@zaningeha_feqiye_teyran - Zanîngeha Feqîyê Teyran

https://www.youtube.com/channel/UC41ujYb9bJr9DuPdjIj9OyQ