@tiendathcm - Phạm Tiến Đạt

Air Ticket - Train Ticket - Tour | Call 082 990 7177
http://www.facebook.com/vntiendat
Advertisement
Mrs Pamela from Cape Town, South Africa
Phạm Tiến Đạt - @tiendathcm Instagram Profile - inst4gram.com
tiendathcm
6

Mrs Pamela from Cape Town, South Africa

Ho Chi Minh City
Đi siêu thị :)
Phạm Tiến Đạt - @tiendathcm Instagram Profile - inst4gram.com
tiendathcm
0

Đi siêu thị :)

Lotte Mart Cộng Hoà
Khá là vin tệch #vintage #vespatour #vespa
Phạm Tiến Đạt - @tiendathcm Instagram Profile - inst4gram.com
tiendathcm
1

Khá là vin tệch #vintage #vespatour #vespa

Chờ tiếng còi khai cuộc vang lên từ Mạc Tư Khoa #moskva #wc2018
Phạm Tiến Đạt - @tiendathcm Instagram Profile - inst4gram.com
tiendathcm
1

Chờ tiếng còi khai cuộc vang lên từ Mạc Tư Khoa #moskva #wc2018

Vé tàu hỏa Online - Đại lý Ủy quyền Đường Sắt VN
Advertisement
Let's go! #vespatour
Phạm Tiến Đạt - @tiendathcm Instagram Profile - inst4gram.com
tiendathcm
1

Let's go! #vespatour

Advertisement
Chúc năm mới bình an!
Phạm Tiến Đạt - @tiendathcm Instagram Profile - inst4gram.com
tiendathcm
0

Chúc năm mới bình an!

Đầu bạc răng long
Phạm Tiến Đạt - @tiendathcm Instagram Profile - inst4gram.com
tiendathcm
9

Đầu bạc răng long

Ho Chi Minh City, Vietnam
Lâu ngày bảo dưỡng. Haha
Phạm Tiến Đạt - @tiendathcm Instagram Profile - inst4gram.com
tiendathcm
0

Lâu ngày bảo dưỡng. Haha