#huseynlicartoon
Advertisement
Sizә iki ölkәdәki mәzarın hekayәtin danışacam bugün - biri Azәrbaycan adlı kiçik bir ölkәdә, biri Amerika adlı Dünya nәhәngindә. Azәrbaycandakı o mәzarın altında yatan şәxs ömrü boyunca әziyyәt çәkib, kreditlә uşaqlarını evlәndirib, ipoteka ilә ev alıb vә ödәyib tamamlaya bilmәdәn köçüb dünyadan. Övladı da onun yolunu davam elәtdirir, atasının mәrmәrdәn olan mәzar daşını da kreditlә düzәltdirib. Nә özünün, nә oğlunun maaşı 500 dolları heç vaxt keçmәyib. Amerikadakı mәzarın hekayәsinә gәlincә: ömrü boyunca 5-10 min dollardan az maaşı olmayıb, ömrü boyunca әziyyәt çәkmәyib. Ömrünün son baharında öz yoldaşıyla Dünya turuna da çıxa bilib, bütün övladları iş-güc, ev-maşın sahibidir. Vә onun oğlu onunçün sadәcә iki bir-birinә xaç şәklindә bitişmiş taxtadan başdaşı hazırlatdırıb. Bu iki hekayәdәki uyğunsuzluğu siz dә görә bildiz? 
Elә yazının da mәqsәdinә gәlәrsәk: bu uyğunsuzluğu sizdәn vә mәndәn әvvәl görmüş Azәrbaycan şairinin dә dediyi kimi: sağlığında qiymәt verin insanlara! Karikatura © @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
3

Sizә iki ölkәdәki mәzarın hekayәtin danışacam bugün - biri Azәrbaycan adlı kiçik bir ölkәdә, biri Amerika adlı Dünya nәhәngindә. Azәrbaycandakı o mәzarın altında yatan şәxs ömrü boyunca әziyyәt çәkib, kreditlә uşaqlarını evlәndirib, ipoteka ilә ev al

Comments

@mehin.m_____ İnsanlara onlar öldükdən sonra dəyər vermək asandır. Çətin olan isə onların sağlığında lazım olan dəyəri vermək, hörmət eləməkdir. Bəzən insanlar bunu başa düşmür və insanları qiymətdən salırlar. Buna görə də yaxşı insanların qədrini onların sağlığında bilməliyik.

@ms.esgerli_ Həyatın hər mərhələsinin belə keçməsi😒😒😒😒😒

Sizә iki ölkәdәki mәzarın hekayәtin danışacam bugün - biri Azәrbaycan adlı kiçik bir ölkәdә, biri Amerika adlı Dünya nәhәngindә. Azәrbaycandakı o mәzarın altında yatan şәxs ömrü boyunca әziyyәt çәkib, kreditlә uşaqlarını evlәndirib, ipoteka ilә ev alıb vә ödәyib tamamlaya bilmәdәn köçüb dünyadan. Övladı da onun yolunu davam elәtdirir, atasının mәrmәrdәn olan mәzar daşını da kreditlә düzәltdirib. Nә özünün, nә oğlunun maaşı 500 dolları heç vaxt keçmәyib. Amerikadakı mәzarın hekayәsinә gәlincә: ömrü boyunca 5-10 min dollardan az maaşı olmayıb, ömrü boyunca әziyyәt çәkmәyib. Ömrünün son baharında öz yoldaşıyla Dünya turuna da çıxa bilib, bütün övladları iş-güc, ev-maşın sahibidir. Vә onun oğlu onunçün sadәcә iki bir-birinә xaç şәklindә bitişmiş taxtadan başdaşı hazırlatdırıb. Bu iki hekayәdәki uyğunsuzluğu siz dә görә bildiz? 
Elә yazının da mәqsәdinә gәlәrsәk: bu uyğunsuzluğu sizdәn vә mәndәn әvvәl görmüş Azәrbaycan şairinin dә dediyi kimi: sağlığında qiymәt verin insanlara! Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
14

Sizә iki ölkәdәki mәzarın hekayәtin danışacam bugün - biri Azәrbaycan adlı kiçik bir ölkәdә, biri Amerika adlı Dünya nәhәngindә. Azәrbaycandakı o mәzarın altında yatan şәxs ömrü boyunca әziyyәt çәkib, kreditlә uşaqlarını evlәndirib, ipoteka ilә ev al

Comments

@eziz2015 👈😮

@f_._m_._y Acinnan olen heryerdr acinnan olur. Ne qeder de olmasa insan psixologiyasi eynidir)

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
21

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@onlayn_is_evde_ Aktiv mesuliyyetli ciddi xanimlarin nezerine😊 evden cixmadan onlayin vasitesiyle is qura bilmek sansi👍🏻 serbest is saati🕔 Gelir 500 -1000m💵💸 Bufursetden istifade edin Vezife reklam yerlesdirmek Elave suallar ucun drek

@the_mamedoff_767 @taghzadeh__1990_ men)))

Tarix 21-ci әsr, yer Azәrbaycan. Amerika ilә Rusiyanın, Çinin, Yaponiyanın kosmosa peyk çıxararaq yarışa çıxdığı әsrlәrdә bizlәr cin çıxarırıq. Vә әn gülmәlisi dә, odur ki, bunu belә bacara bilmirik. Olmayan bir şeyi çıxarmaqda belә acizik, bәylәr, biz hara gedirik? Axı biz Mirzә Cәlilin, Sabirin nәvәlәriyik, axı bu xәstәlikdәn sağalmaqçün hәlә bir әsr әvvәldәn yazırdı әdiblәrimiz. Niyә oyanmaq, silkәlәnib özümüzә gәlmәkdә bu qәdәr acizik? Çox xәstәliklәrimiz olacaq, hәlә çox müalicәlәr tapacaq kafir dövlәtlәr, hәlә çox sağalacağıq, amma bu әn әsas xәstәlikdәn nә vaxt qurtulacağıq biz? Bu cahilliyi bir xәstәlik olaraq nә vaxt qәbul edib onun müalicәsi üçün әllәşәcәyik? Arada biriniz o çox vacib olan işlәrinizdәn başınızı qaldırıb bu suallara cavab tapsaz, çox şad olaram. Cininizә qüvvәt, bәylәr, cininizә qüvvәt!

Karikatura © @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
4

Tarix 21-ci әsr, yer Azәrbaycan. Amerika ilә Rusiyanın, Çinin, Yaponiyanın kosmosa peyk çıxararaq yarışa çıxdığı әsrlәrdә bizlәr cin çıxarırıq. Vә әn gülmәlisi dә, odur ki, bunu belә bacara bilmirik. Olmayan bir şeyi çıxarmaqda belә acizik, bәylәr, b

Comments

@emirova.fidan 👍👍

@darkbutterflys .d

Tarix 21-ci әsr, yer Azәrbaycan. Amerika ilә Rusiyanın, Çinin, Yaponiyanın kosmosa peyk çıxararaq yarışa çıxdığı әsrlәrdә bizlәr cin çıxarırıq. Vә әn gülmәlisi dә, odur ki, bunu belә bacara bilmirik. Olmayan bir şeyi çıxarmaqda belә acizik, bәylәr, biz hara gedirik? Axı biz Mirzә Cәlilin, Sabirin nәvәlәriyik, axı bu xәstәlikdәn sağalmaqçün hәlә bir әsr әvvәldәn yazırdı әdiblәrimiz. Niyә oyanmaq, silkәlәnib özümüzә gәlmәkdә bu qәdәr acizik? Çox xәstәliklәrimiz olacaq, hәlә çox müalicәlәr tapacaq kafir dövlәtlәr, hәlә çox sağalacağıq, amma bu әn әsas xәstәlikdәn nә vaxt qurtulacağıq biz? Bu cahilliyi bir xәstәlik olaraq nә vaxt qәbul edib onun müalicәsi üçün әllәşәcәyik? Arada biriniz o çox vacib olan işlәrinizdәn başınızı qaldırıb bu suallara cavab tapsaz, çox şad olaram. Cininizә qüvvәt, bәylәr, cininizә qüvvәt!

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
145

Tarix 21-ci әsr, yer Azәrbaycan. Amerika ilә Rusiyanın, Çinin, Yaponiyanın kosmosa peyk çıxararaq yarışa çıxdığı әsrlәrdә bizlәr cin çıxarırıq. Vә әn gülmәlisi dә, odur ki, bunu belә bacara bilmirik. Olmayan bir şeyi çıxarmaqda belә acizik, bәylәr, b

Comments

@ilham57.3 @20_sahib_03 dəlil istədiyinə görə...

@20_sahib_03 @ilham57.3 nə dəlili göstərəssənki elə ora getsəm məni inandıracaq?

İşim gәrәyi Respublikanın  әksәr rayonların - rayon mәrkәzlәri vә kәndlәrin gәzmişәm vә әmin şәkildә deyә bilәrәm ki, Bakının palçığı, seli kimi başqa heç bir yerdә yoxdu. Yәni bizim paytaxtımız nәinki başqa ölkәlәrin şәhәrlәri ilә, heç öz şәhәrlәrimizlә, kәndlәrimizlә yarışa bilmir. Telekanallarımız, mәmurlarımız isә Bakını Parislә, Londonla yarışdırırlar. Әlbәttә ki, yarışdırarlar, çünki onlar yağışlı vaxtlar Xırdalana bir manatlıq qayıqlarla - üzr istәyirәm - taksilәrlә getmiyiblәr. Avtobusda yuxarı tutacaqlardan tutub sallanmağa çalışmayıblar ki, ayaqları avtobusun yerindәki suya batmasın. İçәri doğru sel axan metro keçidlәrindәn üzü-yuxarı pillәkәnlәrlә qalxmayıblar. Hamı bilir ki, bu şәhәrdә Paris romantikasın yaşamaq olmaz, London küçәlәrindә gәzәn taksilәrin eynisi bu küçәlәrdә gәzsәlәr dә, küçәlәr hәminki küçә deyil, Londonda taksilәrin üstü palçıq olmur. Bu şәhәrdәn olsa-olsa Venesiya çıxar, ona görә dә, qәrar vermәk lazımdı - biz kim olmaq, kimә, hara oxşamaq istәyirik? Yoxsa başqa bir sual beynimizi qurcalamağa başlayacaq ki, - bәlkә dә, qurcalayır, - axı biz kimә inana bilәrik? Karikatura © @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
1

İşim gәrәyi Respublikanın әksәr rayonların - rayon mәrkәzlәri vә kәndlәrin gәzmişәm vә әmin şәkildә deyә bilәrәm ki, Bakının palçığı, "seli" kimi başqa heç bir yerdә yoxdu. Yәni bizim paytaxtımız nәinki başqa ölkәlәrin şәhәrlәri ilә, heç öz şәhәrlәr

Comments

@mur4d_w1p 👍

Advertisement
İşim gәrәyi Respublikanın  әksәr rayonların - rayon mәrkәzlәri vә kәndlәrin gәzmişәm vә әmin şәkildә deyә bilәrәm ki, Bakının palçığı, seli kimi başqa heç bir yerdә yoxdu. Yәni bizim paytaxtımız nәinki başqa ölkәlәrin şәhәrlәri ilә, heç öz şәhәrlәrimizlә, kәndlәrimizlә yarışa bilmir. Telekanallarımız, mәmurlarımız isә Bakını Parislә, Londonla yarışdırırlar. Әlbәttә ki, yarışdırarlar, çünki onlar yağışlı vaxtlar Xırdalana bir manatlıq qayıqlarla - üzr istәyirәm - taksilәrlә getmiyiblәr. Avtobusda yuxarı tutacaqlardan tutub sallanmağa çalışmayıblar ki, ayaqları avtobusun yerindәki suya batmasın. İçәri doğru sel axan metro keçidlәrindәn üzü-yuxarı pillәkәnlәrlә qalxmayıblar. Hamı bilir ki, bu şәhәrdә Paris romantikasın yaşamaq olmaz, London küçәlәrindә gәzәn taksilәrin eynisi bu küçәlәrdә gәzsәlәr dә, küçәlәr hәminki küçә deyil, Londonda taksilәrin üstü palçıq olmur. Bu şәhәrdәn olsa-olsa Venesiya çıxar, ona görә dә, qәrar vermәk lazımdı - biz kim olmaq, kimә, hara oxşamaq istәyirik? Yoxsa başqa bir sual beynimizi qurcalamağa başlayacaq ki, - bәlkә dә, qurcalayır, - axı biz kimә inana bilәrik? Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
27

İşim gәrәyi Respublikanın әksәr rayonların - rayon mәrkәzlәri vә kәndlәrin gәzmişәm vә әmin şәkildә deyә bilәrәm ki, Bakının palçığı, "seli" kimi başqa heç bir yerdә yoxdu. Yәni bizim paytaxtımız nәinki başqa ölkәlәrin şәhәrlәri ilә, heç öz şәhәrlәr

Comments

@___linda.reddypink @b.eva_2011 yaziq su ora catmirda..hacibelanin maneleri çoxdu.drniz uje toxunulmaz olub😂

@efsane______memmedova Hamsi bir yanaeee Hovsanda 3gundu suyu kesibler su xetti partlayib ve indi ele su gelirki ayran kimi bulaniq oda az-maz hec pitiminutqa da yanmir bi xetti 3gune duzelde bilmirler yadaki duzeltmirler

Advertisement
Hәr yerdә tüstü, hәr yerdә qәlyanxana

Belә bir söz var - kimә görә, nәyә görә? Әrәblәrin cәnnәt-cәhәnnәm anlayışları başqa yerlәrin insanları üçün tamam әksinәdir. Mәsәlәn, әrәbin cәhәnnәmi eskimoslar üçün cәnnәtdir. Odur ki, hәr kәsin hәqiqәti özü üçün daha hәqiqidir. Bәs görәsәn bütün bu hәqiqәtlәrdәn hansı әn hәqiqisidir?

Karikatura © @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
2

Hәr yerdә tüstü, hәr yerdә qәlyanxana Belә bir söz var - "kimә görә, nәyә görә?" Әrәblәrin cәnnәt-cәhәnnәm anlayışları başqa yerlәrin insanları üçün tamam әksinәdir. Mәsәlәn, әrәbin cәhәnnәmi eskimoslar üçün cәnnәtdir. Odur ki, hәr kәsin hәqiqәti öz

Comments

@bayramoffamin Ürəyimə cəhənnən qəlyanı düşüb 😂😂

@symr_rc @bayramoffamin çәkәrsәn inşallah 😂😂😂

Hər yer tüstü, hər yer qəlyanxana

Belә bir söz var - kimә görә, nәyә görә? Әrәblәrin cәnnәt-cәhәnnәm anlayışları başqa yerlәrin insanları üçün tamam әksinәdir. Mәsәlәn, әrәbin cәhәnnәmi eskimoslar üçün cәnnәtdir. Odur ki, hәr kәsin hәqiqәti özü üçün daha hәqiqidir. Bәs görәsәn bütün bu hәqiqәtlәrdәn hansı әn hәqiqisidir?

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
121

Hər yer tüstü, hər yer qəlyanxana Belә bir söz var - "kimә görә, nәyә görә?" Әrәblәrin cәnnәt-cәhәnnәm anlayışları başqa yerlәrin insanları üçün tamam әksinәdir. Mәsәlәn, әrәbin cәhәnnәmi eskimoslar üçün cәnnәtdir. Odur ki, hәr kәsin hәqiqәti özü üç

Comments

@mikayilmirzeyev Əyər insanlar Cəhənnəmi iynə dəliyi boyda yerden baxib görsələr qorxularinnan başdarin səcdədən qaldirmazlar Hz.Məhəmməd peğənbər s.a.s hedisidi.Qaldiki Ölüb dirilmek meslesine eyer gözünüz görürse ki bir agac yaşillaşa sonra sarala ve butun yarpagin tökə sonrada yeniden tumurcuqlayirsa demek ki bunu eden qudret sahibi var.Allah herbirimizi hidayet elesin

Son dönәmlәr insanlarımızın dәrdlәri o qәdәr mürәkkәblәşib ki, insanlar başlarını qaldırıb vaxtın necә getdiyini anlamırlar belә. Demәk olar ki, artıq hәr küçәyә bankomatlar vә ödәmә terminalları qoyulub vә bunların yan-yana yerlәşdirilmәsi isә hәm gülmәli, hәm dә içlәr acıdan bir mәnzәrә yaradır. Bankomatdan aldığın pulu 10 metr oyandakı ödәmә aparatına öz rzanla daxil etmәk hәm komik, hәm dә dramatik sәhnәdir. Metro desәn, o zatәn hәmişә basa-bas olur, әn әsas da iş çıxışları vaxtında, sanki bu ölkәdә işsiz olmaq bir dәrddirsә, işinin olması başqa dәrddir. Müdir danlağı, lüzumsuz yerә işi tәlәsdirәrәk keyfiyyәti aşağı salmaqlar, layiq olunmayan maaşlar vә bir dә bütün bunların üzәrinә küçәdә hәr addımbaşı qarşına çıxan gizli vә açıq-aşkar dilәnәnlәr vә s... Odur ki, hәtta bir yadplanetli üçün belә, bu torpağa ayaq basmaq elә dә asan iş olmamalıdır. Bizlәr analoqsuzluğumuzla fәxr etmәliyik

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
0

Son dönәmlәr insanlarımızın dәrdlәri o qәdәr mürәkkәblәşib ki, insanlar başlarını qaldırıb vaxtın necә getdiyini anlamırlar belә. Demәk olar ki, artıq hәr küçәyә bankomatlar vә ödәmә terminalları qoyulub vә bunların yan-yana yerlәşdirilmәsi isә hәm g

Son dönәmlәr insanlarımızın dәrdlәri o qәdәr mürәkkәblәşib ki, insanlar başlarını qaldırıb vaxtın necә getdiyini anlamırlar belә. Demәk olar ki, artıq hәr küçәyә bankomatlar vә ödәmә terminalları qoyulub vә bunların yan-yana yerlәşdirilmәsi isә hәm gülmәli, hәm dә içlәr acıdan bir mәnzәrә yaradır. Bankomatdan aldığın pulu 10 metr oyandakı ödәmә aparatına öz rzanla daxil etmәk hәm komik, hәm dә dramatik sәhnәdir. Metro desәn, o zatәn hәmişә basa-bas olur, әn әsas da iş çıxışları vaxtında, sanki bu ölkәdә işsiz olmaq bir dәrddirsә, işinin olması başqa dәrddir. Müdir danlağı, lüzumsuz yerә işi tәlәsdirәrәk keyfiyyәti aşağı salmaqlar, layiq olunmayan maaşlar vә bir dә bütün bunların üzәrinә küçәdә hәr addımbaşı qarşına çıxan gizli vә açıq-aşkar dilәnәnlәr vә s... Odur ki, hәtta bir yadplanetli üçün belә, bu torpağa ayaq basmaq elә dә asan iş olmamalıdır. Bizlәr analoqsuzluğumuzla fәxr etmәliyik

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
21

Son dönәmlәr insanlarımızın dәrdlәri o qәdәr mürәkkәblәşib ki, insanlar başlarını qaldırıb vaxtın necә getdiyini anlamırlar belә. Demәk olar ki, artıq hәr küçәyә bankomatlar vә ödәmә terminalları qoyulub vә bunların yan-yana yerlәşdirilmәsi isә hәm g

Comments

@rasim__novruzov aynan öylə 😀😀😀

Biz azәrbaycanlıların, öz dilimizcә desәk müsәlmanların heç vaxt öz yolundan sapmayan gözәl bir adәtimiz var - birlik ola bilmәmәk adәti. Mәsәlәn, әgәr bir küçәyә fikir versәniz, evlәrin dam örtüklәrindәn, onların rәngindәn başa düşәcәksiz dediklәrimi, ya divarların hündürlüyündәn... ya da çox da uzağa getmәdәn elә sosial şәbәkәlәri götürәrsәk, hansısa bir paylaşımın altına yazılan rәylәrdәn aydın olacaq dediklәrim. Paylaşım eyni paylaşımdır, paylaşan şәxs eyni şәxsdir, ancaq hәr kәsin qәbul etdiyi mәnanı biz niyәsә qәbul etmәk istәmirik, elә hey çalışırıq nәlәrinsә altından başqa mәnalar çıxaraq. Ancaq müsәlmanların bir olduğu tәk bir yer var, o da ki qәbristanlardır. Bütün mәzarların üzü eyni bir tәrәfә baxır. Buradan hansı mәnanı çıxara bilәrik, yәni bizlәr ancaq ölәndәmi birlik ola bilirik, ya bir olmaqçünmü ölürük? Bәs bunu yaşayan vaxt edә bilsәk necә, sizcә bacara bilәrik?

Cartoon by @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
8

Biz azәrbaycanlıların, öz dilimizcә desәk "müsәlmanların" heç vaxt öz yolundan sapmayan "gözәl" bir adәtimiz var - birlik ola bilmәmәk adәti. Mәsәlәn, әgәr bir küçәyә fikir versәniz, evlәrin dam örtüklәrindәn, onların rәngindәn başa düşәcәksiz dedikl

Comments

@remzielizade 👋👋🤚🤚

@doktor_humanist Super 🤣🤣🤣🤣 Şeyxdulla )))) 😀

Biz azәrbaycanlıların, öz dilimizcә desәk müsәlmanların heç vaxt öz yolundan sapmayan gözәl bir adәtimiz var - birlik ola bilmәmәk adәti. Mәsәlәn, әgәr bir küçәyә fikir versәniz, evlәrin dam örtüklәrindәn, onların rәngindәn başa düşәcәksiz dediklәrimi, ya divarların hündürlüyündәn... ya da çox da uzağa getmәdәn elә sosial şәbәkәlәri götürәrsәk, hansısa bir paylaşımın altına yazılan rәylәrdәn aydın olacaq dediklәrim. Paylaşım eyni paylaşımdır, paylaşan şәxs eyni şәxsdir, ancaq hәr kәsin qәbul etdiyi mәnanı biz niyәsә qәbul etmәk istәmirik, elә hey çalışırıq nәlәrinsә altından başqa mәnalar çıxaraq. Ancaq müsәlmanların bir olduğu tәk bir yer var, o da ki qәbristanlardır. Bütün mәzarların üzü eyni bir tәrәfә baxır. Buradan hansı mәnanı çıxara bilәrik, yәni bizlәr ancaq ölәndәmi birlik ola bilirik, ya bir olmaqçünmü ölürük? Bәs bunu yaşayan vaxt edә bilsәk necә, sizcә bacara bilәrik?

@symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
137

Biz azәrbaycanlıların, öz dilimizcә desәk "müsәlmanların" heç vaxt öz yolundan sapmayan "gözәl" bir adәtimiz var - birlik ola bilmәmәk adәti. Mәsәlәn, әgәr bir küçәyә fikir versәniz, evlәrin dam örtüklәrindәn, onların rәngindәn başa düşәcәksiz dedikl

Comments

@_b_togrul_ @k_taleh protiv 😃

Bir dә bütlәşdirdiyimiz mental qanunlarımız var ki, onlardan danışmaq bir cür, danışmamaqsa başqa cür yandırır içimizi. Sanki bizlәr dә mәcburuq açıq pәncәrә qala-qala özümüzü tәkrar-tәkrar şüşәyә çırpıb incitmәyә - keçmişimiz kimi... Atalar sözlәrimiz, mәsәllәrimiz, tәrbiyә götürdüyümüz nağıllar... hәlә dә Zәrdabi olmağa çalışan şairlәrimiz, repressiyadan çıxa bilmәyәn media, ömrünü qız tutmaq yolunda hәba edәn Mәcnunlarımız... İnsanı yandıran әsas şey isә odur ki, bizә doğru yolu göstәrmәk istәyindә olan mental heykәllәrdәn soruşmaq olmur ki, siz bütün bu әxlaq qanunların hansı tarixә әsaslanıb yaratmısız? Torpaq anadır deyib, iki yüz neçә min kvadrat kilometr әrazidәn 86.6 min kvadrat kilometr saxlaya bilmәdiyiniz o tarixdәnmi?

photo by @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
1

Bir dә bütlәşdirdiyimiz mental qanunlarımız var ki, onlardan danışmaq bir cür, danışmamaqsa başqa cür yandırır içimizi. Sanki bizlәr dә mәcburuq açıq pәncәrә qala-qala özümüzü tәkrar-tәkrar şüşәyә çırpıb incitmәyә - keçmişimiz kimi... Atalar sözlәrim

Comments

@hesen13eyli 😱

Yağış yağanda bakı

Bu arada son şam yeməyi - ni orjinal ölçüdə endirmək istəyənlər story-də qoyduğum linkdən faydalana bilər.

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
39

Yağış yağanda bakı Bu arada "son şam yeməyi" - ni orjinal ölçüdə endirmək istəyənlər story-də qoyduğum linkdən faydalana bilər. #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricatur

Comments

@sevimli_bilerziklerim Esas sehifemiz baglanacagi ucun elde olan butun bijuteriyalari cox duwuk qiymetle satiriq,maraqlananlar, buyurun sehifemize🌹

@fashionclubofficiall 👈👈👈👈👈👈👈👈

Müştəri məmnuniyyəti önəmlidir)) #huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
110

Müştəri məmnuniyyəti önəmlidir)) #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@ustungucluote @elsevergozelli_ teşekkürler 😊

@ustungucluote @nesibturan Türkçesini ben hiç göremedim., Sağ olsun biri bana tercüme etmiş🙏❤️

Bir dә bütlәşdirdiyimiz mental qanunlarımız var ki, onlardan danışmaq bir cür, danışmamaqsa başqa cür yandırır içimizi. Sanki bizlәr dә mәcburuq açıq pәncәrә qala-qala özümüzü tәkrar-tәkrar şüşәyә çırpıb incitmәyә - keçmişimiz kimi... Atalar sözlәrimiz, mәsәllәrimiz, tәrbiyә götürdüyümüz nağıllar... hәlә dә Zәrdabi olmağa çalışan şairlәrimiz, repressiyadan çıxa bilmәyәn media, ömrünü qız tutmaq yolunda hәba edәn Mәcnunlarımız... İnsanı yandıran әsas şey isә odur ki, bizә doğru yolu göstәrmәk istәyindә olan mental heykәllәrdәn soruşmaq olmur ki, siz bütün bu әxlaq qanunların hansı tarixә әsaslanıb yaratmısız? Torpaq anadır deyib, ikiyüz neçә min kvadrat kilometr әrazidәn heç 86.6 min kvadrat kilometr də saxlaya bilmәdiyiniz o tarixdәnmi? (c) @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
63

Bir dә bütlәşdirdiyimiz mental qanunlarımız var ki, onlardan danışmaq bir cür, danışmamaqsa başqa cür yandırır içimizi. Sanki bizlәr dә mәcburuq açıq pәncәrә qala-qala özümüzü tәkrar-tәkrar şüşәyә çırpıb incitmәyә - keçmişimiz kimi... Atalar sözlәrim

Comments

@asfa_forex_trading Yamağlı Corab.

@kondisioner_paltaryuyan_temir_ Hər növ kondisioner alışı satışı təmiri qaz vurulması yuyulması quraşdırılması sökülməsi və s. Xarab və işlənmişlərin alışı. 070-620-82-76 055-877-81-81 051-847-81-81

Sonuncu şam yeməyi

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
#sonakşamyemeği #sonuncuşamyeməyi
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
3

Sonuncu şam yeməyi #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration #sonakşamyemeği #sonuncuşamyeməyi

Comments

@memmedov.bilal Sonuncu şam yeməyi əsərində qəhrəmanların biri satqın və xəyanətkar olaraq tanınırdı.bu kişiləri bu əsərə bənzətməyiniz bəyənilən deyil Fərid bəy

@bxalil472 🇦🇿💪💪💪💪

Sonuncu şam yeməyi

Kimləri tanıdız?

Sola sürüşdürün
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
#sonakşamyemeği #sonuncuşamyeməyi
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
182

"Sonuncu şam yeməyi" Kimləri tanıdız? Sola sürüşdürün #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration #sonakşamyemeği #sonuncuşamyeməyi

Comments

@magarramli.13 deməy olarki hamsını

@jafarova_90 Elinize fikrinize sağlıq super iş yaratmısız.Uğurlar

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
#həryerədəbiyyat #heryeredebiyyat
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
30

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration #həryerədəbiyyat #heryeredebiyyat

Comments

@yeni.mualicevi.masaj https://www.instagram.com/p/Bp2IhW5BiAC/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=plndm7vdduvr Allah a xatir izleyin beyenin,paylaşın.

@djjan_mma_ufc 😂😂😂😂👍👍👍

Yatırsan oyanıb xoş gün görəsən, oyanıb görürsən arvad durub başıvın üstündə

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
#həryerədəbiyyat #heryeredebiyyat
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
127

Yatırsan oyanıb xoş gün görəsən, oyanıb görürsən arvad durub başıvın üstündə #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration #həryerədəbiyyat #he

Comments

@medine_1998_pls Hər fərasətli kişinin arxasında ağıllı qadın durur və bu qadın onun həyat yoldaşı,xanımıdır.

@ramal_kazimoff Oba 🤣🤣

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Kirpi - @kirpi.info Instagram Profile - inst4gram.com
kirpi.info
7

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@asrafovelvin Ağsaqqalın gözü harley-davidson faralarına oxşuyur

@x.n_90 Həqiqətən indi vəziyyət bu cürdü,kim görür məni deyir bəsdi oxudun😞

Yaxşı gündə də pis gündə də
#huseynlicartoon #kirpiinfo #shehriyarsarica #karikatura #karikatür #mizah #komedi #kitap #book #aztagram #baku #azerbaijan
@ell.ibad Instagram Profile - inst4gram.com
ell.ibad
2

"Yaxşı gündə də pis gündə də" #huseynlicartoon #kirpiinfo #shehriyarsarica #karikatura #karikatür #mizah #komedi #kitap #book #aztagram #baku #azerbaijan

Baku
Comments

@serce_nin_gozyasi Emeğinize sağlık efendim herzaman olduğu gibi yine çok güzel ve anlamlı bir paylaşım olmuş. @serce_nin_gozyasi

@shaku.vip 🖤

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
62

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@ilkin.taliboff Ata nağıl danışmaqdan çox nədənsə başqa işlə məşğuldur altdan altdan 🤣

@banu_muradovna_official Men yoldasim nagil danisarken😂

Karikatura çəkilərkən bu mərhələlərdən keçir. Yani çox da rahat deyil yani )bəyənin artıq ))
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
24

Karikatura çəkilərkən bu mərhələlərdən keçir. Yani çox da rahat deyil yani )bəyənin artıq )) #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Xirdalan
Comments

@humay_nur_official 👍👍👍

@_b_00_r Super😍

Deyərdim ki, sosial şəbəkələrdəki insanların yarısında çoxu belədir

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
43

Deyərdim ki, sosial şəbəkələrdəki insanların yarısında çoxu belədir #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@hedefazeri Azeri Vandama oxsayir😊

@oguz7259 Çıkırt tutof 😂😂😂😂

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
70

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@guler.ali_yeva Hər bir xanım ailəsi Övladları üçün narahatdır şübhəsiz onlar üçün gözəl həyat şəraiti yaratmaq istəyir amma bəzilərinin iş yerindən aldığı gəlir bəzilərinində bəylərinin vermədiyi icazə həyata keçirə bilmir arzularını. Həmin xanımlara özləri kimi gözəl təklifimiz var 🌹😉. Evdən çölə çıxmadan niyədə gəlir əldə etməyəsinizki?! Sərbəst iş qrafikində online iş təklif edirik sizə. Yəni günün istəyiniz vaxtı məşğul ola bilərsiniz. Gəlir 300-1200 Yalnız evdar xanımlar yox tələbə qızlarımız hamilə qadınlarımız işləmə imkanı olmayan və yaxudda pensiyaya çıxmış orta yaşlı xanımlarımız belə bizə qoşula bilər. Bunun üçün sadəcə müraciət etməyiniz kifayətdir. 🌹🌹🌹🌹💯 ciddi xanımlar müraciət etməsi xahiş olunur ❤

@ulvi_besirli068 @marvel_ous_x

Koroğlu və dəlisi)))
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
71

Koroğlu və dəlisi))) #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@ulvi.fv @emil.murad men deliyem oncun da koroglunun ozuyem atam 😁😂😎

@emil.murad @ulvi.fv 😂😂😂

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
19

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@celilova_nura Hörmətli işsiz xanımlar.Sizə bir iş təklifim olacaq.İş yalnız internet şəbəkəsi vasitəçiliyi ilə reklam paylamaqdan ibarətdi.Evdə oturaraq işinizi görə bilərsiz.Maaşınız 21- gündən bir alacaqsınız

@_allahveren_abdiyev_ @haciyev_1993 @elmin_dadawov @thor_agamiroff @elmin_dadawov @dadasov_nicat_027

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
56

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@dogrularin_esiri Unutmayaq ki onun aye ve niwanelerini laga qoyub cuzi bir qazanc elde ede bilersiz. Amma o cuzi qazancin evezinde boyuk gunahlarda qazanmiw olarsiz....

@bahadur6334 Size qurban olum cenab weytan😀😀

Yay da bitdi, ama bu şərəfsizlər hələ də məni yatmağa qoymur.

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
17

Yay da bitdi, ama bu şərəfsizlər hələ də məni yatmağa qoymur. #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@leman_riko 😂😂😂😂😂

@aidakarimm 😂

Alimlər oturub ölçüb biçir, araşdırır, atom parçalayır ki, insanlığın ömrünü uzatsın. Biri də fikirləşmir ki, bəs bu bədbəxt bu qədər vaxt kammunal ödənişlərə necə tab gətirəcək !?))) #huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
23

Alimlər oturub ölçüb biçir, araşdırır, atom parçalayır ki, insanlığın ömrünü uzatsın. Biri də fikirləşmir ki, bəs bu bədbəxt bu qədər vaxt kammunal ödənişlərə necə tab gətirəcək !?))) #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynl

Comments

@mr_._bagiroff 😂😂😂😂

@rasim_mn_122 😂

Animasyanı hazırlarkən @shehriyarsarica  kiçik bir kadr çəkdi bugün) tezliklə yeni animasiya paylaşacayıq. İzləmədə qalın)

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
9

Animasyanı hazırlarkən @shehriyarsarica kiçik bir kadr çəkdi bugün) tezliklə yeni animasiya paylaşacayıq. İzləmədə qalın) #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #car

Comments

@hakancalhanogluazefan Hakan Çalhanoğlunun Azərbaycandakı ilk fan səhifəsi. Qolları, asisstləri, driblinqləri bu səhifədə. İZLƏYİN ⬇️: @hakancalhanogluazefan

@hakancalhanogluazefan Hakan Çalhanoğlunun Azərbaycandakı ilk fan səhifəsi. Qolları, asisstləri, driblinqləri bu səhifədə. İZLƏYİN ⬇️: @hakancalhanogluazefan

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
20

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@1dakikaliksahneler € İnstagram Takipçi 2 TL'den Başlayan Fiyatlarla Sistemimizde Bulunmaktadır. 1K TAKİPCİ =2 TL 1K BEĞENİ=0.30 KRŞ 1K İZLENME =0.20 KRŞ http://sosyalpazarci.xyz/ http://sosyalpazarci.xyz/ http://sosyalpazarci.xyz/ http://sosyalpazarci.xyz/ @batuhanduskun0 90d97

@orkhan_aliyev_turk ErEBLEre benZemek shshjsj

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
18

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@dogrularin_esiri Edmeyinde bele. Zarafat, eylence isteyiriy tamam sizinle razi. Amma Qurban oldugum Allah talanin adini mesele qatmasaq daha yaxwi olar.

@jasmin_0116 @dogrularin_esiri Allah Razi Olsun bele insanlarin olmasi insani coox sevindirir🙂

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
11

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@maryamfaina Приверженность или осуждение....

@bakunun.maragi Özünə güvənən hərkəsi gözləyirik 1ci yerə 300azn 2ci yerə 150azn 3cü yerə 50 azn mükafat daha çox məlumat səhifədə @best_model.sz

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
13

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@huseynbalam2317 Salam Allaha xatir komey edin balama iflicdi gozleri gormur sudurqalidi.2yawi var ne yerimir ne oturmir.here 1m yollasa boyik mebleg eder.artg gucumuz catmir dermanlarin almaga.xayiw edirem komeyliy edin en azindan paylawin😢..Bank Respublika.... hesab nomresi ......38 01 944 02 15 37 80 102

@zeyd.black Quran (9:65) Onlardan (nə üçün istehza etdiklərini) soruşsan, deyərlər: “Biz sadəcə boş-boş danışıb zarafatlaşırdıq!” De: “Allaha, Onun ayələrinə və Onun Elçisinə istehzamı edirsiniz?

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
79

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@boy.uzatmaq.azerbaycan Qısa boylu olmağı derd etmeyin Refleksoloji set ile 7 cm boynuzu uzada bilersiz Elaqe Drect 😊📥

@boy.uzatmaq.azerbaycan Qısa boylu olmağı derd etmeyin Refleksoloji set ile 7 cm boynuzu uzada bilersiz Elaqe Drect 📥 Ciddi Alıcılar Narahat Elesin.😊

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
15

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@serbest_islerin_sifarisi Sərbəst işlərin,kurs işlərinin yazılması,slaydların hazırlanması,mühazirələrin köcürülməsi.Tez bir zamanda hazırlanma və metrolara catdırılma.Əlaqə ücün direct

@_pandam_officiall_ Aktivler Takip Atin👍🙏🐼😊

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
42

#huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@hesen515 @gunes_a_99 yeni deyirki senide soyur

@bioloq_emil Ay bunu paylasan bədbəxt. Seyyid Mir Mövsüm ağanın səkli niye ordadi . Seyyide satasma axrin pis olar . S

Bu gün musiqi və fikir dahisi Üzeyir Hacıbəyovun ad günüdür. Sosial şəbəkədə hamı dahi azərbaycanlını xatırladır. Bu, yaxşıdır, amma... ...Amma Üzeyir bəyin yubileyi ildə cəmisi bircə gün olur. Qalan 364 gün 4 saat ərzində isə biz onun antipodu olan başqa Üzeyirin musiqisi və yaratdığı bayağı zövq ilə yaşayırıq. Əlbəttə, burada söhbət məhz və konkret Üzeyir Mehdizadədən getmir – o, sadəcə, bir simvoldur. Zövqsüzlüyün, bayağılığın simvolu. Həmin simvolu daşıyanlar isə həddindən artıq çoxdurlar. Boynumuzdan atmayaq. “Youtube” da bayağı mahnılar, meyxanalar milyonlarla, on milyonlarla baxış yığdığı halda, Üzeyir bəyi ilahi gözəllikdə olan musiqiləri ən yaxşı halda bir neçə min dəfə dinlənilir. Ona görə də, bu dəhşətli sualın gözünün içinə baxaraq, ciddi cavab verməliyik: - İndiyə qədərki Azərbaycan xalqı hansı Üzeyirin formalaşdırdığı xalq idi, indən sonrakı Azərbaycan xalqı hansı Üzeyirin formalaşdırdığı xalq olacaq?! Üzeyir bəyin “O olmasın, bu olsun” kompöromisi bu məsələdə keçmir. Əslində bu olmasın, O olsun!

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
69

Bu gün musiqi və fikir dahisi Üzeyir Hacıbəyovun ad günüdür. Sosial şəbəkədə hamı dahi azərbaycanlını xatırladır. Bu, yaxşıdır, amma... ...Amma Üzeyir bəyin yubileyi ildə cəmisi bircə gün olur. Qalan 364 gün 4 saat ərzində isə biz onun antipodu olan

Comments

@shizoaltruist @kjoelig fuh, dedim indi Azərbaycanda təkəm)

@anar_vefali_ Ferid qaqas sene demisem bu Uzeyir Mehdizadenin adini almada gorsenki bu millet sevir onu. Bu sevgini ise o sadece oz eziyyeti medeniyyeti ve istedadi ile qazanib. Dubayin en boyuk molunda Men Uzeyir mehdizadenin mahnisinnan basqa Azerbaycanli mugenninin mahnisini esitmirem. Minlerle insan minlerle turist ora daxil olanda bir Azerbaycan sozlerini,Azerbaycan mahnisini duymasi elbeetdeki menimucun fexirdi🇦🇿

Nəvə nənəni, nənə babanıııııı..... #huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
19

Nəvə nənəni, nənə babanıııııı..... #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration

Comments

@mehman.nebi Çozgözəl və lazimli mövzudu. Çox operativ iş gorursuz)