#huseynlicartoon
Advertisement
Bir rәsmlik hәyat deyilәn bir şey var. Rәssamın biri iddia edir ki, ona bütün hәyatını danışsan, o sәnin bütün hәyatını cәmi bir rәsmә sığdıra bilәr. Bax, bu karikatura da tam da elә bir üslubdadır. Üstәlik son günlәrin trendi olan 2009-2019 trendinә tam da uyğun bir üslub. Qadın xәyanәti vә qadına şiddәt - ikisi bir arada. Vә bir hәyat tәsvir edilib. O qadın xәyanәtә qәdәr nә yaxşılıqlar edib, kimlәrә әl tutub, bunun heç bir önәmi yoxdur artıq. Önәmli olan tәk şey - qadın xәyanәt etmәmәlidir! Sadәcә qadın da deyil, heç kәs daha doğrusu. 
Qadına şiddәti qınayıram. Mәn dә bu paylaşımın altından alovlu-alovlu şiddәtә yox tipli bir şey yazıb qadınların gözündә yüksәlә bilәrәm. Ya da xәyanәt edilәn qadın döyülmәyә, tәhqir olunmağa layiqdir fikrini yazıb kişilәrin gözündә yüksәlә bilәrәm. Ancaq mәn maarifin tәrәfdarıyam. Kişi necә olmalıdır ki, qadın ona xәyanәt etmәsin. Ya da qadın necә olmalıdır ki, kişi ona şiddәt tәtbiq etmәsin? Bax әsas can alıcı suallar da bunlardır. Niyә biz hәyatımızın bәrbad olması üçün әllәşirik - pul yoxdur, iş yoxdur, dolanışıq yoxdur, qohumlar çox dır-dır edirlәr - bәlkә bunlar? Yox, axı bu dediklәrimin eyni olduğu çox ailә var ki, onlar xoşbәxt yaşayıb ölüblәr. Elә isә, hәr gün sosial mediada qarşımıza çıxan o videoların sәbәbi nәdir? Bәlkә, elә sosial medianın, texnologiyanın özü. Axı, bu trenddә dә göründüyü kimi, 10 il әvvәl dә xәyanәt var idi, şiddәt var idi. Axı hamının sosial mediası vә telefonu var. Aha, tapdım - inam, hörmәt vә sәdaqәt. Özü dә әvvәlcә qarşındakına deyil, әvvәlcә özünә, öz düşüncәlәrinә vә öz ideallarına. Sonra isә qarşındakına vә onun ideallarına. Bunlar olduqdan sonra, xoşbәxt yaşayıb ölmәk olur, әmin olun ki, olur. Telefon deyil e, allahını yaratsalar da, yenә dә olur. Qaldı ki, çәkib paylaşmaq mәsәlәmiz, bax onda da, biraz da sosial medianın, daha dәqiq sosial mediadakıların vә media orqanlarının payı var. Biz bar qızını fame etdikcә, hәlә çox insanlar fame olmaqçün barlara düşәcәklәr, elә dә olmasa, әn azından o sәviyyәyә

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr at
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
1

Bir rәsmlik hәyat deyilәn bir şey var. Rәssamın biri iddia edir ki, ona bütün hәyatını danışsan, o sәnin bütün hәyatını cәmi bir rәsmә sığdıra bilәr. Bax, bu karikatura da tam da elә bir üslubdadır. Üstәlik son günlәrin trendi olan "2009-2019" trendi

Comments

@khayalakh Şiddətə meylli insanların əksəriyyətinin bu yolu seçməsinin səbəbi uşaqlıqda aldığı travmalar olur və ailədən qaynaqlanır az bir hissəsi isə həyatında aldığı mənəvi zərbələr olur (adətən)

Bir rәsmlik hәyat deyilәn bir şey var. Rәssamın biri iddia edir ki, ona bütün hәyatını danışsan, o sәnin bütün hәyatını cәmi bir rәsmә sığdıra bilәr. Bax, bu karikatura da tam da elә bir üslubdadır. Üstәlik son günlәrin trendi olan 2009-2019 trendinә tam da uyğun bir üslub. Qadın xәyanәti vә qadına şiddәt - ikisi bir arada. Vә bir hәyat tәsvir edilib. O qadın xәyanәtә qәdәr nә yaxşılıqlar edib, kimlәrә әl tutub, bunun heç bir önәmi yoxdur artıq. Önәmli olan tәk şey - qadın xәyanәt etmәmәlidir! Sadәcә qadın da deyil, heç kәs daha doğrusu. 
Qadına şiddәti qınayıram. Mәn dә bu paylaşımın altından alovlu-alovlu şiddәtә yox tipli bir şey yazıb qadınların gözündә yüksәlә bilәrәm. Ya da xәyanәt edilәn qadın döyülmәyә, tәhqir olunmağa layiqdir fikrini yazıb kişilәrin gözündә yüksәlә bilәrәm. Ancaq mәn maarifin tәrәfdarıyam. Kişi necә olmalıdır ki, qadın ona xәyanәt etmәsin. Ya da qadın necә olmalıdır ki, kişi ona şiddәt tәtbiq etmәsin? Bax әsas can alıcı suallar da bunlardır. Niyә biz hәyatımızın bәrbad olması üçün әllәşirik - pul yoxdur, iş yoxdur, dolanışıq yoxdur, qohumlar çox dır-dır edirlәr - bәlkә bunlar? Yox, axı bu dediklәrimin eyni olduğu çox ailә var ki, onlar xoşbәxt yaşayıb ölüblәr. Elә isә, hәr gün sosial mediada qarşımıza çıxan o videoların sәbәbi nәdir? Bәlkә, elә sosial medianın, texnologiyanın özü. Axı, bu trenddә dә göründüyü kimi, 10 il әvvәl dә xәyanәt var idi, şiddәt var idi. Axı hamının sosial mediası vә telefonu var. Aha, tapdım - inam, hörmәt vә sәdaqәt. Özü dә әvvәlcә qarşındakına deyil, әvvәlcә özünә, öz düşüncәlәrinә vә öz ideallarına. Sonra isә qarşındakına vә onun ideallarına. Bunlar olduqdan sonra, xoşbәxt yaşayıb ölmәk olur, әmin olun ki, olur. Telefon deyil e, allahını yaratsalar da, yenә dә olur. Qaldı ki, çәkib paylaşmaq mәsәlәmiz, bax onda da, biraz da sosial medianın, daha dәqiq sosial mediadakıların vә media orqanlarının payı var. Biz bar qızını fame etdikcә, hәlә çox insanlar fame olmaqçün barlara düşәcәklәr, elә dә olmasa, әn azından o sәviyyәyә

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
39

Bir rәsmlik hәyat deyilәn bir şey var. Rәssamın biri iddia edir ki, ona bütün hәyatını danışsan, o sәnin bütün hәyatını cәmi bir rәsmә sığdıra bilәr. Bax, bu karikatura da tam da elә bir üslubdadır. Üstәlik son günlәrin trendi olan "2009-2019" trendi

Comments

@original_brend_saatlar 👏👏

@meh.ibzd @rjstvn 👍

Arada fikir alır mәni ki, heyf olmuyubmu o dövr? Cәmiyyәtin bugün varlığı ilә bütün ruhumuzu sıxıb daraldan o qanunlarının heç biri yox. İllәr boyunca xaqların get-gedә daha da artırdığı, bir el mәsәlindә deyildiyi kimi, çoxluqdan artıq mәnasızlaşdırdığı bir sürü adәt-әnәnәnin heç biri yox. 
Mәnә bir şey çox-çox maraqlıdır vә tәәssüf ki, bunun cavabını heç vaxt bilmәyәcәm. İbtidai insanın hәyatımı, ya hәr cür rahatlıq vә min cür qayğıyla dolu olan bizim hәyatımızmı - hansımız daha xoşbәxtik?

Karikatura @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
0

Arada fikir alır mәni ki, heyf olmuyubmu o dövr? Cәmiyyәtin bugün varlığı ilә bütün ruhumuzu sıxıb daraldan o qanunlarının heç biri yox. İllәr boyunca xaqların get-gedә daha da artırdığı, bir el mәsәlindә deyildiyi kimi, çoxluqdan artıq mәnasızlaşdır

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
4

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@oral_chef super😊👍

@mamedovs_page Səhifəyə daxil olun,bəyənsəz follow edin) Bu arada qarşılıqlı follow + like ❤

*Yeni :

Daha çox karikatura üçün daha çox bəyənin dostlar.

Sponsor qəbuluna artıq başladıq. Sponsorluq və iş təklifləri üçün də Dm ya da email adresinə müraciət edə bilərsiz.

Arada fikir alır mәni ki, heyf olmuyubmu o dövr? Cәmiyyәtin bugün varlığı ilә bütün ruhumuzu sıxıb daraldan o qanunlarının heç biri yox. İllәr boyunca xaqların get-gedә daha da artırdığı, bir el mәsәlindә deyildiyi kimi, çoxluqdan artıq mәnasızlaşdırdığı bir sürü adәt-әnәnәnin heç biri yox. 
Mәnә bir şey çox-çox maraqlıdır vә tәәssüf ki, bunun cavabını heç vaxt bilmәyәcәm. İbtidai insanın hәyatımı, ya hәr cür rahatlıq vә min cür qayğıyla dolu olan bizim hәyatımızmı - hansımız daha xoşbәxtik?
Mətn @symr_rc
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
48

*Yeni : Daha çox karikatura üçün daha çox bəyənin dostlar. Sponsor qəbuluna artıq başladıq. Sponsorluq və iş təklifləri üçün də Dm ya da email adresinə müraciət edə bilərsiz. Arada fikir alır mәni ki, heyf olmuyubmu o dövr? Cәmiyyәtin bugün varlığ

Comments

@symr_rc @nureddin.mcdli çox sağol, ay Nurimu😊

@welcome9089 😂😂😂😂

Advertisement
Salam dostlar, 3 hissədən ibarət çizim prosesinə aid videodur. Sola sürüşdürərək izləyə bilərsiz. Daha çox belə videolar üçün bəyənib rəy bildirməyi də unutmayın) çox bəyənilərsə davamı tez tez gələcək.
Xoş izləmələr

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
34

Salam dostlar, 3 hissədən ibarət çizim prosesinə aid videodur. Sola sürüşdürərək izləyə bilərsiz. Daha çox belə videolar üçün bəyənib rəy bildirməyi də unutmayın) çox bəyənilərsə davamı tez tez gələcək. Xoş izləmələr #huseynlicartoon #bakı #azərbayc

Comments

@_aykhan_ 👍Uğurlar😍

@nhcoyt Halal olsun. Mükəmməl bir əl işi 👏👏👏

Advertisement
Mәnә bir şey çox maraqlıdır, olmasaydı belә, olsaydı elә - çoxmu şey dәyişmiş olardı. İnsanlarımızın düşüncәsi, daha doğrusu düşüncәsizliyi ortadadı. Bizim vahid bir ideyamız yoxdur. Tәhsilimizdәki geriliklәr ortadadı, sәhiyyәmizdәki, hәrbidәki, sәnayedәki, ümumiyyәtlә, hәr sahәdәki geriliyimiz ortadadır. Başda kim olursa olsun, bizlәr mәnzillәrimizi super tәmir edib, ümumi girişlәri bәrbad hala salan, evdәki zibil paketlәrini mәnzildәn çıxarıb qapının ağzına qoyan hәmin adamlarıq axı. Haqlı olaraq başdakılar sual verir, qaqaş, mәn deyilәm, sәnsәn, nә edәrsәn? Axı bizim bu suala verәcәk bir cavabımız varmı? Varsa heç bir şey, yoxdursa, bu qәdәr sәs-sәmir, bu qәdәr hay-küy niyә?

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
3

Mәnә bir şey çox maraqlıdır, olmasaydı belә, olsaydı elә - çoxmu şey dәyişmiş olardı. İnsanlarımızın düşüncәsi, daha doğrusu düşüncәsizliyi ortadadı. Bizim vahid bir ideyamız yoxdur. Tәhsilimizdәki geriliklәr ortadadı, sәhiyyәmizdәki, hәrbidәki, sәna

Comments

@minnow.ka Sen dovlet elihinesen ya terefdari mene catmadi

@symr_rc @minnow.ka mәn xalqın maariflәnmәsinin tәrәfdarıyam, xalq mariflәnәndәn sonra әn xeyirlisi nәdirsә, o özü üçün bunu tәyin edә bilir.

#20yanvar
#20january
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
4

#20yanvar #20january #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@rasputin_______ 🖤@1urek_2miz.3un🖤

@mamedovs_page Səhifəyə daxil olun,bəyənsəz follow edin) Bu arada qarşılıqlı follow + like ❤

Qanlı yanvarın mübarәk, Azәrbaycan!
Biz tarixin ağır qanlı sınaqlarından üzüağ çıxmış o xalqın davamçılarıyıq. Bizim әlimizdә balaca sosial-siyasi problemlәr nәdir ki? 
Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
2

Qanlı yanvarın mübarәk, Azәrbaycan! Biz tarixin ağır qanlı sınaqlarından üzüağ çıxmış o xalqın davamçılarıyıq. Bizim әlimizdә balaca sosial-siyasi problemlәr nәdir ki? Karikatura @huseynlicartoon #huseynlicartoon #symrrc #bakı #azərbaycan #azerbaij

Comments

@s3rx5n 😍😍

@symr_rc @s3rx5n sizinçün mәnәviyyat hansı sıradadır?

 @ll.huseynli_333 #takip #followforfollowback #kesfet #toplum #azerbaycan #baking #baki #naxcivan @biz_jalikha.officiall #özlem #ölümlüdünya #d @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 #azerbaycan🇦🇿 #xeyal #huseynlicartoon #likeforlikes #metto_pg #heyat #urek #takipçikazan #hayelhanem #vaz #gecme #kader #ölsem #djanim #dagelan #azerbaijan #azerbayjan #huseynli #dragana @_huseynliduyqu @ll.huseynli_333 #takip #followforfollowback #kesfet #toplum #azerbaycan #baking #baki #naxcivan @biz_jalikha.officiall #özlem #ölümlüdünya #d @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 #azerbaycan🇦🇿 #xeyal #huseynlicartoon #likeforlikes #metto_pg #heyat #urek #takipçikazan #hayelhanem #vaz #gecme #kader #ölsem #djanim #dagelan #azerbaijan #azerbayjan #huseynli #dragana @_huseynliduyqu
🔹🔶🔷🔸↪Nurlan_hus0000↩🔸🔷🔶🔹 - @ll.huseynli_333 Instagram Profile - inst4gram.com
ll.huseynli_333
1

@ll.huseynli_333 #takip #followforfollowback #kesfet #toplum #azerbaycan #baking #baki #naxcivan @biz_jalikha.officiall #özlem #ölümlüdünya #d @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 #azerbaycan 🇦🇿 #xeyal #huseynlicart

Comments

@cars_lada_62 Panel oyredilir 🔥⬇ ⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵ 1K Takipçi 1 Manat 0.40 Qepik ⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵ Beyenme 5k 0.90 Qepik ⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵ Instagram Video Goruntuleme. Kayt etme. Store izleme. Canli videoya izleyici gonderme. Ayliq Auto like qowmaga Drekt ⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵ Youtube. Facebook. Instagram. Twitter Izleyici ve Yorum yapma Her şey Ucuz ve keyyfiyyetli. Isteyen @cars_lada_62 Seyfesine Yaza biler 7/24 Aktivdir. panel ve Avto like Oyredilir .(Auto Comment)

#20yanvar
#20january
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
43

#20yanvar #20january #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@_barru_ @ilkin_memmedov_100 amma mence bir uşaq qeder zeif idiler, çünki elleri yalın tam ekipirovka herbi birleşmelerle üzleşdiler

@ilkin_memmedov_100 @_barru_ bes mende onu deyirem silahla ne var idi esas ureyleri silah idi hunerleri merdlikleri ele silah idi.ele ona gore deyirem ki o bayragi tutub tankin altinda qalanlar en azinan Mubariz qeyretli oglanlarimiz qizdarimiz olub.!!!

@ll.huseynli_333 #takip #followforfollowback #kesfet #toplum #azerbaycan #baking #baki #naxcivan @biz_jalikha.officiall #özlem #ölümlüdünya #d @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 #azerbaycan🇦🇿 #xeyal #huseynlicartoon #likeforlikes #metto_pg #heyat #urek #takipçikazan #hayelhanem #vaz #gecme #kader #ölsem #djanim #dagelan #azerbaijan #azerbayjan #huseynli #dragana @_huseynliduyqu
🔹🔶🔷🔸↪Nurlan_hus0000↩🔸🔷🔶🔹 - @ll.huseynli_333 Instagram Profile - inst4gram.com
ll.huseynli_333
2

@ll.huseynli_333 #takip #followforfollowback #kesfet #toplum #azerbaycan #baking #baki #naxcivan @biz_jalikha.officiall #özlem #ölümlüdünya #d @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 #azerbaycan 🇦🇿 #xeyal #huseynlicarto

Comments

@deli.vay Qewey😍😍

@ayboutique__ Hörmetli xanimlarimiz🤗 AYBOUTIQUE__ qadin geyimleri magazamiz artiq Nerimanovda.🧚‍♀💃 coxsayli isteylere gore musteri sixligina gore nerimanovdaki magazamiz artiq 3 aydi fealiyyetdedir🙋‍♀ . magazamizda biri birinden zovqlu qadin geyimleri ve gunluk kiraye ziyyafet geyimlerimiz var. unvanimiz Nerimanov m.s Tadim donerin arxasi Word telekomun boyrunden 10 mtr iceride AYBOUTIQUE__ . sehifemizi takip edin yeni geyimlerimizi ve wokk qiymetlerimizi izleyin😘🙈elaqe📞 +994559680898

Bu ölkәdә Şerlok olmaq elә dә çәtin deyil. Bu ölkәdә, ümumiyyәtlә, adam olmaq da elә dә çәtin deyil. Balaca bir vәzifәn varsa, insanları vәzifәnlә әziyyәtә sala bilirsәnsә, çak-çuk varsa vә sәn o pullarla maşın, ev düzәltmisәnsә özünә, sәn artıq adamsan demәkdir. Şerlok olmaq da ona görә çәtin deyil ki, belә birini görәn kimi dәrhal onun vәzifәsi, obyektlәri, yaşayış tәrzi haqqında fikir yürüdә bilirsәn. Filankәs kasıbın balasıdır vә filankәs atasının balasıdır ifadәlәri fiziki anlamda adamın gözünә girir, bunu görmәmәk sәnin yaxşı dedektiv olmamağından xәbәr vermir, sadәcә kor olduğundan xәbәr verir. 
Bәzilәri mәni maddi vәziyyәt mәnasında yazdığım yazılara görә qınayır ki, varlılara qarşı bu qәdәr aqresiv niyә yazırsan. Hәr ölkәnin varlısı da var, kasıbı da var - bu normal, tәbii haldır. Buna görә heç bir varlını qınamaq düzgün deyil. Amma varlı mәnә qazandığı pulların hesabatını verә bilmirsә, onun qazancında mәnim dә bir zәrrә haqqımın olduğu şübhәsinә qapıla bilirәmsә, bu şübhәni yaradacaq bir hәyat tәrzi sürürüksә, onu qınamağa, hәtta söymәyә, bәla oxumağa, qarğış etmәyә dә tam haqqım çatır. Әn azından ona görә ki, mәn Şerlok deyilәmsә belә, kor da deyilәm!

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
5

Bu ölkәdә Şerlok olmaq elә dә çәtin deyil. Bu ölkәdә, ümumiyyәtlә, "adam" olmaq da elә dә çәtin deyil. Balaca bir vәzifәn varsa, insanları vәzifәnlә әziyyәtә sala bilirsәnsә, "çak-çuk" varsa vә sәn o pullarla maşın, ev "düzәltmisәnsә" özünә, sәn artı

Comments

@emirova.fidan Kor da deyilem!👍👍👏🤣

@nicqv_ Qarşılıq ver. Auto like follow comment

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
24

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@mirze_9997 Men bele basa dusdumki heskim hesne basa dusmeyib 🤣🤣

@_samir.huseynli_ Universitetdəə 15 gün tətil varee məncə odu

Artıq sayını unutmuşam, ancaq çox yazım olub ki, bu sözlәrlә başlayıb - biz qәribә millәtik. Mәncә alimlәr kәpәnәk effektini bizim millәtimizlә çox asanlıqla öyrәnә bilәrlәr. Mәsәlәn bir qәrar ver ki, sabah vә birigün mәktәblәrdә tәtil olacaq, açıq havada işlәyәnlәrin işlәri tәxirә salınır vә dәniz işçilәrini, donanmanı sahilә gәtirin. O saat bizim kәpәnәk effektimiz işә düşәcәk: bir dә görәcәksәn ki, sәnә sәsli bir mesaj gәldi ki, mәktәblәr ona görә tәtil olunur ki, virus yayılıb. Özü dә sәn kәpәnәk effektini öyrәnәrkәn yeni bir şey dә öyrәnәcәksәn ki, sәn demә donuz qripinin elә bir daşıyıcı virusu da varmış ki, o ancaq uşaqlara yoluxurmuş. Sәn istәyirsәn anddan paltar geyin, Qurana әlini bas ki, vallah hava şәraitinә görәdir, ancaq artıq gecdir. Saf xalqım buna da inanıb artıq. Günәş sönüb qiyamәt olacaq deyә şam alıb e mәnim millәtim, bizim belә bir şanlı keçmişimiz var, bu niyә dә olmasın. Başqa biri çıxıb deyәcәk ki, müharibә başlayır, ona görәdir. Biri mitinq deyәcәk. Bu vatsap nә gözәl şeydir, hәqiqәtәn, allahsızlar bunları mәhz mәnim millәtimçün yaradıb elә bil. Yadınızdadır da, kola qazanına Qiçs xәstәsi öz qanından çәkib qarışdırmışdı?
Hәr şey bir kәnara, bunlara inanan xalqımı başa düşdük e, bunları yaradan xalqımın gözәl nümayәndәlәri, bunu niyә edirlәr, bax bu mәnә çatmır. Sonra bunu CV'lәrinәmi qeyd edirlәr ki, bәs filan sәs mәnimkiydi, ya niyә? Bekarçılıqdanmı? Çoxmu bekarsız? Bәlkә bir kitab açıb oxuyasız, bәlkә, faydala nәsә bir iş görmәyә çalışasız? Ya onunçün dә sәs yazıb paylamaq lazımdırmı, dövlәt oxucu sayını artırmaqçün bәzi kitabların içinә 200 manatlıq qoyub, bәlkә onda oxuyacaqsız? Bәlkә elә oxuyub anlayacaqsız ki, bütün bu xurafatlar bizi irәliyә aparmır, geriyә aparır. Bәlkә onda tapacaqsız o 200 manatı qazanmağın yollarını... pis fikir deyil hә? Yaxşı, kitabxanalara tәlәsmәyin, hәlәki bu son uydurduğumu sәsli olaraq eşitmәmisiniz!

Karikatura @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
7

Artıq sayını unutmuşam, ancaq çox yazım olub ki, bu sözlәrlә başlayıb - biz qәribә millәtik. Mәncә alimlәr kәpәnәk effektini bizim millәtimizlә çox asanlıqla öyrәnә bilәrlәr. Mәsәlәn bir qәrar ver ki, sabah vә birigün mәktәblәrdә tәtil olacaq, açıq h

Comments

@vaska_gerayev Douuz qripin havayla gonderirler dana)

@aytikyy Qaban ilinin serefine ayda ilde bi eksin qatrlarda ((((

@ll.huseynli_333 #takip #followforfollowback #kesfet #toplum #azerbaycan #baking #baki #naxcivan @biz_jalikha.officiall #özlem #ölümlüdünya #d @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 #azerbaycan🇦🇿 #xeyal #huseynlicartoon #likeforlikes #metto_pg @metto_pg #heyat #urek #takipçikazan #hayelhanem #vaz #gecme #kader #ölsem #djanim #dagelan #azerbaijan #azerbayjan #huseynli #dragana @_huseynliduyqu
🔹🔶🔷🔸↪Nurlan_hus0000↩🔸🔷🔶🔹 - @ll.huseynli_333 Instagram Profile - inst4gram.com
ll.huseynli_333
8

@ll.huseynli_333 #takip #followforfollowback #kesfet #toplum #azerbaycan #baking #baki #naxcivan @biz_jalikha.officiall #özlem #ölümlüdünya #d @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 #azerbaycan 🇦🇿 #xeyal #huseynlicarto

Comments

@the_dark.pg 👍👍👍👍

@ayaqqabi_dogo_orjinal Dogo ayaqqabı brendinin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi olarağ orjinallığa tam zəmanət veririk. Kəmiyyətə deyil keyfiyətə önəm verən insanların brendi olan Dogo sizi fərqli göstərmək üçün yaradılmışdır. Geyimə uyğun ayaqqabı almayın, Dogoya uyğun geyim alın. Hər 101ci müştəriyə Dogo çantası hədiyyə olunacaq.

Bizim tәrәflәrin gözәl bir sözü var ki, dinlә dövlәti bir-birinә qatmazlar - bu fikrә tәkrar geri qayıdacam. Amma әvvәlcә din nәyi deyir vә dövlәt nәdәn danışır - bax, onlardan danışmaq istәrdim sizә. Din deyir ki, insanın alın yazısı nә qәdәrdirsә, o qәdәr yaşayır. Yәni sәnin bir öhdәliyin var vә ya yox, kimәsә, nәyәsә borclusan vә ya deyilsәn, bunun heç bir fәrqi yoxdur. Allah nә vaxt әmr edirsә, o vaxt da ölәcәksәn. Dövlәtsә deyir ki, indi hәr kәs ev sahibi ola bilәr, 15-20 müddәtinә hipotekaya götürdüyün evdә rahatca mәskunlaşa bilәrsәn. Zatәn verilәn maaş o qәdәr gözәgörünmәzdir ki, ayın sonunu o qәdәr hәvәslә gözlәmәli olacaqsan ki, bu müddәt heç hiss olunmayacaq da. Yenә o başlanğıcdakı söhbәtә geri dönәrsәk, dövlәt bunları fikirlәşәrkәn, qarant verirmi ki, biz o qәdәr il yaşayacağıq? Bunun dini tәrәfini hәll ediblәrmi, yuxarıda da tanışları varmı ki, bu mәsәlә problemsiz yoluna qoyulsun? Yәni biz qatmasaq da, sadaladığım iki qurum bir-birinin işinә yetәrincә qarışır zatәn. 
Dövlәti, dini qoyaq bir kәnara e, özümüz düşünәk. Bu qәdәr il kredit ödәdikdәn sonra, öldün deyәk lap. Sürünәrәk, bu ayı o biri aya calayaraq, nә yaşadın ki, ey müsәlman? Bax, hәyatın bizimlә әn böyük sarkazmı elә bu deyilmi?

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
1

Bizim tәrәflәrin gözәl bir sözü var ki, dinlә dövlәti bir-birinә qatmazlar - bu fikrә tәkrar geri qayıdacam. Amma әvvәlcә din nәyi deyir vә dövlәt nәdәn danışır - bax, onlardan danışmaq istәrdim sizә. Din deyir ki, insanın alın yazısı nә qәdәrdirsә,

Comments

@_nihad_012_ Gözəl paylaşım 😍

Bizim tәrәflәrin gözәl bir sözü var ki, dinlә dövlәti bir-birinә qatmazlar - bu fikrә tәkrar geri qayıdacam. Amma әvvәlcә din nәyi deyir vә dövlәt nәdәn danışır - bax, onlardan danışmaq istәrdim sizә. Din deyir ki, insanın alın yazısı nә qәdәrdirsә, o qәdәr yaşayır. Yәni sәnin bir öhdәliyin var vә ya yox, kimәsә, nәyәsә borclusan vә ya deyilsәn, bunun heç bir fәrqi yoxdur. Allah nә vaxt әmr edirsә, o vaxt da ölәcәksәn. Dövlәtsә deyir ki, indi hәr kәs ev sahibi ola bilәr, 15-20 müddәtinә hipotekaya götürdüyün evdә rahatca mәskunlaşa bilәrsәn. Zatәn verilәn maaş o qәdәr gözәgörünmәzdir ki, ayın sonunu o qәdәr hәvәslә gözlәmәli olacaqsan ki, bu müddәt heç hiss olunmayacaq da. Yenә o başlanğıcdakı söhbәtә geri dönәrsәk, dövlәt bunları fikirlәşәrkәn, qarant verirmi ki, biz o qәdәr il yaşayacağıq? Bunun dini tәrәfini hәll ediblәrmi, yuxarıda da tanışları varmı ki, bu mәsәlә problemsiz yoluna qoyulsun? Yәni biz qatmasaq da, sadaladığım iki qurum bir-birinin işinә yetәrincә qarışır zatәn. 
Dövlәti, dini qoyaq bir kәnara e, özümüz düşünәk. Bu qәdәr il kredit ödәdikdәn sonra, öldün deyәk lap. Sürünәrәk, bu ayı o biri aya calayaraq, nә yaşadın ki, ey müsәlman? Bax, hәyatın bizimlә әn böyük sarkazmı elә bu deyilmi?

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
30

Bizim tәrәflәrin gözәl bir sözü var ki, dinlә dövlәti bir-birinә qatmazlar - bu fikrә tәkrar geri qayıdacam. Amma әvvәlcә din nәyi deyir vә dövlәt nәdәn danışır - bax, onlardan danışmaq istәrdim sizә. Din deyir ki, insanın alın yazısı nә qәdәrdirsә,

Comments

@z_hacizade12 @comedy_club.aze sehvemiz yenidir cox seveceksiz destek olun pls

@biraz_arali_dur_ @zeynalov.vusal.1992 salam aleykum fikir bildirmek isteyirem..burda mena budurki ele bir sistem qurulubki olene qeder onlara borclu qalag olenden sonra ev yene onlara qalacag..31 il yawadunsa demekki 1 il rahat yawamisan oz evinde sarkazm budu mence)

130 manata nә düşür sayımmı, ya artıq siz tәxmin edә bildiz nәlәrin düşdüyünü. Әslindә, bu dәfәki söhbәtimiz 130 manatla nәyi әldә etmәk olar deyil, nәlәri әldә etmәmәk olar'dır. Bәli, bu mәblәğ nә qәdәr gülmәli dә olsa, bizim ölkәmizdә minimum әmәk haqqıdır. Yәni bizdә bu mәblәği hansısa bir müәssisә minimum bir işindә işlәyәn kimәsә çıxarıb utanmadan verir vә insanlar var ki, ay boyunca gözlәyirlәr ki, aysonu bu mәblәği ala bilsinlәr - dәhşәtdir. Bu haqda daha әtraflı çox şey yazmaq istәrәm, ancaq mәblәği düşündükcә dilim topuq vurur, nәfәsim daralır... Yenә dә şükür halıma deyir, ayın geridә qalanını necә, haradan әldә edәcәyim borcla başa vuracam ki, maaşda borcumu qaytarım deyә düşünürәm... әn azından düşünürәm ki, qaytara bilәcәm. İlahi, 130 manat, ya Rәbb, çox şükür sәnә!

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
5

130 manata nә düşür sayımmı, ya artıq siz tәxmin edә bildiz nәlәrin düşdüyünü. Әslindә, bu dәfәki söhbәtimiz 130 manatla nәyi әldә etmәk olar deyil, nәlәri әldә etmәmәk olar'dır. Bәli, bu mәblәğ nә qәdәr gülmәli dә olsa, bizim ölkәmizdә minimum әmәk

Comments

@emirova.fidan 🤣🤣

@nigarsettarzade 😶😶

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
26

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@oyuncunedir Takip edip Fotoğrafımı beğenir misin ?

@z_hacizade12 @comedy_club.aze sehve yenidir xais edirik desdek olun pls

Elә şeylәr olur ki, bәzәn onlara ikinci faktor kimi baxmaq normaldı. Mәsәlәn evlәnәcәyin qadının ailәsindә hәr hansısa xırda problemlәri böyütmәk әvәzinә onlara ikinci faktor kimi baxmaq normal sayıla bilәr. Nәticәdә onunla evlәnmiş olursan, ailәsiylә deyil ki. Amma biz normal cәmiyyәt kimi formalaşmadığımız üçün, bizdә hәr şey әksinә cәrәyan edir. Mәsәlәn, işin mütәxәssisi olmaqçün birinci vә әn önәmli olan faktor tәhsil olmalıdırsa, bizdә o deyil. Bizdә önәmli olan şey ailәlәrin razılığıdır: baldız vә qaynananın gәlin haqqında düşüncәlәri, gәlinin anasının bәyin ailәsi haqqında düşüncәlәri... işә gәlincә, bәyin day-dayı varsa, ya da başlamaqçün biraz pulu varsa, tәhsil bir o qәdәr dә önәmli deyil. 
Әlbәttә, dibindәn baltalamaq istәmirәm: savada fikir verәn yerlәr dә var, çoxalıblar, amma bu üstünlük deyil axı, axı normalda belә dә olmalıdır, niyә belә yerlәri qabartmalıyam ki, qabartmalıyıq ki? 
Nәticәsi nәdir? Yox, turşu yağışları buna görә yağmır. Amma xәstәnin sәhvәn sağ yox, sol ayağını kәsmәk bax bunun mәhsuludur. Adi bir estetik әmәliyyatda ölüm halı da hәmçinin. Yanlış yerdә tikilib-sökülmәli olan binalar, kreslolarını yalnış salıb dayısının yerindә oturan bacıoğulları - bax, bunların mәhsullarıdır

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
5

Elә şeylәr olur ki, bәzәn onlara ikinci faktor kimi baxmaq normaldı. Mәsәlәn evlәnәcәyin qadının ailәsindә hәr hansısa xırda problemlәri böyütmәk әvәzinә onlara ikinci faktor kimi baxmaq normal sayıla bilәr. Nәticәdә onunla evlәnmiş olursan, ailәsiyl

Comments

@alim.adisli Əla. Çox önəmli məsələdir. Bəlkə də yaralı yerimizdir 👍

@aminyasinoglu_ Səhv düşəndə yerimiz !

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
32

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@hacke9738 Quş quşa ilişir .guya zordu da.

@umumi_pg Hediyyeli konkurs🎉🎊🎈 1ci yer 50 azn fotosesiya hediyye📸 2ci yer kinoya 2 neferlik bilet hediyye📋 3cu yer tortla cay sufresi hediyye🎂☕ Yarisma 25 yanvar tarixinde bitecek.✔ Ps:Sehifeni izlemeyenlerin sesi sayilmayacaq❌

Elәlәrimiz dә var ki, onların hәyatda heç bir seçimlәri yoxdur. Xәyalsız yaşamağa mәcbur olan o qәdәr insan. Düşüncәsi belә insanın tüklәrini biz-biz edir: necә yәni? Sırf Allah, halal-haram, qeyrәt, namus haqqında bu qәdәr düşünә bilәn, sadalananlara bu qәdәr dәyәr verәn bir insan öz övladını 13-15 yaşında necә әrә verә bilir axı, özü dә özündәn 10-20 yaş böyük birinә? 
O qәdәr il saçlarını oxşadığın, yatışına tamaşa etdiyin, öpüb alnının üstünә qoyduğun öz doğmaca qızını illәr sonra çıxıb gәlәcәk yad birinә, üstәlik sevdiyi vә onun da o yadı sevdiyi birinә verib ailәndәn uzaqlaşdırmaq fikrinin özü belә qorxuluykәn, övladının istәmәdiyi birinә ona heç bir dayaq, hәyatla amansız mübarizәdә heç bir şey öyrәtmәdәn, daha uşaq yaşda... niyә? Qadına oxumaq, işlәmәk, ayaqüstә durmağı öyrәnmәk haramdı deyәmi? Bütün halallarınıza tüpürmәk istәrdim, amma, heyfim gәlir, dilim qurumasın, daha deyәcәk bir sürü şeyim var çünki. Utanacağınızı bilsәm, sadәcә utanın deyәrdim, amma nәysә... Karikatura @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
0

Elәlәrimiz dә var ki, onların hәyatda heç bir seçimlәri yoxdur. Xәyalsız yaşamağa mәcbur olan o qәdәr insan. Düşüncәsi belә insanın tüklәrini biz-biz edir: necә yәni? Sırf Allah, halal-haram, qeyrәt, namus haqqında bu qәdәr düşünә bilәn, sadalananlar

Hәqiqәtәn, qәribә insanlarıq. Dәyәrimiz, hörmәtimiz ancaq ölülәrәdir. Gәrәk kimsә ölә ki, ona hörmәtimiz artsın. Tanımağımız insanlarla birgә getdiyimiz metro qatarlarında tanımadığımız insanların gözlәrinin önündә yüz cürә oyundan çıxıb onlar öldüyü zaman basdırıldıqları tanımadığımız insanların mәzarları qarşısından keçәrkәn, zövqümüzü oxşayan musiqilәrin sәsini qısırıq ki, ayıbdır, günahdır. Ümumiyyәtlә, bizim dini biliyimiz vә mәnәvi әxlaqımız sanki, uyumsuzluqla formalaşır. Molla etdiyi duada duanın çoxusunun dirilәr üçün olduğunu, onlara aid olduğunu deyib, sonra heç kimin bir kәlimәsini belә anlamadığı әrәb dilindә duasını sәslәndirir. Bizlәr dә sanki, robotlaşmışcasına harada peyğәmbәrin adı keçirsә, harada fatihә deyilirsә, harada salavat eşidilirsә, orada da salavat gәtiririk. Azmıdır, sәhvәn birisi salavat gәtirәndә onu görәn 5-10 nәfәrin dә sәhv yerdә salavat gәtirmәklәri. Axı niyә hәr şeyi bu qәdәr dar çәrçivәlәrә hәbs edirik. Olmazmı ki, bizi yaradan Allaha bildiyimiz dildә, şablonlaşmış cümlәlәrlә deyil, ürәyimizdәn keçdiyi kimi dua edәk, başa düşdüyümüz cümlәlәrә salavat gәtirәk? - Olmaz! Niyә, yoxsa bizi yarada bilәn Allah, bizim danışdığımız dili bilmir? Bәlkә molla әmilәrә görә? Bәlkә elә bu qanunları yaradanlar da elә onlardır? Yoxsa, bütün günü әtrafda ölüm gözlәyәn mollalara kim, niyә pul verәr ki? Allahı keçdik, bizi keçdik, görәsәn, o mollalar oxuduqları ilә nә dediklәrinin fәrqindәlәrmi? 
Bir sual daha: Sami Yusuf mahnılarının da sәsini qısmaq lazımdır?

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustr ation #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
6

Hәqiqәtәn, qәribә insanlarıq. Dәyәrimiz, hörmәtimiz ancaq ölülәrәdir. Gәrәk kimsә ölә ki, ona hörmәtimiz artsın. Tanımağımız insanlarla birgә getdiyimiz metro qatarlarında tanımadığımız insanların gözlәrinin önündә yüz cürә oyundan çıxıb onlar öldüyü

Comments

@prvzstlv 👏👏👏👏

@_xezerseferli Ooo

@ll.huseynli_333 #takip #followforfollowback #kesfet #toplum #azerbaycan #baking #baki #naxcivan @biz_jalikha.officiall #özlem #ölümlüdünya #d @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 #azerbaycan🇦🇿 #xeyal #huseynlicartoon #likeforlikes #metto_pg #heyat #urek #takipçikazan #hayelhanem #vaz #gecme #kader #ölsem #djanim #dagelan #azerbaijan #azerbayjan #huseynli #dragana @_huseynliduyqu
🔹🔶🔷🔸↪Nurlan_hus0000↩🔸🔷🔶🔹 - @ll.huseynli_333 Instagram Profile - inst4gram.com
ll.huseynli_333
2

@ll.huseynli_333 #takip #followforfollowback #kesfet #toplum #azerbaycan #baking #baki #naxcivan @biz_jalikha.officiall #özlem #ölümlüdünya #d @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 #azerbaycan 🇦🇿 #xeyal #huseynlicarto

Comments

@geder_gelmez

@ll.memmed0v.ll Super seyfedu bu takip atin qewey paylasiimlar edir🤘😊 He menide follow elemeyi unutmayin en yeni super mahnilarim var 😈🎶🎵😍

@ll.huseynli_333 #takip #followforfollowback #kesfet #toplum #azerbaycan #baking #baki #naxcivan @biz_jalikha.officiall #özlem #ölümlüdünya #d @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 #azerbaycan🇦🇿 #xeyal #huseynlicartoon #likeforlikes #metto_pg @metto_pg #heyat #urek #takipçikazan #hayelhanem #vaz #gecme #kader #ölsem #djanim #dagelan #azerbaijan #azerbayjan #huseynli #dragana @_huseynliduyqu @ll.huseynli_333 #takip #followforfollowback #kesfet #toplum #azerbaycan #baking #baki #naxcivan @biz_jalikha.officiall #özlem #ölümlüdünya #d @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 #azerbaycan🇦🇿 #xeyal #huseynlicartoon #likeforlikes #metto_pg @metto_pg #heyat #urek #takipçikazan #hayelhanem #vaz #gecme #kader #ölsem #djanim #dagelan #azerbaijan #azerbayjan #huseynli #dragana @_huseynliduyqu
🔹🔶🔷🔸↪Nurlan_hus0000↩🔸🔷🔶🔹 - @ll.huseynli_333 Instagram Profile - inst4gram.com
ll.huseynli_333
1

@ll.huseynli_333 #takip #followforfollowback #kesfet #toplum #azerbaycan #baking #baki #naxcivan @biz_jalikha.officiall #özlem #ölümlüdünya #d @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 #azerbaycan 🇦🇿 #xeyal #huseynlicarto

Comments

@style_by_tunzala 🌹her nov toxunma sifariw qebul olunur.🌹 🌹sifariw ucun directe yazin.🌹 🌹Qiymetle bagli drekte wp yazin.🌹 🌹Seyfemi izlemeyi unutmuyun🌹

#karikaturhane #huseynlicartoon #sos #mizah #yumor
Feyzi - @feyzi.memmedli Instagram Profile - inst4gram.com
feyzi.memmedli
1

#karikaturhane #huseynlicartoon #sos #mizah #yumor

Baku, Azerbaijan
Comments

@son_umud_arb Sehife yenidir takip et destek ol xayis

Enerji içkilərinin qiymətinin qalxması, həmişə qiymətimiz 1 manatdır deyə öyünən Hell-dən də yan keçmədi. Müəyyən bir təbəqənin məclislərini, instagram şəkillərini bəzəyən hell artıq onlara da əl çatmaz oldu. Görəsən bu təbəqə indi hell-i nə ilə əvəz edəcəklər ? Bax bunu, yaşayarıq görərik #huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
112

Enerji içkilərinin qiymətinin qalxması, həmişə "qiymətimiz 1 manatdır " deyə öyünən Hell-dən də yan keçmədi. Müəyyən bir təbəqənin məclislərini, instagram şəkillərini bəzəyən hell artıq onlara da əl çatmaz oldu. Görəsən bu təbəqə indi hell-i nə ilə ə

Comments

@usaq_alemi_ugur_bebi USAG GEYİMLERİ VƏ UŞAQ ƏŞYALARİ UCUZ VE KEYFİYYETLİ😍😍DESDEY OLUN

@ll.huseynli_333 #takip #followforfollowback #kesfet #toplum #azerbaycan #baking #baki #naxcivan @biz_jalikha.officiall #özlem #ölümlüdünya #d @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 #azerbaycan🇦🇿 #xeyal #huseynlicartoon #likeforlikes #metto_pg @metto_pg #heyat #urek #takipçikazan #hayelhanem #vaz #gecme #kader #ölsem #djanim #dagelan #azerbaijan #azerbayjan #huseynli #dragana @_huseynliduyqu
🔹🔶🔷🔸↪Nurlan_hus0000↩🔸🔷🔶🔹 - @ll.huseynli_333 Instagram Profile - inst4gram.com
ll.huseynli_333
2

@ll.huseynli_333 #takip #followforfollowback #kesfet #toplum #azerbaycan #baking #baki #naxcivan @biz_jalikha.officiall #özlem #ölümlüdünya #d @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 #azerbaycan 🇦🇿 #xeyal #huseynlicarto

Comments

@firststeptravel.aze Niceeee! Greetings from other side of the world 😊

@tattoo_pg Tattoların vurulması və bərpası Qaş,layner,dodaq,Permament Müvəqqəti və ömürlük tattolar bizdə! 📲070 412 02 32📱 📲055 455 32 57📱 Ünvan N.Nərimanov

Bu metrolardakı SOS-larsız online ticarət düşünmək mümkün deyil)) #huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
126

Bu metrolardakı SOS-larsız online ticarət düşünmək mümkün deyil)) #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@nur._nails 😂😂

@abbasovmuxtar8 Qarwiliqli takib beyenme

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
75

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@c.aliyeva.23 😂😂😂😂😂😂

@ish_elanlari___7 VipDİAMONDS size is teklifi edir.Evden cixmadan gün erzinde 4-5 saat onlain işleyerek ve dövriyye qurmaqla arzularinizi,xeyallarinizi qurun eziz xanimlar.Resmi işdi,staj hesablanir ayliq 500 azn ve her il birdefelik premiyalar verilir (Elbetdeki işleyen xanimlarimiza yalniz)Buyurun xanimlar telesin bos vakant yerinden sizde yararlanin.Bütün bölgelerimizden xanimlar devetlidir.Elaqe nömrem 070-844-57-87(whatsappa yazin daha etrafli,daha genis melumat alin )

Esq Muqeddesdir... Xeyanet Ehli Asiq Ola Bilmez... ⏮⏸⏭ Hevesi Esq Adlandirmaq Yanlisdir... @ll.huseynli_333 #takip #followforfollowback #kesfet #toplum #azerbaycan #baking #baki #naxcivan @biz_jalikha.officiall #özlem #ölümlüdünya #d @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 @ll.huseynli_333 #azerbaycan🇦🇿 #xeyal #huseynlicartoon #likeforlikes #metto_pg #heyat #urek #takipçikazan #hayelhanem #vaz #gecme #kader #ölsem #djanim #dagelan #azerbaijan #azerbayjan #huseynli #dragana @_huseynliduyqu
🔹🔶🔷🔸↪Nurlan_hus0000↩🔸🔷🔶🔹 - @ll.huseynli_333 Instagram Profile - inst4gram.com
ll.huseynli_333
1

Esq Muqeddesdir... Xeyanet Ehli Asiq Ola Bilmez... ⏮⏸⏭ Hevesi Esq Adlandirmaq Yanlisdir... @ll.huseynli_333 #takip #followforfollowback #kesfet #toplum #azerbaycan #baking #baki #naxcivan @biz_jalikha.officiall #özlem #ölümlüdünya #d @ll.huseynli_

Comments

@emrah_emko_01 Super (auto comment)