#hissesenedi
Advertisement
Bold Pilot Trader diyor ki; En çok artan hisselere bakıp gün içerisinde iddia kuponu yapmayın. Şu kadar alsaydım şu kadar kazanmıştım zikrinden kurtulmadan, borsada 1 ileri 5 geri yaparsınız. #hisse #milyoner #bist #borsa #borsaistanbul #bono #fon #varant #senet #hissesenedi #bist100 #bist30
- BOLD PİLOT TRADER - - @boldpilottrader Instagram Profile - inst4gram.com
boldpilottrader
1

Bold Pilot Trader diyor ki; En çok artan hisselere bakıp gün içerisinde iddia kuponu yapmayın. Şu kadar alsaydım şu kadar kazanmıştım zikrinden kurtulmadan, borsada 1 ileri 5 geri yaparsınız. #hisse #milyoner #bist #borsa #borsaistanbul #bono #fon #v

Comments

@bayramoff.1 😍😍👍

2. Oranımız ise PD/DD'dir 
PD/DD
Piyasa Değeri:Piyasa Fiyatı * Hisse Senedi Sayısı. Defter Değeri: Özsermaye / Hisse Senedi Sayısı
PD/DD oranı:
Özellikle bilanço incelerken çokça baktığımız ve ciddi anlamda da önemli olan oranlarından birisi de PD/DD oranıdır.
Açılımı Piyasa değerinin defter değerine oranıdır.Bir hissenin piyasa değeri ile muhasebe değerini karşılaştırır.Burada defter değerinin mantığını anlamak önemlidir.Defter değeri bir şirketin varlıkları ile borçları arasındaki farktır.Aslında şirketin net değeridir.
Bizler bu orana bakarak şirketin pahalı mı? Ucuz mu ? olduğu ile ilgili yorumlar yapabiliriz.Her oranda olduğu gibi bu da tek başına %100 güvenilir değildir.Sebebi ise şirketin izlediği politika ve dış etkenler ana neden olabilir .
Bazen şirketler düşük pd/dd oranları ile işlem görebilirler.Bu bazen bizlere fırsat verebilir fakat bazen de bakarsınız pd/dd oranın çok yüksek şirketlere rastlarsınız bu da o şirketin her zaman pahalı olduğu anlamına gelmez.
Örneğin şirket büyük bir yatırım yapmış olabilir piyasanın da bunu yüksek pd/dd ile karşılaması normaldir.
Pd/dd oranını ‘1’ göre hesaplarız
Örneğin bir şirketin PD/DD oranı 1 ‘in üzerinde olabilir.Bu şirket borçlarını ödedikten sonra net varlıklarından yüksek değerlendirildiğini gösterir.
Bunun tam tersi
PD/DD oranının 1’in altında da olabilir bu da şirket borçlarını ödedikten sonra net varlıklarından düşük değerlendirildiğini gösterir.Bunun için bu oranın daha sağlıklı yorumlanması için mutlaka Şirketin öz sermaye karlılığına dikkat edilmelidir.
Yüksek öz sermaye karlılığına sahip olan şirketlerin PD/DD oranının 1’in üzerinde olması sorun teşkil etmez.
PD/DD oranı 1’in altında , Öz sermaye karlılığı yüksek olan şirketler yatırımcı için fırsatlar oluşturabilir.
Resim örnektir 
#pd/dd #analiz #oran #hisse #hissesenedi
Duahan Altınpıçak - @ekonomi_analiz Instagram Profile - inst4gram.com
ekonomi_analiz
1

2. Oranımız ise PD/DD'dir PD/DD Piyasa Değeri:Piyasa Fiyatı * Hisse Senedi Sayısı. Defter Değeri: Özsermaye / Hisse Senedi Sayısı PD/DD oranı: Özellikle bilanço incelerken çokça baktığımız ve ciddi anlamda da önemli olan oranlarından birisi de PD/D

Comments

@ekonomi_analiz Kısaca PD/DD oranının normalde özvarlık karlılığının ortalama 10 katı olması gerekmektedir .

Advertisement
Bölüm 4
Sektör Analizi: Ekonomi analizi sonrasında yatırım yapılacak olan sektörün analizi yapılmaktadır. Bunun nedeni ise; hangi sektörün kar getireceğinin belirlenmesidir. Sektör seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken konular ise;
Özelleştirme,
Savaş tehdidi,
Konjonktürel daralmalar,
Yeniden yapılanma süreci,
Dış ticaret uygulamalarında beklenen değişimler gibi konulardır.
Sektörlerin gelişmesi ile ekonomilerin gelişmesi arasında bir bağ olmasına rağmen bazı durumlarda farklı tepkilerle karşılaşılabilir. Bunun nedeni ise; ekonomik gelişme yaşanırken, bazı sektörlerde gerileme yaşanmasıdır. Sektörlerdeki bu gerilemenin nedenleri olarak da; teknolojik açıdan eskimesi, modasının geçmesi ve talebinin azalması gibi durumlar söz konusudur. Ekonomi daralırken bazı sektörlerde gelişmeler de meydana gelebilir.
Sektör analizi yapılırken;
Ekonomide meydana gelen değişikliklerin sektörler üzerinde yarattığı etki,
Devletlerin, ulusların ve uluslararası ekonomik kuruluşların sektörler üzerindeki etkilerinin,
Sektörlerin üretin ve hizmet kapasitelerinin, arz ve talebinin gelişme eğiliminin,
Teknolojik gelişmelerin sektörde yarattığı etkilerin,
Sektörün emek veya teknolojik açıdan yoğun bir sektör olma özelliğinin,
Emek sektörlerinde işçi ve işveren ilişkilerinin, sosyal örgütlenmelerinin gücünün,
Hammaddenin elde ediliş yerlerinin,
Üretilmekte olan mal ve hizmetlere olan talep esnekliğinin bilinmesi gerekir.
Şirket Analizi: Şirketlerin analiz edilmesinin temeli; şirketin geçmiş dönem faaliyetleri ile bugünkü faaliyetlerinin incelenmesi ile gelecek faaliyetleri hakkında bir tahmin sahibi olabilmektir. Bu şekilde de o şirkete ait hisse senetlerine yatırım yapılıp yapılmayacağı için daha sağlıklı kararlar alınmış olur.Şirketlerin her sene yayınladıkları verileri dikkatle incelemek önem taşır .Şirket analizi yapılırken ilk olarak şirketlerin zayıf ve güçlü yönlerinin, rekabet güçlerinin belirlenmesi gerekir. Bu noktaların belirlenmesinde SWOT Analizi yapılır.

#analiz #hissesenedi
Duahan Altınpıçak - @ekonomi_analiz Instagram Profile - inst4gram.com
ekonomi_analiz
0

Bölüm 4 Sektör Analizi: Ekonomi analizi sonrasında yatırım yapılacak olan sektörün analizi yapılmaktadır. Bunun nedeni ise; hangi sektörün kar getireceğinin belirlenmesidir. Sektör seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken konular ise; Özelleştirme, Sa

Bölüm 3
Temel analizler;
Ekonomi,Sektör,Şirket analizi olarak 3 aşamada yapılmaktadır ve bunun sonucunda kar tahmini elde edilmektedir.
Ekonomi Analizi: Bir ülke ekonomisinin canlı olması, şirketlerin kapasite kullanım oranlarını, karlılığını ve verimliliğini etkilemektedir. Bu verileri etkilemesi aynı zamanda hisse senetlerinin değerini de etkilemektedir. Olumlu etkilemesi hisse senetlerinin değerini arttırırken, olumsuz etkilemesi değeri düşürecektir. Genel olarak ülke ekonomisinde durgunluk söz konusu ise hisse senetleri de düşüş eğilimde olacaktır ve yatırımcılar ellerinde bulunan menkul kıymetleri azaltma yoluna gidecektir.Ülke ekonomilerinden meydana gelen uzun dalga boyuna sahip dalgalanmalara konjonktür dalgalanmaları (Ekonominin reel üretim hacminde gözlenen söz konusu iniş ve çıkışlar konjonktür olarak adlandırılmaktadır. Konjonktür ekonomideki büyüme ve daralma dönemlerinin dönüşümlü olarak yaşanmasını ifade etmektedir.Konjonktür dönemi dört aşamadan meydana gelir: tepe, daralma, dip ve genişleme.Bunları ileride daha da detaylandırabiliriz) denilmektedir. Bu dalgalanma döneminde büyüme ve gelişme dönemleri ile daralma ve gerileme dönemleri yaşanacaktır. Bu dönemler temel analizler içerisinde iyi ayrı bölüm olarak incelenmektedir.
Ekonomi analizinde toplumların neyi, nasıl ve kimin için ürettiği incelenmektedir. Makro ekonomi denilen konu ekonomiyi bir bütün olarak inceler ve ekonomideki kaynakların kullanımındaki etkinlik, toplam üretim ve onun büyümesi, enflasyon, işsizlik, toplam yatırımlar ve tasarruflar, para arzı ve talebi, faiz oranları, döviz kuru gibi konuları incelemektedir. Ekonomik analizde kullanılan önemli ekonomik göstergeler ise;
Milli gelir, Yatırımlar, İstihdam, Enflasyon, Faiz oranlarıdır.
#analiz. #hissesenedi
Duahan Altınpıçak - @ekonomi_analiz Instagram Profile - inst4gram.com
ekonomi_analiz
0

Bölüm 3 Temel analizler; Ekonomi,Sektör,Şirket analizi olarak 3 aşamada yapılmaktadır ve bunun sonucunda kar tahmini elde edilmektedir. Ekonomi Analizi: Bir ülke ekonomisinin canlı olması, şirketlerin kapasite kullanım oranlarını, karlılığını ve veri

Advertisement
Bölüm 2 
1)Temel Analiz :Sermaye piyasalarında yatırım yapacak olan kişilerin piyasaları iyi bir şekilde tanımaları gerekir. Aynı zamanda iyi bir piyasa takibi de yapmaları gerekir ve piyasalarda meydana gelen gelişmelerin, olayların yorumlanması gerekir. Piyasa takibinin ve piyasa tanımının iyi bir şekilde yapılamaması sonucunda olumlu ve olumsuz gelişmeler karşısında ya zarar edilir ya da kar edilecek durumlardan faydalanılamaz.Piyasada meydana gelen dalgalanmaların nedenlerinin bilinmesi ve bunlara göre piyasa takibinin yapılması, dalgalanmaları önceden tahmin ederek kar edilecek durumlardan kar elde etmek, kayıp yaşanacak durumların da önüne geçmek demektir.Yatırımcıların bir mal satın almak istedikleri zaman bu alma kararını malın değerine göre vermektedir. Hisse senetleri ve tahviller gibi finansal araçlar için yatırımcıların karar verme aşamaları bu şekildedir ve kararlarını bu çerçevede verirler.
Borsada bir hisse senedi veya tahvilin alım amacı gelecekte temettü veya sermaye artırımı elde etmektir. Bu nedenle de yatırımcılar dağıtılacak olan temettü miktarını ve hisse senedinin diğer bilgilerini iyi bir şekilde tahmin etmek zorundadır. Bir hisse senedinin kazanç getirmesi, ekonomik, sektörel ve şirket ile ilgili olaylara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu unsurlar göz önünde bulundurularak hisse senedinin gerçek değerini bulmaya ve bulunan gerçek değeri piyasa fiyatı ile karşılaştırması yapılarak alım veya satım kararı alınmaktadır. Bu kararı vermeye yarayan analiz türüne temel analiz denilmektedir. Temel analizler hisse senetlerinin gerçek değerini bulmak için yapılan analizlerdir. En basit temel analiz mantığı ise; hisse senedinin piyasa fiyatı gerçek değerinin altında ise alım emri, üstünde olduğunda da satım emri verilmektedir.
#analiz #hissesenedi
Duahan Altınpıçak - @ekonomi_analiz Instagram Profile - inst4gram.com
ekonomi_analiz
0

Bölüm 2 1)Temel Analiz :Sermaye piyasalarında yatırım yapacak olan kişilerin piyasaları iyi bir şekilde tanımaları gerekir. Aynı zamanda iyi bir piyasa takibi de yapmaları gerekir ve piyasalarda meydana gelen gelişmelerin, olayların yorumlanması ger

Borsada kıymetli kağıtlara yatırım yapılmadan önce kağıtların ait oldukları kurumların analiz edilmesi gerekir. Örneğin; bir hisse senedine yatırım yapılacaksa öncelikli olarak hisse senedinin ait olduğu şirketin araştırılması gerekir. Borsada değer kazanacak kağıtlara yatırım yapılarak kazanç sağlandığından dolayı da kağıtların ait oldukları kurumların gelecekte yükselerek değer kazanması gerekir ki hisse senetleri de değer kazansın.
Hisse senedine yatırım yapacak olan yatırımcıların şirket hakkında iyi derecede bilgi sahibi olması gerekir. Şirket ve şirketin ait olduğu sektör hakkında araştırmalar yapması gerekir. Şirketin işlem grafiğinin incelenmesi hisse senedine yatırım yapılıp yapılmayacağı hakkında yatırımcıya bilgi verecektir. Geçmişten geleceğe doğru olumlu gelişmeler kaydetmiş ise o şirketin kağıtlarına yatırım yapılabilir.
Finansal piyasaların 2 analiz türü vardır. Bunlardan birincisi daha çok piyasa, sektör ve şirket takibinin yapılmasına dayalı olan temel analiz, diğeri ise daha matematiksel verileri içeren teknik analizlerdir.
1 Temel Analiz 3'e ayrılır
1.1 Ekonomi Analizi
1.2 Sektör Analizi
1.3 Şirket Analizi
2 Teknik Analiz ise 2'ye ayrılır
2.1 Teknik Analiz Araçları
2.2 Teknik Analiz Yöntemleri

#analiz #hissesenedi
Duahan Altınpıçak - @ekonomi_analiz Instagram Profile - inst4gram.com
ekonomi_analiz
0

Borsada kıymetli kağıtlara yatırım yapılmadan önce kağıtların ait oldukları kurumların analiz edilmesi gerekir. Örneğin; bir hisse senedine yatırım yapılacaksa öncelikli olarak hisse senedinin ait olduğu şirketin araştırılması gerekir. Borsada değer

@girisiminovasyon 
#girişim #girişimci #inovasyon #yenilik #yatırım #proje #işdünyası #businesscasual #busines#girişimcilik #girişimcikafası #eticaret #amazonfba #google #applewatch #apple #kuluçka #itü #teknoloji #arge #inst #instual #bist #sp #dowjones #hissesenedi #para #ekonomi #finans
Girişimİnovasyon - @girisiminovasyon Instagram Profile - inst4gram.com
girisiminovasyon
2

@girisiminovasyon #girişim #girişimci #inovasyon #yenilik #yatırım #proje #işdünyası #businesscasual #busines #girişimcilik #girişimcikafası #eticaret #amazonfba #google #applewatch #apple #kuluçka #itü #teknoloji #arge #inst #instual #bist #sp #dowj

Comments

@michael__sonya Stres ve hızlı onay olmadan kişisel veya iş veya yatırım finansmanı kredisine mi ihtiyacınız var? Bu durumda, şu anda% 3 faiz oranıyla kredi teklifinde bulunduğundan lütfen Dan Hardy ile iletişime geçin. Finansmanı güvenli ve güvenli. Müşterilerinin mutluluğu onların gücüdür. Şu anda mevcut olan 3,000 Dolar - 1,000,000 Dolar ve sterlin tutarındaki kredi: işletmeler, kişiler, evler, seyahat ve öğrenciler vb. Borç aldım.

@ankara_ev_temizligi www.ankara-ev-temizlik.com

Dolar $ 5.84 TL Petrol 74 $ oldu.
Elektrik ve doğalgaz a henüz zam sırası gelmedi.
Artık enflasyon düşmez.
TCMB istedigi kadar açıklama yapsın.Merkez Bankası elindeki tüm araçları fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek için kullanmaya devam ediyor.
Tüm araçları kullansa ne olacak ! Öncü veriler, yurt içinde ilk çeyrekte ılımlı bir toparlanmaya işaret ediyor.
Diyor siz inanıyormusunuz ?
(aslında olan mevsimsel sezon değişimi)
Toplumdaki beklentileri yönetmeye çalışıyor.
Kurumsal rutin şablon basın duyurulari.Dik duruş biz güçlüyüz görüntüsü.(kurumsal iletişim) 
Ama gerçekleri bilen biliyor! Kasada çok az kaldı.#borsa#hisse#hissesenedi#yatirim#yatirimci#viop#borsa#borsaistanbul#bist#ekonomi#türkiye#istanbul#dolar#euro#döviz#trade#trader#kriz#finans#para#analiz#analist#piyasa#ekonomist#tasarruf#birikim#tcmb#merkez bankasi
Borsa_döviz_viop 📉📊📈 - @ekonomist_istanbul Instagram Profile - inst4gram.com
ekonomist_istanbul
1

Dolar $ 5.84 TL Petrol 74 $ oldu. Elektrik ve doğalgaz a henüz zam sırası gelmedi. Artık enflasyon düşmez. TCMB istedigi kadar açıklama yapsın.Merkez Bankası elindeki tüm araçları fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek için kull

Comments

@benbiliyordum Ruh Analizi Yapmaktayiz. Takip Edin DM Atin analizinizi Yapalim.

Bugün sizler için Borsada 1 TL'nin altında işlem gören bütün hisseleri derledim (yurt içi) çok olduğu için 2 bölümde paylaşacağım . Uzun vadede kazandırabilecek bu hisseleri ileride teknik analizlerini yapıp sayfada paylaşmayı düşünüyorum .. Bölüm 1 
Belirtilen rakamların sırası | DS | | YS | | Hacim | 
Bimeks Bilgi 	0,060 	0,070 0K
Umpas 0,420 0,420 0,57K
Eminiş Ambalaj 1,000 	1,000 1,09K	
Metal Gayrimen. 0,790	0,800 7,83K
Atlantis Holding 0,450	0,450 7,81K
Egeli Enerji 0,300	0,300 10,06K
Ekiz Kimya 0,290	0,300 13,91K
Birko Birlesik 0,260	0,260 30,42K
Egeli & Co Tarim 0,150 0,150 68,36K
TSKB GYO 0,770	0,780 71,26K
Balatacilar 0,300	0,300 83,39K
Global Menkul 0,470 0,500 100,29K
Say Reklamcilik 0,840 0,850 108,28K
Birlik Mensucat 	0,740 0,750 164,86K
Egeli & Co Yatir. 0,110 	0,110 170,64K
Rhea Girişim 0,720 0,730 179,33K
Bomonti Elektrik 0,86 0,87 222,30K
Euro Menkul 	0,640 	0,660 246,31K
Kervansaray 0,260 	0,260 254,88K
Escort Computer 0,63 0,63 360,83K
Euro Trend YO 	0,630 	0,640 392,48K
Reysas GYO 0,900 0,920 423,25K
Merko Gıda San. 0,680 0,680 468,74K
Yayla Enerji 0,820 	0,830 493,22K
Yesil GYO 	0,270 	0,270 575,10K	
Martı Otel İşlet. 0,610 	0,610 622,09K
Altınyağ Kom. 0,350 0,350 637,57K	
Is Yatirim Ortak 0,780 0,790 	734,06K 
Reysas 0,720 	0,740 774,22K	
GSD Holding 0,950 0,960 	825,61K	
Metro Tic. Ve 0,790 0,810 835,28K	
Mensa Mens 0,20 0,21 901,44K	
Edip İplik San . 0,730 	0,740 955,09K	
Yesil Yapi 0,250 	0,260 972,06K 
YS: Yüksek seviye 
DS: Düşük seviye 
#hissesenedi #hisse #1tl #yatirim
Duahan Altınpıçak - @ekonomi_analiz Instagram Profile - inst4gram.com
ekonomi_analiz
0

Bugün sizler için Borsada 1 TL'nin altında işlem gören bütün hisseleri derledim (yurt içi) çok olduğu için 2 bölümde paylaşacağım . Uzun vadede kazandırabilecek bu hisseleri ileride teknik analizlerini yapıp sayfada paylaşmayı düşünüyorum .. Bölüm 1

AsFX Nedir ? AsForex ile Nasıl Yatırım Yapılır ?
Tüm soruların cevabı yeni animasyon filmimizde! Videonun tamamı için bio'daki linke tıklayabilirsiniz.

#forex #foreks #asfx #yatırım #forextrader #forextrading #bitcoin #usd #abd #euro #gold #wti #tl #hisse #hissesenedi
AsFX - @asforeks Instagram Profile - inst4gram.com
asforeks
0

AsFX Nedir ? AsForex ile Nasıl Yatırım Yapılır ? Tüm soruların cevabı yeni animasyon filmimizde! Videonun tamamı için bio'daki linke tıklayabilirsiniz. #forex #foreks #asfx #yatırım #forextrader #forextrading #bitcoin #usd #abd #euro #gold #wti #tl

GÜNDEM 
Kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 3.3 milyar Euro, katılım bankaları için de 400 milyon Euro tutarında DİBS ihraç edilecek.

Not: 15 Nisan 2019 tarihinde paylaştığım gönderide DİBS nedirsorusunun cevabını bulabilirsiniz ️‍️ #dibs #ekonomi #iktisat #makro #enflasyon #gündem #dollar #euro #borsa #sanayi #analiz #bilgi #usd #europe #devletborclari #tahvil #senet #hissesenedi
Ecocomics - @eecocomicss Instagram Profile - inst4gram.com
eecocomicss
1

GÜNDEM Kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 3.3 milyar Euro, katılım bankaları için de 400 milyon Euro tutarında DİBS ihraç edilecek. Not: 15 Nisan 2019 tarihinde paylaştığım gönderide DİBS nedirsorusunun cevabını bulabilirsin

Comments

@blatnoy_mc Paylasimlariniza like ve comment gelmesi ucun follow atin (auto comment)

Portföyüme ekledim.
Mipaz 
Alim aralığı 1.44 1.46
Hedef 1.55 1.57
Yatırım tavsiyesi değildir. .
@borsaexpert
#borsalino #borsaistanbul #borsa #xu100 #hissesenedi #viop #like4likes #likeforfollow #followback #follow4follow #likeforlike #instalike #instalove #amazing #tflers #partyhard
Borsa Expert👑📊🎯 - @borsaexpert Instagram Profile - inst4gram.com
borsaexpert
0

Portföyüme ekledim. Mipaz Alim aralığı 1.44 1.46 Hedef 1.55 1.57 Yatırım tavsiyesi değildir. . @borsaexpert #borsalino #borsaistanbul #borsa #xu100 #hissesenedi #viop #like4likes #likeforfollow #followback #follow4follow #likeforlike #instalike #ins

(YTD)
#pekgy 
Alım aralığı:3.80-3.87 
STOP: 3.73
#borsaistanbul 
#hissesenedi 
#borsatraderbto
Borsa Trader Ofisi - @borsatraderbto Instagram Profile - inst4gram.com
borsatraderbto
0

(YTD) #pekgy Alım aralığı:3.80-3.87 STOP: 3.73 #borsaistanbul #hissesenedi #borsatraderbto

İnovasyon Nedir? 
En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur. 
Daha faydalı bilgiler teknoloji,yatırım ve inovasyonlardan en son haberler için takip edin️️️ @girisiminovasyon

#girişim #girişimci #inovasyon #yenilik #yatırım #proje #işdünyası #businesscasual #busines#girişimcilik #girişimcikafası #eticaret #amazonfba #google #applewatch #apple #kuluçka #itü #teknoloji #arge #inst #instual #bist #sp #dowjones #hissesenedi #para #ekonomi #finans
Girişimİnovasyon - @girisiminovasyon Instagram Profile - inst4gram.com
girisiminovasyon
1

İnovasyon Nedir?  En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya

Comments

@ahmetazgincom Guzel gorsel!

Daha faydalı bilgiler teknoloji,yatırım ve inovasyonlardan en son haberler için takip edin️️️ @girisiminovasyon

#girişim #girişimci #inovasyon #yenilik #yatırım #proje #işdünyası #businesscasual #busines#girişimcilik #girişimcikafası #eticaret #amazonfba #google #applewatch #apple #kuluçka #itü #teknoloji #arge #inst #instual #bist #sp #dowjones #hissesenedi #para #ekonomi #finans
İnovasyon: İnovasyon (yenilikçilik-yenilik) kavram olarak, hem bir süreci (yenilemeyi / yenilenmeyi) hem de bir sonucu (yeniliği) ifade eder. İnovasyon daha çok sıkıntıları giderme konusundan odaklanarak var olan bizi rahatsız eden sorunlara çözüm bulmakta olabilir. İnovasyon bir buluş değildir. Daha çok günümüzde var olan bir ürün, hizmeti ele alıp ürüne yeni etkin özellikler katıp yeniden insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu aşamada önemli olan değişen yeni özelliğin etkin olmasıdır.Özgün bir özellik katmasıdır.
Girişimİnovasyon - @girisiminovasyon Instagram Profile - inst4gram.com
girisiminovasyon
2

Daha faydalı bilgiler teknoloji,yatırım ve inovasyonlardan en son haberler için takip edin️️️ @girisiminovasyon #girişim #girişimci #inovasyon #yenilik #yatırım #proje #işdünyası #businesscasual #busines #girişimcilik #girişimcikafası #eticaret #amaz

Comments

@albertusfreddi The photo looks super!!

@albertusfreddi the picture is really so professional...

MIPAZ bu haftaki kâr beklediğim hisse.
Güncel fiyat 1.45
Hedef fiyat 1.56
Herkese mutlu haftalar bol kazançlar.
Yatırım Tavsiyesi Değildir. .
@borsaexpert Bizi takip edin. Gonderileri begenmeyi unutmayin.
#borsalino #borsaistanbul #borsa #xu100 #hissesenedi #viop #like4likes #likeforfollow #followback #follow4follow #likeforlike #instalike #instalove #amazing #tflers #partyhard
Borsa Expert👑📊🎯 - @borsaexpert Instagram Profile - inst4gram.com
borsaexpert
1

MIPAZ bu haftaki kâr beklediğim hisse. Güncel fiyat 1.45 Hedef fiyat 1.56 Herkese mutlu haftalar bol kazançlar. Yatırım Tavsiyesi Değildir. . @borsaexpert Bizi takip edin. Gonderileri begenmeyi unutmayin. #borsalino #borsaistanbul #borsa #xu100 #hiss

Comments

@eric.levenstein Exellent game of colours! 😎 ⭐️

90 milyar$ servetiyle dünyanın 3. zengini, Omaha’nın Kahin’i lakabıyla yaşayan en büyük yatırımcılardan ve bağış rekortmeni Warren Buffett tavsiyeleri..
.
Takip için: @yatirimci.adam .
.
.
.
#milyarder #milyardertavsiyeleri #girişim #girişimci #girişimcilik #girisimcilik #girisim #girisimci #yatırım #yatırımcı #borsaistanbul #tasarruf #birikim #finans #temettü #emlakçı #ekonomist #kişiselfinans #parabiriktirmek #yatırımcıadam #yatirim #melekyatırımcı #yatirimci #yatirimciadam #zengin #hissesenedi #hisse #gayrimenkul #emlak
Yatırımcı Adam® - @yatirimci.adam Instagram Profile - inst4gram.com
yatirimci.adam
44

90 milyar$ servetiyle dünyanın 3. zengini, Omaha’nın Kahin’i lakabıyla yaşayan en büyük yatırımcılardan ve bağış rekortmeni Warren Buffett tavsiyeleri.. . Takip için: @yatirimci.adam . . . . #milyarder #milyardertavsiyeleri #girişim #girişimci #giriş

Kanyon
Comments

@mmadbamm @hamidemet 😉😉

@haminizdannifretedirem @haminizdannifretedirem

Portföyüme ekleyecegim hisse.
Bu hafta kâr bekliyoruz.
Tahmini satiş 1.35 civari.
Simdiden bol kazanclar herkese kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. .
@borsaexpert Bizi takip edin gönderi bildirimlerini açmayı unutmayınız.
#borsalino #borsaistanbul #borsa #xu100 #hissesenedi #viop #like4likes #likeforfollow #followback #follow4follow #likeforlike #instalike #instalove #amazing #tflers #partyhard
Borsa Expert👑📊🎯 - @borsaexpert Instagram Profile - inst4gram.com
borsaexpert
0

Portföyüme ekleyecegim hisse. Bu hafta kâr bekliyoruz. Tahmini satiş 1.35 civari. Simdiden bol kazanclar herkese kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. . @borsaexpert Bizi takip edin gönderi bildirimlerini açmayı unutmayınız. #borsalino #borsaistanbu

Borsacılar burda mı.
Daha faydalı bilgiler teknoloji,yatırım ve inovasyonlardan en son haberler için takip edin️️️ @girisiminovasyon

#girişim #girişimci #inovasyon #yenilik #yatırım #proje #işdünyası #businesscasual #busines#girişimcilik #girişimcikafası #eticaret #amazonfba #google #applewatch #apple #kuluçka #itü #teknoloji #arge #inst #instual #bist #sp #dowjones #hissesenedi #para #ekonomi #finans
Girişimİnovasyon - @girisiminovasyon Instagram Profile - inst4gram.com
girisiminovasyon
0

Borsacılar burda mı. Daha faydalı bilgiler teknoloji,yatırım ve inovasyonlardan en son haberler için takip edin️️️ @girisiminovasyon #girişim #girişimci #inovasyon #yenilik #yatırım #proje #işdünyası #businesscasual #busines #girişimcilik #girişimcik

Seçim yenilenir mi ? Kişisel görüşüm zamlar yapılmadığı sürece bu RİSK VAR ! Elektrik ve Doğalgaz a konutlar için en az %20 zam yapılması gerekiyor.Seçim sürecinden dolayı ertelenen ve sonra döviz kuru,petrol fiyat artışından sebep.Yoksa niye beklenilsin ki değil mi ???#borsa#hisse#hissesenedi#yatirim#yatirimci#viop#borsa#borsaistanbul#bist#ekonomi#türkiye#istanbul#dolar#euro#döviz#trade#trader#kriz#finans#para#analiz#analist#piyasa#ekonomist#tasarruf#seçim
Borsa_döviz_viop 📉📊📈 - @ekonomist_istanbul Instagram Profile - inst4gram.com
ekonomist_istanbul
0

Seçim yenilenir mi ? Kişisel görüşüm zamlar yapılmadığı sürece bu RİSK VAR ! Elektrik ve Doğalgaz a konutlar için en az %20 zam yapılması gerekiyor.Seçim sürecinden dolayı ertelenen ve sonra döviz kuru,petrol fiyat artışından sebep.Yoksa niye bekleni

J. K. Rowling, Harry Potter adlı fantastik roman serisinin milyarder yazarı.
.
Aldığı redlere rağmen vazgeçmemiş.
.
Girişimciyi reddedilmek vazgeçirmez..
.
Daha çok deneme, başarı şansını arttırır..
.
Takip için: @yatirimci.adam .
.
.
.
.
#harrypottertürkiye #deneyereköğrenme #aslavazgeçmem #girişim #girişimci #girişimcilik #girisimcilik #girisim #girisimci #yatırım #yatırımcı #borsaistanbul #tasarruf #birikim #finans #temettü #emlakçı #ekonomist #kişiselfinans #parabiriktirmek #yatırımcıadam #yatirim #melekyatırımcı #yatirimci #yatirimciadam #zengin #hissesenedi #hisse #gayrimenkul #emlak
Yatırımcı Adam® - @yatirimci.adam Instagram Profile - inst4gram.com
yatirimci.adam
11

J. K. Rowling, Harry Potter adlı fantastik roman serisinin milyarder yazarı. . Aldığı redlere rağmen vazgeçmemiş. . Girişimciyi reddedilmek vazgeçirmez.. . Daha çok deneme, başarı şansını arttırır.. . Takip için: @yatirimci.adam . . . . . #harrypotte

Istanbul, Turkey
Comments

@islami_terapi_dua 1)Sadece burçlar dikkate alındığında; sadece (12) tip insan ortaya çıkmaktadır. Oysa her insan bir dünyadır ve hiç bir insan başkasına benzemez. karakter üzerindeki tek belirleyici doğum tarihi olmadığı gibi, sosyal ve fiziki çevre, aile, yaşanmışlıklar gibi daha da çoğaltılabilecek pek çok faktör belirleyicidir. 2)Biz İslami yantrada; doğum haritasının tespiti ile kişi özelliklerini harmanlanıp dua ve ayetler ike sorun ve istekler doğrultusunda dua ve enerji yüklenmesi yapmaktayız. ####düşünür müsünüz?##

@ayycca.sonmz İyi ki vazgeçmemiş ☺️

Dünyanın en zengini ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Amazon’u kurmadan önce Wall Street’te çalışmaktaydı.
.
Yatırımdan sorumlu başkan yardımcısı olduğunda, sadece 26 yaşındaydı.
.
Bu mevkiye gelen en genç kişiydi.
.
Hem maddi olarak, hem de kariyer olarak çok iyi bir işten istifa ederek, Amazon’u kurdu.
.
Çünkü, internet çağı büyük bir fırsattı.
.
80 yaşına geldiğinde başarısız da olsa işi bıraktığı için pişman olmayacaktı..
.
Fakat, asıl pişmanlığı, bunu denemeseydi yaşayacaktı..
.
Takip için: @yatirimci.adam .
.
.
.
#karar #kararvermek #kararsızlık #girişim #girişimci #girişimcilik #girisimcilik #girisim #girisimci #yatırım #yatırımcı #borsaistanbul #tasarruf #birikim #finans #temettü #emlakçı #ekonomist #kişiselfinans #parabiriktirmek #yatırımcıadam #yatirim #melekyatırımcı #yatirimci #yatirimciadam #zengin #hissesenedi #hisse #gayrimenkul #emlak
Yatırımcı Adam® - @yatirimci.adam Instagram Profile - inst4gram.com
yatirimci.adam
25

Dünyanın en zengini ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Amazon’u kurmadan önce Wall Street’te çalışmaktaydı. . Yatırımdan sorumlu başkan yardımcısı olduğunda, sadece 26 yaşındaydı. . Bu mevkiye gelen en genç kişiydi. . Hem maddi olarak, hem de kariyer

Istanbul, Turkey
Comments

@brsnayn @onurrecber_ 🙏🏻

@remixdunyasiofficial Arayıp Bulamadığın Remixler Burada 🎶 🎧

#warrenbuffet #bist #hissesenedi #bigboss #temettü #uvy
idriskrac - @idriskrac Instagram Profile - inst4gram.com
idriskrac
2

#warrenbuffet #bist #hissesenedi #bigboss #temettü #uvy

Comments

@y.d36 Bu yol ne idris 😂

@idriskrac Hisse senedi yatirmciligi

Hisse Senedi model portföy öneri listemiz güncellendi! Detaylar için videoyu izleyin. #AkYatırım #TradeAll #HisseSenedi #Portföy
Ak Yatırım - @tradeall Instagram Profile - inst4gram.com
tradeall
0

Hisse Senedi model portföy öneri listemiz güncellendi! Detaylar için videoyu izleyin. #akyatırım #tradeall #hissesenedi #portföy

Eğer sen de dışardan bir kurtarıcı ariyorsan yanlış yoldasın.
#kişiselgelişim#girişimci#farklıol#ekonomiközgürlik#financialfreedom#borsa#hissesenedi#
hayat_farklı - @hayat_farki2019 Instagram Profile - inst4gram.com
hayat_farki2019
0

Eğer sen de dışardan bir kurtarıcı ariyorsan yanlış yoldasın. #kişiselgelişim #girişimci #farklıol #ekonomiközgürlik #financialfreedom #borsa #hissesenedi #

Beratın bağışlayıcılığı , Cumanın bolluk bereketi üzerinize olsun .. #Hayırlıkandiller .. #HayırlıCumalar️️ #istanbul #finansçı #ekonomi ##forextrading #finans #forexsignals #forex #usdtry ##hissesenedi #borsa #bist100 #money #teknikanaliz #technicalanalysis #brent #investing #ukoil #para #carrytrade #halkb #xauusd
SelinDDDY - @selinddddy Instagram Profile - inst4gram.com
selinddddy
3

Beratın bağışlayıcılığı , Cumanın bolluk bereketi üzerinize olsun .. #hayırlıkandiller .. #hayırlıcumalar️️ #istanbul #finansçı #ekonomi ##forextrading #finans #forexsignals #forex #usdtry ##hissesenedi #borsa #bist100 #money #teknikanaliz #technica

Comments

@myasarkutlu Lütfen Diagnenin golünden önce oyuncuya uaptığı hareketr bakarmısınız

@profitgod what is your top 3 crypto currency?

Ücretsiz analiz grubumuz borsa ile ilgilenen arkadaşlarımız dahil olabilirsiniz
Link profilimizdedir 
#borsa #bist #stockmarkets #bist30 #bist100 #money #investing #investor #hissesenedi #piyasa #forex #Fxwatr #wallstreet
Fx Winners Academy Turkey - @fx_winners_academy_turkey Instagram Profile - inst4gram.com
fx_winners_academy_turkey
0

Ücretsiz analiz grubumuz borsa ile ilgilenen arkadaşlarımız dahil olabilirsiniz Link profilimizdedir #borsa #bist #stockmarkets #bist30 #bist100 #money #investing #investor #hissesenedi #piyasa #forex #fxwatr #wallstreet

THY hissesinde büyük düşüş olabilir !
2018 3 aylik bilanço yapıldığında Kur $ 3.95 TL
2019 31.Mart $ 5.55TL. 
artış oranı %40
kaç milyar dolar borcu varsa %40 arttı.+petrol 50 $ dan 72 $ oldu. Bugün $ 5.85 TL gördü.
2019 3 aylık bilanço (-) sürpriz yapabilir !
Yatırım tavsiyesi değildir.#thy#borsa#hisse#hissesenedi#yatirim#yatirimci#viop#borsa#borsaistanbul#bist#ekonomi#türkiye#istanbul#dolar#euro#döviz#trade#trader#kriz#finans#para#analiz#analist#piyasa#ekonomist#tasarruf#birikim
Borsa_döviz_viop 📉📊📈 - @ekonomist_istanbul Instagram Profile - inst4gram.com
ekonomist_istanbul
0

THY hissesinde büyük düşüş olabilir ! 2018 3 aylik bilanço yapıldığında Kur $ 3.95 TL 2019 31.Mart $ 5.55TL. artış oranı %40 kaç milyar dolar borcu varsa %40 arttı.+petrol 50 $ dan 72 $ oldu. Bugün $ 5.85 TL gördü. 2019 3 aylık bilanço (-) sürpriz

'40 Paralık Adamlar' videosunun en özel cümlesi..
@sunay.akin #sunayakın #toplum #hissi #hissesenedi #zenginler #millet #senet #sevgi #barış #değerlereğitimi #saygıyla #savaş #insanlar #insanlık
Maarifhane - @maarifhane Instagram Profile - inst4gram.com
maarifhane
1

'40 Paralık Adamlar' videosunun en özel cümlesi.. @sunay.akin #sunayakın #toplum #hissi #hissesenedi #zenginler #millet #senet #sevgi #barış #değerlereğitimi #saygıyla #savaş #insanlar #insanlık

Comments

@sevgiaybekk Evet hocam 40 paralık adamlara bugun bi güzellik İnsanoglundan geldi, öğrenci biletlerine %40 indirim👏 @ekremimamoglu

Vade 1 hafta ... #bist #hisse #viop #xu100 #xu030 #boğa #matriks #hissesenedi #hisse #trader #borsaistanbul #trade

Yatırım tavsiyesi kesinlikle olamaz!!
15. 04.19 - 19.04.19 haftalık portföyümüzde bazı hisselerimizin pozisyonlarını kapattık.

KUYAS pozisyonumuzu kapattık. Yolu açık olsun. 🤑 İsteyenler hedefi bekleyebilir... Karar para sahibinindir🤨

PRKME pozisyonumuzu kapattık. Yolu açık olsun. 🤑 İsteyenler hedefi bekleyebilir... Karar para sahibinindir🤨

MIPAZ pozisyonumuzu kapattık. Yolu açık olsun. 🤑 İsteyenler hedefi bekleyebilir... Karar para sahibinindir🤨
B.B.A 🕑🎯📊 - @birborsacininajandasi Instagram Profile - inst4gram.com
birborsacininajandasi
2

Vade 1 hafta ... #bist #hisse #viop #xu100 #xu030 #boğa #matriks #hissesenedi #hisse #trader #borsaistanbul #trade Yatırım tavsiyesi kesinlikle olamaz!! 15. 04.19 - 19.04.19 haftalık portföyümüzde bazı hisselerimizin pozisyonlarını kapattık. KUYAS

Comments

@samxal_muellim_sixeliyev 🇦🇿

@the_arga_ Mipazdan kazandık kardeşim sağolasın 😎👍

18 Nisan akşamı sonlanacak müzayedelerimizde 1.000 adetten fazla, farklı kategorilerde satışa sunulan ürünleri incelemek ve pey vermek için; www.bitmezat.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

#numismatik #efemera #filateli #müzayede #mezat #açıkarttırma #osmanlı #filatelist #plak #pikap #pul #kartpostal #hatıra #hatırapara #fotokart #eskipara #eskiparalar #para #madenipara #rozet #gravür #harita #kitap #hissesenedi #tahvil #oyuncak #antika #antikacı #gazete #bitmezat
BİT MEZAT - @bitmezat Instagram Profile - inst4gram.com
bitmezat
1

18 Nisan akşamı sonlanacak müzayedelerimizde 1.000 adetten fazla, farklı kategorilerde satışa sunulan ürünleri incelemek ve pey vermek için; www.bitmezat.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. #numismatik #efemera #filateli #müzayede #mezat #açıkarttır

Beyoğlu / Taksim, İstanbul
Comments

@turkogluantika ◾Geçmişin mobilyalarini günümüze taşıyoruz 1960S 1970S 1980S Antika Eski Mobilyalar Sayfamızda ↩ ◾Ürünlerimiz geri dönüşüne uygundur Zevkinize göre boyayıp uzun yıllar kullanabilirsiniz.. ◾Film ve reklam çekimleri için antika ürünlerimiz kiralanabilir. ◾Tarihi ürünlerin sergilendigi Sayfamiza davetlisiniz

SATILDI 
2 adet pera palace hotel de constantinople hisse senedi #fotograf#fotoğraf#osmanlıca#evrak#eski#mezat#müzayede#kolleksiyon#kolleksiyoner#antika#efemera#costantinopoli#satılık#belge#ottoman#osmanli#osmanlı#dergi##antikadergi#retro#nostalji#vintage#kitap#osmanlica#eskici#ferikoyantikapazari#hissesenedi#pera#perapalacehotel
mrt - @barbymurat Instagram Profile - inst4gram.com
barbymurat
1

SATILDI 2 adet pera palace hotel de constantinople hisse senedi #fotograf #fotoğraf #osmanlıca #evrak #eski #mezat #müzayede #kolleksiyon #kolleksiyoner #antika #efemera #costantinopoli #satılık #belge #ottoman #osmanli #osmanlı #dergi ##antikadergi #retro #nostalji #v

Comments

@1bilginolsun Kendi sade tasarımımız için sayfama bakabilirsiniz

Mazbata da verildi.
Ekonomi Reform Paketi de açıklandı. Piyasalar için şimdilik beklenti bitti.Borsa da yön aşağı,yükselmesi için bir sebep kalmadı.Dövizdeki düşüş alim fırsatı olabilir.Yatırım tavsiyesi değildir.#borsa#hisse#hissesenedi#yatirim#yatirimci#viop#borsa#borsaistanbul#bist#ekonomi#türkiye#istanbul#dolar#euro#döviz#trade#trader#kriz#finans#para#analiz#analist#piyasa#ekonomist#tasarruf#birikim
Borsa_döviz_viop 📉📊📈 - @ekonomist_istanbul Instagram Profile - inst4gram.com
ekonomist_istanbul
0

Mazbata da verildi. Ekonomi Reform Paketi de açıklandı. Piyasalar için şimdilik beklenti bitti.Borsa da yön aşağı,yükselmesi için bir sebep kalmadı.Dövizdeki düşüş alim fırsatı olabilir.Yatırım tavsiyesi değildir.#borsa #hisse #hissesenedi #yatirim #yati

Borsanın Genç Yüzü...Borsaya Farklı Bir Açısı Katıyoruz
️Yatırım Danışmanlığı ve Brokerlık
️VİP Grup
️Günlük hisse analizleri için bu adresteyiz...
#borsatahmin #borsayorum #borsa #borsahaberleri #borsaistanbul #viop #hissesenedi #hisse #yatırım #banka #bist #varant #altın #dolar #parakazanmakistiyorum #parakazan #akbank #yapıkredi #ziraatbankası #osmanlıyatırım #gedikyatırım #ekonomist #yatırımcı #yatırımdanışmanlığı
Borsa Haber - @borsa.haber Instagram Profile - inst4gram.com
borsa.haber
0

Borsanın Genç Yüzü...Borsaya Farklı Bir Açısı Katıyoruz ️Yatırım Danışmanlığı ve Brokerlık ️VİP Grup ️Günlük hisse analizleri için bu adresteyiz... #borsatahmin #borsayorum #borsa #borsahaberleri #borsaistanbul #viop #hissesenedi #hisse #yatırım #ban

Bir iki gün icerisinde dolarin gerileyecegi yönünde düşünceler var.
ortalama hedef 5.50 civari
.
@borsaexpert 
#borsalino #borsaistanbul #borsa #xu100 #hissesenedi #viop #like4likes #likeforfollow #followback #follow4follow #likeforlike #instalike #instalove #amazing #tflers #partyhard
Borsa Expert👑📊🎯 - @borsaexpert Instagram Profile - inst4gram.com
borsaexpert
0

Bir iki gün icerisinde dolarin gerileyecegi yönünde düşünceler var. ortalama hedef 5.50 civari . @borsaexpert #borsalino #borsaistanbul #borsa #xu100 #hissesenedi #viop #like4likes #likeforfollow #followback #follow4follow #likeforlike #instalike #i