#smmm
Advertisement
#smmm #muhasebeci #muhasebeciler #muhasebe
Muhasebeciler Topluluğu - @muhasebecilertoplulugu Instagram Profile - inst4gram.com
muhasebecilertoplulugu
6

#smmm #muhasebeci #muhasebeciler #muhasebe

Comments

@okandemmir Kafamızda saç kalmıyacak 👍

@puse_e @gizem.in.world 🤣🤣

Meslekte Birlik çatısı altında büyük YMM - SMMM buluşması... YMM Oda Temsilcileri ve diğer YMM üstadlarımızın geniş katılımlı kahvaltılı toplantıda bir araya geldik. 
Toplantiya ;

İstanbul Defterdarı Fahrettin Özdemir, 
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç,

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çetin,

Kurucu Başkanımız Yılmaz Şener, 
Kurucularımızdan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı - YMM Vedat Demiröz,

Kurucularımızdan Veysel Ekmen,

Istanbul YMM Oda Başkan Yardimcisi Nadi Abbasoğlu,

Maliye Gelirler kontrolörleri Vakfı Başkanı İbrahim Türkiş'te iştirak edenlerdendi. 
YMM üstadlarımız, Meslekte Birlik 'in çalışmalarını yakınen takip ettiklerini belirterek desteklerini tarafımıza vereceklerini ve Meslekte Birlik iktidarının mesleki sorunların çözümünde tek adres olduğunu belirttiler. 
Tarafımıza duyulan güvene ve desteğe inşallah layık olacağız.

meslektebirlik #ismmmd #ismmmo #TURMOB #malimüşavir #malimusavir #muhasebe #seminer #eğitim #aslındaherkesbiliyorki #ymm #smmm
İstanbul Meslekte Birlik - @ismmmd Instagram Profile - inst4gram.com
ismmmd
0

Meslekte Birlik çatısı altında büyük YMM - SMMM buluşması... YMM Oda Temsilcileri ve diğer YMM üstadlarımızın geniş katılımlı kahvaltılı toplantıda bir araya geldik. Toplantiya ; İstanbul Defterdarı Fahrettin Özdemir, İstanbul Vergi Dairesi Baş

Defter Beyan Sistemi
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Sisteme Eklendi 
Sistemin “Beyannameler” bölümüne “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” eklenmiştir. 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinin geçici 1’inci maddesi uyarınca 2019/Ocak, Şubat, Mart dönemlerine ilişkin beyanname söz konusu dönemlerle sınırlı olmak üzere Sistem üzerinden verilebileceği gibi Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla e-Beyanname uygulamasından da verilebilir. 2019/Nisan, Mayıs, Haziran dönemi ve sonraki dönemlere ait “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” Sistem üzerinden verilecektir. Bahse konu beyannameye Sistem kapsamında bulunan tüm mükellefler tarafından erişilebilmekle birlikte, beyannamenin verilmesi gerekip gerekmediğine yönelik değerlendirmenin 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi ile 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. 
Kaynak : https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular

#GİB #gib #geliridaresibaşkanlığı #defterbeyansistemi #dbs #gerikazanımkatılımpayı #poşet #poşetbeyannamesi #beyanname #türmob #ismmmo #ismmmd #büro #ofis #güncel #güncelbilgiler #günceluygulamalar #gündem #accounting #financialconsultant #financialadvisor #muhasebe #muhasebeci #muhasebeciler #smmm #malimüşavir #malidanışman 
www.volkanakar.com
Volkan AKAR - @smmm_volkan_akar Instagram Profile - inst4gram.com
smmm_volkan_akar
0

Defter Beyan Sistemi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Sisteme Eklendi Sistemin “Beyannameler” bölümüne “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” eklenmiştir. 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinin geçici 1’inci maddes

Kadıköy Boğa Heykeli
Advertisement
Kurumsallaşmanın önündeki en büyük engellerden bir olan iç denetim eksikliği alanında uzmanlarımızca tespit edilen sorunlar bir rapora ve sisteme bağlandıktan sonra “iç kontrol sistemi’’ kurulmaktadır. Kurulan sistem ile varlıkların korunması, hata ve usulsüz işlemlerin önlenmesi, muhasebe kayıtlarının tam ve doğru tutulması, mevzuatlara uygunluk ve mali tabloların üst yönetime raporlanması hedeflenir.

Hizmetlerimiz;
• İç Denetim Sisteminin Kurulması ve Ekibin oluşturulması,
• İç denetimin Yürütülmesi (Outsourcing),
• Suistimal ve Risk Değerlendirmesi,
• Kalite Güvence Değerlemesi,
• İç Denetim Danışmanlığı,
• Özel Denetim Soruşturmaları,
•  İç Denetim Konusunda Gerekli Eğitimlerin Verilmesi.
.
.
.

#özet #notözeti #ismmmod #smmm #smmmyeterlilik #smmmtavsiye #smmmstajbaşlatmasınavı #malimüşavir #serbetlik #tesmer #ismmmo #smmmdersler #muhasebe #maliyet #analiz #spk #hukuk #meslekhukuku #denetim #vergimevzuatı #muhasebekayıt #işhayatındakadın #plazaçalışanı #çalışananne #andspicadenetim
AND SPİCA YMM A.Ş. - @andspicadenetim Instagram Profile - inst4gram.com
andspicadenetim
0

Kurumsallaşmanın önündeki en büyük engellerden bir olan iç denetim eksikliği alanında uzmanlarımızca tespit edilen sorunlar bir rapora ve sisteme bağlandıktan sonra “iç kontrol sistemi’’ kurulmaktadır. Kurulan sistem ile varlıkların korunması, hata v

And Spica Yeminli Mali Müşavirlik A.ş.
Fatura Çevirici ürünümüzü tercih eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMAİL UĞUR KETBOĞA Bey'e ve ekibine teşekkür ederiz.
#SMMM #Uşak #FaturaCevirici #EczaneCevirici #FisCevirici #YesilmaviYazilim #EntegreTicaret #Luca #Logo #Mikro #Orka #GmsNet #Datasoft #Eta #Zirve #Dia #Akınsoft #SerbestMuhasebeciMaliMüşavir
http://www.faturacevirici.com/DemoTalep.aspx
Yeşilmavi Yazılım - @yesilmaviyazilim Instagram Profile - inst4gram.com
yesilmaviyazilim
0

Fatura Çevirici ürünümüzü tercih eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMAİL UĞUR KETBOĞA Bey'e ve ekibine teşekkür ederiz. #smmm #uşak #faturacevirici #eczanecevirici #fiscevirici #yesilmaviyazilim #entegreticaret #luca #logo #mikro #orka #gmsnet #d

Samsun Teknopark A.S.
Advertisement
Fatura Çevirici ürünümüzü tercih eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMAİL UĞUR KETBOĞA Bey'e ve ekibine teşekkür ederiz.
#SMMM #Uşak #FaturaCevirici #EczaneCevirici #FisCevirici #YesilmaviYazilim #EntegreTicaret #Luca #Logo #Mikro #Orka #GmsNet #Datasoft #Eta #Zirve #Dia #Akınsoft #SerbestMuhasebeciMaliMüşavir
http://www.faturacevirici.com/DemoTalep.aspx
Eczane Çevirici - @eczanecevirici Instagram Profile - inst4gram.com
eczanecevirici
0

Fatura Çevirici ürünümüzü tercih eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMAİL UĞUR KETBOĞA Bey'e ve ekibine teşekkür ederiz. #smmm #uşak #faturacevirici #eczanecevirici #fiscevirici #yesilmaviyazilim #entegreticaret #luca #logo #mikro #orka #gmsnet #d

Samsun Teknopark A.S.
Fatura Çevirici ürünümüzü tercih eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMAİL UĞUR KETBOĞA Bey'e ve ekibine teşekkür ederiz.
#SMMM #Uşak #FaturaCevirici #EczaneCevirici #FisCevirici #YesilmaviYazilim #EntegreTicaret #Luca #Logo #Mikro #Orka #GmsNet #Datasoft #Eta #Zirve #Dia #Akınsoft #SerbestMuhasebeciMaliMüşavir
http://www.faturacevirici.com/DemoTalep.aspx
Fatura Çevirici-Eczane - @faturacevirici Instagram Profile - inst4gram.com
faturacevirici
0

Fatura Çevirici ürünümüzü tercih eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMAİL UĞUR KETBOĞA Bey'e ve ekibine teşekkür ederiz. #smmm #uşak #faturacevirici #eczanecevirici #fiscevirici #yesilmaviyazilim #entegreticaret #luca #logo #mikro #orka #gmsnet #d

Samsun Teknopark A.S.
Fatura Çevirici ürünümüzü tercih eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMAİL UĞUR KETBOĞA Bey'e ve ekibine teşekkür ederiz.
#SMMM #Uşak #FaturaCevirici #EczaneCevirici #FisCevirici #YesilmaviYazilim #EntegreTicaret #Luca #Logo #Mikro #Orka #GmsNet #Datasoft #Eta #Zirve #Dia #Akınsoft #SerbestMuhasebeciMaliMüşavir
http://www.faturacevirici.com/DemoTalep.aspx
Fiş Çevirici - @fiscevirici Instagram Profile - inst4gram.com
fiscevirici
0

Fatura Çevirici ürünümüzü tercih eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMAİL UĞUR KETBOĞA Bey'e ve ekibine teşekkür ederiz. #smmm #uşak #faturacevirici #eczanecevirici #fiscevirici #yesilmaviyazilim #entegreticaret #luca #logo #mikro #orka #gmsnet #d

Samsun Teknopark A.S.
Fatura Çevirici ürünümüzü tercih eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMAİL UĞUR KETBOĞA Bey'e ve ekibine teşekkür ederiz.
#SMMM #Uşak #FaturaCevirici #EczaneCevirici #FisCevirici #YesilmaviYazilim #EntegreTicaret #Luca #Logo #Mikro #Orka #GmsNet #Datasoft #Eta #Zirve #Dia #Akınsoft #SerbestMuhasebeciMaliMüşavir
http://www.faturacevirici.com/DemoTalep.aspx
EntegreTicaret - @entegreticaret Instagram Profile - inst4gram.com
entegreticaret
0

Fatura Çevirici ürünümüzü tercih eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMAİL UĞUR KETBOĞA Bey'e ve ekibine teşekkür ederiz. #smmm #uşak #faturacevirici #eczanecevirici #fiscevirici #yesilmaviyazilim #entegreticaret #luca #logo #mikro #orka #gmsnet #d

Samsun Teknopark A.S.
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine İlişkin 2019/12 sayılı Genelge Yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 08.04.2019 tarihli ve 2019/12 sayılı Genelge ile varış öncesi gümrük işlemleri ile ilgili uygulamaya dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Genelgede; * YYS sahiplerinin Tebliğ hükümlerinden doğrudan yararlanacağı, YYS harici firmaların ise Genelge ekinde yer alan başvuru formu ve diğer belgelerle birlikte Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne başvurması gerektiği,
* Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyalara ilişkin GTİP listesinin Bakanlık sitesinden duyurulacağı,
* Varış Öncesi Gümrükleme İzni kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesinin, özet beyanın ilgili satırında yer alan taşıma senedinin tamamını kapsaması gerektiği ve izin kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesine konu eşyanın bulunduğu konteyner içerisinde sadece aynı alıcıya ait Tebliğ kapsamındaki eşya olması gerektiği ve başka alıcılara ait eşya olmaması gerektiği,
* Herhangi bir kontrole tabi eşyanın, kontrole ilişkin olarak alınacak uygunluk yazısının eşyanın varış tarihinden önce beyannameye kaydedilmesi gerekeceği,
* Eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus geçici ithalat rejimine konu eşya için de Tebliğ kapsamından yararlanabileceği,
* Tebliğ hükümlerinden yararlanan yükümlünün, Tebliğ’in 4.maddesinde belirtilen şartları kaybetmesi halinde Varış Öncesi Gümrükleme İzninin geri alınacağı,
hususları belirtilmiştir. #vergi#muhasebe#maliye#smmm#mevzuat#deftertutmak#mükellef#politika#muhasebepolitikası#maliişler#ekonomi#takip#denetim#turmob#ismmmo#onlinemuhasebe#muhasebeegitim#egitim
SMMM / Gönül Gözen - @smmmgonulgozen Instagram Profile - inst4gram.com
smmmgonulgozen
0

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine İlişkin 2019/12 sayılı Genelge Yayımlanmıştır. Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 08.04.2019 tarihli ve 2019/12 sayılı Genelge ile varış öncesi gümrük işlemleri ile ilgili uygulamaya dair usul ve esaslar

Istanbul, Turkey
Ещё год назад от всех моих друзей только и слышно было про заработок на криптовалюте, а сейчас все подутихло...Но на самом деле, рынок жив и многие на нем зарабатывают . Одним из крутых инструментов для работы с криптой является Coinpayments ️
Ну не знаю, будет ли мне сейчас под силу изучение криптовалют , но точно знаю, что если решусь , то буду работать с Coinpayments
Лилия Казьмина/Мама Сына🤱🏼 - @kazmina_liliya Instagram Profile - inst4gram.com
kazmina_liliya
16

Ещё год назад от всех моих друзей только и слышно было про заработок на криптовалюте, а сейчас все подутихло...Но на самом деле, рынок жив и многие на нем зарабатывают . Одним из крутых инструментов для работы с криптой является Coinpayments ️ Ну не

Comments

@kazmina_liliya #Bitcoin #CpsCoin #CoinPayments #CoinPaymentsMoonMission #cryptocurrencies #wallet #blockchain #technology #fintech #hodl #misshodl #smmagency #crypto #smmmisshodl #misshodl #smma #smmпродвижение #smmarketing #smmg #smmагентство #smm #smmash #smmm

@vincent.lacoz довольно😉👍🏻

Bilgi için lütfen; 
sunarmatbaasi@gmail.com 
Whatsapp; +905445967576 
Kredikartı kalınlığında,çiftyön baskılı,kabartma laklı. Ayrıca,fantazi kağıt gruplarından oluşan kendiliğinden renkli kağıtlara kartvizit üretimleri,üretim,basım ve satışı..
#kartvizit #avukat #avukatkartvizit #kartvizittasarım #matbaa #kuyumcu #tarım #ziraat #endüstri #instagram #smmm #mimar #hotel #otel #doktor #uzman #cerrah #hastane #amerikanhastanesi
sunarmatbaasi@gmail.com - @kartvizitsepetim Instagram Profile - inst4gram.com
kartvizitsepetim
0

Bilgi için lütfen; sunarmatbaasi@gmail.com Whatsapp; +905445967576 Kredikartı kalınlığında,çiftyön baskılı,kabartma laklı. Ayrıca,fantazi kağıt gruplarından oluşan kendiliğinden renkli kağıtlara kartvizit üretimleri,üretim,basım ve satışı.. #kartv

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden Şirketinizin Ortaklık ve Yöneticilik Bilgisi’ne Ulaşabilirsiniz. 
#GİB #gib #geliridaresibaşkanlığı #ivd #türmob #ismmmo #ismmmd #büro #ofis #güncel #güncelbilgiler #günceluygulamalar #gündem #accounting #financialconsultant #financialadvisor #muhasebe #muhasebeci #muhasebeciler #smmm #malimüşavir #malidanışman 
www.volkanakar.com
Volkan AKAR - @smmm_volkan_akar Instagram Profile - inst4gram.com
smmm_volkan_akar
0

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden Şirketinizin Ortaklık ve Yöneticilik Bilgisi’ne Ulaşabilirsiniz. #gİb #gib #geliridaresibaşkanlığı #ivd #türmob #ismmmo #ismmmd #büro #ofis #güncel #güncelbilgiler #günceluygulamalar #gündem #accounting #financialc

Kadıköy Boğa Heykeli
Coinpayments. net можно отправлять и принимать платежи. Безопасно хранить средства , можно одновременно менять более 800 криптовалют прямо в личном кабинете. Здесь удобно и безопасно хранить средства Все легко и доступно для вас.. С coinpayments . net можно завести свой собственный кошелек в котором можно хранить средства , отправлять и получать валют.

Подписываемся @misshodl
Аlena - @alenkamargileeva Instagram Profile - inst4gram.com
alenkamargileeva
8

Coinpayments. net можно отправлять и принимать платежи. Безопасно хранить средства , можно одновременно менять более 800 криптовалют прямо в личном кабинете. Здесь удобно и безопасно хранить средства Все легко и доступно для вас.. С coinpayments . n

Odessa, Ukraine
Comments

@insta_systems @alenkamargileeva Напишите нам в Direct 😉 для Вас есть предложение по взаимовыгодному сотрудничеству 😊

@sterkinandrei Красотка

SEVGİLİ AĞABEYİM GÜZEL İNSAN ABDULLAH KALIN ÇIKMIŞ OLDUĞU BU YOLDA BAŞARILAR DİLERİM. MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKAN ADAYI #kahramanmaraş #smmm #odası
Ahmet Veysel Yırtıcı - @ahmetveyselofficial Instagram Profile - inst4gram.com
ahmetveyselofficial
0

SEVGİLİ AĞABEYİM GÜZEL İNSAN ABDULLAH KALIN ÇIKMIŞ OLDUĞU BU YOLDA BAŞARILAR DİLERİM. MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKAN ADAYI #kahramanmaraş #smmm #odası

Ahmet Veysel Hairstylist
ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
____________
Coinpayments
онлайн-кошелёк для хранения криптовалюты.
——————
Заметили ли вы резкий скачек развития технологий ?
Ещё совсем недавно люди совершенно не думали ,что ДЕНЬГИ можно будет хранить на карте ,что можно будет платить этой пластиковой штуковиной,а в скором времени и вообще без пароля совершать покупки ,просто приложив девайс 
___________
Но этим уже не впечатлить!
На плаву появились онлайн-кошельки
Знаете зачем они 
Это -виртуальное хранилище, в котором можно сохранять цифровой капитал, накапливать суммы, переводить средства, тратить и тд 
Как по мне - оооочень удобно.
Здесь с минимальной комиссией легко производить обмен валют по многим направлениям, выгодно переводить криптоденьги и, естественно, надежно копить средства.
Я в деле ‍️ А вы?
@misshodl
#Bitcoin #CpsCoin #CoinPayments #CoinPaymentsMoonMission #cryptocurrencies #wallet
#blockchain #technology #fintech
#hodl #misshodl #smmagency #crypto #smmmisshodl #misshodl #smma #smmпродвижение #smmarketing
#smmg #smmагентство #smm #smmash #smmm #bali #baliindonesia #bali
𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐡𝐨𝐯𝐚𝐧𝐬𝐤𝐲𝐡 - @mila_miu_ Instagram Profile - inst4gram.com
mila_miu_
8

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО ____________ Coinpayments онлайн-кошелёк для хранения криптовалюты. —————— Заметили ли вы резкий скачек развития технологий ? Ещё совсем недавно люди совершенно не думали ,что ДЕНЬГИ можно будет хранить на карте ,что можно будет п

Seminyak, Bali
Comments

@seeyouinnusapenida Hello, visit our IG /Bio Profil We have tour package to Nusa Penida island One day tour One day tour +Snorkeling Thank you

Bu gün bennn çok yoruldummm 🤦‍️🤷‍️#muhasebe #muhasebeciolmak #smmm #muhasebeciler #muhasebeci #direnasimuhasebeci @semra.ss_
asii muhasebeci - @asiimuhasebeci Instagram Profile - inst4gram.com
asiimuhasebeci
5

Bu gün bennn çok yoruldummm 🤦‍️🤷‍️#muhasebe #muhasebeciolmak #smmm #muhasebeciler #muhasebeci #direnasimuhasebeci @semra.ss_

Comments

@asiimuhasebeci @musavirhayrettin tüküreyimmmmm böyle nisanaaaaa🤪

@musavirhayrettin @asiimuhasebeci Bir o kadar benden 😂😂

А ну-ка признавайтесь! Кто в теме?
Кто где хранит свою крипту?
Лично я немного далека от всех этих новых технологий, но, честно сказать, пытаюсь разобраться🧐
Сейчас изучаю Coinpayments.net.
Это сервис для хранения, обмена и приёма оплат в криптовалюте.
Заходи и ты, и поделись со мной своими впечатлениями об этом сервисе🤗
️coinpayments.net

@misshodl

#Bitcoin #CpsCoin #CoinPayments #CoinPaymentsMoonMission #cryptocurrencies #wallet #blockchain #technology #fintech #hodl #misshodl
#smmagency #crypto #smmmisshodl
#misshodl #smma 
#smmпродвижение #smmarketing #smmg #smmагентство #smm #smmash #smmm
Valery G. - @leragera Instagram Profile - inst4gram.com
leragera
12

А ну-ка признавайтесь! Кто в теме? Кто где хранит свою крипту? Лично я немного далека от всех этих новых технологий, но, честно сказать, пытаюсь разобраться🧐 Сейчас изучаю Coinpayments.net. Это сервис для хранения, обмена и приёма оплат в криптовалют

Kiev
Comments

@jkf1956 🔥🔥❤️❤️❤️

Yeni projeler geliştirmek, işinizi ilerletmek için üst düzey toplantı salonlarına gerek yok.
İlham hayatın içinde, hayat ise sokakta!
•
•
•
•
•
#muhasebeheryerde | armaganyoruk.com | #izmir | #muhasebe | #smmm | #izmirmuhasebe | #smmmarmaganyoruk | #malimusavir | #işkurmak | #finans | #ekonomi | #girisimci | #uzman | #girişimcilik | #businessman | #işadami | #fotograf | #gununfotografi | #Türkiye | #danışmanlık | #alıntı | #girisimci |
#gününsözü | #basari | #startup | #esnaf | #workinton | 
@izmir_muhasebe @sirket_kurma_rehberi
Mali Müşavir Armağan YÖRÜK - @smmmarmaganyoruk Instagram Profile - inst4gram.com
smmmarmaganyoruk
1

Yeni projeler geliştirmek, işinizi ilerletmek için üst düzey toplantı salonlarına gerek yok. İlham hayatın içinde, hayat ise sokakta! • • • • • #muhasebeheryerde | armaganyoruk.com | #izmir | #muhasebe | #smmm | #izmirmuhasebe | #smmmarmaganyoruk | #

İzmir, Turkey
Все же знают что такое криптовалюта? Она не регулируется Центральным банком, а курс не привязан к экономике страны напрямую.
 С coinpayments.net можно завести свой кошелёк, в котором можно хранить средства, отправлять и получать валюту из любой точки планеты и обменивать за считаные секунды! 
За подробной информацией переходите на сайт coinpayments.net 🤗🤗
Сашка - @yaremchuuk Instagram Profile - inst4gram.com
yaremchuuk
18

Все же знают что такое криптовалюта? Она не регулируется Центральным банком, а курс не привязан к экономике страны напрямую. С coinpayments.net можно завести свой кошелёк, в котором можно хранить средства, отправлять и получать валюту из любой точк

Comments

@insta_systems @yaremchuuk Напишите Пожалуйста нам в Direct 😉 у нас есть для Вас предложение по взаимовыгодному сотрудничеству 😌

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı Tebrik Eder Aydınlık Yarınların Yılmaz Bekçilerine Mutlu Gelecekler Dileriz

#muhasebe #malimüşavir #bilirkişi #malimüşavirlerdeğişimhareketi #Hesapuzmanı #smmm #istanbulmalimüşavirlerodası #Türkiye #istanbul #türmob #ismmmo #gib #sgk #işkur #tesmer #luca
smmmdeğişimhareketi - @smmmdegisimhareketi Instagram Profile - inst4gram.com
smmmdegisimhareketi
2

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı Tebrik Eder Aydınlık Yarınların Yılmaz Bekçilerine Mutlu Gelecekler Dileriz #muhasebe #malimüşavir #bilirkişi #malimüşavirlerdeğişimhareketi #hesapuzmanı #smmm #istanbulmalimüşavirlerodası #türkiye #is

Comments

@xorte_bazidee ➕➕➕

@xorte_bazidee ➕➕➕

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.
Telat Demirel
0532 521 57 79
www.telatdemirel.com.tr
.
.
.
#23nisan #ulusalegemenlikveçocukbayramı #cocuk  #vergi #beyanname #muhasebe #smmm #malimüşavir #istanbul #telatdemirel #güncelbilgiler #muhasebeciler #malidanışman #kurumlarvergisi
Telat Demirel - @demirelmusavirlik Instagram Profile - inst4gram.com
demirelmusavirlik
0

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun. Telat Demirel 0532 521 57 79 www.telatdemirel.com.tr . . . #23nisan #ulusalegemenlikveçocukbayramı #cocuk   #vergi #beyanname #muhasebe #smmm #malimüşavir #istanbul #telatdemirel #güncelbilgiler

Ваши деньги должны работать на вас и помогать вам подниматься выше
Так вот , друзья, будьте открыты к новому , не теряйте возможность иметь хороший доход 

А сервис Coinpayments.net отлично Вам в этом поможет. Это кошелек и платежная платформа в которой вы сможете:
️удобно и безопасно хранить средства
️ принимать транзакции
️менять более 800 криптовалют в своем кабинете
Подписывайтесь @misshodl и оцените его работу сами 

#Bitcoin#CpsCoin#CoinPayments#CoinPaymentsMoonMission#cryptocurrencies#wallet#blockchain#technology#fintech#hodl#misshodl#smmagency#crypto#smmmisshodl#misshodl#moscowcity#smmпродвижение#smmarketing#smmg#smmагентство#smm#smmash#smmm#btc#blockchainfashion#blockhaincruise#cryptolady#cryptocurrency
Model | Makeup artist - @simply_nastya Instagram Profile - inst4gram.com
simply_nastya
9

Ваши деньги должны работать на вас и помогать вам подниматься выше Так вот , друзья, будьте открыты к новому , не теряйте возможность иметь хороший доход А сервис Coinpayments.net отлично Вам в этом поможет. Это кошелек и платежная платформа в кото

Moscow City
Comments

@issa_bella1970 You can earn up to $9,000 monthly by trading with @mike_entrepreneur with a little investment budget of $500. He helped me and my family. He is the best, and I strongly recommend him. He is part of my success story.

@brycephilipp Сейчас самое подходящее время для инвестирования / майнинга вашего биткойна, сейчас цена снижается, а рыночная стоимость высока, зачем экономить свой биткойн? Я советую любому майнеру или инвестору начать инвестировать сейчас, а не потерять все свои монеты, я покажу и проведу вас через платформу для крипто-майнинга, и они являются хорошими майнерами с биткойном, я получаю до 1,5 бит / с в день и до $ 6000 От ETH до месяца. Хороший бизнесмен должен знать, что биткойн станет очень дорогим, и сейчас должно быть подходящее время для инвестиций, ну, Заинтересованные стороны могут связаться со мной для получения дополнительной информации здесь.

İle giren işçi, sağlıktan yararlanmaya ne zaman başlar? #işçi #sgk #sağlık #hastane #doktor #smmm #özelhastane
İşçi Dünyası - @iscidunyasi Instagram Profile - inst4gram.com
iscidunyasi
0

İle giren işçi, sağlıktan yararlanmaya ne zaman başlar? #işçi #sgk #sağlık #hastane #doktor #smmm #özelhastane

 Muhasebeci Taş İsimlik
 Kargo Bedava
Tüm meslekler ve sipariş için www.hediyelen.com
 WhatsApp Destek 0850 228 04 46
 https://www.hediyelen.com/muhasebeci-yesil-tasarim-tas-isimlik.html

#hediyelen #isimlik #masaustuisimlik #tasisimlik #ofishediyesi #kişiyeözelhediye #muhasebeci #smmm
hediyelen.com - @hediyelen Instagram Profile - inst4gram.com
hediyelen
0

Muhasebeci Taş İsimlik Kargo Bedava Tüm meslekler ve sipariş için www.hediyelen.com WhatsApp Destek 0850 228 04 46 https://www.hediyelen.com/muhasebeci-yesil-tasarim-tas-isimlik.html #hediyelen #isimlik #masaustuisimlik #tasisimlik #ofishediyes

Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.. #23nisanegemenlikvecocukbayrami #bayram #çocuk #gelecek #smmm #23nisan
Yunus Şaraldı - @saraldiyunus Instagram Profile - inst4gram.com
saraldiyunus
0

"Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.". #23nisanegemenlikvecocukbayrami #bayram #çocuk #gelecek #smmm #23nisan

Bilgi için lütfen; 
sunarmatbaasi@gmail.com 
Whatsapp; +905445967576 
Kredikartı kalınlığında,çiftyön baskılı,kabartma laklı. Ayrıca,fantazi kağıt gruplarından oluşan kendiliğinden renkli kağıtlara kartvizit üretimleri,üretim,basım ve satışı..
#kartvizit #avukat #avukatkartvizit #kartvizittasarım #matbaa #kuyumcu #instagram #smmm #mimar #hotel #otel #doktor #uzman #cerrah #hastane #amerikanhastanesi
sunarmatbaasi@gmail.com - @kartvizitsepetim Instagram Profile - inst4gram.com
kartvizitsepetim
1

Bilgi için lütfen; sunarmatbaasi@gmail.com Whatsapp; +905445967576 Kredikartı kalınlığında,çiftyön baskılı,kabartma laklı. Ayrıca,fantazi kağıt gruplarından oluşan kendiliğinden renkli kağıtlara kartvizit üretimleri,üretim,basım ve satışı.. #kartv

Comments

@barankadirtekin 🌼😀

(...)
Bugün dünyayı istediğin bir renge boya
Rengârenk batan günü al karşına
Bir renk de kendinden kat
Çocuklar gibi saf, temiz ve berrak
Kapat gözlerini bir hikâye yarat
Vazgeçme hissedilir biraz da sıcaklığını kat
Kalbindeki elleri bırakma sıkıca tut
Çünkü varlıktır sevgiye en güzel kanıt
Yalnızlığın saltanatını sür, sür ama
Birikmiş sevginden, herkese bir parça ver
Bir tebrik, bir arama bin umuttur insana
Mutlu yıllar, mutlu yıllar sana…
.
.
.
@ozan.devrim 
#günaydın #serbia #belgrade #kalemegdan #doğumgünü #dostluk #smmm #worldplaces #instaworld #tourist #travel #travelgram #world #23nisan #geziyorum #anıyakala
Yüksel SARI - @yuksellsari Instagram Profile - inst4gram.com
yuksellsari
3

(...) Bugün dünyayı istediğin bir renge boya Rengârenk batan günü al karşına Bir renk de kendinden kat Çocuklar gibi saf, temiz ve berrak Kapat gözlerini bir hikâye yarat Vazgeçme hissedilir biraz da sıcaklığını kat Kalbindeki elleri bırakma sıkıca t

Kalemegdan
Comments

@ozan.devrim Teşekkür ederim kardeşim her zaman olduğu gibi güzel dileklerinle ve dostluğunla yanımda olduğun için

@ozan.devrim @baris.babacan Teşekkür ederim kardeşim

İş Kanunu’na göre, 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve okullarına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.

14 yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve okullarına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez.
ÇALIŞMA SAATLERİ HAFTADA 35 SAATİ AŞAMAZ

Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde 7 ve haftada 35 beş saatten fazla olamaz. Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde ise günde 5 ve haftada 30 saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak, bu süre, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için günde 8 ve haftada 40 saate kadar artırılabilir.

Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.
Kaynak:haberturk

#ghmuhasebe #malimüşavir #smmm #muhasebe #muhasebehaber #muhasebeci #vergihaber #vergi #bursa #nilüfer #bursamalimüşavir #nilüfermalimüşavir #bursasmmm #finans #para #geliridaresibaşkanlığı #gib #sgk #bursasgk #vergidairesi #ekonomi #ekonomihaber
GH Muhasebe - @ghmuhasebe Instagram Profile - inst4gram.com
ghmuhasebe
0

İş Kanunu’na göre, 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve okullarına engel olmayacak hafif işlerde

SMM специалист, кто это такой?
⠀
Сейчас многие говорят про SMM, но далеко не все понимают что это такое и для чего он нужен.🤔
⠀
Поэтому сегодня я постараюсь подробно раскрыть этот вопрос.
⠀
Итак, SMM специалист - это человек, который управляет присутствием вашего бренда в социальных сетях, и занимается его продвижением.
⠀
Его задачи:
Увеличить охват аудитории, которой интересен именно ваш товар или услуга.
Укрепить имидж вашего бренда.
Определить структуру развития вашего бизнеса и воплотить её в жизнь.
⠀
Конечно, напрямую SMM не может повлиять на продажи, но благодаря правильно выбранной стратегии развития и налаживанию отношений с потенциальными покупателями повышается интерес к вам, а значит и количество сделок будет увеличиваться.
⠀
Так пусть же этот пост соберёт побольше️ , чтобы побольше людей узнали, что заниматься продвижением их бизнеса может специалист, который знает подход к его целевой аудитории.
ПРОДВИЖЕНИЕ ⚜️SMM⚜️ТАРГЕТ - @natalya_znaet Instagram Profile - inst4gram.com
natalya_znaet
4

SMM специалист, кто это такой? ⠀ Сейчас многие говорят про SMM, но далеко не все понимают что это такое и для чего он нужен.🤔 ⠀ Поэтому сегодня я постараюсь подробно раскрыть этот вопрос. ⠀ Итак, SMM специалист - это человек, который управляет присут

Новособорная Площадь, Томск
Comments

@natalya_znaet @marrysmm спасибо. Очень хотелось донести информацию.

@vsem.smm Спасибо за разъясняющий пост 👍

Karşıyaka Mali Müşavirlerler Birliği Derneği açılışındaydık. Hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.
@tezcan.aysegul
.
.
.
#korurlarsigorta #korurlarbrokerlık #smmm #malimüşavir #serbestmuhasebecimalimüşavir
Korurlar Brokerlık - @korurlarsigorta Instagram Profile - inst4gram.com
korurlarsigorta
0

Karşıyaka Mali Müşavirlerler Birliği Derneği açılışındaydık. Hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. @tezcan.aysegul . . . #korurlarsigorta #korurlarbrokerlık #smmm #malimüşavir #serbestmuhasebecimalimüşavir

Karsıyaka
https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerinden 
Kaçak Ürün İhbar Bildirimi, - Belge Düzeni, - Sahte / Yanıltıcı Belge, - Mükellefiyet Kaydı, - Kira Gelirleri, - Vergi Dairesine Bildirimi Yapılmamış İşçi, - Asgari Geçim İndirimi, - Ücret Ödemeleri 
konularında ihbarda bulunabilirsiniz.

#GİB #ihbarbildirimi #gib #geliridaresibaşkanlığı #türmob #ismmmo #ismmmd #büro #ofis #güncel #güncelbilgiler #günceluygulamalar #gündem #accounting #financialconsultant #financialadvisor #muhasebe #muhasebeci #muhasebeciler #smmm #malimüşavir #malidanışman 
www.volkanakar.com
Volkan AKAR - @smmm_volkan_akar Instagram Profile - inst4gram.com
smmm_volkan_akar
0

https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerinden Kaçak Ürün İhbar Bildirimi, - Belge Düzeni, - Sahte / Yanıltıcı Belge, - Mükellefiyet Kaydı, - Kira Gelirleri, - Vergi Dairesine Bildirimi Yapılmamış İşçi, - Asgari Geçim İndirimi, - Ücret Ödemeleri konul

Kadıköy Boğa Heykeli
Kapanışşşş #iyigeceler #muhasebe #muhasebeciolmak #smmm #muhasebeciler #muhasebeci #direnasimuhasebeci
asii muhasebeci - @asiimuhasebeci Instagram Profile - inst4gram.com
asiimuhasebeci
5

Kapanışşşş #iyigeceler #muhasebe #muhasebeciolmak #smmm #muhasebeciler #muhasebeci #direnasimuhasebeci

Comments

@asiimuhasebeci @sny_cicek_ ne demek sizin sağlığınız heşeyden önemli her ne kadar ruh sağlığınızla biraz oynasam da 🤪🤪 benim için kıymetlisiniz🤗🤗

@sny_cicek_ @asiimuhasebeci sana serbet beleş freeeeee 😎😂😚

Şirketimiz farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder.

Bir hizmet firması olmanın verdiği bilinçle hizmetlerini sunan şirketimiz; - Farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder. - Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde analiz eder ve yararlanabilecekleri hizmetleri sunar. .
.
.

#özet #notözeti #ismmmod #smmm #smmmyeterlilik #smmmtavsiye #smmmstajbaşlatmasınavı #malimüşavir #serbetlik #tesmer #ismmmo #smmmdersler #muhasebe #maliyet #analiz #spk #hukuk #meslekhukuku #denetim #vergimevzuatı #muhasebekayıt #işhayatındakadın #plazaçalışanı #çalışananne #andspicadenetim
AND SPİCA YMM A.Ş. - @andspicadenetim Instagram Profile - inst4gram.com
andspicadenetim
0

Şirketimiz farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder. Bir hizmet firması olmanın verdiği bilinçle hizmetlerini sunan şirketimiz; - Farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyeti

And Spica Yeminli Mali Müşavirlik A.ş.
Hal Komisyonculuğu” faaliyetinde bulunan mükelleflere yönelik olarak, işletme defterine “Müstahsil Makbuzu ve “e- Müstahsil Makbuzu” belge türü ile gerçekleştirilecek kayıtlar için “Hal Komisyon Alımı” gider alt türü ve stopaj alanına “093-094-095” tür kodları eklenerek kullanıma açılmıştır.

#GİB #gib #geliridaresibaşkanlığı #defterbeyansistemi #dbs #müstahsilmakbuzu #emüstahsilmakbuzu #türmob #ismmmo #ismmmd #büro #ofis #güncel #güncelbilgiler #günceluygulamalar #gündem #accounting #financialconsultant #financialadvisor #muhasebe #muhasebeci #muhasebeciler #smmm #malimüşavir #malidanışman 
www.volkanakar.com
Volkan AKAR - @smmm_volkan_akar Instagram Profile - inst4gram.com
smmm_volkan_akar
0

Hal Komisyonculuğu” faaliyetinde bulunan mükelleflere yönelik olarak, işletme defterine “Müstahsil Makbuzu ve “e- Müstahsil Makbuzu” belge türü ile gerçekleştirilecek kayıtlar için “Hal Komisyon Alımı” gider alt türü ve stopaj alanına “093-094-095” t

Kadıköy Boğa Heykeli
CEVAP D

#vergihukukuatlasi #vergimüfettişi #geliruzmanı #geliruzmanyardımcılığı #geliridaresibaşkanlığı #kpss #idarihakimlik #idarihakimliksınavı #vergi #vergihukuku #idariyargi #idari #idariyargıhakimliği #kpss2018 #kpsssoru #kpssvergihukuku #hakimehanım #maliye #muhasebe #kpsssoru #iktisat #vergihukukuatlasi #hukuk #hukukfakültesi #kpssgüncel #kpsshazırlık #kpss2019 #kendisesinoliibf #smmm #smmmstajbaşlatmasınavı #hakimbey #sayıştay
eslem ismail bayer - @vergihukukuatlasi Instagram Profile - inst4gram.com
vergihukukuatlasi
10

CEVAP D #vergihukukuatlasi #vergimüfettişi #geliruzmanı #geliruzmanyardımcılığı #geliridaresibaşkanlığı #kpss #idarihakimlik #idarihakimliksınavı #vergi #vergihukuku #idariyargi #idari #idariyargıhakimliği #kpss2018 #kpsssoru #kpssvergihukuku #hak

Comments

@duygukozz D

@vergi_ve_muhasibat_xidmetleri 💻Elektron Qaimə və Fakturaların yazılması tərtib edilməsi və göndərilməsi 💻Vergi məcəlləsinin 166-cı maddəsinə əsasən dövriyyənin müəyyən olunması 💻ƏDV , Sadələşdirilmiş , Mənfəət , Gəlir bəyannamələrinin hazırlanması və s. əməliyyatlar..

Признавайтесь, подписчики, у кого ещё имеются биткоины?
Уже полгода я активный юзер гейтвея https://www.coinpayments.net и с ним мои сбережения в полной безопасности Это первый кошелёк с которым вы легко можете переводить, принимать, хранить и обменивать более 1300 криптовалют с практически с любого уголка планеты, более 182 стран@misshodl
Кстати, в некоторых заведениях Киева уже возможно рассчитываться биткоином, таких как: Pesto Cafe, NEBOS, Givi Rubinstein, Mister Twister, Циферблат, Pastateca... #Bitcoin #CpsCoin #CoinPayments #CoinPaymentsMoonMission #cryptocurrencies #wallet #blockchain #technology #fintech #hodl #misshodl #smmagency #crypto #smmmisshodl #misshodl #smma #smmпродвижение #smmarketing #smmg #smmагентство #smm #smmash #smmm
Sasha🐰 - @sashazorina Instagram Profile - inst4gram.com
sashazorina
13

Признавайтесь, подписчики, у кого ещё имеются биткоины? Уже полгода я активный юзер гейтвея https://www.coinpayments.net и с ним мои сбережения в полной безопасности Это первый кошелёк с которым вы легко можете переводить, принимать, хранить и обмени

Kiev
Comments

@yogleela Where to put coin😉

@ilia.vins Супер!

SMMM Cenk Bartın da LAYSOS'u tercih edenlerden. Global ve yerel dil versiyonlarıyla yayına aldığımız https://www.cenkbartin.com.tr/ sitesini inceleyebilirsiniz.

#webtasarım #tasarım #girişimcilik #kodlama #design #web #webdesign #responsive #vergi #smmm #muhasebe
LAYSOS - @laysoscom Instagram Profile - inst4gram.com
laysoscom
0

SMMM Cenk Bartın da LAYSOS'u tercih edenlerden. Global ve yerel dil versiyonlarıyla yayına aldığımız https://www.cenkbartin.com.tr/ sitesini inceleyebilirsiniz. #webtasarım #tasarım #girişimcilik #kodlama #design #web #webdesign #responsive #vergi #

LAYSOS
Doğumsal anomaliler için yapılan sağlık hizmetinden ücret alınmaz.️️️
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#sgk #ssk #doğum #analık #ücret #prim #gün #smmm #maliye #iktisat #mali #müşavir #sgk #maaş #emeklilik #prim #hizmet
Davut AKAR - @dvtakr Instagram Profile - inst4gram.com
dvtakr
0

Doğumsal anomaliler için yapılan sağlık hizmetinden ücret alınmaz.️️️ . . . . . . . . . . #sgk #ssk #doğum #analık #ücret #prim #gün #smmm #maliye #iktisat #mali #müşavir #sgk #maaş #emeklilik #prim #hizmet

DAVUT AKAR MALİ MÜŞAVİRLİK
Günlük Bülten 22.04.2019!
-
https://malimusavirnet.com
-
-DETAYLAR️ malimusavirnet.com’da️ -
-
#malimüşavir #malimüşavirler #asmmmo #muhasebe #finans #malimüşavirlerkulübü #smmm #aso #ato #ismmmo #iso #smm #türmob #ymm
MALİ MÜŞAVİRLER KULÜBÜ© - @malimusavirlerkulubu Instagram Profile - inst4gram.com
malimusavirlerkulubu
0

Günlük Bülten 22.04.2019! - https://malimusavirnet.com - -DETAYLAR️ malimusavirnet.com’da️ - - #malimüşavir #malimüşavirler #asmmmo #muhasebe #finans #malimüşavirlerkulübü #smmm #aso #ato #ismmmo #iso #smm #türmob #ymm

İşe iade başvurusunun 1 ay içinde yapılması gerekir. İhbar süresi kullandırılan fesihlerde önemli ayrıntıya dikkat!! #işçi #işeiade #mahkeme #dava #fesih #tazminat #insankaynakları #muhasebe #smmm #avukat
İşçi Dünyası - @iscidunyasi Instagram Profile - inst4gram.com
iscidunyasi
1

İşe iade başvurusunun 1 ay içinde yapılması gerekir. İhbar süresi kullandırılan fesihlerde önemli ayrıntıya dikkat!! #işçi #işeiade #mahkeme #dava #fesih #tazminat #insankaynakları #muhasebe #smmm #avukat

Comments

@alat.can04 GT VAR 💗💚

Привет мои хорошие ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
В современное время все уже привыкли хранить свои денежные средства На кредитных картах, банковских счетах и интернет кошельках🤗 На самом деле это очень удобно, и к удобствам привыкаешь быстро🤗 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ну, а если вы шагаете в ногу со временем и интересуетесь альтернативными деньгами думаю вам стоит заглянуть на страницу Coinpayments это альтернативный камелёк и очень удобная платежная система ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Почему стоит выбирать именно этот сервис:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
️ Очень удобно хранить свои средства
️ Надёжно и Безопасно 
️ Комиссия за переводы все 0,5%
️ Обмен более чем на 800 криптовалют ️ Очень удобный и простой личный кабинет🤗 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Кто в теме🤗 какие вы знаете Криптовалюты кроме Bitcoin🤔?
💓 𝐁𝐋𝐎𝐆𝐄𝐑 🎀 𝐉𝐄𝐀𝐍𝐍𝐄 💓 - @bash_jeanne Instagram Profile - inst4gram.com
bash_jeanne
12

Привет мои хорошие ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В современное время все уже привыкли хранить свои денежные средства На кредитных картах, банковских счетах и интернет кошельках🤗 На самом деле это очень удобно, и к удобствам привыкаешь быстро🤗 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Zaporozhye, Ukraine
Comments

@bestia_underwear Эффектное фото😍

@dmitriy_richov Это больше не кош для крипты ,а скам проект с десятками изменённых ,функционал настраивают админы ,кошельки блочат ,тех. Поддержка нулевая)) описан функционал на оф сайте круто ,smm молодец ,на проект лютый скам 🙃

3'ü 5'i beklemeyin ödeyin ücretleri🤪🤪🤪#muhasebe #muhasebeciolmak #smmm #muhasebeciler #muhasebeci #direnasimuhasebeci
asii muhasebeci - @asiimuhasebeci Instagram Profile - inst4gram.com
asiimuhasebeci
1

3'ü 5'i beklemeyin ödeyin ücretleri🤪🤪🤪#muhasebe #muhasebeciolmak #smmm #muhasebeciler #muhasebeci #direnasimuhasebeci

Comments

@karikaturtutkusu 😄😄😄

Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet Beyannamesi) ile ilgili önemli Notlar #muhasebe #smmm #ofis #ofishalleri #bitmeyenişler #beyanname
Ebruli 😊 💻📚👓📑📕📷📱Mali Müşavir - @ebrugnctrk Instagram Profile - inst4gram.com
ebrugnctrk
2

Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet Beyannamesi) ile ilgili önemli Notlar #muhasebe #smmm #ofis #ofishalleri #bitmeyenişler #beyanname

Comments

@dyldrmbs İsmi de çok güzel 😂😂😂

@ebrugnctrk @dyldrmbs Sorma nasıl güzel nasıl güzel 😂🤣 beyin yakıyor 🤯🤯

Знакомлю вас с удобным и функциональным сервисом coinpayments.net⠀
Это онлайн кошелёк,который позволяет принимать транзакции,а так же осуществлять переводы личных средств️⠀
Всю дополнительную информацию можно узнать у них на сайте coinpayments.net️
Сахарок - @valeria_sakhatskaya Instagram Profile - inst4gram.com
valeria_sakhatskaya
43

Знакомлю вас с удобным и функциональным сервисом coinpayments.net⠀ Это онлайн кошелёк,который позволяет принимать транзакции,а так же осуществлять переводы личных средств️⠀ Всю дополнительную информацию можно узнать у них на сайте coinpayments.net️

Poltava
Comments

@peksen48 Çok güzel siniz

@missvictorija 🙂🙂🙂