu yöndә nәsә bir şeylәr etmiş dә ola bilәrsәn. Hәtta, onun torpaqlarını işğal edib illәr boyunca bu işğalı davam etdirmiş dә ola bilәrs

Heydar Aliyev Palace
Comments

@iamsahbazzadeh 👏👏👏👏

Karikatura ©@huseynlicartoon

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
4

Karikatura ©@huseynlicartoon #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@thexudatov o arxadaki ceyranlar neyneyirler 🤔😃😉😂👍😎

@vaska_gerayev @thexudatov saglam ceyranlardi nesilleri artir

Xoşbәxtikmi? Daha çox pulumuz olsun, daha yaxşı geyimimiz olsun, daha çox evimiz, maşınımız vә hәtta galereyalarımız olsun, evlәrimizdә ağıllı ev sistemlәrimiz, maşınlarımızda oturacaq isitmәli sistemlәrimiz olsun. Xoşbәxtikmi? Gündә iki-üç saat işlәyәn feodal kәndçisi babalarımızdan, 6-8 saat işlәyәn sovet әsiri atalarımızdan fәrqli olaraq, 10-15 saat işlәyәn bizlәr xoşbәxtikmi? Bütün bunları qazana bilirik qazanmağına, amma, oğlumuz-qızımız gözümüzün qabağında böyüyüb gedir, bizim xәbәrimiz yoxdur. Baba-nәnә artıq ölüb, ana-ata çox yaşlanıb - xәbәrsizik. Bütün bu yarışların hay-küyünә qapılıb gedәrkәn, hәyatın әn әsas şәrtinin xoşbәxt olmaq olduğunu unutduq. Hәyatın bircә dәfә verildiyini vә hәr birimizin ancaq bircә dәfә yaşayacağımızı-ölәcәyimizi unutduq. Xatırladığımızda isә artıq çox gec idi, bir damın üstündәn ayağımız üzülürdü. Göydә süzülәrkәn, qonşumuzun da özünü atdığını gördük, sevindik, ondan daha tez bacarmışdıq vә daha hündürdәn atmışdıq özümüzü. Oğlumuz da daha yaxşı materialdan hazırlayacaqdı mәzarımızı - Allahımıza şükür!

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
6

Xoşbәxtikmi? Daha çox pulumuz olsun, daha yaxşı geyimimiz olsun, daha çox evimiz, maşınımız vә hәtta galereyalarımız olsun, evlәrimizdә ağıllı ev sistemlәrimiz, maşınlarımızda oturacaq isitmәli sistemlәrimiz olsun. Xoşbәxtikmi? Gündә iki-üç saat işlә

Comments

@saxta.gulusler_ 👆

@suleyman_huseynovv 👍👍

Xoşbәxtikmi? Daha çox pulumuz olsun, daha yaxşı geyimimiz olsun, daha çox evimiz, maşınımız vә hәtta galereyalarımız olsun, evlәrimizdә ağıllı ev sistemlәrimiz, maşınlarımızda oturacaq isitmәli sistemlәrimiz olsun. Xoşbәxtikmi? Gündә iki-üç saat işlәyәn feodal kәndçisi babalarımızdan, 6-8 saat işlәyәn sovet әsiri atalarımızdan fәrqli olaraq, 10-15 saat işlәyәn bizlәr xoşbәxtikmi? Bütün bunları qazana bilirik qazanmağına, amma, oğlumuz-qızımız gözümüzün qabağında böyüyüb gedir, bizim xәbәrimiz yoxdur. Baba-nәnә artıq ölüb, ana-ata çox yaşlanıb - xәbәrsizik. Bütün bu yarışların hay-küyünә qapılıb gedәrkәn, hәyatın әn әsas şәrtinin xoşbәxt olmaq olduğunu unutduq. Hәyatın bircә dәfә verildiyini vә hәr birimizin ancaq bircә dәfә yaşayacağımızı-ölәcәyimizi unutduq. Xatırladığımızda isә artıq çox gec idi, bir damın üstündәn ayağımız üzülürdü. Göydә süzülәrkәn, qonşumuzun da özünü atdığını gördük, sevindik, ondan daha tez bacarmışdıq vә daha hündürdәn atmışdıq özümüzü. Oğlumuz da daha yaxşı materialdan hazırlayacaqdı mәzarımızı - Allahımıza şükür!

Mətn @symr_rc 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
28

Xoşbәxtikmi? Daha çox pulumuz olsun, daha yaxşı geyimimiz olsun, daha çox evimiz, maşınımız vә hәtta galereyalarımız olsun, evlәrimizdә ağıllı ev sistemlәrimiz, maşınlarımızda oturacaq isitmәli sistemlәrimiz olsun. Xoşbәxtikmi? Gündә iki-üç saat işlә

Comments

@huseyn_kerimov2208 Ama eslinde 10-15saat yene ozumuz etmisik pula gore .200manat maas verib az qala deyelerki gecenude isde yat ama o pula hec kjm islemese gelen az oldughn ve ya isin saatin deyilse yeni yene birlik lazimdir.o zaman bir parca duzelme ehtinali olar

@elsh3n @saleh.moff 😂

Dövlәtinә, millәtinә, onun maraqlarına, Konstitusiyaya xidmәt edәn, xalqımın vә şәxsәn mәnim, yaxınlarımın tәhlükәsizliyini tәmin edәn polisimin önündә baş әyirәm! Onlarla qәtiyyәn işim yoxdur. Çünki onlar bilirlәr, bilirlәr ki, qanunlar insanlara daha gözәl bir hәyat yaşamaq fürsәti verilsin deyә var. Bilirlәr ki, onların edә bilәcәyi xırda bir gözyumma, qanundan kәnaraçıxma mütlәq bir gün onların öz qarşısına çıxacaq - o vә ya bu şәkildә. Onlar bilirlәr ki, bununla bacara bilmәzlәr, vicdanları yetmәz. Çünki onların vicdanları var.
Bәs olmayanlarla necә? Onların qarşısında kim baş әyәcәk? Daha lakonik olarsam, nә vaxt başa düşәcәklәr ki, bu qәdәr insanın sırf onlar gözyumurlar deyә hәyatları puç olur. Sırf tәlim görmәmiş, yolunu-yordamını bilmәyәn sürücülәr mәhz onların ciblәri şişsin deyә var. Onların әllәrindә bu qәdәr insanın qanı var - nә vaxt dәrk edәcәklәr bunu?

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
3

Dövlәtinә, millәtinә, onun maraqlarına, Konstitusiyaya xidmәt edәn, xalqımın vә şәxsәn mәnim, yaxınlarımın tәhlükәsizliyini tәmin edәn polisimin önündә baş әyirәm! Onlarla qәtiyyәn işim yoxdur. Çünki onlar bilirlәr, bilirlәr ki, qanunlar insanlara da

Comments

@xanbotanika

@seyx_040 😂😂😂@gasimov_98 brat burdada sene satawirlare deyyus😂😂😂😂😂😂👍

Karikatura © @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
7

Karikatura © @huseynlicartoon #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@zamanli_86 😄😄😄

@abdurahmanovs Bunu ceken şərəfsize deyin ki bu olkədə onminlərlə öz şərəfi ilə işləyən müəllim ordusu var hamiya aid eləməsin

Dövlәtinә, millәtinә, onun maraqlarına, Konstitusiyaya xidmәt edәn, xalqımın vә şәxsәn mәnim, yaxınlarımın tәhlükәsizliyini tәmin edәn polisimin önündә baş әyirәm! Onlarla qәtiyyәn işim yoxdur. Çünki onlar bilirlәr, bilirlәr ki, qanunlar insanlara daha gözәl bir hәyat yaşamaq fürsәti verilsin deyә var. Bilirlәr ki, onların edә bilәcәyi xırda bir gözyumma, qanundan kәnaraçıxma mütlәq bir gün onların öz qarşısına çıxacaq - o vә ya bu şәkildә. Onlar bilirlәr ki, bununla bacara bilmәzlәr, vicdanları yetmәz. Çünki onların vicdanları var.
Bәs olmayanlarla necә? Onların qarşısında kim baş әyәcәk? Daha lakonik olarsam, nә vaxt başa düşәcәklәr ki, bu qәdәr insanın sırf onlar gözyumurlar deyә hәyatları puç olur. Sırf tәlim görmәmiş, yolunu-yordamını bilmәyәn sürücülәr mәhz onların ciblәri şişsin deyә var. Onların әllәrindә bu qәdәr insanın qanı var - nә vaxt dәrk edәcәklәr bunu?

Mətn @symr_rc 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
218

Dövlәtinә, millәtinә, onun maraqlarına, Konstitusiyaya xidmәt edәn, xalqımın vә şәxsәn mәnim, yaxınlarımın tәhlükәsizliyini tәmin edәn polisimin önündә baş әyirәm! Onlarla qәtiyyәn işim yoxdur. Çünki onlar bilirlәr, bilirlәr ki, qanunlar insanlara da

Xirdalan
Comments

@___gadimali_nargis .

@sabina_agha @photogritect

Diqqәt! Bu karikatura hәr müәllimә şamil edilmir!
Di gәl ki, çox istәrdim ki, diqqәt sözündәn sonra bu karikatura tamamilә xәyal mәhsuludur deyә bilәydim... ancaq kor deyilik ki, hamımız bilirik, tanıyırıq o müәllimlәri. Özü dә kifayәt qәdәr çoxdurlar. Bildiklәrini gәlәcәk nәsillәrә ötürmәk әvәzinә satmağı seçirlәr. Bir müәllim uşaq hazırlaya bilәr, ancaq bunu o vaxt şәrәflә etmiş ola bilәr ki, әmindir ki, mәktәbdә dә әn az hәmin keyfiyyәtlә dәrs deyә bilib, sadәcә uşaq biraz gec anlayır, yoxsa ki, müәllim şәrәfsiz deyil.
Nә etsin müәllimlәr axı, o maaş la yaşamaqmı olar dediyinizi eşidirәm. Fikir vermisizsә, müәllim maaşından müәllimlәrin özündәn çox tamam fәrqli sahәlәrin insanları şikayәtçidirlәr. Niyә? Yoxsa çoxusunun üzlәri yoxdur dövlәtә etiraz edib maaşlarının artırılmasına - belә görünür ki, yoxdur. Biliklәri, mәnәviyyatları yetmir haqq tәlәb etmәyә, çünki, haqqları da yetәrli deyil. Onların ucbatından şәrәfi ilә işlәyәn vә çox tәәssüf ki, azlıq tәşkil edәn gözәl müәllimlәr o quru maaşa vә haqsız dolanışığa baş әymәyә mәcbir olurlar. Hәlә bunun rüşvәt alan universitet müәllimlәrini demirәm heç!
Bir dәfә mövzu düşmüşdü, mәndәn rüşvәt istәyәn müәllimәm qayıdıb dedi ki, çöldә gördüyünüz hәr adama müәllim demәk düzgün deyil. Qayıdıb ona dedim ki, sırf universitet divarlarının içindәdir deyә hәr şәrәfsizә müәllim demәliyik, ancaq hörmәt etdiyimiz insanlara deyә bilmәrik? O susdu. Ancaq mәncә müәllim dediyimiz o uca sәnәt sahibi belә bir kәlimәnin qarşısında susmamalıydı.

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
32

"Diqqәt! Bu karikatura hәr müәllimә şamil edilmir!" Di gәl ki, çox istәrdim ki, "diqqәt" sözündәn sonra "bu karikatura tamamilә xәyal mәhsuludur" deyә bilәydim... ancaq kor deyilik ki, hamımız bilirik, tanıyırıq o müәllimlәri. Özü dә kifayәt qәdәr ço

Comments

@symr_rc @mavi_yawil8 sağolasız👍

@33_fitness_33 👍

Diqqәt! Bu karikatura hәr müәllimә şamil edilmir!
Di gәl ki, çox istәrdim ki, diqqәt sözündәn sonra bu karikatura tamamilә xәyal mәhsuludur deyә bilәydim... ancaq kor deyilik ki, hamımız bilirik, tanıyırıq o müәllimlәri. Özü dә kifayәt qәdәr çoxdurlar. Bildiklәrini gәlәcәk nәsillәrә ötürmәk әvәzinә satmağı seçirlәr. Bir müәllim uşaq hazırlaya bilәr, ancaq bunu o vaxt şәrәflә etmiş ola bilәr ki, әmindir ki, mәktәbdә dә әn az hәmin keyfiyyәtlә dәrs deyә bilib, sadәcә uşaq biraz gec anlayır, yoxsa ki, müәllim şәrәfsiz deyil.
Nә etsin müәllimlәr axı, o maaşla yaşamaqmı olar dediyinizi eşidirәm. Fikir vermisizsә, müәllim maaşından müәllimlәrin özündәn çox tamam fәrqli sahәlәrin insanları şikayәtçidirlәr. Niyә? Yoxsa çoxusunun üzlәri yoxdur dövlәtә etiraz edib maaşlarının artırılmasına - belә görünür ki, yoxdur. Biliklәri, mәnәviyyatları yetmir haqq tәlәb etmәyә, çünki, haqqları da yetәrli deyil. Onların ucbatından şәrәfi ilә işlәyәn vә çox tәәssüf ki, azlıq tәşkil edәn gözәl müәllimlәr o quru maaşa vә haqsız dolanışığa baş әymәyә mәcbur olurlar. Hәlә bunun rüşvәt alan universitet müәllimlәrini demirәm heç!
Bir dәfә mövzu düşmüşdü, mәndәn rüşvәt istәyәn müәllimәm qayıdıb dedi ki, çöldә gördüyünüz hәr adama müәllim demәk düzgün deyil. Qayıdıb ona dedim ki, sırf universitet divarlarının içindәdir deyә hәr şәrәfsizә müәllim demәliyik, ancaq hörmәt etdiyimiz insanlara deyә bilmәrik? O susdu. Ancaq mәncә müәllim dediyimiz o uca sәnәt sahibi belә bir kәlimәnin qarşısında susmamalıydı.

Mətn @symr_rc 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
55

"Diqqәt! Bu karikatura hәr müәllimә şamil edilmir!" Di gәl ki, çox istәrdim ki, "diqqәt" sözündәn sonra "bu karikatura tamamilә xәyal mәhsuludur" deyә bilәydim... ancaq kor deyilik ki, hamımız bilirik, tanıyırıq o müәllimlәri. Özü dә kifayәt qәdәr ço

Comments

@seva_raul @kimya_biologiya_muellimesi Ureyimden kecenleri yazdiniz.Tewekkur.

@sabina_agha @ggulozdemir 🤣