@quybigstore - PHU QUY

🇻🇳 INTERIOR DESIGNER 🙋‍♂️ I DO WHAT I LIKE NOT LOVE 👉 friendly, Sport, graphic... 🐥contact and control
Advertisement
#full #month ok #i #and #me #said #fine #now #but #please #thank 
Đi cưới bạn nhưng ngồi đối diện đứa từng là người củ thì xử lý sao cho hợp thời. 
Một trái bơ nặng để họ biết đó là cách chơi của mình. 
Dành cả tuổi trẻ đi cưới bỏ hụi cho bạn bè, cũng may lượm được một người như thế. Thanh xuân của tôi chỉ mới bắt đầu!
PHU QUY - @quybigstore Instagram Profile - inst4gram.com
quybigstore
2

#full #month ok #i #and #me #said #fine #now #but #please #thank Đi cưới bạn nhưng ngồi đối diện đứa từng là người củ thì xử lý sao cho hợp thời. Một trái bơ nặng để họ biết đó là cách chơi của mình. Dành cả tuổi trẻ đi cưới bỏ hụi cho bạn bè, cũn

Advertisement
Advertisement