@pt_kien - Phan Trung Kiên

Advertisement
Có những ngày cảm thấy bản thân mình già cỗi đến độ vô vị
Phan Trung Kiên - @pt_kien Instagram Profile - inst4gram.com
pt_kien
0

Có những ngày cảm thấy bản thân mình già cỗi đến độ vô vị

Đến một lúc nào đó bản thân chợt nhận ra . . . Nghiện cả cảm giác cô đơn!!!
Phan Trung Kiên - @pt_kien Instagram Profile - inst4gram.com
pt_kien
0

Đến một lúc nào đó bản thân chợt nhận ra . . . "Nghiện" cả cảm giác cô đơn!!!

Yêu những điều cũ kỹ
Phan Trung Kiên - @pt_kien Instagram Profile - inst4gram.com
pt_kien
0

Yêu những điều cũ kỹ

Cafe Cỏ
Còn ta với nồng nàn
Phan Trung Kiên - @pt_kien Instagram Profile - inst4gram.com
pt_kien
0

Còn ta với nồng nàn

Gần đến tuổi 30 ta cảm thấy mình đủ tinh tế để nhận ra những giá trị phù phiếm, biết đâu là đúng, thấy đâu là ngưỡng đủ. Đầy trách nhiệm và sống độ lượng hơn. Hiểu về cô đơn và biết cách yêu một người thế nào là đúng. Biết sợ nhưng đủ bình tĩnh trước những đổ vỡ. Biết rõ hơn sự khát thèm và cũng biết trân trọng những gì cần nắm giữ. 
Khi gần đến tuổi 30, mình biết rằng cuộc đời này không còn là của riêng ta nữa . . .
Phan Trung Kiên - @pt_kien Instagram Profile - inst4gram.com
pt_kien
0

Gần đến tuổi 30 ta cảm thấy mình đủ tinh tế để nhận ra những giá trị phù phiếm, biết đâu là đúng, thấy đâu là ngưỡng đủ. Đầy trách nhiệm và sống độ lượng hơn. Hiểu về cô đơn và biết cách yêu một người thế nào là đúng. Biết sợ nhưng đủ bình tĩnh trước

Ho Chi Minh City, Vietnam
Thật sự cuộc sống đã tốt hơn khi chấp nhận từ bỏ những thứ không hợp với mình...
Phan Trung Kiên - @pt_kien Instagram Profile - inst4gram.com
pt_kien
0

Thật sự cuộc sống đã tốt hơn khi chấp nhận từ bỏ những thứ không hợp với mình...

Advertisement
Sao nỡ đi cho đành với đám nhóc dàn trận chắn lối đi này
Phan Trung Kiên - @pt_kien Instagram Profile - inst4gram.com
pt_kien
0

Sao nỡ đi cho đành với đám nhóc dàn trận chắn lối đi này

Biển đêm
Bia & Trăng
Phan Trung Kiên - @pt_kien Instagram Profile - inst4gram.com
pt_kien
0

Biển đêm Bia & Trăng

Vinh Suong Seaside