@im.ngecthess - Ngọc Thệ

15/03 💙
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015193089217
Advertisement
Rốt cuộc sau này, chúng ta có mọi thứ... chỉ không có nhau
...
Nhưng rồi chúng ta sẽ ổn thôi, đúng không?
Đúng vậy
Ngọc Thệ - @im.ngecthess Instagram Profile - inst4gram.com
im.ngecthess
1

"Rốt cuộc sau này, chúng ta có mọi thứ... chỉ không có nhau" ... "Nhưng rồi chúng ta sẽ ổn thôi, đúng không?" "Đúng vậy"

Đầu bù tóc rối thế có yêu em không ?!
Ngọc Thệ - @im.ngecthess Instagram Profile - inst4gram.com
im.ngecthess
3

Đầu bù tóc rối thế có yêu em không ?!

Chin ca beooo chin ca beooo
Ngọc Thệ - @im.ngecthess Instagram Profile - inst4gram.com
im.ngecthess
5

Chin ca beooo chin ca beooo

Nếu thích em thì anh hãy nói wa ái nì
Ngọc Thệ - @im.ngecthess Instagram Profile - inst4gram.com
im.ngecthess
3

Nếu thích em thì anh hãy nói wa ái nì

Advertisement
Mèo nè anh !!
Ngọc Thệ - @im.ngecthess Instagram Profile - inst4gram.com
im.ngecthess
4

Mèo nè anh !!

Yêu hay kh yêu nói một lời ;)))
Ngọc Thệ - @im.ngecthess Instagram Profile - inst4gram.com
im.ngecthess
2

Yêu hay kh yêu nói một lời ;)))

Advertisement
Anh ơi anh ơi anh ơi... Nhìn e này, có đủ say nắng chưa ?!
Ngọc Thệ - @im.ngecthess Instagram Profile - inst4gram.com
im.ngecthess
4

Anh ơi anh ơi anh ơi... Nhìn e này, có đủ say nắng chưa ?!

Tạm biệt thanh xuân
Ngọc Thệ - @im.ngecthess Instagram Profile - inst4gram.com
im.ngecthess
7

Tạm biệt thanh xuân

Nói yêu em đi nói thưn e đi
Ngọc Thệ - @im.ngecthess Instagram Profile - inst4gram.com
im.ngecthess
4

Nói yêu em đi nói thưn e đi

Hết lễ :))))
Ngọc Thệ - @im.ngecthess Instagram Profile - inst4gram.com
im.ngecthess
0

Hết lễ :))))

Anh có thích cô gái mặt tròn kh ?!
Ngọc Thệ - @im.ngecthess Instagram Profile - inst4gram.com
im.ngecthess
2

Anh có thích cô gái mặt tròn kh ?!

Nhớ cái bạn kia ghê :))))
Ngọc Thệ - @im.ngecthess Instagram Profile - inst4gram.com
im.ngecthess
0

Nhớ cái bạn kia ghê :))))

Hiiiiii
Ngọc Thệ - @im.ngecthess Instagram Profile - inst4gram.com
im.ngecthess
3

Hiiiiii

Hey yeahh
Ngọc Thệ - @im.ngecthess Instagram Profile - inst4gram.com
im.ngecthess
0

Hey yeahh

Anh có thích mèo không ?!
Ngọc Thệ - @im.ngecthess Instagram Profile - inst4gram.com
im.ngecthess
3

Anh có thích mèo không ?!